Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

ROMÂNIA NECUNOSCUTĂ

– Călătorie prin tărâmul lunatic de la marginea Bărăganului –

Călărețul șchiop

Vârful movilei, încă neînghițit de păduri

Imaginați-vă o întindere copleșitoare. Atât de imen­să, încât privind împrejur te apucă frica. Norii iz­vo­răsc de undeva dinspre răsărit, acolo unde ar trebui să se afle Du­nărea, subțiri și diafani, ca o ceață a zânelor. Apoi iz­vorul no­rilor se îngroașă, se umflă, trece pe dea­su­pra în viteză, ca o mie de zmei alergând către apus. Acolo herghelia de nori se subțiază din nou, ca și cum ar fi sorbită de un vârtej.

În mijlocul întinderii nesfârșite răsar trei mo­vile uria­șe, aproape aliniate. Urc pe una din ele, cu har­ta în mâ­nă, cu aparatul de fotografiat agățat de gât. Un zum­zet continuu de gâze nevăzute, ca o vi­brație, îmi țiuie în urechi. Mă aflu în Bărăgan, în lun­ca Bor­du­șanilor, un­de­va între Fetești și Giur­geni. Un vân­ticel fierbinte tre­mură orizontul. Văd șar­pele de ar­gint al fluviului tăind câmpia în două. Dincolo de el se află Balta Ialomiței. Acolo ar trebui să ajung, din­colo de brațul Borcea, unde am auzit că există o altă movilă, cu mult mai înaltă decât cea de sub pi­cioarele mele, o piramidă de pământ și de iarbă, scor­­monită de arheologi. Îmi imaginez deja pădu­rea nebună de pe malul flu­viu­lui, cu ar­bori secu­lari, împiedicând norii să curgă spre apus, tăcerea fulgerată de zborul unor pă­sări ne­cunos­cute, șoap­tele animalelor săl­ba­tice pân­dind din tu­fi­șuri întu­necate, și pe mine, scor­monind printre cio­burile unei așezări din ne­gura preistoriei. Soa­rele arde. Mi se pare că aud tro­potul unui cal. Acolo, pe ma­lul fluviului, e Bor­du­șa­niul, satul în străfun­durile câmpiei, și acolo ar tre­bui să găsesc călăuze pentru drumul pe care îl caut.

Cu adevărat se aude galopul unui cal. Privesc îm­­pre­jur, tocmai atunci când din ierburile înalte și dintre mă­răcini se ivește capul rotund și negricios al unui băr­bat de vreo 50 de ani, apoi capul unui cal pe care aveam să aflu mai târziu că-l cheamă Dră­­gan. Omul mă pri­veș­te ca și cum m-ar cunoaș­te din­tot­deauna. Pesemne că m-a văzut de departe, urcat pe movila din mijlocul câmpiei. E solid. Poar­tă o șap­că albastră pe cap. „Bre!”, zice, în timp ce co­boară de pe cal dintr-o săritură sprin­tenă. Nu are șa, doar niște funii agățate de grumazul calu­lui. De funii atârnă niște bețe. Le-apucă, lasă calul liber și în­­cepe să urce movila. Nu-mi pot crede ochilor. Că­lă­­re­țului îi lipsește un picior. Bețele care atârnau legate cu funii de cal sunt de fapt niște cârje. Urcă pe movilă cu o agilitate uimitoare. Calul se ține după el. A­junge sus, își pune mâna la ochi, pri­vește în depărtare către dun­ga strălucitoare a Du­nării și zice fără să mă privească: „Zi, bre, n-ai o țigare?”.

