Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

Pandemia e departe de a se stinge, iar noile cazuri de infectări raportate zilnic în Ro­mâ­nia creează panică. În toată lumea, Co­ro­navirusul scoate capul din nou. Chiar și în țările unde părea să fi fost stăpânit, numărul infectărilor crește, iar secțiile ATI ale spitalelor din România sunt pline până la refuz. Cele câteva săptămâni de vid legislativ, în care măsurile sanitare au fost igno­rate – de la tribuna Parlamentului și până la „talpa țării” – se decontează acum! Mai mult de 72.000 de ro­mâni infectați și peste 3.000 de decese! Cifre „gre­le”, pe care foarte mulți oameni le iau „ușor”. Din fericire, mai există și oameni normali în Româ­nia, care nu precupețesc niciun efort ca să se fereas­că de infectare. Lor le dedicăm acest articol. Pentru a completa „dosarul pandemiei” Covid-19, i-am ce­rut părerea unui specialist în medicină tradițională chineză: dr. LI LUOXI.

„Mie mi se pare ciudat că românii nu vor să respecte măsurile impuse”

– Chiar dacă pandemia de SARS-Cov-2 a por­nit din China, se pare că în țara dvs. de origine situația este sub control. Cum s-a reușit acest lucru, domnule doctor Li?

– Foarte simplu: prin măsuri drastice, pe care toată lumea a fost obligată să le respecte! În prima fază a pandemiei, după primele cazuri înregistrate, când s-a văzut cât de agresiv e noul virus, s-a impus izolarea la domiciliu și carantina, unde era cazul. S-au igienizat și dezinfectat spațiile publice, purta­rea măștilor de protecție în exterior a fost obliga­torie și s-a limitat circulația populației dintr-o zonă în alta, pentru a se evita contaminarea. În Wuhan și provinciile învecinate, unde s-a înregistrat un nu­măr mare de infectări, izolarea a durat peste trei luni. A fost greu pentru populație, pentru că nimeni n-a știut cu ce anume se confruntă și ce va urma, dar strategia autorităților chineze a funcționat perfect!

În România, mai ales acum, în perioada conce­diilor, este de importanță vitală respectarea cu stric­tețe a măsurilor de prevenire a infectării cu Covid-19, altfel numărul de cazuri noi și de decese ar putea deveni copleșitor. Mie mi se pare ciudat că oamenii efectiv nu vor să respecte aceste măsuri, cu toate că ei înșiși și cei dragi lor sunt expuși riscului infectării! Aud chiar că mulți români nu cred în existența virusului, ceea ce e de neimaginat! Vorbim de un virus nou, prea puțin studiat, care a suferit deja mutații și încă e foarte periculos! Până la apa­riția unui vaccin eficient va trebui să ne ferim de contaminare fiecare cum ne duce capul, deci sun­tem responsabili pentru propriul destin! Oare e de preferat să ne luptăm cu virusul pe un pat de spital, în loc să respectăm câteva reguli sanitare de bun simț, pentru a nu risca infectarea? Eu cred că ro­mânii încă n-au o imagine de ansamblu a dezas­tru­lui! Azi, când vorbim, în România s-au înregistrat 1454 de noi cazuri și 53 de decese, în timp ce în China au fost 19 cazuri noi și niciun deces! Și vorbim aici de țări care nu pot fi comparate ca nu­măr de locuitori! Asta, cred eu, spune multe despre modul în care se ține în frâu o pandemie!…

Experimentul „verde” din Wuhan

Departamentul de Medicină Tra­dițională Chineză, Spitalul 6 din Wuhan

– China beneficiază de o experiență uriașă în medicina tradițională. S-a apelat și la ea pen­tru tratarea bolnavilor cu Covid-19?

