ZODIACUL LUNII IULIE

Tana Rosca
- Nici nu începe bine luna Iulie, că și avem parte de o eclipsă de soare, dar energia ei este eminamente pozitivă. Fiind o eclipsă totală de Soare, are o putere mai mare decât una parțială, ceea ce ne convine. Ce ne promite eclipsa din Rac, guvernată de marele benefic Jupiter? Păi, de la bucurii în dragoste, care se pot solda cu o căsătorie, relații armonioase de familie, onoruri până la reușită în cazul în care suntem angrenați în îndeplinirea unui țel important. Pentru unii, mai ales dacă sunt născuți în primele zece zile din Rac, efectul poate dura și un an. Cea de-a doua eclipsă a acestei veri este una mult mai slabă, fiind o eclipsă parțială de Lună, care se petrece pe 16, în semnul Capricornului. Și e bine că este așa, dat fiind că poartă energia marelui malefic Saturn, precum și pe cea a necruțătorului Pluton. Ea aduce cu sine discordie în privința unor bani ori în carieră. Din 8 iulie, Mercur intră retrograd în Leu, semn că unele proiecte creative sau amoroase se cer revizuite, iar pe 20 ajunge înapoi în Rac. Aici pot apărea chestiuni de familie care trebuie rediscutate și lămurite cu calm -

BERBEC
Familia crește în importanță


Multe se învârtesc în jurul fa­miliei, luna aceasta, și pâ­­nă nu le rezolvați, și nu super­ficial, ci radical, ele vor continua să vă ridice probleme. Eclipsa totală de Soare din 2 iulie vă ajută să ve­deți altfel relațiile de familie, să le acordați o mai mare importanță. La această nouă înțelegere s-ar putea să con­tri­buie și unii dintre prietenii dvs. bine intenționați. S-ar putea ca, cu aju­torul lor, să vă puneți casa la punct sau să valorificați o locuință ori o bucată de pământ. Fiți deschiși la sugestiile lor. Se poate implica și cineva căruia i-ați făcut cândva o favoare, de care dvs. se poate să fi uitat.
BANI: În preajma datei de 12 există riscul să pierdeți, dacă vă lansați în jocuri de noroc sau vreo speculație. Sau s-ar putea să cheltuiți pentru a impresiona persoana iubită. Alteori, copiii sunt cei care vă pun la cheltuială.
CARIERĂ: Mai ales dacă lucrați în subordinea unei femei cu care colaborarea nu mai funcționează de o vreme, s-ar putea să vă decideți să plecați, cam la o lună după eclipsa de Lună din Capricorn.
DRAGOSTE: Sentimentele dvs. față de partenerul de cuplu s-au stabilizat. În relațiile amoroase pot fi certuri, între 8 și 19, dar armonia revine din 29.
SĂNĂTATE: Dormiți pe să­turate, dacă doriți să depășiți oboseala acumulată la serviciu, îndeosebi în prima parte a lunii. Picioarele sunt sensibile.


TAUR
Certuri casnice


Viața familială poate fi destul de complicată luna aceasta. Între 8 și 12 pot izbucni cele mai in­tense certuri legate de niște chestiuni petrecute cu circa trei luni în urmă sau care au ca subiect rudele dvs. de gra­dul doi și trei. Dacă sunt de luat de­cizii importante, încercați să amânați discutarea lor până pe 29, când se pot găsi cu mult mai multă ușurință so­luții. Drumurile aparent banale, de zi cu zi, sau excursiile prin împrejurimi pot să vă aducă bucurii surprinzătoare, începând cu eclipsa de Soare din 2. Studiile sau călătoriile în străinătate, în schimb, se anunță cu probleme, ca urmare a eclipsei de Lună din 16. S-ar putea să renunțați la un contract sau niște studii, din pricina unor situații pe care nu aveți cum să le controlați.
BANI: Primele zile ale lunii vă pot aduce un ban în plus pes­te salariu, poate o bonificație, în timp ce ultimele vă pot oferi roadele unei investiții, posibil cu o oarecare întârziere.
CARIERĂ: Temerile dvs. nu mai sunt întemeiate, nu mai aveți falși prieteni printre colegi, așa că vă puteți relaxa pe partea asta.
DRAGOSTE: Vă preocupă mai mult cuceririle so­cia­le, decât vreo relație serioasă. În cu­plu, vă doriți mai mult spațiu perso­nal.
SĂNĂTATE: Excesele se fac sim­țite la nivelul fi­ca­tului, dar energie aveți suficientă și de bună calitate.


