Dr. MONICA SPÎNU - "Extractul din mlădițe de zmeur este un adevărat panaceu pentru tulburările genitale ale femeilor"

Redactia
- medic specialist medicină de familie -

Când ne gândim la zmeură, ne vine în min­te fructul roșu, dulce-acrișor, cu o aromă inconfun­dabilă. Mai puțin știut este faptul că întreaga plantă a zmeurului are valoare terapeutică. Valența tera­peutică a zmeu­rului este pe deplin pusă în valoare de gemoterapie. Din mlădițele de zmeur, macerate în stare proas­pătă într-un amestec glicero-alcoolic, se obține ex­tractul gemoterapic - un ade­vărat pa­naceu pentru tulburările genitale feminine.
Extractul din mlădițe de zmeur reglează se­creția hormonală ovariană (estrogen și proges­te­ron), restabilește echilibrul endocrin și corec­tează tulburările de natură hormonală la femeile de orice vârstă. Patologia aparatu­lui genital feminin este foar­te variată și di­feră în funcție de vârstă. Proble­me geni­tale pot apărea la pubertate (care poate fi precoce sau întârziată); la adolescență - când pre­domină tulburările de ciclu (ca frecvență, durată și cantitate) și dismenoreea; la femeia tânără (unde întâlnim frecvent sindromul premenstrual, ovarul polichistic, fibromul uterin, tulburările de libido și destul de des sterilitatea); la femeia mai în vârstă (unde sunt prezente fenomenele deranjante din premenopauză și menopauză). Toate acestea se pot ameliora sau trata prin gemoterapie, iar princi­pala recomandare este Extractul din mlădițe de zmeur.
Pubertatea culminează prin apariția primului ciclu al fetei - menarha. Aceasta apare, în general, la vârsta de 11-13 ani, variind în funcție de înălți­me, greutate, factori genetici, de mediu, nutriție etc.
* Menarha precoce semnifică apariția men­struației înainte de 9 ani; pot fi incriminați diferiți factori, inclusiv substanțele chimice ce influen­țea­ză sistemul endocrin, care se regăsesc în produsele de folosire zilnică.
* Menarha întârziată (ameno­reea primară) în­seamnă întârzierea menarhei până la 16-17 ani. Se recomandă un examen ginecologic complet al pa­cien­tei, pentru a se stabili cauza pro­ble­mei (aten­ție, subnutriția poate fi un factor!). Pentru stimula­rea apariției menstruației se poate folosi Extractul din mlădițe de zmeur. Se adminis­trează câte 1 ml (sau 3 picături din formula con­centrată) de 2-3 ori pe zi, timp de două luni sau mai mult.
* Dereglările menstruale sunt des întâlnite, în special la tinerele fete, în primii ani. Menstruația poate apărea mai repede sau mai târziu decât opti­mul de 28 de zile, scurgerile pot fi mai abun­dente sau să se întindă pe multe zile, însoțite de dureri în micul bazin. Dacă tulburările menstruale se agra­vează și menstrele abundente cauzează oboseală și anemie este recomandat un examen medical de specialitate. Evoluția dereglărilor menstruale tinde spre regularizare spontană, care se face în 2-3 ani, de la prima menstruație. Extrac­tul gemoterapic din mlădițe de zmeur (administrat câte 1 ml de trei ori pe zi, timp de două luni) ajută la ameliorarea aces­tora, de multe ori chiar până la dispariția lor com­pletă, prin restabilirea echili­brului hormonal.
* Dismenoreea este durerea abdominală din tim­­pul menstrei. Circa 50% dintre femei prezintă dis­menoree, dar e mai frecvent întâlnită sub vârsta de 25 de ani. Se recomandă un consult medical, deoa­rece poate fi asociată cu o patologie a orga­ne­lor genitale: endometrioză, fibrom sau polipi ute­rini, sindrom inflamator pelvin etc. Durerea pro­priu-zisă este cauzată de o anomalie a contrac­ti­lității uterului (în timpul ciclului menstrual uterul se con­tractă excesiv, pentru a elimina mucoasa ute­rină). Aici intervine benefic Extractul gemotera­pic din mlădițe de zmeur, care determină relaxarea. Acesta se poate asocia cu Extractul gemoterapic din mu­guri de călin, cu același efect de relaxare uterină, recomandat inclusiv în caz de contracții nedorite pe perioada sarcinii.
* Sindromul premenstrual asociază simp­to­mele fizice și psiho-emoționale ce apar îna­inte de men­struația propriu-zisă. Simp­tome fizice: dureri de cap, sâni tu­mefiați și dureroși, retenție de apă cu creștere în greutate, balonare, diverse dureri, mai ales musculare și articulare. Simptome emoțio­nale: iritabilitate, nervozitate, an­xie­tate, oboseală, lipsa concentrării, insomnie. Se consideră că peste 70-80 % dintre femei au astfel de simptome, iar 10% prezintă agra­vări.
În această perioadă sunt de ajutor exercițiile fi­zice ușoare, cu evitarea efortului exagerat și a ali­mentației grele. De elecție este Extractul gemote­rapic din mlădițe de zmeur, care ameliorează simp­tomele. În cazul simptomelor fizice mai puternice, apelați la Polygemma 20 - premenstrual (conține gemoterapice din zmeur, călin, castan sălbatic și sarea Schussler Magnesia phosphorica), iar pentru insomnie, nervozitate sau anxietate, se poate asocia cu Extractul din muguri de tei argintiu.
* Fibromul uterin apare în cazul unui dezechi­libru hormonal, asociat de multe ori cu un context emoțional și un stil de viață neregulat. Tratamentul acestuia in­clu­de modificarea stilului de viață, multă mișcare fi­zică, ali­men­tație regulată (cu evi­tarea grăsimilor ani­male și a lactatelor grase), relaxare men­tală și emoțio­nală. În tratament se vor aso­cia mai multe extracte gemotera­pice: Extract din mlădițe de zmeur, cu rol de echilibrare endocrină - 2 ml dimineața; Extract din muguri de arin alb (reme­diu cu efect pu­ternic pe aparatul ge­nital feminin, antiin­flamator și antifibro­tic) - 2 ml la prânz; Extract din mlădițe de mur (cu efect anti­fibrotic și antisenescent, care reface elas­ticitatea uterului) - 2 ml seara. După 2-3 luni se poate con­tinua cu o altă asociere de gemo­tera­pice. Schemele sunt orien­tative și se stabilesc de către medic, în func­ție de mărimea fibromului, vârsta pacientei, patologia asociată etc.
* Chisturile ovariene apar la multe femei, din cauza funcționării anormale a ovarelor. Sea­mănă cu niște săculeți mici, plini cu lichid, care se for­mea­ză în ovare. Uneori dispar de la sine, odată cu trecerea timpului. Cel mai mare pericol îl repre­zintă ruperea unui chist, care se manifestă prin du­reri puternice în abdomenul inferior, sângerare vaginală, vărsături, infecții etc.
Pentru chisturile ovariene se recomandă aso­cierea unor gemoterapice: Extract din muguri de coacăz negru (cu efect antiinflamator și antioxi­dant) - 2 ml dimineața; Extract din mlădițe de zmeur (cu rol reechilibrant hormonal) - 2 ml la prânz; Extract din mlădițe de cimișir (antiinfla­ma­tor pe țesutul fibros), alternativ (câte o lună) cu Extract din mlădițe de merișor (ca antihialinozic) - câte 2 ml seara. Se administrează timp de 2-3 luni, cu repetare la nevoie și reevaluări periodice.
* Menopauza este o etapă fiziologică în viața unei femei, datorată scăderii producției de hormoni sexuali. Acest proces începe în general după vârsta de 40-45 ani și produce modificări importante în întregul organism. Pot apărea modificări ale ci­clurilor menstruale, hemoragii genitale, transpira­ții, bufeuri, stări depresive, insomnii, tulburări de comportament etc. Postmenopauză se instalează osteoporoza și crește riscul bolilor cardiovasculare. Un caz aparte este menopauza instalată brusc post­chirurgical, cu modificări brutale în organism.
Pentru a trece mai ușor peste această perioadă, avem nevoie de creșterea rezervelor de estrogen ale organismului, iar Extractul din mlădițe de zmeur ne oferă o adevărată sursă de "estrogen na­tural" ușor asimilabil, cu acțiune blândă dar pro­fun­dă și fără reacții secundare. Extractul din mlă­dițe de zmeur poate fi utilizat ca terapie unică, mai ales atunci când menopauza este bine suportată sau pacienta prezintă doar bufeuri - 1 ml de trei ori pe zi, timp de 2 luni, cu repetare la ne­voie. O asociere binevenită este cu Extractul din mlădițe de merișor, considerat principalul gemo­terapic al menopauzei; acesta reactivează funcția ovarelor îmbătrânite, are efect antiaging (antiîm­bătrânire), favorizează ab­sorbția calciului din intestine, protejând împotriva osteoporozei.
În caz de afec­tare cardiovasculară concomitentă cu de­butul menopauzei (hi­per­tensiune arterială, bufeuri, palpitații, in­somnie nervoasă) se poate asocia Ex­tractul gemoterapic din mlă­dițe de păducel - con­form prospectului. Dacă pre­domină tul­burările emo­ționa­le, se recomandă și Ex­tractul din muguri de tei ar­gintiu.
* Polygemma 9 fe­mei 50+ este o formulă ge­motera­pică ce acoperă o gamă largă de manifes­tări din premeno­pauză și meno­pauză (prin aso­cie­rea ex­trac­telor gemotera­pice de zmeur, mur, meri­șor și se­quoia). Poate fi folosită și preventiv, ca antiaging, înainte de instalarea me­no­pauzei - câte 2 luni, de două ori pe an. De ase­me­nea, există com­binații specifice pentru tra­tarea consecințelor sau complicațiilor menopau­zei, de exemplu osteopo­roza sau dislipidemiile (creșterea concentrației gră­similor în sânge). Con­sultul me­dical la un medic specializat în gemo­tera­pie va stabili care dintre combinații se potri­veș­te fiecărei persoane în parte, dar produsul de bază pen­tru a menține stabilitatea organismului în aceas­tă perioadă este Extractul din mlădițe de zmeur.

Informații suplimentare despre produsele gemo­terapice amintite găsiți pe https://www.plantextrakt.ro/, https://www.gemoterapie.ro/ sau la telefonul pacientului: 0800.800.433 (de luni până vineri, între orele 9 și 11)