– Inițial nu, pentru că gravitatea situației și lipsa informațiilor despre noul Coronavirus nu lăsa loc de „experimente”, chiar dacă în medicina tradi­țio­­nală se folosesc multe rețete din plante medici­nale cu efect antiviral. Când situația părea să scape de sub control, Prof. dr. academician Tong Xiaolin, cercetător-șef al Academiei Chineze de Științe Me­dicale, șeful Administrației de Stat a Medicinii Tra­diționale Chineze și expert al Grupului de Direcție Centrală, a cerut să-i fie încredințat un spital din Wuhan, în care să aplice formule naturale din me­dicina tradițională chine­ză, pentru a le studia efec­tele asupra infecției cu Covid-19. Solicitarea i-a fost aprobată, fiind numit la conducerea Spitalului 6 din Wuhan, unde, împre­ună cu o echipă de specia­liști, a introdus în trata­men­tul bol­navilor mai multe re­țete tradiționale, publicând apoi rezultatele obținute. Ulterior, formu­lele tradi­țio­nale chinezești au jucat un rol important în con­trolul și tratamentul pan­demiei de SARS-Cov-2. Studiile făcute în Spitalul 6 din Wuhan au ajuns la concluzia că mai multe re­țete din plante s-au dove­dit foarte utile în controlul complicațiilor induse de infecțiile cu Covid-19 și s-a decis folo­sirea lor ca tra­tament complementar în China.

„Dintre 1261 de pacienți cu pneumonie virală, 1102 au fost total vindecați”

Wuhan – primul oraș îngenunchiat de Coronavirus (Foto: Shutterstock)

– Care sunt efectele acestor rețete tradiționale și pentru ce categorii de bolnavi și-au dovedit eficiența?

– Vă răspund punctual. Decoctul de curățare și detoxifiere a plămânului Qingfei Paidu a fost reali­zat din câteva rețete clasice, publicate în lucrarea de medicină tradițională chineză „Tratat asupra bolilor cauzate de răceală”, unde sunt cuprinse bo­lile febrile și diverse tipuri de gripă, scrisă de Zhang Zhongjing înainte de anul 220 d.Hr. Decoctul se obține din­tr-un amestec de 21 de plante me­dicinale chine­zești și este eficient în îm­bu­nă­tățirea simp­tomelor de fe­bră, tuse și oboseală, dar și a stării pul­monare. În urma ob­servațiilor din Wu­han, acest ceai a fost prima alegere în „Planul de diag­nostic și tra­­tament al pneu­moniei in­duse de Co­rona­virus”. În fe­brua­rie, Co­misia Națională de Să­nă­tate și Administrația de Stat a Me­dicinii Tradi­țio­nale Chineze au emis un co­mu­ni­cat prin care recoman­dau uti­lizarea de­coctului Qing­fei Pai­du în întreaga țară, pentru toate persoanele in­fec­tate. Bolna­vii cărora li s-a administrat de­coctul au avut rezul­tate încu­ra­jatoare încă din primele zile: le-a scăzut febra, li s-a ameliorat tusea, au scăpat de oboseală și de alte simptome neplăcute. În paralel, pe exa­menele ima­gis­tice s-a observat un efect rapid de îmbunătățire a funcției pulmonare la pacienții cu forme severe și critice. Studiile ulterioare au arătat că substanțele active din plante atenuează reacția exagerată a celulelor sistemului imunitar care pro­duc furtuna de citokine, provocând colapsul pro­priu­lui organism. De asemenea, s-a constatat că de­coctul are un rol protector important la nivelul plă­mânilor și al celor­lalte organe vitale prin inhibarea replicării virusului, fiind folosit cu succes în trata­mentul pacienților cu simptome ușoare, comune, severe și chiar critice.

Conform raportului prezentat de dr. Tong Xiao­lin, dintre cei 1261 de pa­cienți cu pneumonie virală care au luat de­coc­tul Qingfei Paidu, într-un prim studiu, 1102 au fost total vin­de­cați, la 29 au dispărut complet simptomele, la alți 71 s-au înregistrat ame­lio­rări de la forme severe la forme ușoare, iar 59 au avut o evoluție staționară, fără deterio­rări clinice.

Huashi Baidu este o altă formulă elaborată de echipa Academiei Chineze de Științe Medicale. Com­pusă din 14 extracte din plante medicinale, rețeta a fost studiată clinic în spi­talul Jinyintan din Wuhan. Efectele sale terapeutice constau în detoxifierea or­ganismului, combaterea ră­­­celii, ameliorarea tusei și scăderea febrei, fiind in­trodusă în tratamentul tu­turor pacienților cu Covid-19. Această rețetă a fost folosită cu succes în ame­liorarea pneumoniilor virale, a redus timpul de ne­ga­tivare a virusului și durata medie de internare în spital. În urma studiilor, s-a observat îmbună­tă­ți­rea semnificativă a simptomelor clinice, a parame­tri­lor fizici și chimici din analize, precum și a CT-ului pulmonar. În urma analizelor efectuate, s-a consta­tat că administrarea Huashi Baidu, în paralel cu tra­tamentul alopat, reduce încărcătura virală din țesu­tul pulmonar cu 30%!

