ZODIACUL LUNII IUNIE

Tana Rosca
- Multe conflicte pe cer la început de vară! Noroc că măcar începutul de lună ne este îndulcit de prezența lui Venus în semnul Taurului, pe care îl stăpânește. Pe perioada prezenței sale e indicat să ne bucurăm de micile plăceri ale vieții. Jupiter i se opune Soarelui pe 11, ceea ne poate face să credem că totul ni se cuvine, chiar și în pofida autorităților. E mai bine să ne gândim la ce ne-ar face cu adevărat bine să obținem, decât la ceea ce ne dorim. Pornind de la această premiză, putem avea succes dacă planurile noastre sunt realiste. Urmează încă două opoziții deosebit de interesante, dacă ne gândim că una, cea de la mijlocul lunii, îi are ca protagoniști pe cei doi malefici, Marte și Saturn, în timp ce ultima, cea din 23, îi întrunește pe cei doi benefici, Venus și Jupiter. În primul caz, contextul e complex, ne înfruntăm cu frustrările și agresivitățile noastre, în situații în care cei din jur ne lovesc parcă dinadins, unde ne doare mai tare. Soluția rezonabilă ar fi să nu răspundem cu aceeași monedă. Opoziția Venus-Jupiter e cât se poate de pașnică, ne poate aduce o relație frumoasă dar și kilograme în plus, dacă ne dedăm insistent consumului de dulciuri -

BERBEC
Nemulțumiri familiale


Dvs. nu aveți, de regulă, pro­bleme în a pune lucrurile la punct, atunci când vă deranjează ceva, dar acum vă vine greu să vă manifestați nemulțumirile, mai ales față de cei din familie. Problema poate consta în faptul că e nevoie să vă confruntați cu cineva mai în vârs­­tă care impune res­pect. La mij­loc poate fi și o posibilă moștenire sau o (re)dis­tri­buire a unor resurse familiale. Si­tuația nu vă mulțu­meș­te, dar există și niște considerente care vă împie­dică să cereți cu voce tare ceea ce simțiți că vi se cuvine. Aveți șansa unui con­cediu reușit începând din 10, cu ex­cepția zilelor de 23-24, când sun­teți tentați să chel­tuiți excesiv.
BANI: Grăbiți-vă să vă puneți la punct chestiunile fi­nan­ciare până pe 9 inclusiv, cât timp o aveți alături pe însăși patroa­na banilor, Venus.
CARIERĂ: Luna aceasta se joacă un meci de­ci­siv cu privire la devenirea dvs. pro­fesională. Totul depinde de răb­da­rea și înțelepciunea cu care vă înar­mați în interacțiunile cu șefii, în spe­cial între 14 și 20. Stați cu ure­chile ciulite la bârfe, mai ales în preajma lui 22.
DRAGOSTE: Interese romantice încep să apară de abia către finele lunii, după 27, și s-ar putea să fie multiple.
SĂNĂTATE: Cruțați-vă picioarele, îndeo­sebi în preajma lui 22. Somnul poa­te fi, în aceeași perioadă, profund, dar neodihnitor.


TAUR
Oportunități la bani


Venus vă răsfață, până pe 9 in­clusiv, dar este posibil ca sim­patia pe care o atrageți să trezească in­vidia multora, care se pun să bârfească pe seama dvs. Cei care duc vorba, pâ­nă pe 4, sunt probabil persoane tinere. Călătoriile și studiile pot fi însoțite de dificultăți considerabile, în mod spe­cial în intervalul 14-20. Ideal ar fi să nu conduceți deloc și să nu susțineți nici examene, nici inter­viuri. În preaj­ma datei de 22, s-ar putea să fiți de­za­măgiți de lipsa de loialitate a unor așa-ziși prieteni. Deși, dacă vă uitați în urmă, puteți vedea semnele in­cons­tanței lor.
BANI: Întreaga lună veți da de diverse oportunități. De sem­nat documente, ideal ar fi până pe 4. Inițiativele dvs. de a obține noi sur­se de câștig vor fi susținute de Ve­nus, din 10.
CARIERĂ: Fiți pregătiți pentru schimbări bruște, dar mai degrabă pozitive, până pe 9 in­clu­siv. Prietenii dvs. pot juca acum un rol important în viața dvs. profesională.
DRAGOSTE: Până pe 9 sunt greu de găsit persoane care să nu se lase seduse de farmecul dvs. Responsabilă este Venus, cea care atrage în viața dvs. personală ad­mirație și simpatie.
SĂNĂTATE: Atenție la în­che­ie­turile brațelor până pe 4 și la inimă, până pe 21. Pro­ble­mele sunt mai degrabă sâcâitoare, de­cât grave.


