Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

Minunata poveste de dragoste a lui STING

• Relația soților Sting și Trudie Styler seamănă cu un vin bun: câștigă tot mai mult în calitate, pe măsură ce se învechește. Povestea unui cuplu de artiști-podgo­reni și totodată a unei legende a rockului •

Foto: Agerpres

E firesc ca iubitorii muzicii să se întrebe ce fac idolii lor în vreme de pandemie. În ce-l privește pe Sting, genialul solist și compozitor britanic, răs­punsul îl dă chiar el: „Com­pun și cânt. Fac ceea ce am făcut totdea­una, și asta îmi dă sigu­ranță și liniște”. În apri­lie, în plină pa­nică pro­dusă de pandemie, Sting a apărut pe micul ecran îm­preună cu gru­pul lui mu­zi­cal, în care l-au in­clus și pe prezentatorul emisiunii, Jimmy Fallon. Au cântat cu toții „Don’t Stand So Close to Me”, dar separat, fiecare la el acasă, folosind „instru­mente” neobișnuite: fur­cu­lițe, perne și foarfeci. Vi­zionat de aproape 2,5 mili­oane de telespecta­tori, vi­deo-ul a fost difu­zat și pe internet și s-a transfor­mat, peste noapte, într-un imn inter­națio­nal al carantinei. Pe scenă, în direct, marele cant­autor nu are cum să apară, având în vedere că în Anglia, la fel ca și în toate țările Europei, sălile de concert sunt închise. Ceea ce nu înseamnă că fostul solist al formației The Police se plictisește, oftând după vremuri mai bune. Pasionat de viti­cultură, se ocupă de via lui din Italia, alături de soția lui, Trudie Styler, actriță și producătoare de film.

Sting și Trudie Styler – împreună de 35 de ani (Foto: Getty Images – 3)

Cei doi s-au cunoscut pe la mijlocul anilor ‘80, când epoca de glorie a lui Sting cu The Police deja se încheiase. Era în continuare o cele­britate a rockului, dar una care își cam pierduse reperele. Căs­nicia cu Frances Tomelty, care îi dăruise doi copii, eșuase, și Sting lupta cu depen­dența de dro­guri și cu depresia. Despărțirea a inspirat una dintre cele mai apreciate dintre me­lodiile sale: „Every Breath You Take”. Moti­vul despărțirii au fost nu­me­roasele aventuri ale cântărețului și, în cele din urmă, întâlnirea cu Trudie Styler. Greu, la început, relația a pornit să funcționeze, și Trudy a devenit forța motrice a existenței lui. Alături de ea, Sting și-a regăsit echilibrul, au întemeiat o familie, au adus pe lume patru copii și au căutat mo­dalități de a da vieții lor un sens mai profund. Sting a început să se angajeze politic, i-a sprijinit pe minerii bătrâni aflați în grevă, a participat la manifestări organizate de „Green­peace” și „Amnesty International”, a strâns do­nații pen­tru refugiații curzi. Împreună cu Tru­die, au înființat, în 1989, „Rainforest Foundation”, un ONG care s-a implicat activ de-a lungul anilor în protejarea pădurilor vir­­gine și a populației in­di­gene din ținutul Ama­zo­nului. Sting a explorat căi noi în muzică, Trudie a făcut pasul de la pro­fesia de actriță la cea de pro­ducător de film și, la mij­locul anilor ‘90, a în­ființat „Xingu Films”, o casă de producție care a adus pe ecranele cine­ma­to­grafelor creațiile unor regizori independenți. Ceva mai târziu, a des­chis o nouă afacere în ace­lași domeniu, Maven Pic­tures, fondată în 2011, cu scopul de a susține pre­zența feminină în in­dus­tria fil­mu­lui, domi­nată exce­siv de bărbați.

Concert în sufragerie (septembrie 2020)

Sunt căsătoriți de 28 de ani, și de peste 35 de ani formează un cuplu. Soliditatea căsni­ciei lor se explică, printre altele, și prin faptul că n-au uitat nicio clipă de unde vin. Amândoi au cres­cut în con­diții foar­te modes­te: Sting, în New­castle, un oraș care i-a lăsat în amintire doar imagini cenu­șii, iar Trudie – într-o mică localitate din Worcestershire. Ta­tăl lui Sting era lăp­tar, al lui Tru­die, muncitor într-o fabrică. El a văzut în muzică șansa de a evada dintr-o via­ță tristă și searbă­dă, ea a ales acto­ria, în primul rând pentru a depăși o traumă majoră din copilărie. Nu avea mai mult de doi ani când a fost lovită de un camion. A supraviețuit, însă a rămas o fetiță și apoi o adolescentă cu fața în­semnată de cicatrici. Colegele de școală o pore­cliseră „Scar­face”. Sting a plecat la Londra, unde a în­ființat The Police, cu Stewart Copeland și Andy Summers, ea s-a dus la Stratford-upon-Avon, în apropiere de Birmingham, pentru a se angaja la „Royal Shakespeare Company”. Când s-au întâl­nit, erau amândoi hotărâți să câștige bătălia cu viața. Și-au reușit.

La aproape 70 de ani, cât are acum, Sting arată fenomenal. Înoată zilnic, așa încât, pe sub tricourile pe care le poartă, se desenează conturul unui tors bine antrenat. De peste trei decenii prac­­tică yoga, o îndeletnicire care i-a devenit între timp un mod de înțelegere și abordare a vie­ții: „Nu este vorba numai de un program de exerciții, pe care să-l respecți zi de zi, ci trebuie să și trăiești cu atâta înțelepciune, încât în fie­care acțiune a ta să existe un element de yoga.” Trudie, cu trei ani mai tânără, îi împărtășește con­vingerile. A editat o serie de DVD-uri cu exer­­ciții yoga care s-au bucurat de succes. De altfel, la 67 de ani, participă la emisiuni de popu­larizare a gimnasticii orientale, dovedind, și ea, o formă fizică de excepție.

Doi fermieri fericiți

Sting și Trudie în 1985

Dar atitudinea relaxată a soților Sting, ușor de observat de la prima privire, se datorează și fap­tului că acordă tot mai multă importanță vieții la țară. La mijlocul anilor ’90, au cumpărat în Wilt­shire, la numai câțiva kilometri de Stonehenge, un vechi conac, și au început să cultive fructe și legume bio. Câțiva ani mai târziu, au găsit în Ita­lia, la sud de Florența, o vie părăginită, proprie­tate a unei familii cu sânge nobil, aflată în difi­cultate financiară. Cu investiții masive, dar și cu multă strădanie și pricepere, au izbutit s-o pre­schimbe într-un paradis toscan. În prezent, cei doi dețin acolo unsprezece hectare, pe care obțin recolte frumoase de struguri, produc ulei de măs­line și miere. Unul din vinurile lor, roșu ca sân­gele, un amestec din soiurile Sangiovese, Syrah și Merlot, se cheamă „Message in a Bottle”, după hitul cu același nume al lui Sting.

Deși mai au locuințe la Londra, New York, Malibu și Wiltshire, proprietatea din Toscana a devenit centrul de greutate al vieții lor. O parte a ei este folosită în scop turistic, se oferă spre închiriere spații pentru nunți sau alte festivități, iar altă parte le este rezervată prietenilor familiei, muzicieni și cineaști, care pun la cale diverse proiecte. Și copiii lui Sting vin permanent în Tos­cana. Giacomo (24 de ani) este mezinul, Coco (30) aspiră la o carieră muzicală, asemenea tată­lui ei, Jake (35) regizează filme, în vreme ce Mickey (36) și Fuschia (38), fiicele lui Sting din prima căsătorie, sunt amândouă actrițe, iar fiul cel mare, Joe (44), este, de asemenea, muzician.

Și deși declara, în urmă cu câțiva ani, într-un interviu, că nu-l mai interesează muzica pop, Sting și-a amenajat în Toscana un studio de înregistrări. Chiar a înregistrat acolo și apoi a scos pe piață un nou album, intitulat „My Songs”.

Dar îndeletnicirea de viticultor a devenit cu timpul tot atât de importantă pentru Sting ca mu­zica. Și filozofează cu vădită plăcere despre legă­tura dintre muzică și vin: „Un cântec bun spune întotdeauna o poveste. Și cu vinul bun se în­tâmplă la fel. El are început, mijloc și sfârșit. Poveștile sunt uneori complexe, iar alteori simple. Când sorbi dintr-un pahar de vin, ești mai receptiv la ele, asculți mai atent pe cel care îți spune povestea lui sau i-o dezvălui fără reți­neri pe a ta.”

Povestea lui Sting este legată inseparabil de povestea lui Trudie. Doi oameni care se ascultă și se inspiră unul pe altul. De-adevăratelea!

ANIKA LUPAȘ

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian
ro_RORomanian