Frumoasa Jinga

Tărâmul cailor liberi

Nea Traian, căci așa îl cheamă pe călăre­țul șchiop, are 56 de ani. A fost un timp șofer pe un ca­mion, dar Dum­­­nezeu a vrut ca el să se întoar­că la cai, și atunci a avut un accident. Și-a pierdut piciorul și s-a întors acasă. Se spriji­nea cu mâi­nile de gard, se uita peste câmp și se gândea: ce fel de om e acela fără un picior? Nu mai poți călări, nu mai poți îno­ta, nu mai poți alerga, nu mai poți simți cu tăl­pile pă­mân­tul. Cum să mergi pe pământ cu o singură talpă? „Eram tânăr. Poate aveam vreo două­zeci și ceva de ani. Și cum stăteam așa, pe gard, odată apa­re unu’ din Fă­căieni, Bujgoi, și zice: «Băi, Traiane, nu vrei, mă, o iapă bună?». Mă uit la iapă, era fru­moasă, cu gleznă fină, cu nara largă, cu coama blondă. Am luat-o. Pfai de mine, ce iapă a fost aia!”, face Traian, răsucind țigara între degete, fără s-o fi aprins. „Bre! Mân­ca pă­mân­tul de bună ce era! O șuieram așa și venea la mine, își pu­nea botul pe umă­rul meu. Se uita numai în ochii mei. Pe ea am învățat să urc fără picior. Băteam de unul singur câm­pia, de la Fetești până la Piua Petrii și la Giurgeni, treceam apa la Hârșova, și înapoi la Țăn­dărei…” Nea Traian Gadei a iubit mult iapa aceea pe care o chema Jinga, „frumoasa Jinga”. Ajunsese să sim­tă pământul cu picioarele ei, să simtă furtunile cu nă­rile ei, și vara, când Jinga se ducea în Baltă cu cei­lalți cai din sat, dincolo de apă, rămânea iar fără pi­cioare. Tânjea după ea. Dar iapa lui se întorcea me­reu la el. Câteodată prindea mânz, și el a avut mereu nu­mai cai din neamul ei. „Uite, bre, la Drăgan, mândrețe de cal din neamul ei.” Pe urmă, nea Traian a ajuns să aibă grijă de caii satului. Îi plă­cea să bată câmpurile de pe malul Dunării, câteodată trecea din­colo cu ei, în sălbăticie, și străbătea Balta Ialo­miței, până hăt, departe, spre Călă­rași, până la Păcuiul lui Soare și îna­poi, peste măgura Pos­mocu­lui, trecea prin smârcurile Mo­roiului și mlaștinile Caia­fe­lor. Jinga trăgea vântul în piept și neche­za, fiindcă și ei îi plăcea mai mult în sălbăticie, și iar o luau la trap. Și-așa au trecut trei­zeci de ani, ca o clipă. Acum, nea Traian nu prea se mai duce în Insulă, stă mai mult pe-aici, pe ma­luri, bate râpele, știe păsările, simte vremea. „Nene Tra­iane”, zic, „știi Balta, dru­murile, locu­ri­le. Aș vrea să merg acolo unde-au să­pat arheo­logii după cioburi vechi, în Insulă.” El mă pri­vește o clipă, apoi continuă ca și cum nu m-ar fi auzit. „Trăim timpuri întoarse. Plouă prea mult, oamenii s-au fă­cut mai răi, s-au întors bâzgăunii și ne-au omorât o vacă. Erau cu miile pe ea. Asta n-a mai fost dinainte de război. Am văzut curcubeu’ vânăt și vâr­tejurile se țin lanț. Nu-i de bine.” Îl șuieră pe Drăgan și calul vine ime­­diat. „Ești cu mașina?”, în­trea­bă; apoi, fără să mai aștepte un răspuns, încalecă. Leagă cârjele cu fu­nia. „Țin-te după mine”, strigă. Și co­boară în goana ca­lu­lui de pe movilă.

Păsări sălbatice în bălțile Ialomiței

Alerg la mașină. Nea Traian a luat-o pe dru­mul de praf ce traversează câmpia către Dunăre. Călă­rește fără să întoarcă privirile. Co­boa­­ră râpele ro­șii, fără să se oprească. Sunt păsări aco­lo de cu­loa­rea oțelului, care au cuiburi scobite în clisa spă­lată de ploi. Merge către apă, mereu către ră­să­rit, peste câmpuri ce par părăsite, printre smâr­curi ume­de, cotropite de păsări cu picioare lungi. Lângă dig se află un fel de căsuță din pia­tră, în­conjurată de o curte. În curte, câteva vaci. Nea Tra­ian descalecă fără să mă privească, sprijină câr­jele de o căruță. „Bre, omu­le”, zice, „o iei matale pe dig, în jos. Ai grijă la bâz­găuni. Mergi cale de trei târle. La a patra, care-i de oi, te oprești și întrebi de unu’ Ion Opres­cu, cio­ban. El o să-ți spună cum ajungi la movila mare, la Popina, peste apă. Doamne ajută!”, zice, se su­cește pe singurul lui picior și-mi întoarce spa­tele.