GEMENI
Un interval pozitiv


Până pe 4 sunteți vioi, poate chiar sclipitori, cu Mercur la dvs. în ogradă, și cu Soarele, care vă întărește personalitatea. Dar se poate și mai bine, căci Venus vi se alătură și ea pe 10. Simțiți acest context benefic, dar nu lă­sați să vi se urce la cap, altfel puteți să fiți taxați de două ori. Prima oară în preajma opoziției Soare-Jupiter din 11, când există riscul să co­mi­teți un exces de autoritate. A doua opoziție, cea din 24, poate să fie delicioasă, la propriu și la figurat, deoarece îi întrunește pe cei doi be­nefici, Venus și Jupiter, care, printre altele, rafinează gustul și vă în­deamnă la excese alimentare.
BANI: Mare, mare atenție! Veți simți nevoia să acționați impulsiv, mai cu seamă la mijlocul lunii (14-20), dar nu e cazul să ce­dați acestor porniri. În primul rând, ocupați-vă de achitarea obligațiilor, nu vă lansați în speculații.
CARIERĂ: E bine să faceți și să ascultați confidențele colegelor, până pe 9. În fe­lul acesta, nu riscați să vă cadă niște văluri de pe ochi, abia în preajma datei de 22, și să su­feriți o decepție.
DRAGOSTE: Gemenii proaspăt îndrăgostiți se pot avânta într-o relație, care se anunță de bun augur, ideal în intervalul 4-17.
SĂNĂTATE: Nu vă lăcomiți la mâncăruri con­sis­ten­te și băuturi fine, până pe 10, pe­ri­oa­­dă când ar trebui stimulați și rinichii.


RAC
Lăsați-vă sfătuiți


Destinul joacă un rol-cheie pentru dvs. în iunie. La mij­locul lunii se pot întruni situații în care să fie necesar să luați decizii radicale, dar intervalul 14-20 nu este potrivit pentru așa ceva. Moti­vul? Ies la suprafață unele ne­mulțumiri majore, pe care nu le mai puteți ig­nora. În ultima parte a lunii vi se pot însă cla­rifica mă­car motivațiile, pentru care ar trebui să faceți o ale­gere și nu alta. În intervalul 10-21, v-ar putea fi de mare folos un conclav secret cu prietenii de în­credere, pe parcursul căruia ați putea beneficia de niște păreri obiective și construc­tive.
BANI: Domeniul finanțelor începe să se învioreze în ultimele trei zile ale lunii, când în­cepeți să negociați inspirat și puteți sem­­na acte într-un context favorabil.
CARIERĂ: Priviți cu mul­tă o­biec­tivitate fe­lul în ca­re decurge "baletul" dintre pri­e­teni și dușmani ascunși, în preajma datei de 11 și apoi 23-24. Veți avea multe de învățat despre ma­nipula­re și veți înțelege cine e sincer.
DRAGOSTE: La acest capitol s-ar putea să vă vedeți siliți de împrejurări să tra­geți o linie. Dacă aveți resurse să impuneți noi reguli în relație și voința să o continuați, mai puteți da cuplului o șansă.
SĂNĂTATE: Energia e bună, dar pe măsură ce vă de­dați plăcerilor gustative, scade mo­bi­litatea și încheieturile încep să scârțâie.