Granulele Jinhua Qinggan au fost produse în timpul pandemiei de gripă H1N1 din 2009 și breve­tate ca medicament tradițional chinez. Rețeta inclu­de 12 ierburi de leac și uleiuri volatile extrase din plan­te aromatice. Principalele sale efecte sunt dimi­nuarea simptomelor răcelii, protecția plămânilor, combaterea febrei și detoxificarea organismului, ceea ce i-a făcut pe cercetătorii chinezi să le încerce în tratarea noului Coronavirus. Granulele și-au de­monstrat rolul curativ mai ales în infecțiile ușoare și comune. Ele scurtează timpul simptomelor de fe­bră, cresc rata de producere a limfocitelor și a glo­bulelor albe din sânge și reduc semnificativ riscul de agravare a bolii. Dr. Zhang Boli, membru al Gru­pului central de experți în sănătate, membru al Aca­­demiei Chineze de Inginerie și președinte al Universității de Medicină Tradițională Chineză din Tianjin, a prezentat rezultatele a două studii care au fost realizate pe bolnavii de Covid-19 și a declarat că Jinhua Qinggan are un efect imediat asupra recă­pătării simțurilor (miros și gust). La începutul lunii februarie, după tratarea a 102 pacienți din Wuhan cu pneumonie virală ușoară și moderată, s-a consta­tat că procentul bolnavilor care se îndreptau către o formă severă a bolii a scăzut semnificativ, iar simp­tomele febrile s-au manifestat o singură zi. Alt stu­diu a arătat că bolnavii care au luat granule Jin­hua Qinggan au avut teste negative la Coronavirus cu trei zile mai devreme decât cei care au urmat alte tratamente.

O altă rețetă tradițională chineză, utilizată frec­vent pentru tratarea răcelii și gripei, a fost inclusă în capsulele Lianhua Qingwen. Realizate din 13 extracte din plante, acestea au avut efect curativ la pa­cienții cu forme ușoare și moderate, mai ales în scăderea febrei, a tusei și a oboselii, de­con­gestiona­rea plămânilor și detoxifierea organis­mu­lui. În ur­ma studiilor, s-a constatat că Lianhua Qing­wen previne deteriorarea pulmonară și ajută la negati­varea mai rapidă a infecției cu Co­vid-19. Medica­mentul și-a dovedit eficiența în tra­tarea pacienților cu forme ușoare și moderate. Cei care au urmat acest tratament n-au făcut forme se­ve­re și n-au avut nevoie de res­pirație arti­ficială în secțiile ATI.

Injecțiile Xuebijing sunt reali­zate din cinci ex­tracte de plante me­dicinale chinezești. Au fost produse și folosite cu succes în perioada epidemiei de SARS (sindrom acut res­pirator sever) din 2003, având rol detoxifiant și de eliminare a sta­zei de sânge, fiind eficiente în tra­tarea septice­miei. Stu­diile reluate în 2020 au demonstrat că for­mula are un efect anti­viral in vitro și inhi­bă factorii infla­matori in­duși de in­fec­ția cu Covid-19, ceea ce i-a făcut pe medicii chi­nezi să testeze in­jec­țiile pe pacienții cu forme severe și cri­ti­ce. Acestea s-au do­ve­dit foarte utile în sin­dromul inflamator sis­te­mic și în tratarea organelor cu func­ția afectată. Studiile clinice au ară­tat că utilizarea injecțiilor, în paralel cu terapia alo­pată, crește șan­sele de vinde­care ale bolnavilor cu forme critice, în 2-3 zile aceș­tia trecând la forme moderate ale bolii, pe fondul scăderii sindromului inflamator și al îm­bunătățirii simptomelor respi­ratorii. Pe lângă trata­rea reacțiilor inflamatorii și prevenirea furtunii de citokine, injec­țiile Xuebijing au și funcție anti­trombotică. Pneu­monia virală fa­vorizează coagula­rea excesivă a sângelui și duce la formarea de trom­boze în tot cor­pul. La rândul lor, trombii pot pro­voca embolii de organ și leziuni ale țesuturilor. Xuebijing previne coa­gularea excesivă a sângelui și formarea de mi­cro­trombi, ceea ce-l recomandă ca armă de luptă efi­cientă în formele grave și critice ale infecției, în special la pacienții intubați.