GEMENI
Mai puțină energie


Ca în toate lunile în care pla­ne­ta dvs. guvernatoare, Mercur, intră în mișcare retrogradă, nu vă simțiți grozav. Luna a­ceas­ta, re­trogradația înce­pe de pe 8, în sem­nul Leu­lui. O primă consecință e o scădere a preciziei refle­xelor dvs. Vă sfătuim deci să con­duceți cu mare pru­dență, între 8 și 19. Altă ur­mare e că vă vine mai greu să mâ­nuiți cuvintele și nu mai învățați așa rapid. În acest răstimp, este însă in­dicat să ascultați cu atenție ceea ce au alții de spus (vă va fi de folos mai încolo) sau să repetați infor­mații de care știți că veți avea ne­voie ulterior.
BANI: Eclipsa totală de Soare din 3 poate atrage după sine creșterea substanțială a ve­niturilor dvs. directe. Aveți încredere în ideile dvs. originale, mergeți cu ele la șefi. Eclipsa de Lună din 16, însă, poate să vă determine să puneți ca­păt unei afaceri.
CARIERĂ: Gândiți-vă la tre­cut, la expe­rien­țe­le care v-au reușit. Și fiți atenți la si­tuațiile care vă ies în cale, pen­tru că s-ar putea să fie similare cu ace­­­lea. Apoi acționați în conse­cin­ță.
DRAGOSTE: În primele patru zile ale lunii, Venus vă ajută să găsiți echilibrul în toate relațiile dvs. importante. Între 8 și 19 însă, n-ar fi bine să dați din casă, căci unii dintre amicii dvs. pot duce vorba.
SĂNĂTATE: Afecțiunile dvs. cronice încep să vă supere ceva mai puțin.


RAC
Criză în cuplu


Ultimele luni au fost pline de solicitări pentru dvs. și nu ara­reori v-a apucat exasperarea. Aveți toate șansele să lăsați aceste poveri în urmă, spune eclipsa totală de Soare, care se petrece în sem­nul dvs., pe 2. Energia acesteia vă preschimbă sta­rea, vă permite să găsiți noi forțe pentru a vă atinge un obiectiv important, la care munciți de circa un an. Și lu­crurile bune nu se opresc aici. În cazul în care v-ați străduit și ni­mănui nu părea să-i pese, acum rea­lizările dvs. încep să fie remar­cate și se poate să primiți recu­noaș­terea ofi­cială a meritelor dvs. În ca­zul în care reușiți să vă înfrângeți un dușman, fiți iertători.
BANI: Până pe 7 e oportun să purtați negocieri și să sem­nați contracte, dar între 8 și 19 situația nu e la fel de bună. Vă pot scăpa anumite amănunte sau puteți accepta condiții mai puțin avan­ta­joase. Din 29, Venus vă poate aduce niște bani în plus .
CARIERĂ: Fiți atenți la ceea ce vă spun amicii dvs. în taină, căci informațiile obți­nute până pe 4 vă pot fi deo­sebit de utile, în ultima parte a lunii.
DRAGOSTE: Dacă și anul trecut pe vremea asta a fost criză în cuplu, s-ar putea ca eclip­sa de Lună din 16 să vă dea forța să vă desprindeți.
SĂNĂTATE: Profitați de primele trei zile ale lunii, pentru a vă odihni și îngriji. O porție suplimentară de energie vă face dornici de mișcare, între 21 și 27.


LEU
Nu vă sumețiți!