Soarele coboară spre asfințit, în timp ce luna e deja pe cer. Fac kilometri întregi pe dig. Apa e nămoloasă, uriașă, roșie. Dincolo de ea se vede o pădure săl­ba­tică. Sunt mulți cai de-o parte și de alta a digului. În sfârșit, oi. În mijlocul lor stă o momâie spri­ji­nită într-o bâtă ciobănească. Lu­mina a căzut. E aproa­pe albastră.

De veghe în câmpia lunii

Movilele Bărăganului, osuare pentru morții de acum mii de ani

Ion Oprescu are o mustață uria­șă și albă, arată ca un cioban din povești. Pe cap poartă un clop verde-negru, are chimir și o haină groasă, de lână, în ciuda căldurii. Lui lâna îi ține răcoare. Așa zice. Îl întreb cum pot ajunge la Po­pina, dincolo de apă, acolo unde este marea movilă veche, unde au săpat arheo­logii. Dă din cap. Bâta lui este din lemn de corn, care nu crește pe-aici, nu­mai la munte, acolo de unde se tra­ge neamul lui. Fiindcă el, Oprescu, nu e de-aici, noo, nici vorbă. Bate el câmpiile astea de 50 de ani, s-a însurat el c-o câm­peancă din lunca Bordușanilor, a făcut șase copii cu ea, din care fata cea mare a fost omorâtă, și-a mai rămas cu cinci, dar el totuși nu se simte ca fiind de-aici. Câm­pia asta nu poate pune mâna pe el așa, cu una, cu două. Îmi arată cu bâta din lemn de corn undeva, dincolo de apă. „Acolo-i Popina. Dar nu te duci acuma. Cade noap­tea. Mergem la bordei.”

N-am mai văzut niciodată ase­menea bordei din crengi, peste care moșul a lipit pământ clisos, iar pes­te pământ a pus iarbă. O căsuță acoperită cu iar­bă! Prin aco­perișul de iarbă iese un fel de horn, iar lângă horn stă un câine mare și alb care privește cerul. Nici măcar nu mă latră.

Stăpânul oilor, Ion Oprescu

Moșul îmi arată cu bâta o piatră pe care să stau. El rămâne de veghe, în picioare, sprijinind cerul cu clopul. Oile și caprele stau aproape nemișcate în lu­mi­na asfințitului. Îmi dă o cană de tablă, în care e o um­bră de țuică slabă, cu miros de mlaștină. Cerul e roșu-vânăt. Luna prinde pu­teri dea­supra moșu­lui. „Alea-s locuri rele”, zice moșul. „Loc um­bros, nu pă­­trun­de lumina soarelui. Acolo cică se-ascun­dea alde Ghiță Ursu. Ăsta a fost hoț, haiduc fugit în baltă. Uite-așa avea barba și părul când s-a pre­dat. Dincolo (și-mi arată cu bâta peste apă) n-aveai curaj să mergi, așa erau hățișuri de adânci. Nu intra lumina în ele. Aveau sălaș mistreții și lupii. Îi ve­deai vara, înotând peste Bor­­cea și năpădind în câmpie. Iarna, peste po­dul de ghea­ță. Ei, acolo s-a as­cuns Ghiță Ursu fugarul, de nu l-au găsit. Când s-a pre­dat, râdea. Nimeni nu știe de ce s-a predat. Nu-i era frică de nimic. Cică erau lumini­șuri, de­par­te, în mlaș­tini, la care nu pu­teai ajunge de­cât în urma unui cal săl­­ba­tic sau a unui mis­treț. Ghiță mergea în urma lor, pe cărările anima­le­lor, și nimeni nu-l    putea ajun­ge. Mân­ca mie­re sălbatică.”

Moșul se tot învârte în jurul meu, sprijinit în bâta lui de corn. Când era copil, locuia pe dea­luri, unde­va, prin Praho­va, la Cerașu, și iarna, la gura so­bei, bunicu-său Iosif îi po­vestea despre întin­derile fără capăt ale câm­piei, despre caii pe care oamenii îi lăsau slobozi ca să se prăsească cu cai sălbatici, mai iuți și mai cu­rajoși. El, co­pi­lul, nu putea să-și închipuie cum vine asta. Apoi, în­tr-o bună zi, când se săltase „ciutan”, bătrâ­nii l-au luat cu ei. Când a vă­zut Du­nă­rea, a leșinat. Erau după șapte zile de drum. Câm­pia era nebună, din pământ ie­șeau aburi. Caii lor de munte, cu sa­ma­­rele în spinare, înne­bu­neau și ei. Simțeau miro­sul cailor săl­ba­tici din baltă, se smuceau, spăr­geau pă­mântul cu copitele, ca să se ducă după ei. „Am văzut cu ochii mei cum se băteau har­ma­sarii, se muș­­cau de moar­te, așa erau de săl­batici. O vară în­treagă am stat în câmpia Bor­dușanilor cu oile. Pe urmă m-am întors acasă, la Cerașu. În iarna ceea a murit Mo­șu-meu, Iosif, fă­ră să spună nici un cuvânt. I-a lă­sat lui tai­că-meu, Ion, ceasul de bu­zunar și am­na­rul ce-l ținea legat cu un lanț la buzunar. Bu­nă-mea, Eli­­sa­­veta, s-a pus pe o laviță lângă cup­tor, cu ochii în­chiși. Și s-a mai dat jos numai în pri­măvară. Când s-a dat jos, orbise. M-a che­mat pe mine și pe tata și ne-a zis așa. Către tata: «Tu, Ioane, când va fi să cobori cu oile în câmpie, să faci bine să dai ceasul moșului Iosif la băietan, și amnarul, că nu te-i mai întoarce». Către mine: «Tu, Io­ni­că, să iei ceasul și amnarul lui moșu-tău, că pe tine te trage câm­pia, și nici tu nu te-i mai în­toar­ce. O câmpeancă desculță se uită la tine». Și așa a fost. Ne-am coborât cu oile în câmpie. Tata mi-a dat cea­sul și amna­rul. Când a venit apa mare s-a îne­cat. A venit calul sin­gur la bordei și-am știut că nu se mai întoarce. L-a luat Borcea la vale. Am făcut slujbă de pomenire. Când am ieșit iară din sat, în câmpie la oi, văd o femeie des­culță, cu vaca pe drum. Se uită la mine și se uită la mine, cum a spus bună-mea Elisaveta din Cerașu. Era femeia mea, câmpean­ca.”

Când am plecat de la Moș Ion, negurile nopții cotropi­seră cerul. Despre ma­rea movilă de dincolo de ape n-am aflat decât că e un soi de nălucă îngropată în păduri, că ar trebui să merg acolo cu barca și că ar tre­bui să mă ducă un lipo­vean, pentru că în ziua de azi, numai ei mai știu potecile de apă din Baltă. Și încă ceva. Dacă mă duc, să fac mai întâi o rugăciune la bise­rica lipove­nească din Bor­dușani.