Granulele Xuanfeibaidu au fost realizate după rețete clasice chinezești, având un total de 13 com­ponente din plante. Principalul lor efect curativ con­­stă în curățarea plămânilor, eliminarea simpto­melor de răceală, ameliorarea febrei, detoxifiere și îmbu­nă­tățirea simptomelor respiratorii, fiind folo­site în tratarea bolnavilor cu forme ușoare și mode­rate ale infecției. În urma observațiilor făcute, s-a constatat că Xuanfeibaidu ușurează simptomele respiratorii ale pacienților cu plămânii afectați de virus, ajută la scăderea febrei, scurtează durata in­ternării în spital și, într-o anumită măsură, blochea­ză agravarea formelor ușoare ale infecției cu Covid-19.

„Medicina tradițională chineză a ocupat un loc important încă de la începutul epidemiei”

Prepararea decoctului Qingfei Paidu

– Rezultate impresionante, facilitate și de des­chiderea sistemului de sănătate chinez față de tratamentele naturiste!

– Situațiile disperate cer măsuri disperate! În Planul național de diagnostic și tratament al noului Coronavirus, medicina tradițională chineză a ocu­pat un loc important încă de la începutul epidemiei. Prof. dr. Tong Xiaolin, de exemplu, nu a înregistrat niciun deces în Spitalul 6 din Wu­han, cât timp a fost la conducere – un succes răsunător, ținând cont de miile de morți din celelalte spitale! Încurajați de rezultatele lui, în 15 martie 2020, președintele Chi­nei și ministrul Să­nătății au introdus o lege prin care s-a impus folosirea for­mulelor na­tu­rale în toate spita­lele de Covid din China, în pro­porție de peste 90% din totalul tra­tamentelor, dar în paralel cu terapia alopată experi­mentală. Observa­țiile clinice au arătat că rețetele tradiționale au avut efecte evi­dente în prevenirea mortalității, împiedicând agra­varea infecției la formele severe și cri­tice. Combi­nând medicina tradițio­nală cu terapia alopată, medicii chi­nezi au redus mult procentul for­melor critice și al deceselor. Ex­perții au declarat că, atât timp cât nu există un vaccin eficient sau un medi­cament specific pentru trata­rea infecției cu noul Coronavirus, medicina tradițională chineză rămâne soluția opti­mă de combatere a pandemiei, chiar dacă folosim un sistem total diferit față de medicina occidentală, axat nu pe tratarea simptomelor bolii, ci pe echili­brul yin-yang, capabil să regleze imuni­tatea gene­rală și să lupte cu agenții infecțioși. Noi, chinezii, utilizăm de peste 5.000 de ani acest sistem și nu a dat greș niciodată până acum, chiar dacă acupunc­tura și fitoterapia încă sunt considerate de unii medici occidentali „învechite” și „puțin funda­men­tate științific”!

– Medicamentele tradiționale chinezești pe care ni le-ați prezentat ar putea ajunge și la bolnavii cu Covid-19 din România?

– S-ar putea importa, nu asta e problema, dar mă îndoiesc că medicii ro­mâni ar fi dispuși să le administreze în pa­ra­lel cu medicația alo­pată folosită în mod uzual, pentru că nu le cunosc efectele tera­peutice. În plus, proto­coalele medicinei alo­pate nu permit folosi­rea unor medicamente naturale în te­rapia cla­sică, cu toate că, în opinia mea, le-ar fi de mare ajutor bol­navilor români!

„Puțini români sunt dispuși să trăiască mai sănătos!”

Medicamente din plante pentru bolnavii de Covid

– Medicina tradițională chi­neză poate fi folo­sită și preventiv, pentru creșterea imunității, întă­rirea plămânilor, tratarea obezi­tății și a diabetului, prevenind ast­fel formele critice ale infecțiilor cu Covid-19?

– Orice afecțiune de pe lista comorbidităților infecției cu Covid-19 poate beneficia de tratamente întăritoare sau curative, pentru a nu deveni un factor de risc. Problemele de sănătate enumerate de dvs. se pot ameliora prin tratamente specifice medicinei tradiționale chineze, astfel încât să nu pună mari pro­bleme în cazul unei posibile infectări cu Coro­na­virus. În primul rând, se impune întărirea siste­mului respirator, pentru că mulți bolnavi ajung să aibă plămânii afectați, iar mortalitatea e cauzată în principal de sindromul acut respirator indus de infecție. Avem rețete cu plante medicinale chine­zești care au efecte excelente în întărirea sistemului respirator și care asigură protecția împotriva infec­tării cu Covid-19, prin creșterea imunității căilor aeriene și a plămânilor. Desigur, medicina tradițio­nală chineză poate trata și afecțiunile cardiace, diabetul sau obezitatea, dar rezultatele depind în mare măsură de stilul de viață al pacienților. Iar din experiența pe care o am în România, vă spun cu părere de rău că puțini români sunt dispuși să-și schimbe obiceiurile alimentare și să trăiască mai sănătos! Acupunctura, de exemplu, e de mare folos în creșterea imunității generale a organismului și echilibrarea energiilor yin-yang. Sunt de ajuns doar 10 ședințe pentru rezultate vizibile! Tratamentele cu plante medicinale pentru o boală sau alta pot îmbu­nătăți în circa o lună funcțiile organelor afectate, ceea ce se poate constata prin analize medicale. Medicina tradițională și-a dovedit utilitatea, nu e nimic nou de demonstrat în acest domeniu, deci poate fi de folos inclusiv în scop preventiv, mai ales pentru a preveni infectarea cu un virus atât de agre­siv cum este Covid-19, pentru care încă nu există un tratament țintit.

– Știți vreo rețetă tradițională chineză pe care s-o putem prepara aici, și care ne-ar putea feri de infecția cu noul Coronavirus?

– Vă dau o rețetă foarte eficientă, cu ingrediente ușor de găsit, care crește imunitatea generală și asi­gură protecție la infecțiile virale de tot felul, inclusiv la noul Coronavirus.

Ingrediente: coji de mandarină – 500 g; praz (partea albă) – 30 g; ghimbir (rădăcină) – 30 g; piper chinezesc – 30 g. Preparare: se mărunțesc in­gredientele la mână, apoi se pun într-un litru de apă și se fierb 15-20 de minute. Se lasă la răcorit, se strecoară și se păstrează într-un recipient din sticlă, la frigider. Se consumă 300-500 ml zilnic, la tempe­ratura camerei, cu înghițituri mici. Cura se poate ține trei săptămâni la rând, cu pauză de o săptămână, apoi se reia.

(Acest decoct a fost folosit în Spitalul 6 din Wuhan, având efecte foarte bune în creșterea imu­nității, scăderea încărcăturii virale la bolnavii cu simp­tome ușoare, scăderea febrei și a oboselii, redo­bândirea mirosului și a gustului.)

– Ce alte măsuri de prevenire a infectării cu Covid-19 le recomandați cititorilor noștri?

– Să respecte măsurile de distanțare socială, să poarte masca de protecție ori de câte ori ies din casă, și să evite aglomerațiile din spațiile închise, inclusiv mijloacele de transport în comun. Dacă pleacă în concediu, să evite litoralul și Valea Prahovei – locuri în care e lesne de înțeles că nu se pot respecta mă­surile de prevenție din cauza afluxului de turiști. Să evite, de asemenea, petrecerile în familie, pentru că și persoanele apropiate pot fi infectate, dar asimp­tomatice. Să păstreze o igienă strictă – de la spălarea mâinilor și a feței cu apă caldă și săpun, până la curățarea zilnică a nărilor cu o soluție salină. Să se odihnească mai mult, pentru că somnul de 8 ore și odihna activă întrețin buna funcționare a sistemului imunitar. Să renunțe la obiceiurile nocive – consum de alcool și fumat – pentru că întrețin toxicitatea în organism. Nu în ultimul rând, să nu se mai uite ore în șir la tele­vizor, pentru că știrile panicarde întrețin teama, neliniștea și îngrijorarea – stări care conduc în cele din urmă la boală!

D-l dr. LI LUOXI poate fi contactat la Cabinetul „Foc de Vară” din str. Vasile Lascăr nr. 169, sector 2, București, tel. 021.210.41.64, 0766.564.669

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian
ro_RORomanian