"Tata a fost diagnosticat cu leucemie acută"

Cititor Formula AS
(Răspuns pentru CĂTĂLIN M., F. AS nr. 1037)

Încercați recomandările Mariei Treben din car­tea "Să­nătate din Farmacia Domnului". Ceaiul de coada-șo­ri­­ce­lului influențează pozitiv măduva osoa­să, stimulând for­ma­rea sângelui. O linguriță cu vârf de plantă se opărește cu o cană de apă clocotită și se infuzează 1-2 minute. Se strecoară și se beau 3-4 căni de ceai fierbinte pe zi. Și mai eficient este dacă adăugați și câte o lingură de bitter suedez la o cană de ceai. Ceaiul se bea cu o jumătate de oră înainte și după mesele principale. Ar fi bine să vă procurați cartea; la pag. 84 și 118 se indică un ceai com­pus din 11 plante, în gramaje diferite, precum și băi cu cimbru. Capitolele respective conțin exem­ple de vin­decări. Dumnezeu să vă ajute!
EUGENIA M. - București

"Caut un tratament naturist pentru otomicoză"
(Răspuns pentru VASILE - Bacău, F. AS nr. 1064)


1. Puneți pe un tampon de vată puțin bitter călduț și introduceți-l cât mai profund în ureche. Mișcați tamponul continuu. Eu am izbutit să mă vindec în felul acesta.
STANA - Târgoviște

2. Vă propun un tratament simplu și foarte efi­cace, cu aju­torul căruia m-am vindecat de mi­coză în ureche. Cumpărați oțet de vin natural (citiți eti­cheta de pe sticlă, să nu aveți surprize) și puneți din el într-o sticluță de Penicilină. Cu ajutorul bețișo­rului de vată se fac badi­jonări în ureche, prin ră­sucire ușoară, de mai multe ori. Nu folosiți alte medicamente concomitent. Din momentul în care mâncărimile încetează, tratamentul se rărește, fă­cân­du-se din două în două zile. Nu trebuie abuzat mai mult decât e necesar. Dumnezeu are grijă de toată suferința uma­nă, iar revista "Formula AS" de semenii săi. Vă doresc sănătate.
PERIANU ARTEMIE - Brașov

3. Soțul meu s-a vindecat de ciu­percă în ureche cu aju­to­rul medica­mentului OXIMED (spray), folosit de regulă pen­tru arsuri. Pulverizați de două ori profund în ureche, seara și dimi­neața. Mân­că­rimea a încetat de la prima folosire. Agitați bine spray-ul înainte de folosire. Se gă­sește în farmacii.
FLOAREA P. - Pitești

"Gura uscată îmi creează un mare disconfort"
(Răspuns pentru VICTOR M. - București, F. AS nr. 1066)


Cu mulți ani în urmă, soția mea a suferit de această lipsă de salivă o peri­oadă destul de în­delungată, timp în care ținea în gură cuișoare (aromate) ca să excite glandele salivare. A fost la Spita­lul Militar unde i s-au făcut infiltrații cu Hidrocortizon, dar în za­dar. După multe peregrinări pe la "mari cabinete", din în­tâm­plare a dat peste un medic stoma­tolog fără "nume", dar care după o ana­liză atentă i-a recomandat să scoată me­talul din gură (vipla). Exact în momentul când me­talul i-a fost extras, gura i s-a umplut de salivă. Nu știu dacă aceas­ta este și situația surorii dvs., dar m-aș bucura totuși ca relatarea mea să-i fie de folos.
Luca - București

"Cum pot scăpa de păduchii lați?"
(Răspuns pentru ANONIM, F. AS nr. 1106)


1. Păduchii lați pot fi omorâți cu o soluție de acid ace­tic glacial diluat, și apoi îndepărtați cu un pieptene des. Trebuie menținută o igienă perfectă a corpului. Lenjeria trebuie schimbată și dezinfec­tată în fiecare zi. Pentru a evita complicațiile, adre­sați-vă unui medic dermatolog.
ANICA - București

2. Folosiți cu încredere un tampon de vată în­muiat în gaz. Pișcă puțin, dar rezolvă problema ra­pid. Para­ziții ies la suprafață și pot fi lesne îndepăr­tați. Repetați de două-trei ori procedeul și veți scă­pa. Pentru o mai mare eficiență, radeți-vă părul com­plet. După tratamentul cu gaz, spălați-vă cu săpun și ungeți-vă cu alifie de gălbe­nele.
R. T. - Drobeta Turnu Severin

"Sufăr de sindromul Wolf-Parkinson-White"
(Răspuns pentru ADRIAN - Cluj, F. AS nr. 1273)


Am 36 de ani și încă de la vârsta de 7 ani am fost diag­nosticată cu sin­dromul WPW (inițialele numelor celor ce au descoperit acest sin­drom: Wolf, Parkinson, White). Este o mal­for­ma­ție congenitală a cor­dului, nu foarte gravă (o expli­cație corectă și amănunțită vă poate oferi medi­cul cardiolog), care poate fi ținută sub control cu ajutorul tra­tamen­tului.
Toată copilăria am fost sub su­praveghere medicală, am luat Pro­pranolol, am evitat efortul fizic, fri­gul, ume­zeala, însă abia acum patru ani, când am făcut o puternică criză cu palpitații și sufocări ce au ținut aproximativ 5 ore (teamă am­plificată și de faptul că aceasta s-a produs noap­tea), am trecut pe tratament forte și de atunci nu am mai avut proble­me grave, crizele aproape au dispărut, iar pal­pi­ta­țiile pe care le mai am sunt ușoare.
Așa cum spuneam, am fost și sunt sub supra­vegherea me­dicului specialist cardiolog, care mi-a prescris medi­ca­mentul Cordarone, la înce­put într-o priză destul de mare, ca apoi aceasta să se di­mi­nue­ze, ajungând la 3 tablete pe săptămână (luni, mier­curi și vineri) și trebuind să mențin această doză toa­tă viața. Tratamente naturiste nu cunosc și nici nu cred să existe ceva care să corecteze greșelile mamei naturi (în cazul nostru), cu excepția operației. În speranța că cele spuse vă vor fi de ajutor, vă recomand încă o dată acest medi­ca­ment și vă doresc multă sănă­tate.
DIANA - București

"Nepoțica mea are conjunctivită purulentă"
(Răspuns pentru DAN F. - București, F. AS nr. 1301)


Acum câteva luni, m-am con­fruntat și eu cu o ase­me­nea secre­ție purulentă, trezindu-mă dimi­nea­ța cu ochii lipiți. Se face tra­tament cu ceai de găl­benele (o linguriță cu vârf la o cană de apă fiartă). După ce s-a răcit, se pun comprese pe ochi de trei-patru ori pe zi și se țin circa zece minute. Alternativ, ungeți-i pleoapa feti­ței, de la rădăcina nasului până la coada ochiului, cu alifie de găl­benele. Eu în trei zile m-am vin­decat.
SERGIU - București

"Teama de moarte mă macină zi și noapte"
(Răspuns pentru RALUCA, F. AS nr. 1323)


1. Am suferit de aceeași boală ani la rând. Dacă toate astea sunt acum de do­meniul trecutului, lucrul acesta îl datorez revistei "For­mula AS", unde am găsit un tratament salvator: banala coadă de mă­tură. Dacă nu l-ați citit, iată-l: se iau două cărți mari și groase (dicționare) și se așează la o distanță de 50 de cm. Peste ele se pune o coadă de mătură. Spri­­jinit de un scaun (de spă­tar), pacientul calcă desculț coada măturii, de la un capăt la altul, pășind pe ea pe toată lungimea tălpii, pas de pas, de la căl­câi că­tre vârful piciorului. La început, durata exer­cițiului este de 2-3 minute, pentru ca eliminarea brus­că a toxinelor să nu producă reacții negative. Apoi, treptat, după circa 5 zile, durata poate să creas­că până la 5 minute și chiar 10 minute în ulti­ma fază a tratamentului. După vindecare, se face acest exer­ci­țiu pe toată durata vieții, cam 2-3 ședin­țe pe săp­tă­mână, pentru menținerea să­nă­tății. Prac­ticăm aceas­tă tera­pie (de fapt, refle­xo­te­ra­pie) toți mem­brii fami­liei (copii și bunici), iar rezul­tatele sunt ab­solut uimitoare. Am reușit să ne vindecăm de: epui­­zare fi­zică și nervoasă, an­xietate, stări de panică, ano­rexie, pal­pitații, stări de vomă, spasmo­filie, amețeli, insom­nii, boli biliare și renale (dis­chinezii, litiaze), căderea pă­rului - într-un cuvânt de tot ce e legat de stres. Rezultatul: o revi­ta­lizare a întregului orga­nism, fără ca boala să revină. Tratamentul li se recomandă și copiilor apa­tici, plictisiți, ner­v­oși, fără poftă de mâncare, cu o rezis­tență scăzută la boli și cu re­zul­tate slabe la învăță­tu­ră. A­cum pot spune că sunt un om normal. Sunt optimistă, mă bu­cur de viață mai mult ca niciodată, cu toate că existența mea se des­fășoară între bucătărie și piață. Păcat că sim­pli­tatea acestei tera­pii le stârnește mul­tora neîn­cre­derea. Cu mulțumiri pentru "Formula AS",
ȘTEFANIA - București

2. Adresați-vă și unui medic endocrinolog. De multe ori stările de neliniște și slăbiciune sunt pro­vocate de proasta funcționare a tiroidei. Nu știu de ce se gândesc medicii interniști așa de greu la ti­roidă, când se știe cât de multe organe poate in­flu­ența atunci când nu funcționează bine. Ne-am con­fruntat și noi în familie cu afec­țiunea dvs. pe care am rezolvat-o cu ajutorul medicului endocri­nolog.
ELENA - București

"Mi s-a găsit o formațiune tumorală benignă în plămân"
(Răspuns pentru ANDREI A., F. AS nr. 1297)


Încă din Antichitate, sfecla roșie este cunoscută ca un remediu puternic în afecțiunile pulmonare cele mai grave. Se consumă zilnic 200 ml suc proas­păt, combinat cu 200 ml suc de mere (gal­be­ne) sau de morcovi. Se poate face și un ceai de sfe­clă rasă: 2,5 kg de sfeclă rasă se opărește cu 8 l de apă fiartă. Se consumă până la 2 l pe zi. Păstrând proporția (1 kg de sfeclă cu 3,2 l de apă fiartă) se poate face lichid mai puțin, pentru a fi mereu proas­păt. Cu această rețetă, o fetiță de 12 ani s-a vin­de­cat de TBC în trei săptămâni.
SANDU - București

"Sufăr de tumoră la glandele suprarenale"
(Răspuns pentru ANCA C., F. AS nr. 1068)


În Japonia, la "Institute for Cancer Research", a fost utilizată cu succes Spirulina în tratamentul maladiei neoplazice, fapt atribuit conținutului său în ficocianină și caro­tenoizi. Vă recomand să în­cer­cați, sub suprave­ghe­rea medicului dvs. curant, un tratament cu SPIRULINA produsă de Hofigal, în­cepând cu o doză de șoc de 3 g/zi (o tabletă con­ține 0,2 g substanță ac­tivă) timp de 60-90 de zile; după apariția simp­tomelor de remisiune reduceți doza până la 1,6 g/zi, doză de întreținere pe care ar fi indicat să o perma­nentizați. Produsul nu are con­train­di­cații și veți con­stata și alte efecte be­ne­fice: normalizarea greu­tății corporale, creșterea acui­tății vizuale, îm­bu­nă­tățirea memoriei, revigorarea între­gului orga­nism. Datorită efectului energizant gene­ral este bine ca ultima doză să fie administrată îna­inte de ora 18.00, iar restul, împărțit în funcție de numărul me­­selor principale, cu 30 de minute îna­inte de masă.
ȘTEFAN - București