Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

MONARHII: Curtea Regală a Angliei

– O mie și una de întâmplări petrecute în palatele monarhiei britanice –

Prințul Philip, consortul Reginei Elisabeta, a împlinit 99 de ani

Printul Philip, duce de Edinburgh (Foto: Getty Images – 2)

Deși e grec la origini, se bucură de o lon­gevitate la fel de mare ca aceea a soției sale, Regina Elisabeta, în vârstă de 94 de ani. Călărește, merge pe bicicletă, face gim­nastică. Energia și vitalitatea lui Philip au făcut-o, de altfel, pe Elisabeta să se îndrăgos­tească de ofițe­rul chipeș pe care l-a întâlnit, trecător, în 1939! Iubirea a fost reci­pro­că. Cu toată ținuta lui mili­tară, ofițerul de marină a avut curajul unei declarații care a impresionat Europa acelui timp: „M-am îndră­gostit pe deplin și fără în­toarcere. Jurământul de iu­bi­re pe care-l depun este pen­­tru toată viața!”. Și Phi­lip s-a ținut de cuvânt. După 70 de ani de căsătorie, Re­gina Eli­sabeta își numește soțul „an­cora vieții ei”. Un rol pe care el l-a acceptat de la început, deși știa că va fi omul „din umbră”. Doi pași în spatele suveranei, cum cerea proto­colul, după ce Eli­sabeta a devenit regină. Cu toate astea, fostul ofițer de marină a izbutit să-și con­struiască o perso­na­litate in­depen­dentă. Se spu­ne, de altfel, că cel care trage sfo­rile în do­sul zidu­rilor groase ale Pa­latului Bu­ckin­gham este el. Cu zâmbetul lui sub­țire și adesea ne­diplomatic, în­tru­chipează un con­trast perfect la regină: umor ne­gru, lipsă de res­pect față de funcționarii plicticoși ai palatului, câte un pui de somn în tribuna paradelor militare. În schimb, foarte omenos și apropiat de popor. Cu siguranță, trăsături moș­tenite din anii copilăriei, trăită cu totul altfel decât în curtea unui palat regal. Deși Philip a crescut în Corfu, ca prinț grec, cu rădăcini germane și daneze, n-a avut o viață de aur. Părinții s-au des­părțit, tatăl l-a neglijat, mama a suferit de tulbu­rări psihice. După un puci militar pe­trecut în Grecia, familia a emigrat. Mama a mers în Franța, tatăl la Monaco, iar băiatul a pendulat între ei. În adolescență, a optat pentru Institutul regal de marină din Anglia. O decizie care avea să îi schim­be viața. Cu prilejul unei vizite oficiale la „Britannia Royal Naval College”, micuța princi­pesă Elisabeta, pe atunci în vârstă de 13 ani, care își însoțea părinții, s-a îndră­gostit nebunește de un ma­troz înalt, cu ochii albaștri, pe care s-a luptat apoi, eroic, să îl ia de bărbat. Nu doar re­gina-mamă, „Queen Mum”, l-a găsit nepotrivit la început, ci și o mare parte a poporului britanic. Toată lu­mea și-ar fi dorit ceva mai bun pentru „Lizzy”, decât un grec sărac, cu origini germane și încli­nații național-socia­liste. Dar sentimentele Elisa­betei erau așa de aprinse, încât „opo­ziția” a cedat. După ce l-a în­tâlnit pe Philip, n-a mai in­teresat-o niciun bărbat, ni­ciodată. A așteptat să de­vină majoră, pentru a se pu­tea mă­rita. Viitorul mire fu­sese, și el, răpus de a­mor. „Sunt în­drăz­neț sau naiv?”, și-a întrebat un prieten, în ziua nunții. Răspunsul și l-a dat singur: „Nici una, nici alta. Sunt pur și sim­plu, îndră­gos­tit”. Și fericit să-și fi aflat, în sfârșit, sta­bilitatea în via­ță.

De 70 de ani, in umbra unei mari regine

Dar încercă­rile din anii co­pi­lăriei n-au trecut fără să lase umbre asupra lui. Ca tată, și-a tratat cei patru copii, pe Charles, Anne, An­drew și Ed­ward, mai de­grabă cu asprime decât cu afecțiune, o educație care a făcut ca relația cu prințul Charles, de pildă, să șchioapete până azi. Acum, la senectute, Philip pare să se fi îmblân­zit. S-a declarat mare fan al prințesei Diana, sprijinind-o chiar și după divorțul de Charles. În schimb, când nu suportă pe cineva, nu face din asta o taină. Pe Harry, unul dintre cei opt nepoți, l-a avertizat înainte să se în­soare cu Meghan. „Cu o actriță poți să ieși la o bere, dar nu te însori cu ea!”. Să fi vorbit, oare, din proprie ex­periență? Au circulat mereu zvo­nuri despre esca­padele lui. Cu Pat Kickwood, de pildă, o actriță de muzical, se spune că ar fi avut o relație pe când Elisabeta era însărcinată cu Charles. O altă aven­tură ar fi avut-o drept parteneră pe actrița france­ză Helene Cordet. Ea a avut doi copii, pe al căror tată nu l-a numit niciodată oficial, în schimb, nașul lor de botez a fost Philip. În vreme ce Re­gina Elisabeta se făcea că nu știe, soțul regal se mira cu naivitate: „Cum așa? Am permanent un bodyguard în spatele meu!”. În plus, putea conta pe discreția personalului din palat, care îl adora. Pentru nenumăratele bucătărese, cameriste și doici, pentru majordomi și birjari, el era cel mai iu­bit membru al familiei regale. Fără pretenții exagerate, direct și deschis la comunicare.

De peste un an, prințul Philip s-a retras din atribuțiile sale oficiale (peste 20.000 în total). A devenit mai fragil. Îl dor inima, oasele și vezica. Dar s-a recuperat totdeauna. Și va reuși s-o mai facă, pentru a împlini 100 de ani.

ANIKA LUPAȘ

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian
ro_RORomanian