LUDMILA ULIȚKAIA - "Libertatea mea sunt cititorii mei"

Gabriela Lupu
- Ludmila Ulițkaia este una dintre cele mai importante voci ale secolului XXI. Venind din Rusia, scriitoare de mare anvergură, dar și om de știință, mereu a pus sub semnul întrebării marile teme ale omenirii. De pildă, literatura și comunismul. Un subiect pe care l-am abordat și în interviul pe care a avut amabilitatea să ni-l acorde, cu prilejul venirii în România -

Între zeghe și crinolină

- Istoria este un personaj în sine în romanele dumneavoastră. Cât de mult v-a influențat scri­sul?

- Cred că nu există om pe lume care să nu fi fost influențat de is­torie. Fiecare generație are un spe­cific al ei influențat de istorie. Mo­dul în care apărem în public e in­fluențat de istorie. Una e să porți blugi, alta e să ai rochie cu cri­no­lină. Sau zeghe ca în pușcărie.

- Dumneavoastră unde vă si­tuați în istorie?

- Eu fac parte din generația care a fost mințită de părinți. Pă­rinții mei au cunoscut frica în cele mai groaznice manifestări ale ei. Și tot cu frică ne-au educat și pe noi. Tocmai de aceea, de-abia de cu­rând am aflat unele adevăruri din familia mea.

- La ce vă referiți?

- La faptul că a trebuit să sap în Arhivele KGB, ca să aflu povestea bunicului meu, poveste care a devenit apoi romanul "Scara lui Iakov". Eu nu sunt un om prost informat. Dimpotrivă. Chiar am par­ti­cipat activ, în fosta URSS, la fe­no­menul numit "sa­mizdat". Am scris și am transmis texte în sa­mizdat. Eu știam ce s-a întâmplat în co­munism, dar nu știam cât de afectată a fost familia mea. Mi s-a ascuns lucrul ăsta. Pentru că pă­rin­ților mei le-a fost teamă că poate, și mie, la un mo­ment dat, îmi va fi frică de "petele negre" din tre­cutul fa­mi­liei.

"În Rusia e ca în anii '50"

- De ce le mai este azi frică oamenilor în Ru­sia?

- Nu poți crede cât de aproape suntem de anii 50! De 20 de ani, Societatea Memorială la care particip face o tabără pentru copii. În fiecare an, copiii scriu compuneri pe teme istorice. E un concurs național, în toată Rusia, din zonele ei eu­ropene, până în Siberia. Nimic obligatoriu. Orice copil se înscrie să spună o poveste. Și nu puteți să vă imaginați câtă opoziție întâmpină acest proiect din partea autorităților. Copiii și părinții lor sunt urmăriți și li se spune că nu sunt niște cetățeni buni ai Rusiei. Singura istorie acceptată e cea oficială, mutilată și politizată la maximum.

- Ce pericol reprezintă copiii?

- Dacă acești copii încep să se intereseze de istorie, de istoria mică, de istoria fabricii de alături, de istoria unui crâng care a existat cândva aici și acum nu mai e, ei chiar devin niște cerce­tători ai istoriei mari. Și asta autoritățile nu vor.

- În comparație cu generația dvs., copiii care scriu azi compunerile despre care vorbiți s-au eliberat de frică?

- E o generație mult mai liberă decât a mea, desigur. Dar faptul că li se interzice participarea la un eveniment cum e cel cu compunerile gene­rează un nou val de frică.

"În orașul meu i-a fost ridicat un monument lui Stalin"

- Ați făcut de mai multe ori afirmația că fie­care familie din Rusia a dat o jertfă în lagărele comuniste. Cum se face, atunci, că totuși comu­nismul e încă atât de seducător în Rusia?

- Co­mu­nismul a apărut în mintea celor ne­credincioși. Ne­credincioși și manipulatori. Crești­nul se gândește la Împărăția Dom­nului, în vreme ce omul necredincios își ima­ginează alte forme de fericire mă­runte și pământești. Cu cât mai needucat e omul, cu atât mai ușor îi întorci capul în direcția în care vrei tu. Și astăzi, din păcate, oamenii ne­educați își întorc capul, din nou, în direcția stalinismului. În orașul meu i-a fost ridicat un monument lui Sta­lin. Sunt siderată! Eu și prietenii mei suntem șocați. Dar asta e voința po­porului. De ce? Poate pentru că mulți asimilează comunismul cu siguranța materială. Mi-e greu să înțeleg.

- Personajele din cărțile dvs. sunt femei puternice. Bărbătoase aproa­pe. De ce?

- Am o admirație sinceră față de femeile din Rusia. Ele și-au întreținut familia mai mult sin­gure. Pentru că de la începutul secolului XX, Ru­sia este tot într-un război. Ba mai mare, ba mai mic, ba mai declarat, mai puțin declarat. Și în răz­boi mor bărbații. După Marele Război a apărut Gulagul. 90% din populația închisorilor comu­niste era formată din bărbați. Vorbim de milioane de oameni. Și după ce, în sfârșit, au ieșit din în­chisoare sau din război, bărbații ruși au căzut pradă celebrului al­coolism rusesc. Un bețiv, erou de război sau nu, nu poate fi nici soț, nici tată, e pur și simplu un om ab­sent. Așa că fe­meia avea o dublă în­cărcătură. Nu tre­buia doar să nască prun­cii, dar trebuia să le pună și hrană pe masă. Era și mamă, și tată. Când eram la școala pri­mară, cei mai mulți dintre colegii mei erau orfani de război. Când copiii mei erau la școală, mulți dintre colegi aveau tatăl în Af­ga­nistan. Azi, colegii nepoților mei au părinții divorțați. Cine are grijă de familie? Femeia, evident.

- Cum vă raportați la au­toritățile de azi din Rusia?

- Nu am avut niciodată șefi. Sunt din fire un om recunoscător. Așa că e bine că nu am primit ni­mic de la stat, că ar fi trebuit să fiu recunoscătoare statului. Li­ber­­­tatea mea sunt cititorii mei.LUDMILA ULIȚKAIA, una dintre cele mai importante și apreciate voci ale literaturii con­tem­porane, s-a născut într-un sat din Urali în 1943. După ce își ia licența în biologie la Uni­versitatea din Moscova, lucrează în cadrul Institutului de Genetică. La sfârșitul anilor '70 se angajează consilier la Teatrul Evreiesc din Moscova și scrie scenarii de film. Primul său roman, "Soniecika" (1995; Humanitas, 2004), îi aduce instantaneu notorietatea, fiind no­mina­lizat pe lista scurtă la "Premiul Booker" pentru Literatura Rusă și re­com­pen­sat cu premiile "Médicis étranger" și "Giu­seppe Acerbi". Ur­mătorul roman, "Medeea și co­piii ei" (1996), îi sporește renumele cu o nouă no­minalizare la Premiul Booker, pe care și-l adju­decă în 2001 pentru "Cazul Ku­koțki", roman în­cununat și cu Pre­miul Penne (2006). "Înmormân­tare veselă" (1997; Hu­ma­nitas, 2005; Humanitas Fiction, 2019), unul dintre cele mai apreciate romane ale au­toarei, este tradus în peste douăzeci de limbi. De același succes se bucură volumul de po­vestiri "Fetițele" (2002; Humanitas Fiction, 2013), precum și romanele "Minciunile feme­ilor" (2003; Humanitas, 2005; Humanitas Fic­­tion, 2019) și "Al dumneavoastră sincer, Șurik" (2003; Humanitas Fiction, 2008, 2019), câș­tigător a mai multe premii: Ro­manul anului 2004 în Rusia, Premiul Național pen­tru Litera­tură în China (2005) și Grin­zane Cavour în Italia (2008). În 2010, Ulițkaia publică ro­ma­nul Cortul verde, tradus în ro­mână cu titlul "Imago" (Humanitas Fiction, 2016), pri­mit elo­gios de presa internațională, iar în 2015, "Scara lui Iakov" (Hu­ma­nitas Fic­tion, 2018), care a câș­tigat, în cadrul Pre­miilor Bolșaia Kniga, locul al trei­lea și Premiul citito­rilor. Căr­țile Lud­milei Uliț­kaia s-au vân­dut până în pre­zent în pes­te două mi­lioane de exem­pla­re. În 2013, i s-a acordat distinc­ția Officier de la Légion d'hon­neur, și în 2014, Pre­miul de Stat al Austriei, pentru Li­­­te­ratură Eu­ro­peană.