LEU
Animozități trecătoare


Vă simțiți împovărați de gân­duri negre. Ne-ar face plăcere să vă spunem că acestea sunt nefondate, dar din păcate s-ar putea ca temerile dvs. cu privire la niște dușmănii tai­nice să fie întemeiate. Dvs. sunteți adepții confruntărilor directe. De aceea vă simțiți atât de neajutorați în cazul unor atacuri pe la spate. Deocamdată, cea mai bună tactică este să nu luați nimic personal și, acolo unde se poate, să faceți trimitere la fapte sau docu­mente care vă disculpă. Adevărul în­cepe să iasă parțial la lumină, din 27.
BANI: Vi se pare că toate merg bine, dar e indicat să fiți pre­cauți și să faceți o evaluare obiec­tivă sau un audit, în preajma datei de 22, ca să știți exact cum stați.
CARIERĂ: Vraiștea care domnește în capul șefilor mai are și efecte secundare pozitive, dar nu­mai până pe 10. Ulterior, va trebui să vă țineți bine în șa, ca să nu fiți dați peste cap.
DRAGOSTE: Pentru că aveți mulți prieteni ca­re țin la dvs., ei se vor strădui care mai de care să vă prezinte pe ci­neva interesant, începând din 10. Leii singuri își pot găsi perechea, ori pot începe măcar o legătură plăcută.
SĂNĂTATE: Reumatismele, in­som­niile și migrenele vă pot afecta la mijlocul lunii, în spe­cial între 14 și 20.


FECIOARĂ
Luați-vă "libere"


Aceia dintre dvs. care ar putea să-și ia liber măcar o zi-do­uă, până pe 9, s-ar destinde de mi­nu­ne. Dacă nu vă puteți permite acest lux, măcar întreprindeți ceva fru­mos. Acasă e multă agitație, vă pot cotropi rude prin alianță sau prieteni de prin cele străinătățuri. Cert e că aveți parte de multe vizite întreaga lună. Ori puteți să vă străduiți să vă mu­tați într-o locuință mai încă­pă­toare sau să cumpărați ceva pământ.
Când primiți oaspeți e bine și fru­mos, dar când ieșiți în cercul prie­te­ni­lor dvs. ar fi indicat să vă țineți de­par­te de conflictele care izbucnesc acolo.
BANI: Nimic spec­taculos nu se întrezărește, poate doar o sumă modică, pri­mită ca urmare a unei apariții publice, până pe 9.
CARIERĂ: Toată agitația de-aca­să poate avea re­per­cusiuni asupra carierei dacă șefii vă prind încercând să vă fofilați prin preajma lui 11.
DRAGOSTE: În iunie, dragoste rimează cu pacoste. Vă puteți da seama că persoana iu­bită se folosește de fapt de dvs. ca să își rezolve o sumedenie de pro­ble­me. Și odată ce v-ați angajat, e greu să dați înapoi.
SĂNĂTATE: Circulația perife­rică lasă de dorit, la fel și vederea. Purtați ochelari de soare cu protecție UV.


BALANȚĂ
Conflicte, dar nu le puneți la inimă


Anumite situații, legate de casă și familie, care s-au ivit în ultimele zile ale lui 2017, nu mai pot fi ignorate. Poate fi vorba despre responsabilități legate de o persoană vârst­ni­că din familie ori de gestionarea unei moșteniri. În varianta a doua pot apărea conflicte pri­vitoare la felul în care aceste resurse să fie împărțite sau fructificate. Tendința dvs. este să vă implicați prea mult. Cereți părerea unui expert înainte de-a trece la orice fel de acțiune. În preajma lui 11 v-am sfătui să fiți mai precauți la volan și să nu încercați să rezolvați conflictele celor din jur.
BANI: O afacere în curs de derulare vă poate aduce, până pe 10, o sumă mai mare de bani decât v-ați fi așteptat.
CARIERĂ: Se dă o întreagă luptă între inte­re­sele dvs. profesionale și cele fa­miliale, iar deciziile sunt departe de-a fi ușoare. La mijlocul lunii există riscul de-a forța nota. Chiar dacă e dureros, e preferabil să acceptați ceea ce se întâmplă, decât să încercați să vă opuneți.
DRAGOSTE: Balanțele libere (cărora nu le pla­ce acest statut) vor avea de unde să aleagă, în iunie. Dacă vi se aprind călcâiele în jurul lui 11, s-ar putea să vedeți că e un foc de paie. Mai multe întâlniri tentante vă așteaptă din 10.
SĂNĂTATE: Din 23, labele picioarelor devin sensibile și se pot umfla. Purtați încălțăminte comodă.


SCORPION
Fiți reținuți în dispute


Pe perioada întregii luni e cazul să conduceți cu calm și prudență, dar în perioada 14-20 ar fi bine să evitați pe cât posibil șofatul. La fel de multă reținere e indicată în relațiile cu cei din an­turaj sau cu funcționarii cu care aveți de a face când vă ocupați de chestiuni administrative, căci consecințele neplăcute pot fi mai mari, decât v-ați imagina. Evitați de asemenea sălile de jocuri, precum și alte locuri în care spiritele se pot încinge ușor. În același răstimp ar fi de dorit să vă păstrați ideile mai radicale pentru dvs., nu să le expuneți public.
BANI: În preajma datei de 11 s-ar putea să vă avântați cam intempestiv într-un proiect nou. E bine să începeți ceva nou, în intervalul dintre Luna nouă din 3 și Luna plină din 17, poate să meargă bine. Cu atât mai bine, cu cât o faceți cu chibzuință.
CARIERĂ: Dacă aveți de dis­cutat cu șefii, pe­rioa­da potrivită începe odată cu zi­ua de 27.
DRAGOSTE: Perechile sunt susținute de tan­drețea și buna-dispoziție pe care o poate oferi Venus, până pe 9. Mai complicat e cu cei aflați în simple relații, care, din 22, încep să se îndoiască iar de onestitatea celuilalt. Nu vă feriți să abordați subiectul.
SĂNĂTATE: Deși e vară, se poate să vă căp­tușiți cu vreo răceală, până pe 4. Cei care au probleme cu inima ar trebui să se me­najeze în jurul lui 11.


SĂGETĂTOR
Dezamăgiri trecătoare


Marele benefic, Jupiter, gu­vernatorul semnului dvs. zodiacal, se ceartă cu Soarele. Pe 11 va fi com­plet un bilanț care compară proiecte în­cepute în toamna anului trecut, cu ceea ce ați re­ușit să realizați până acum. Atunci când ne dorim ceva cu multă intensitate, ne vine greu să accep­tăm că, în realitate, nu putem realiza decât o parte din ceea ce ne-am dorit. Această dezamăgire ne poate face să ne încăpățânăm să obținem ce vrem, ori să găsim o nouă variantă, mai realistă, de-a ne înfăptui planurile. Deja pe 24 ne pot veni idei creative, care să ne alunge, măcar în parte, ne­mulțumirile. Plecările în concediu, dacă acesta presupune o călătorie lungă, decurg fără pro­ble­me, din 27 încolo.
BANI: Cel mai bun lucru pe care puteți să-l faceți luna asta este să purcedeți la o verificare atentă a statutului dvs. financiar. Pu­neți-vă în ordine actele și asigurați-vă că sunteți la zi cu plata unor rate ori a altor datorii.
CARIERĂ: Ca și când nu aveați destule in­certitudini, în preajma lui 22 o să vă simțiți în ceață din punct de vedere profe­sio­nal. Estimați-vă potențialul și gândiți-vă ce nu ați exprimat încă.
DRAGOSTE: Partenerul se implică mult în viața de cuplu, cele mai fru­moa­se surprize vă așteaptă din 10 încolo.
SĂNĂTATE: Până pe 9, odihna vă ajută mult. Atenție la apetitul pentru dulciuri.