Aprigul Marte intră în semnul dvs. pe 2 iulie, unde va sta până pe 18 august. Vă va veni greu să vă aco­mo­dați cu energia lui, deoarece la în­ceputul aces­tui periplu, el nu va be­neficia de cele mai bune aspecte. Mercur, tot în sem­nul dvs., intră în retro­gra­dație pe 8, iar pe 12 Uranus și Marte, cele două planete asociate cu acci­dentele, se încontrează în­tr-un as­pect duș­mă­nos. Este deci im­portant să vă măsurați vorbele, să nu dați im­presia că vă sim­țiți superiori altora, căci conflictele pot fi serioase, până pe 19. Pe final de lună însă, Marte și Ju­piter fac un tandem fru­mos, îndrăzneț, creativ, subliniat și de micul benefic Venus, care intră în zodia dvs. pe 29. Eclipsa de Soare vă ajută să vă întăriți credința sau să găsiți un îndrumător spiritual.
BANI: Nu putem spune că se în­tâm­plă ceva spectaculos, dar, fie că știți ori nu, vi se de­blo­chea­ză niște căi de acces către o di­recție în care doriți să vă dez­voltați.
CARIERĂ: La acest capitol există riscuri ma­jo­re, dacă vă sumețiți, mai ales în preajma lui 12, iar după eclipsa din 16 sunt de menajat relațiile cu colegele.
DRAGOSTE: Întâlniți sau re­în­tâlniți o mare iubire, cel mai probabil din 20 încolo.
SĂNĂTATE: Eclipsa din 2 poate contribui în mod sem­­­nificativ la reînnoirea energiei orga­nis­mului dvs. Dar nu neglijați bolile cronice.


FECIOARĂ
Sărbătoarea prieteniei


Odată cu eclipsa totală de Soare din 2 vă puteți aștepta la o adevărată sărbătoare a prie­te­ni­ei. Este posibil ca cei din cercul dvs. să fie cuceriți de un ideal al dvs., și să se mobilizeze în sensul acesta. A­veți capacitatea de a-i inspira pe cei din grupurile cu care veniți în contact. Pe lângă prieteni avem, din păcate, și dușmani, care pot deveni deosebit de activi, din 2 iulie. Efor­tu­rile lor vor cul­mi­na în preajma da­tei de 12. Co­rectați de îndată orice ne­ade­văruri puse în circulație pe sea­ma dvs., nu încercați să vă răz­bunați și veți avea câștig de cauză, după 19.
BANI: Mulți dintre dvs. se mai gândesc la niște pierderi suferite cu câțiva ani în urmă. Mai bine vă bucurați de colaborările pe care tot prietenii dvs. vi le pot fa­cilita, între 4 și 28.
CARIERĂ: Relațiile cu șefii merg unse până pe 7. Inamicii secreți pot fi colegi de ser­viciu, pe care-i neutralizați pe final de lună.
DRAGOSTE: În cuplu, procesul de stabilizare con­ti­nuă. Poveștile de dragoste trec însă prin încercări serioase după eclipsa de Lună din 16. Amintiți-vă că dra­goste cu de-a sila nu se poate.
SĂNĂTATE: Din 8 și până la finele lunii nu vă so­licitați prea mult încheieturile brațelor.


BALANȚĂ
Relansare în carieră


Viața dvs. socială se în­te­țește, începând din 2 iulie, dar între 8 și 12 in­clu­siv, s-ar putea să pășiți pe un teren minat. Un scenariu ar fi că în cercurile pe care le frecventați ori în spațiul virtual să apară di­ver­se persoane care își doresc să ocupe un rol cen­tral ori să ia singure decizii pentru întregul grup. Oricât de diplomați ați fi, s-ar putea să vă supărați într-atât, încât să îi puneți la punct. Doar că și dvs. riscați să ieșiți șifonați din aceste con­fruntări, care în preajma lui 12 pot depăși limitele unor altercații verbale. Eclipsa de Lună din 16 vă poate face să înțelegeți că anumite situații familiale au devenit inaccep­tabile. Poate fi vorba despre moșteniri, afa­ceri de familie sau responsabilități pasate de alții.
BANI: Încercați să nu vă enervați din pricina unor împrejurări neprevăzute, care vă pot afecta o afacere, în preajma datei de 12. Păs­tra­ți-vă calmul și veți vedea că se rezolvă în a doua parte a lunii.
CARIERĂ: Eclipsa totală de Soare din 2 vă poa­te crea o adevărată rampă de lansare pentru cariera dvs., pe o perioadă de un an întreg.
DRAGOSTE: Fie întâlniți pe cineva la drum, până pe 4, fie prin intermediul prietenilor, din 29 încolo.
SĂNĂTATE: Alt risc decât să rețineți lichid în țesuturi nu se întrevede. E bine să stimulați rinichii.


SCORPION
Povești de dragoste bine temperate


Grele v-au fost ultimele luni și nu s-a ter­minat de tot. În schimb, vă vine ușor să puneți trecutul în perspectivă, vă ajută eclipsa to­tală de Soare, care se petrece pe data de 2 iulie. V-ar ajuta să scrieți despre trecut. Sau să vă aduceți aminte de un subiect care v-a pasionat la un mo­ment dat și să vă decideți să dați vreun masterat. Ori să între­prindeți o călătorie inspirațională. Mai greu de suportat se anunță eclipsa parțială de Lună din 16, pe parcursul căreia se poate să luați decizia să vă mutați, din pricina unor vecini insuportabili, sau să puneți punct unor relații cu rude care v-au de­za­măgit în repetate rânduri. Sau schimbați o ma­șină care v-a tot făcut probleme.
BANI: Nu va fi cazul să vă străduiți prea mult, pen­tru a vă rotunji veniturile. Din 20 încolo, îndrăzniți și câștigați.
CARIERĂ: Încă din 2, vă apucă ambiția. Atâta doar că pe șefii dvs. nu-i încântă un abord prea radical. Luați-o încet, vedeți ce uși vi se deschid, căci șan­­­sele dvs. încep să se manifeste de abia din 20.
DRAGOSTE: În cupluri se pot întâmpla con­flicte nedorite, în special în jurul datei de 12. Încercați să le preveniți. Poveștile de dragoste în schimb își pot găsi echilibrul potrivit între realism și romantism.
SĂNĂTATE: Cu energia stați bine, din 2, dar nu exagerați cu activitățile. Ochii pot fi o sursă de probleme, din 9 încolo.


SĂGETĂTOR
Legături pasionale secrete


În cazul în care sunteți în va­canță, renunțați la ex­cursii­le prin împrejurimi, în intevalul 8-19, de­oa­rece s-ar putea să fie presărate cu mici încurcă­turi, iar în preajma datei de 12, se poate lăsa cu conflicte ori chiar incidente. Din 20, în schimb, puteți aduna amintiri de vacanță, de care să vă bucurați multă vreme de acum încolo. Aceia din­tre dvs. care au examene sau interviuri, cu posi­bi­litatea de-a și le programa, ar face bine să le pla­ni­fice tot pe final de lună. În cazul în care vă stră­duiți din martie sau chiar din toamna anului trecut să deveniți vizibili în ochii publicului, po­si­bilitatea de-a reuși e pronunțată în aceeași pe­rioadă.
BANI: O afacere începută în vara anului tre­cut, care a mers și nu prea, se poate debloca specta­cu­los, ca urmare a eclipsei totale de Soare din 2. Altfel stau lucrurile în privința veniturilor directe. Eclipsa parțială de Lună din 16 vă poate arăta că, de fapt, actualul dvs. loc de muncă nu mai are ce să vă ofere.
CARIERĂ: Asigurați-vă că ați înțeles corect ce vă spun colaboratorii, altfel se poate ajunge la certuri, unele serioase, între 8 și 19.
DRAGOSTE: O parte dintre dvs. pot avea parte de o legătură pasională se­cretă, între 4 și 28.
SĂNĂTATE: Circulația venoasă deficitară în gambe și insomniile vă pot crea disconfort, în special în preajma datei de 12.


CAPRICORN
Schimbări de imagine


Vă pregătiți pentru o eclipsă parțială de Lună în semnul dvs., eclipsă care poate readuce în viața dvs. o temă cu care v-ați confruntat în iulie anul trecut. E posibil să simțiți nevoia să vă schim­bați radical imaginea, modul de-a relaționa social, și dacă nu ați avut curajul să duceți aceste schimbări până la capăt, acum să nu mai țineți cont de cei care doresc să rămâneți la fel. Cu toții evoluăm, mai re­pede sau mai încet, și una dintre problemele pe care le întâmpinăm atunci când ne schimbăm este că cei din jur trebuie să facă eforturi pentru a se adapta noii versiuni. Poate a sosit momentul să vă des­păr­țiți de cei care nu vă acceptă decât în ediția veche.
BANI: Aveți grijă ca din 8 începând să nu aveți de semnat documente privitoare la bani. În preajma datei de 5, puteți fi tentați să faceți o spe­cu­lație care nu pare să reușească. Din 20 încolo vă puteți lua avânt.
CARIERĂ: Până pe 4, funcționați optim în echipă. În penultima săptămână a lunii, unele persoane influente vă vorbesc de bine.
DRAGOSTE: Tunete și fulgere pot ieși la în­tâl­nirile programate în preajma datei de 12. Problema e că nu mai aveți răbdare.
SĂNĂTATE: Vitalitatea dvs. este în creștere, după 20 puteți atinge chiar perfor­manțe, dacă sunteți sportivi.


VĂRSĂTOR
Nu puteți câștiga toate bătăliile


De o vreme tot duceți o luptă surdă cu forțe care vi se opun și pe care nu le puteți înțe­le­ge. Cu alte cuvinte, aveți de-a face cu dușmani ascunși, care vă provoacă tot felul de încurcături. E posibil ca aceste obstacole invizibile, de care v-ați tot lovit de la începutul anului trecut, să vă fi ajuns până la gât. În acest caz, gândiți-vă, după eclipsa de Lună din Capricorn, din 16, dacă mai merită strădania. Că nu putem să câștigăm toate bă­tăliile, indiferent ce-am face, și uneori e mai în­țe­lept să renunțăm. Viața dvs. socială poate deveni spectaculoasă, începând din 20. Se poate să reîn­tâl­niți persoane dragi, pe care le admirați și de la care aveți ce învăța.
BANI: La început de lună e de dorit să nu com­binați prietenia cu banii, să nu dați și să nu luați împrumut. În felul acesta, reechi­li­brarea dvs. financiară, care se produce, dar lent, nu va fi afectată.
CARIERĂ: Eclipsa totală de Soare din Rac, din 2 iulie are calitatea de-a vă ajuta să des­coperiți soluții noi, clare și eficiente, nu doar pen­tru problemele dvs. de serviciu, ci și în con­textul lucrului cu echipa dvs.
DRAGOSTE: Pe cât de aprige pot fi conflictele cu partenerul în preajma datei de 12, pe atât de dulci se pot dovedi împăcările din 29.
SĂNĂTATE: Aceeași eclipsă de Soare poate iniția un proces de ameliorare a a­fec­țiunilor cronice și de reglare a sistemului di­gestiv.


PEȘTI
Evitați războiul cu femeile


V-am sfătui să fiți deosebit de atenți la relațiile dvs. cu femeile, deoarece eclipsa par­țială de Lună din Capricorn, din 16, vă afec­tea­ză viața socială. Oricât de adaptabili și empatici ați fi, nu vă puteți înțelege cu toată lu­mea. Iar dacă ați ajuns la capătul răbdărilor, ar fi probabil cazul să încetați să vă străduiți, dacă cealaltă persoană nu face la rândul ei nici un efort să se înțeleagă cu dvs. Între 8 și 12, v-am sfătui să nu vă urcați la vo­lan, pe cât se poate. Ar fi indicat să nu intrați în dis­cuții contradictorii cu cei din anturaj, între 8 și 19.
BANI: Regretați probabil niște pierderi, de care vă aduceți aminte începând din 9, dar, dacă vă uitați atent, vă dați seama că stați mai degrabă bine.
CARIERĂ: Aceasta este o lună potrivită să ieșiți în față, cu condiția de-a evita cu strictețe certurile cu colegii, din 8 până pe 19, dar cu precădere, în preajma datei de 12.
DRAGOSTE: Eclipsa de Soare din Rac este favorabilă nu doar pentru po­veștile de iubire, ci pentru întemeierea unei fa­mi­lii. Cei care se îndrăgostesc în această pe­rioa­dă ar pu­tea ajunge la concluzia că și-au întâlnit parte­ne­rul de viață.
SĂNĂTATE: Cel mai plăcut interval pentru dvs. durează până pe data de 7, cât timp vă simțiți vioi și energici. Mai puțin ener­gici sunteți din 29 încolo.