Tanti Lenuța și sfârșitul lumii

Tanti Lenuța

Biserica lipovenească din Bor­dușani este mică de tot, ca o că­suță că­reia cineva i-a adăugat o turlă din tablă. Turla are două ferestre oblo­nite, ca doi ochi închiși. Tanti Lenuța stă în adâncurile curții sale acoperită cu viță de vie, pe o băncuță din lemn vechi. Dincolo de băncuță, la numai un metru, se cască o râpă adân­că de vreo opt metri. În râpă curge apa cea mare, cea mâ­loasă, cea roșie. Dincolo de apă e Insula Ialomiței, a cai­lor săl­ba­tici, a cioburilor supraviețuitoare ale istoriei. Ea pri­vește la toate aces­­tea. După omul ei, care „a tre­cut din­colo acum trei ani”, o chea­mă Costandin. Când el s-a dus, sufletul lui a plecat din toate. Duba (adică bar­ca) s-a descleiat și a pu­tre­zit, rostovolul s-a ră­rit și s-a risipit în iarbă, malul unde el venea cu peștii cei mari s-a pră­­bușit în apă, cărarea a fost acoperită de ier­buri și căsuța lor s-a înclinat. Timpurile s-au schim­­bat cu totul. „Au venit oameni streini și au tăiat pădu­rile de dincolo. Au scău­nat sălciile din Insu­lă și plutele bătrâne care țineau pămân­tul. Am rămas sin­gură prin­tre lipoveni. Ce om bun am avut, Costandin al meu”, zice ea, ca și cum ar vorbi cu vântul. „Nu era el harnic ta­re, dar nici nu bea. Îi plăcea să stea în baltă. Stătea și nop­țile pe-acolo, așa de mult îi plă­cea. Pe urmă venea acasă cu câte-un pește și-mi povestea ce-a văzut. Vedea ste­le căzătoare și ani­male cum nu mai vedea nimeni. Numai el. După ce a murit, parcă s-a stricat lumea.”

Tanti Lenuța lui Costandin n-a fost ni­cio­dată din­co­lo de apă, în Insu­lă, dar crede că tot răul vine de-aco­lo. Ploile, vântul, înghețul. Soa­rele răsare de din­colo de Insu­­lă. Norii vin de-acolo. Oa­me­nii au stricat ceva acolo și mer­sul lumii s-a încurcat.     

„Aș vrea totuși să ajung în Insulă”, zic, „să văd cu ochii mei pustia, pădurea, mlaștinile, mo­vi­la cu săpă­turi.” A­tunci, tanti Lenuța m-a dus fără o vorbă pe ulița mare a satului, mi-a ară­tat cu degetul un lipo­vean bărbos care șe­dea tolănit pe un bolovan, între ierburi, îmbrăcat în cămașă albă, cu pă­lărie de pai pe cap.

Poveștile lui Larion lipoveanul

Înțeleptul Larion

„Nu mai vede apa opăcinul, nici lipoveanul ba­bai­chi­nul.” Opăcin în­seamnă lotcă. Ba­baichin, rame. Adi­că lipovenii nu mai ies la pescuit, la vână­toare de pește, cum spun ei. Priva­ții le-au luat apa. El nu înțelege. Cum poate să fie apa a cui­va, când apa e de la Dum­ne­zeu, a tuturor? Lu­mea s-a întors pe dos. Când s-a mai po­menit așa ceva? Părinții lor au fost pescari, bunicii pes­cari, străbunicii pescari și ei… ce mai sunt ei acum? Nimic. Lipovenii nu mai sunt ni­mic. Larion e înalt și mândru. Chiar și așezat pe bo­lo­­vanul lui dintre ierburi, pare uriaș. Are ochii verzi și barba albă. „Cine a luat apa?”, întreb. „Uite, ăsta”, zice, și-mi arată din cap o casă ma­re, albă, care se află peste drum. Înțeleg că acolo locuiește duș­manul lor, cel din pricina că­ruia ei nu mai pot pes­cui. „Și știi dum­nea­ta ceva?”, șuieră La­rion. „E lipo­vean din­tre noi. Slugă la unu’ din Bu­curești care a luat ape­le. Ma­re sculă.”

*

Nea Traian și calul Drăgan

Birtul satului. Pes­te drum, la bise­ri­cuța lipo­ve­nească, bate mai întâi o toa­că. Apoi clo­p­ote, pe trei voci. Pe drum trec femei îmbrăcate în fuste lungi, colorate în verde și roșu, cu cio­rapi albi în picioare, cu basmale pe cap, cu ciucuri atârnați într-o parte. Larion dă peste cap o vodcă. S-au mai strâns câțiva lipoveni tăcuți. Își amintesc de vremu­rile trecute. Îna­inte vânau la sturioni, la peș­tii cei ro­șii, la păstrugi și la mo­runi, pen­tru că peștii ve­neau din mare, ur­cau pe Dunăre și mergeau în sus, pe niște pietre verzi, unde se bă­teau și puneau icrele. Acum nu mai urcă niciun peș­te pe Dunăre. La ei nu mai ajunge nimic. „Apa e seacă.” „Și Insula?”, întreb. Larion dă din cap. Cei­lalți îl așteaptă să vor­beas­că. Nu se mai duce pe insulă. A fost în toată viața lui numai de câte­va ori. Orice lipo­vean poate să spună că locul acela nu e… curat. Înainte să mergi acolo, tre­buie să faci o ru­găciune. Când te întorci, la fel. Ei erau cu lot­cile pe apă, mer­geau să mai pună câte-o set­că la mal, și din hăți­șuri se auzeau zgo­mote ciu­date, se auzeau țipe­te de păsări care nu exis­tă la malul ces­tă­lalt. Vara se vedeau ro­ind pe deasupra viespi mari și bâzgăuni care pot omorî o vacă. „Aco­lo”, zice Larion confi­den­țial, aple­cân­du-se pu­țin deasupra vod­cii, „sunt morminte de pă­gâni. N-au odih­nă. Noi suntem creștini.” Își fa­ce cruce și dă apoi pa­ha­rul peste cap. A fost când­­va un om, Condrat îl chema, cu­rajos. Cică el de mult avea gân­dul să se ducă acolo, la movila pă­gână, să caute o co­­moa­ră care i se arăta în vis. Când a venit zăporul, adică apa mare, s-a dus cu lotca lui prin­tre copa­cii din pă­dure, până la movilă, cu o lopată și cu o icoa­nă din casă. Nu s-a mai întors. L-au găsit cu popa, după o săptă­mâ­nă. Era pe movilă, atârnat într-un co­pac, zece metri dea­supra pământului. „Ori că s-a suit sin­gur de frică, și apa a scăzut pe urmă, ori că ceva l-a ur­cat acolo, nu știm, dar de-atunci lipo­ve­nii nu mai calcă la movilă, nici cu popă, nici fără. Lotca lui nu s-a mai găsit. Nici icoa­na. Asta-i.” Li­povenii dau din bărbi, tăcuți. Apoi, la un semn al lui La­rion, trântesc pa­ha­rele pe masă și o iau spre bise­rică. Le spun că totuși aș vrea să merg la mo­vilă. „Ci­ne poate să mă ducă cu o barcă?” Lipo­venii n-aud.

Epilog

Cerul cu flori

Niciunul dintre lipoveni nu s-a învoit să mă treacă apa cu lotca. Am ajuns în cele din urmă în Insulă sin­gur. Am mers pe diguri părăsite, am văzut cai adul­me­când nori și păsări plonjând în pădurea inundată. Am trecut, pe jos, apa ro­șie. Șoapte stranii se ameste­cau cu cețurile umede. Și apoi, am găsit-o. În adân­curile pădurii, aproape de ma­lul fluviului, îm­presu­rată, sufocată de arbori bătrâni care crescu­seră peste ea. Din movilă rămăsese doar vâr­ful. Am urcat pe că­ra­rea aproape în­ghi­țită de ier­buri, amețit de aerul ciu­dat al acelor locuri bântuite de duhurile oa­me­nilor de acum mii de ani. Am văzut su­te, mii de cio­buri ale unor vase stră­vechi, acoperite cu încrustații bar­bare, scoa­se de ploi din pământul clisos, oase de oameni ale unor tim­puri ime­moriale, cranii cu or­bite pe ju­mă­­tate ieșite din adâncurile mo­vilei. Și atunci am înțeles tulburarea cu care oa­menii acestor locuri pri­vesc peste fluviu. Colina aceasta afla­tă la mar­ginea lumii are puteri care vin din străfundurile tim­pului, amintirile ei pe care soarele și vân­turile le îm­prăștie peste lume. Am înțeles că oa­me­nii bălții sunt cumva prizonieri ai acestei lumi ireale și că biografiile lor, poveștile lor, își trag sevele din adânca is­to­rie cu care este îmbibat tărâmul acesta dintre ape și cer.

HORIA ȚURCANU

(Antologie AS)

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian