Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

– Mobilizare exemplară în lupta cu coronavirus –

Nu există nicio îndoială: eroii acestor zile sunt doc­torii. Medicii români care au do­vedit un pro­fesionalism exemplar, în stră­dania lor de stopare a epidemiei, făcân­du-ne să înțele­gem de ce sunt așa de râv­niți de occiden­tali. Marți dimineață, pe 24 mar­tie, România era în topul țărilor cu cel mai mare număr de vindecări de COVID-19, raportat la numărul total de cazuri depistate. Procentul de vindecare în ţara noastră era de 12,67%, ceea ce plasează România în top 10 mon­dial. Dar mai există ceva ce ne dă speranțe în aceste timpuri de criză: impresionanta mobilizare a României în lupta cu viru­sul ucigaș. De la oamenii sim­pli, gata să sară în orice moment în ajutorul celor bă­trâni și neajutorați, până la ma­rile corporații, care au făcut donații semnifi­ca­tive pentru ajutarea sistemului sanitar, de la micile com­pa­nii care au împărțit din puținul lor, până la bogații care au dovedit că au și suflet în aceste momente. Semne bune, des­pre o Ro­mânie vie și solidară, degrabă sări­toare la vreme de necaz…

„Cumpărături la ușa ta”

Mai mulți cetățeni, organizații non-profit și antre­prenori din marile orașe s-au mobilizat săptămâna trecută și au creat rețele de voluntari pentru a apro­viziona cu alimente de bază persoanele aflate în izo­lare din cauza coronavirusului sau pe cele vulnera­bile, bătrânii și bolnavii. Un astfel de proiect e „Cum­părături la ușa ta”, derulat de organizația „Geeks for Democracy”. În Cluj, Argeș, Brașov, Sibiu și Timiș, dar și în alte orașe din alte județe, au apărut grupuri similare. Fiecare beneficiar plătește doar con­tra­va­loarea cumpără­turi­lor. Cei care au ne­voie de ajutor trimit un mesaj pe pagina de Facebook „Cumpărături la ușa ta”, sunt contactați de un voluntar care ia lista de cumpărături, plătește din banii săi, iar la final duce cumpărăturile și ia banii de la beneficiar, lăsați în plic, la ușă.

Uniunea Europeană trimite 1 miliard de euro în România

În plină criză epidemiologică și economică, într-un mo­ment în care granițele din cadrul Uniunii se închid, în­tr-un moment în care solidaritatea co­mu­nitară este pu­să la grea în­cer­ca­re, Comisia Europeană face un pas decisiv spre Ro­mâ­nia, ofe­rind un pachet financiar foar­te consis­tent, ca start în lupta cu efectele noului coronavirus. UE a anunțat auto­ritățile ro­mâne că va direcționa către Ro­mânia peste 1 miliard de euro. Banii sunt destinați spri­jinirii sis­temului de sănătate și înles­nirii accesului persoanelor vulnerabile la facili­tăți me­dicale, dar și cre­ditării întreprinderilor mici și mijlocii supuse șocurilor financiare de criza COVID-19. Ajutorul s-ar putea extinde la până la 4 miliarde de euro.

Spații pentru carantină în mânăstirile ortodoxe

Chiliile de la Mânăstirea Neamț se transformă în spațiu de carantină

Și Biserica Ortodoxă Română s-a alăturat luptei împotriva răspândirii epidemiei, punând la dispoziția autorităților spații de cazare din mânăstiri, pentru adăpostul persoanelor aflate în carantină. Mânăstirea Neamț a fost printre primele care au ieșit în întâmpinarea celor întorși din diaspora. Aproximativ 40 de persoane, majoritatea venite din Italia, se află în carantină la Centrul Social Cultural „Sfântul Paisie” al așe­zământului. La rândul său, Arhiepisco­pia Ortodoxă a Clujului a pus la dispo­ziția autorităților 70 de spații de caran­tină, iar la nevoie, va oferi alte 270 de locuri, în județele Cluj și Bistrița-Nă­săud. Arhiepiscopia oferă și hrană celor aflați în nevoie. În plus, preoții se vor implica în sprijinirea persoanelor aflate în autoizolare pe raza parohiilor lor.

OMV Petrom, donație de 1 milion de euro!

OMV Petrom, una dintre cele mai mari com­panii de pe piața românească, a anunțat săptămâna trecută că donează 1 milion de euro pentru achi­zi­ţia de echipamente de testare pentru diagnos­ticare rapidă COVID-19. Donația OMV Petrom va fi făcută în contul Crucii Roşii Române. „În perioade dificile, cum este cea prin care trecem acum, soli­daritatea şi responsabilitatea sunt cru­ciale. Când distanţa so­cială devine o măsură pre­ventivă, tre­buie să rămâ­nem împreună prin alte mij­loace. Iar solidaritatea este unul dintre ele”, a declarat Chris­tina Verchere, director general exe­cutiv şi preşe­dinte al Directoratului OMV Petrom. Man­datul Crucii Roşii Române în pandemia CO­VID-19 este de a asista persoanele fără apar­ţină­tori, aflate în autoizolare sau izolare, cu pro­duse ali­men­tare de bază şi pachete cu produse de igienă.

Suporterii fotbalului clujean îi omagiază pe doctori

Solidaritatea s-a manifestat zilele acestea nu doar prin donații și fapte bune, ci și prin gesturi emoționante față de doctorii care luptă cu virusul. Fanii echipei de fotbal Universitatea Cluj au mers la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase din localitate cu un mesaj din inimă pentru personalul medical. „Toată susținerea noastră se în­dreaptă în aceste zile vitrege către perso­na­lul din spitale. Vouă, celor care luptați di­rect cu nenorocirea în prima linie și o faceți necondiționat, doar din dragoste de a­proa­pe, vă mulțu­mim!”, a fost mesajul suporterilor clujeni.

Firma „Farmec” se implică în criza de produse de igienă

„Farmec”, cel mai mare producător român de cosmetice, a început vinerea trecută producţia a două noi produse igienizante pentru mâini, pe bază de alcool 70%, loţiune şi gel, în condițiile în care, după apariția epidemiei de COVID-19, acestea se găsesc foarte greu. În ceea ce priveşte distribuirea acestor pro­duse igieni­zante realizate în regim de ur­genţă cu resur­sele existente, repre­zentanţii „Farmec” sus­ţin că vor avea prioritate soli­citările pentru consumul colectiv din partea instituţiilor publice, care luptă în prima linie împotriva răspândirii noului virus. „În acest moment, prioritatea numărul 1 a companiei este cer­cetarea şi dezvoltarea producţiei de biocide, folosindu-se toate resursele pentru o solu­ţionare eficientă şi responsabilă în benefi­ciul sănătăţii publice”, spun reprezentanții „Farmec”.

Școală gratuită pe Internet

Suspendarea cursurilor din șco­lile din România i-a mobilizat pe specialiștii în educație pentru a găsi cele mai rapide și simple solu­ții pentru a muta în­vățământul pe Internet. Cei de la „Școala pe Net” s-au oferit să-i sprijine pe pro­fesorii din Ro­mânia, prin infor­mații gratuite, pentru a continua pre­darea pe platforme ușor de utilizat. Pro­iectul este dezvoltat de un grup de iniția­tivă format din Centrul de Resurse în Comu­nicare, Asociația Techsoup, Teach for Romania și Seeding Knowledge Foun­dation, în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării și cu sprijinul Kaufland România.

Izoleta 100% românească

Criza declanșată de noul coronavirus testează capacitatea de reacție și de adaptare rapidă a industriei românești la noile realități. La fel ca în cazul spe­cialiștilor de la „Farmec”, și răspunsul specialiștilor din Armata Română a fost la înălțime. Cercetătorii din cadrul Agenţiei de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare au realizat, în timp record, un sistem de evacuare a persoanelor contaminate cu agenţi biologici, tip izoletă. Echipamentul asigură izolarea temporară şi transportul în siguranţă a suspecților infec­tați sau a celor confirmați ca fiind contaminați cu agenţi bio­lo­gici, inclusiv SARS CoV-2. Pro­totipul a fost finalizat în data de 16 martie și a fost omologat pe 19 martie. Primele izo­lete de concepţie 100% româ­nească au fost deja livrate.

Banca Transilvania – promisiuni de sprijin

Horia Ciorcilă

Într-un context de îngrijorare crescândă față de efectele economice ale crizei coronavirusului, Banca Transilvania, cea mai mare bancă de pe piaţa românească, a fost prima care a ieșit în față şi a promis să își susţină clienţii care au luat credite. „Vom găsi împreună cu clienţii noştri, persoane fizice şi IMM-uri, cele mai bune soluţii pentru a ieşi din impas, pentru a-i ajuta să îşi relanseze activitatea imediat ce contextul o va permite. Este o situaţie nouă şi unică, iar noi vrem să ajutăm. Trebuie să avem cu toţii un interes comun: bunul mers al României de astăzi, dar şi de mâine”, a declarat Horia Ciorcilă, preşe­dintele Băncii Transilvania. El spune că Banca Transilvania are resursele necesare, iar echipele băncii au experienţă în implementarea diferitelor formule de sprijin pentru clienţii care au cre­dite. Majoritatea băncilor vor oferi o perioadă de grație de 3 luni clien­ților care nu își pot plăti creditele în perioada următoare.

Universitățile sprijină spitalele

Universitatea „Babeș-Bolyai”

Și mediul academic se alătură efor­tului general de combatere a COVID-19. Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca a pus la dispoziția Spitalului Cli­nic Județean de Urgență un echipa­ment perfor­mant de ana­li­ză rapidă a pro­belor colec­tate de la persoa­nele sus­pecte de COVID-19, precum și spe­cia­liști care să sprijine echi­pe­le de diag­nosticare a in­fecției cu viru­sul SARS-CoV-2. Echipamentul celor de la UBB poate analiza 96 de probe simultan și face parte din infrastructura strategică a universității. „Suntem o par­te impor­tantă a comunității, și a da înapoi o parte din ceea ce ea ne-a ofe­rit este una din­tre misiu­nile noastre de bază. În situa­ții delicate și complicate, așa cum e cea pe care o trăim acum, e extrem de important ca mediul uni­versitar să pună la dispoziția comu­nității ceea ce are el mai bun”, afirmă rectorul UBB, prof. univ. dr. Daniel Da­vid. În plus, doi specialiști biologi de la Facultatea de Biologie și Geologie au acceptat, voluntar, să se implice ca per­sonal de specialitate în diagnosticul molecular al COVID-19. Și Univer­sitatea de Medicină și Farmacie, și cea de Științe Agricole și-au oferit ajutorul spitalelor din Cluj.

Topul coaliției anti-coronavirus

Simona Halep

– Numeroase persoane publice, firme și organizații au anunțat zilele acestea că donează bani sau fac demersuri pentru a ajuta autoritățile medicale să țină piept pandemiei de Covid-19 –

– Organizația „Dăruiește Viață” care a lansat con­strucția primului spital românesc făcut cu bani donați de cetățeni și companii a anunțat că se implică în lupta împotriva Covid-19, lansând o campanie de strângere de fonduri care vor fi donate autorităților medicale, pentru „a ajuta personalul medical din prima linie să lupte cu COVID-19”. Oamenii pot dona 2 euro prin SMS, iar banii vor fi folosiți ”pentru achiziția de echi­pa­mente de protecție, echipamente și aparatură me­dicală pentru spitalele de boli infecțioase și spita­lele de urgență din țară”, a anunțat asociația „Dăruiește Viață”. Organizația își propune și să ridice în cel mai scurt timp un spital modular la București, pentru tratarea pacienților cu COVID-19.

– Banca Transilvania a anunțat că donează 300.000 de euro pentru achi­ziția de aparate de ventilație și echipa­mente de protecție pentru spitale. De asemenea, Mastercard a anunțat că do­nează 100.000 de euro pentru cumpă­rarea de echipa­mente de prevenție și tratare a Covid-19.

– Firma de cosmetice Avon Ro­mânia a anunțat că donează 1,7 tone de produse de igienă, precum săpun lichid sau gel de duș, pentru centrele de carantină din București. Compania va dona bani și pentru achiziția de teste pentru Covid-19, la Spitalul de Boli Infecțioase „Sfânta Paraschiva” din Iași.

– Aqua Carpatica donează apă la spitalele de boli infecțioase din București, Timișoara, Cluj, Târgu-Mu­reș, Craiova, Constanța și Iași. De asemenea, com­pania va mai dona 50.000 de măști de protecție, 50.000 de mănuşi şi 50.000 de botoşi de protecție pentru personalul medical.

– Lanțul de magazine Profi a anunțat că donează 1 milion de lei pentru dotarea secțiilor de Terapie Intensivă din spitale. Multe alte companii au anunțat donații mai mici pentru spitalele locale din zonele unde activează.

– Simona Halep a anunțat că a donat o sumă de bani către autoritățile medicale din București și Constanța, îndemnându-i și pe alții să contribuie la eforturile făcute de medici împotriva pandemiei. „Am decis să donez o sumă de bani pentru achi­ziționarea echipamentelor și mate­rialelor necesare în asemenea situații, sumă ce va fi direcționată imediat către autoritățile medicale din București și Constanța. Încurajez pe toți cei care pot să sprijine, să contribuie și ei la efor­turile comune de combatere a acestui virus. Între timp, să avem cu toții grijă de noi, să fim responsabili și pozitivi! Să ne ajute Dumnezeu!”, a transmis Simona Halep fanilor săi.

– Și finanțatorul echipei de fotbal FCSB, George Becali, a cumpărat echipamente sanitare, dar și elec­tro­nice, pentru Spitalul de Boli Infec­țioase „Matei Balș”.

Foto: SHUTTERSTOCK (4), AGERPRES (1), MEDIAFAX (1)

Ciprian Rus

Jurnalist, trainer şi analist media. A debutat în 1997 şi a activat în presa studenţească până în 2001, după care şi-a continuat activitatea la „Monitorul de Cluj”, unde a fost, pe rând, reporter, editor şi redactor-şef. În 2008, a fost recrutat în cadrul trustului Ringier, ca redactor-şef al publicaţiei „Compact”, apoi ca online content manager al site-ului capital.ro şi ca redactor-şef adjunct al săptămânalului „Capital”. Din 2010 este reporter la săptămânalul „Formula AS”.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian