Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

Cine câștigă alegerile în America? DONALD TRUMP – JOE BIDEN

– Povești de viață, fără politică –

DONALD TRUMP

Familia Drumpf și jucăriile micuțului Donald

Donald Trump s-a născut în 1946, într-o familie înstărită de new york-ezi, care se trăgea din Germa­nia și se numea la origine Drumpf. Despre cum era micuțul Donald a po­vestit însăși mama lui, în cadrul unui interviu tele­vizat. Scoțiancă prin naș­tere, ea a rela­tat că băia­tului nu-i plăcea sub nicio formă să împartă cu alții ce-avea. Mai mult, Do­nald obișnuia să „îm­prumute” de la fra­tele său niște jucării de tip lego, pe care apoi le lipea în câte una dintre construcțiile sale, asi­gu­rându-se astfel că îi vor rămâne pe vecie doar lui. Sub influența tatălui său, care îl nu­mea „rege” și îi spu­nea că trebuie să de­vină un „killer” în tot ceea ce face, Donald a crescut cu convingerea că le este superior tu­turor și avea ieșiri agre­sive încă de la anii de gră­diniță, dezlăn­țuindu-se asupra altor copii. Deve­nit adult, el a păstrat ceva din această atitudine beli­coasă. Afaceristul n-a făcut niciodată un secret din faptul că, din punctul său de vedere, atacul este cea mai bună apărare și că, atunci când lovește într-un adversar, preferă să o facă zdrobitor și fără drept de apel.

Un model pentru viață: tatăl Fred

Donald Trump cu Ivana și părinții lui

În 1968, Donald Trump a obținut o diplomă de licență în științe economice la Universitatea din Pennsylvania și în 1971 a preluat controlul „Organi­zației Trump”, un conglomerat care deținea acțiu­nile mai multor societăți imobiliare și de construcții, urmând astfel drumul tatălui său, un bărbat dur și autoritar, pe care l-a luat drept model în viață. Deși cei doi nu au avut o relație prea afectuoasă, Donald a recunoscut că a fost „inspirat” de Fred până și la frizură, tatălui său plăcându-i să-și țină părul un pic mai lung și chiar să și-l vopsească. Și tot la fel ca Donald, el a fost un personaj controversat, fiind acuzat în mod repetat ba de rasism (și chiar și de apartenență la Ku Klux Klan), ba de lipsă de etică în modul de a face bani. Și, tot ca Donald, Fred Trump era un bărbat despre care se spunea, adesea, că este intimidant.

Cum și-a ridicat Donald Trump imperiul

Cât timp s-a ocupat Fred de ele, afacerile imobiliare ale familiei Trump se restrângeau la cartierul Queens. Hotărât să le extindă și în ele­gantul cartier Manhattan, Donald Trump a fă­cut totul pentru a-și vedea visul cu ochii. El nu s-a lăsat abătut nici de procesele care i-au fost intentate pe motiv de discriminare rasială (după ce firma sa refuzase să admită chiriași de cu­loa­re în clădirile pe care le închiria) și nici de alte obstacole, cum a fost teribila criză econo­mică pe care New York-ul a traversat-o în 1975. Dimpotri­vă, Donald Trump a avut de câștigat, în mod bizar, de pe urma proceselor și scandalurilor sale, în sen­sul că i-au adus notorietate. Iar în criza în care se zbătea metropola americană, afaceristul a văzut doar un ocean de oportu­nități. El a profitat, de pil­dă, de situație, pentru a achi­ziționa clădiri la preț redus și a obține din partea autorităților locale scutiri de impozite, esti­mate la sute de milioane de dolari. În final, Do­nald Trump s-a dovedit un acrobat priceput în materie de afaceri imo­biliare. Chiar dacă a mai bătut vântul, chiar dacă i-au mai tremurat picioa­rele și s-a dezechilibrat adeseori în mod pericu­los, a ieșit pâ­nă la urmă la liman, în­tor­când multe situații difi­cile în favoa­rea sa. Pe Trump nu l-a deranjat nici măcar că a fost acuzat, de repetate ori, de minciună, atâta vre­me cât minciuna îi adu­cea într-o formă sau alta victo­ria. Iar acest ti­par a fost urmat de Do­nald Trump și mai târziu, când afacerile sale s-au extins în alte orașe și în alte domenii, precum cel al cazinourilor, al show-urilor de televiziune și al concursurilor de Miss.

Femeile din viața lui Trump

Nu este un secret că Donald a fost un mare crai. În tinerețe era chipeș, iar banii pe care-i avea din bel­șug i-au potențat efectul magnetic asupra sexului frumos. S-a înconjurat de sute de femei splendide, prin achiziția concursurilor de frumusețe „Miss Univers”, „Miss SUA” și „Miss Adolescenta SUA”. În 1999, miliardarul a fondat și o agenție de mane­chine, la care a lucrat inclusiv Melania Trump, ac­tuala soție a lui Donald. Dar, până să ajungă cu ea, actualul președinte american a mai trecut prin două căsnicii. Pri­ma a fost cea cu Ivana Marie Trump, cu care afaceristul a fost căsă­torit din 1977 până în 1990. Deși arăta bine, reputația cehoaicei nu s-a datorat atât frumu­seții, cât calităților sale antreprenoriale, care au ajutat-o să devină mâna dreaptă a lui Trump în afaceri. O femeie temută și rece. Sau, cel puțin așa era percepută de majoritatea colaboratorilor ei.

Cu Ivana, Donald Trump a avut trei copii, între care și marea sa feblețe, Ivanka, o fată inteligentă și frumoasă, care i-a devenit tatălui un coechipier de nădejde atât în afaceri, cât și în politică.

A doua soție a fost actrița Marla Maples, cu care Trump s-a căsătorit în 1993, după ce tânăra i-a dă­ruit o fetiță. Presa a relatat că la fastuoasa nuntă, care a costat circa un milion de dolari, au venit peste o mie de persoane, între care și multe vedete. Extra­vaganța nunții n-a ținut însă loc de trăinicie în ma­riaj. În 1999, între cei doi s-a pronunțat divorțul.

Un record politic

Cu frumoasa și inteligenta fiică a lui, Ivanka

Donad Trump a cochetat încă din 1998 cu ideea de a candida la Casa Albă, dar a renunțat să intre în cursă, pentru că nu credea că sorții îi sunt favorabili. La fel s-a întâmplat și în 2004 și 2012. Chiar și în 2016, când a îndrăznit, în sfârșit, să lupte până la capăt pentru președinția Statelor Unite, puțini i-au dat șanse să câștige, pentru că era un candidat neobiș­nuit, cu un comportament și cu idei complet neconvenționale, și fără urmă de caracter. Organi­za­țiile de verificare a informațiilor au scos de pildă la iveală că Trump a făcut un număr record de de­cla­rații false, în comparație cu alți candidați. Pe de altă parte, grație faimei sale, candidatura lui s-a bu­curat de o acoperire mediatică gratuită fără prece­dent. El a obținut cel mai mare număr de voturi în alegerile primare din istoria Partidului Republican și a marcat această victorie susținând un discurs record, de 76 de minute. Iar șirul de recorduri a con­tinuat și după ce a devenit președinte.

Pentru a da numai câteva exemple, Trump, al cărui nume de cod dat de serviciile secrete este „Mogulul”, e cel mai bogat și cel mai în vârstă șef de stat american și primul locatar de la Casa Albă care nu a avut pic de experiență guvernamentală sau militară anterioară. În plus, el este considerat „pre­ședintele Pinocchio” al SUA, bătând record după record în materie de declarații contradictorii și minciuni măsurate cu cotul (20.000 până în iulie 2020, dacă e să dăm crezare prestigioasei publicații „The Washington Post”). Analiștii au ajuns, de alt­fel, să considere că atitudinea de tip Pinocchio a devenit o componentă distinctivă a identității lui Trump, atât ca om de afaceri, cât și ca politician.

În ceea ce privește agenda lui Donald Trump, lu­crurile sunt destul de clare. Sub conducerea lui, SUA au făcut pași mari înapoi în privința protecției mediului, au adoptat o poziție intransigentă față de imigranți, au declanșat un veritabil război economic cu China și au cunoscut un deficit crescut în urma noilor politici de impozitare.

MELANIA TRUMP – „muza” Casei Albe

Donald și Melania Trump

Melanija Knavs s-a născut în 1970, în Slovenia, țară socialistă, care era pe atunci parte a Iugoslaviei. Tatăl ei, membru al Par­ti­dului Comunist, era comerciant de mașini și motociclete la o firmă de­ținută de stat, iar ma­ma lucra pe post de con­fecționer la o fabrică de îmbrăcăminte pentru co­pii. După ce a studiat designul la un liceu de specialitate și apoi, timp de un an, arhitectura, la Universitatea din Lju­bljana, frumoasa tânără a renunțat la școală, pen­tru a se dedica unei cariere de model, sub numele germanizat de Melania Knauss. În 1996, s-a mutat la New York și, doi ani mai târziu, a avut prilejul să-l cunoască mai îndeaproape, la o petrecere, pe Donald Trump. Lucrurile au evoluat rapid. Melania și-a făcut câteva operații estetice, între care și una pentru mărirea sânilor, și a început să cunoască un tot mai mare succes internațional ca model.

În anul 2000, Melania a schimbat însă foaia. Do­nald se afla pe atunci în campanie, încercând să ob­ți­nă nominalizarea Partidului Republican la alege­rile prezidențiale. Întrebată ce rol îi va reveni ei dacă Trump va câștiga, Melania a răspuns: „Voi fi foarte tradițională, ca Betty Ford sau Jackie Kenne­dy”. Și s-a ținut de cuvânt. Treptat, imaginea ei s-a schimbat tot mai mult, Melania căpătând o atitudine tot mai serioasă. E drept că și statutul i s-a schimbat. În 2005, Melania s-a căsătorit cu Trump și, un an mai târziu, a devenit mamă și a primit cetă­țenia americană. Până în 2017, când și-a asumat ofi­cial rolul de Primă Doamnă, transformarea Mela­niei (al cărei nume de cod dat de serviciile secrete americane era „Muza”) a fost completă: mereu ele­gantă, sobră și mai degrabă retrasă.

Dar asta nu a scutit-o de controverse. Unul din­tre scandalurile declanșate în jurul Primei Doamne (cea dintâi născută în altă țară și pentru care engleza nu este limba maternă) a fost legat de un site al ei, din care decurgea în mod fals că ar fi absolvit facul­tatea de arhitectură, pe care o frecventase un singur an. Un altul a fost legat de o afacere cu bijuterii, care semănau în mod izbitor cu cele create de Ivan­ka, fiica lui Trump. Melania a provocat controverse și printr-un discurs care copia aproape perfect pa­saje dintr-o alocuțiune susținută de carismatica ei predecesoare, Michelle Obama.

JOE BIDEN

Joe cel bâlbâit, dar popular

Joseph Robinette Biden Jr., așa cum îl cheamă de fapt, s-a născut în 1942, într-o familie catolică. Tatăl său, care activa în domeniul vânzărilor, fusese avut, dar, în perioada în care a venit micuțul Joe pe lume, se confrunta cu difi­cultăți financiare. Deși era cam bâlbâit, Joe Biden a fost un elev popular. Era ad­mirat de colegi, întrucât era un bun sportiv și un lider înnăscut, dar și pentru ca­pacitatea ieșită din co­mun de a „îngrășa porcul în Ajun”, în materie de învăță­tură. În plus, Joe Biden era un om hotărât. Era încă stu­dent la Drept, când a cunos­cut-o pe prima lui soție, căreia i-a spus răspicat că el dorește să ajungă mai întâi senator și apoi președintele SUA. Zis și făcut. La 30 de ani – cea mai mică vârstă la care Constituția americană permite acest lucru – Joe Biden a fost ales senator. Și asta în condiţiile în care avea un contracandidat pu­ternic și nu dispunea mai deloc de fonduri de cam­pa­nie. A beneficiat în schimb de sprijinul activ al fami­liei, în frunte cu cel al de­votatei sale surori, dar și de rezerve serioase de energie, care i-au permis să-și con­vingă electoratul mergând de la om la om.

Senator, văduv, cu doi copii de crescut

Victoria din 1972 n-a fost însă atât de dulce, cum ar fi sperat Biden. Imediat după succesul repurtat în politică, atât soția, cât și fiica sa în vârstă de numai un an au murit într-un accident de mașină. Rămas cu doi fii pe care trebuia să-i crească singur, Biden a fost la un pas de a renunța la calitatea de senator, dobândită cu atâta trudă. Tată devotat, făcea zilnic o lungă navetă cu mașina pentru a fi aproape de copii și le răspundea în orice moment la telefon, indiferent cât de presante erau problemele cu care se confrunta în Senat. Și-a refăcut viața după trei ani, când fratele lui l-a convins să meargă la o întâl­nire pe nevăzute, cu o profesoară catolică, pe nume Jill, pe care a luat-o de soție în 1977.

Al doilea cel mai sărac membru al Congresului

Odată intrat în Senat, Joe Biden nu s-a mai dat dus de acolo, câștigând fără probleme șase mandate la rând, cu o medie de 60% din voturile exprimate. Pe mulți îi cam irita, însă, pentru că vorbea prea mult și divaga de la subiect. Nici cu banii nu stătea grozav, având o avere estimată undeva între 59.000 și 366.000 de dolari. Etichetat drept al doilea cel mai sărac membru al Congresului, Biden a mărtu­risit că nu e mândru de situație, pe care a pus-o pe seama alegerii sale atât de timpurii în calitate de senator. Busuiocul s-a dres, totuși, în ultimii ani. În 2017-2018, după ce nu a mai fost vicepreședinte al Statelor Unite, el a câștigat 15.6 milioane de dolari din activitatea de profesor universitar, din cărțile scrise și discursurile susținute. Pentru doar unul dintre ele, Biden a primit, de pildă, peste două sute de mii de dolari!

Două tentative eșuate de a deveni candidat la președinție

Cu susținătorul lui, Barack Obama

Se spune că a treia dată este cu noroc și, într-adevăr, Joe Biden a reușit să devină candidatul Parti­dului Democrat la alegerile prezidențiale. Mai candidase de două ori pentru democrați, în 1988 și în 2008, dar prima oară a fost acuzat că a plagiat fragmente din discursurile altora și a abandonat în cele din urmă cursa. A doua oară, senatorul și-a anun­țat candidatura spunând că va încerca să fie „cea mai bună versiune a lui Biden”, dar declarațiile neinspirate și lipsa de fonduri i-au subminat șansele. Cu ceva bun tot s-a ales însă: contracandidatul său de atunci, Barack Obama, a ajuns să-l aprecieze și l-a încurajat să candideze în tandem cu el pentru funcția de vicepreședinte. Urmând instrucțiunile echipei de campanie a lui Obama, Biden s-a străduit din greu să se exprime succint și să nu facă remarci deplasate. Doar că nu prea i-a reușit. Se spune că, în particular, Barack Obama s-a declarat frustrat de gafele senatorului, care au căpătat chiar și un nume: „Joe bombs” („Bombele lui Joe”). „De câte ori o să mai spună Biden ceva stupid?”, se întreba exas­perat Obama. În final, Joe Biden și-a cerut scu­ze de la Obama și relația lor s-a îmbunătățit. De­venit vicepreședinte al SUA în 2009, Biden a de­­­misionat din Senat, du­pă 36 de ani, și a primit de la serviciile secrete ame­ricane numele de cod „Celtul”, care face trimi­tere la originile sale ir­landeze.

Un „politician tactil”: necazuri cu femeile

Este oficial. Joe Bi­den are dificultăți în a-și ține mâinile „acasă”. Fap­­tul e ilustrat de nu­meroase fotografii și imagini video, dar și de relatările unor doamne care s-au plâns că poli­ti­cianul a avut față de ele un comportament inadec­vat. În 2019, o colegă de partid, Lucy Flores, a spus, de pildă, că în timpul unui miting de campanie din 2014, l-a simțit pe Joe Biden „apărând de nicăieri, punându-şi mâinile pe umerii mei, apropiindu-se foarte mult de mine pe la spate, aplecându-se, miro­sindu-mi părul şi sărutându-mă uşor pe creştetul capului”. Acuzații similare au adus și alte șase femei. Câteva au afirmat că atingerile lui Biden nu aveau nimic erotic, dar erau deplasate. Una a po­vestit, bunăoară, că la o strângere de fonduri, Joe Biden a ținut-o de cap pentru a-și freca nasul de al ei. În aprilie 2019, fostul vicepreședinte, care s-a descris el însuși drept un „politician tactil”, s-a scuzat pentru faptul că nu înțelege cum reacționează lumea la acțiunile sale, dar a insistat că intențiile lui au fost onorabile și că nu regretă ce a făcut.

Nu poate sta cu brațele încrucișate

Candidatura lui Joe Biden la Casa Albă este jus­tificată într-o mare măsură de dorința înlăturării actualului președinte, care a devenit pentru el un scop în sine. „Dacă-i acordăm lui Donald Trump opt ani la Casa Albă, el va schimba fundamental și pentru totdeauna caracterul acestei națiuni, iar eu nu pot asista la asta stând cu brațele încrucișate”, a declarat democratul, care este în prezent mai bine cotat în sondaje față de contracandidatul lui. Cunos­cut pentru realismul său și capacitatea de a atrage simpatia alegătorilor din clasa muncitoare, progra­mul politic al lui Biden mai include între altele restabilirea poziției Americii pe scena geopolitică globală și întărirea măsurilor de protecție econo­mică pentru muncitorii cu venituri mici. Joe Biden susține totodată dreptul persoanelor de același sex de a se căsători și combaterea încălzirii climatice.

JILL BIDEN – opt ani, a Doua Doamnă a SUA

Cu soția lui, Jill Biden

Jill Tracy Jacobs s-a născut în 1951, în familia unui bancher. Cum a dorit însă dintotdeauna să aibă propria ei carieră, fata s-a apucat de muncit încă de la 15 ani, inclusiv pe post de chelneriță. Dar munca nu a ținut-o departe de școală. Dimpotrivă. Jill Tracy Jacobs are la activ două masterate și un doc­torat și și-a dăruit mulți ani din viață predând limba engleză.

La 19 ani, Jill s-a măritat pentru prima dată, dar mariajul nu a fost unul reușit, el încheindu-se, după doar câțiva ani cu un divorț turbulent. În 1975, tânăra l-a cunoscut pe actualul ei soț, Joe Biden, la o întâlnire pe nevăzute. Deși Biden era cu nouă ani mai mare decât ea, a reușit să o impresioneze grație manierelor sale. „Mamă, în sfârșit am cunoscut un gentleman”, a comentat Jill. Deși Biden a cerut-o de mai multe ori în căsătorie, tânără a refuzat inițial, dorindu-și să-și vadă de carieră și temându-se de atenția mediatică de care se va bucura în calitate de soție de senator. În 1977, Jill a spus totuși „da”, asu­mându-și astfel și creșterea celor doi fii ai lui Biden din căsnicia anterioară, pentru care ea a fost ca o mamă adevărată. După câțiva ani, a venit pe lume și fiica biologică a lui Jill, Ashley. Doi ani după naștere, și-a reluat atât studiile, cât și cariera de das­căl. Ea nu s-a oprit din predat limba engleză nici măcar atunci când soțul ei a devenit vicepreședinte al SUA, sub Barack Obama, transformând-o pe Jill, vreme de două mandate, în a Doua Doamnă a Sta­telor Unite. O doamnă ca la carte, care și-a susținut în mod constant soțul, a fost implicată în numeroase cazuri umanitare și s-a comportat cu demnitate chiar și în mijlocul celor mai mari scandaluri care au marcat cariera lui Joe Biden. Capitolul „con­troverse” din viața lui Jill este gol. Cel puțin la o căutare pe Wikipedia.

Foto: Guliver/Getty (3), Agerpres (1), Shutterstock (3)

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian
ro_RORomanian