CAPRICORN
Dragoste cu năbădăi


Se prea poate ca multiplele responsabilități pe care vi le-ați asumat începând de la sfârșitul anului 2017 să vă fi transformat în cineva închis și sever. Sau să vă fi făcut să cădeți într-o depresie, pe care o ascundeți în dosul unei durități exterioare. Nici una dintre aceste situații nu poate dura. Aveți ne­voie măcar de cineva, căruia să îi încredințați grijile dvs., dacă nu cumva vă încumetați chiar să cereți cuiva sprijin practic. Dacă nu o faceți, riscați ca ceilalți să ia în serios masca de eficiență și exi­gență pe care o afișați.
BANI: În ultimele zile ale lunii puteți primi oferte pentru afaceri, mai precis după 27.
CARIERĂ: Uitându-vă în urmă, se poate să vi se pară că ați fost prea concilianți și din acest motiv există riscul, pe 11, să faceți un fel de criză de autoritate față de colaboratori. Cel mai târziu pe 24 vă recâștigați însă popularitatea, în spe­cial cea a colegelor.
DRAGOSTE: Iubirile noi evoluează frumos sub atenta îndrumare a romanticei Ve­nus, până pe 9. În perechi în schimb se plătesc po­lițe și se poate ajunge la crize, în special între 14 și 20.
SĂNĂTATE: În jurul lui 11, cardiacii ar trebui să se menajeze, la fel și persoanele care au probleme legate de coloană. Vizați sunt în mod special cei ce suferă de sciatică.


VĂRSĂTOR
Iubire liberă


Inamicii dvs. ascunși sunt mai activi ca ori­când luna aceasta. De aceea ar fi bine să restabiliți fără întârziere adevărul, în situațiile în care auziți că se bârfește pe seama dvs. Faceți aceasta fără patimă, în felul acesta veți avea mai multă credibilitate. S-ar putea ca unii dintre prie­teni să vă pună în situații inconfortabile, în preaj­ma datei de 11, având pretenții exagerate din par­tea dvs. sau înrolându-vă într-un proiect de grup, la care chiar nu vreți să participați.
BANI: Mare atenție ce faceți în preajma datei de 22. Ideal al fi să luați lucrurile din urmă, să vedeți de unde apar acele ciudate scur­geri de fonduri.
CARIERĂ: Situațiile care apar la locul de mun­că sunt de necontrolat, deci ati­tudinea cea mai înțeleaptă ar fi să le acceptați. Dacă simțiți că nu mai puteți suporta condițiile, puteți căuta o soluție alternativă, dar nu vă dați demisia la nervi, mai ales între 14 și 20.
DRAGOSTE: O viața amoroasă bogată îi așteaptă pe Vărsătorii liberi luna aceasta. O relație nouă, începută între Luna nouă din 3 și cea plină din 17 va primi, din 10, și binecu­vântarea micului benefic, Venus, deci se anunță de viitor. Din 27, partenerul devine comunicativ.
SĂNĂTATE: Nu neglijați tratamentul bolilor dvs. cronice legate de oase, piele, dinți și sistemul uro-genital, în special între 14 și 20.


PEȘTI
Tensiuni între prieteni și partenerul de viață


E aproape imposibil ca pri­e­tenii dvs., mai ales cei vechi sau mai în vârstă, să nu în­cerce să vă atragă de partea lor în vreo bisericuță. Acest lucru v-ar dăuna însă dvs., lor (pe termen lung), cât și cercului dvs. de prieteni. Situația nu e simplă, pentru că e deosebit de greu să vă păs­trați neutralitatea. Unul sau altul dintre cei care vă cer dovezi de loialitate, tot se va supăra. Totul de­pin­de de subtilitatea cu care vă sustrageți unei op­țiuni pentru vreuna dintre tabere. Până pe 21 reu­șiți mai ușor, mai încolo se poate ca ceilalți să-și dea seama de manevrele dvs. evazive. Acasă, în schimb, vă simțiți tare bine, în special de pe 10, când legăturile de familie decurg armonios.
BANI: O colaborare plăcută sau un câștig binevenit, dar ocazional, vă poate adu­ce un venit în plus până pe 9.
CARIERĂ: În preajma datei de 11 s-ar putea să vă bântuie ideea că vi se cuvine mult mai mult și să doriți să vă prezentați do­lean­țele șefilor. Nu e o idee bună. Găsiți o abordare mult mai potrivită în jurul datei de 24.
DRAGOSTE: Cumva tensiunile care au existat de mult între prietenii dvs. apro­piați și persoana iubită devin tot mai puternice și pot culmina între 14 și 20. Nu luați partea nimă­nui.
SĂNĂTATE: Încheieturile brațelor, coloana și inima vă pot crea probleme (mi­no­re), din 27 încolo.