Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

ZODIACUL LUNII AUGUST

– Timp de mai bine de jumătate de lună, planetele se strâng în semnul Leului și ne îndeamnă să ne destindem, să ne jucăm, să ne îndrăgostim. Cele mai romantice sau creative zile în acest sens sunt 16-18, sub energiile cumulate ale Soarelui, ale lui Venus, Marte și Mercur. 12 este o zi cu o activitate astrologică intensă. Este ziua în care Mercur pleacă din Rac, intrând în Leu, marele benefic Jupiter pornește direct în Săgetător, în timp ce Uranus o ia de-a-n-dă­rătelea în Taur. Asta înseamnă că vom fi derutați și nu vom ști în ce direcție să pornim. E preferabil să lăsăm lucrurile să se desfășoare, încercând să ne dăm seama în ce direcție se îndreaptă ele de la sine. De abia din 17 încolo începem să câștigăm o perspectivă mai limpede asupra chestiunilor pe care trebuie să le decidem. Începând din 19, planetele se adună în Fecioară, iar problemele noastre de serviciu și relațiile cu colegii încep să treacă în prim-plan. La fel și sănătatea. Până la sfârșitul lunii, putem găsi tot felul de soluții pentru a ne echilibra starea de sănătate, multe dintre ele provenind din medicina alternativă –

BERBEC

Jucați-vă serios

Sunteți din ce în ce mai in­ventivi și mai creativi, până în preajma datei de 21. Luați-vă timp să ieșiți în lume, jucați-vă cu copiii, redeveniți dvs. înșivă copii. De pe urma acestor jocuri e posibil să aveți parte în final și de un câștig material, să vă descoperiți un talent ori se poate ca altcineva să bage de seamă o calitate pe care nu știți (în­că) să o exploatați. Proiectele dvs. pe termen lung, începute la mijlocul toamnei 2018, prind din nou contur după 12 și se poate trece la con­cre­tizarea lor.

BANI: Imprevizibilul Uranus, care intră în mișcare re­tro­gradă pe 12, vă îndeamnă să vă uitați la felul în care v-ați gestionat ve­niturile în ultima vreme. S-ar pu­tea să vă sară în ochi anumite gre­șeli de fond.

CARIERĂ: Și la acest capitol aveți de învățat din alegerile neinspirate din trecut. Din 19 începând e bine să puneți ac­centul pe eficiența echipei cu care lucrați, acordând atenție fiecărui co­laborator în parte. Discuțiile des­chi­se, în grup, pot fi deosebit de pro­ductive, începând din 30.

DRAGOSTE: Combinația de pla­­nete din Leu vă asi­gură succesul. E totuși bine să conștientizați faptul că vă intere­sează mai mult să faceți cuceriri, decât să vă lăsați cuceriți, cel puțin până pe 18.

SĂNĂTATE: Din 19 încolo, îngrijirea sănătății e mai de folos ca de obicei.

TAUR

Faceți pace

Din 2, când planeta co­mu­ni­că­rii Mercur pornește în mișcare directă, vă puteți împăca cu vecinii, rudele și alte persoane din anturaj cu care ați avut dispute luna trecută. Ar fi bine dacă dvs. ați face prima miș­care, ceilalți v-ar aprecia eleganța. În cazul în care nu ați reușit să plecați încă în concediu, nu vă necăjiți, pen­tru că cel mai bine se pare că vă simțiți acasă, în mijlocul familiei, măcar pâ­nă pe 21. Aveți însă grijă cum ges­tio­nați intra­rea în mișcare retrogradă a lui Uranus, aflat în semnul dvs., care-i poate da peste cap mai ales pe cei năs­cuți în primele zece zile ale zodiei. Retro­gra­dația începe pe 12 și n-ar fi o idee bună să vă schimbați brusc ideile sau atitudinile.

BANI: Întâlnirile familiale pot depăși sfera plăcutului, ele pot duce și la idei lucrative. Jupiter direct din 12 poate determina deblo­carea unei afaceri care s-a împotmolit prin aprilie.

CARIERĂ: Nu vă lăsați copleșiți de temeri vechi, gân­diți-vă mai bine cum să vă puneți în valoare simțul practic și realismul.

DRAGOSTE: Începând din 19, e posibil să întâlniți per­soane care să vă intereseze. Am folosit înadins pluralul, pentru că o să fiți probabil tentați în mai multe direc­ții, mai ales din 30 încolo.

SĂNĂTATE: Nu se anunță schim­bări semni­ficative.

GEMENI

Vă șade bine cu drumul

Nu prea vă strângeți de pe dru­muri, până hăt! dincolo de data de 19. Sunt însă deplasări care îmbină utilul cu plă­cu­tul. Intervalul cel mai fo­lositor pare a fi cel cu­prins între 12 și 18. Dat fiind că Mercur și-a reluat mișcarea directă din 2, sun­teți în deplina posesie a agi­lității dvs. fizice și men­tale și pu­teți trage foloase din întâlnirile cu per­soane noi cu care aveți ce vorbi, alături de care puteți întreprinde multe acțiuni îndrăznețe, pe termen scurt. Pe măsură ce pla­ne­tele se strâng în Fecioară, acti­vi­tățile cas­ni­ce și familiale vă preo­cupă tot mai mult.

BANI: Mai întâi, aveți de luat niște socoteli din urmă, adică din 2 și până pe 11. Ar fi bine să vă uitați înapoi și la niscaiva gre­șeli care s-au putut strecura luna trecută, începând din 20, și să vă apu­cați să le corectați. Poate fi vorba și de modificarea unor clauze con­trac­tuale.

CARIERĂ: Bazați-vă mai pu­țin pe raționa­mente și mai mult pe instinct.

DRAGOSTE: După ce Ju­pi­ter își reia miș­carea directă, adică din 20, par­tenerul dvs. redevine des­chis, tolerant și își regăsește sim­țul umorului pierdut prin aprilie.

SĂNĂTATE: Din 2, când Mercur redevine di­rect, e­ner­gia dvs. curge mai eficient. Doar pe 2 e cazul să aveți grijă de în­che­ie­turile bra­țelor, în special de umeri și de procesul de digestie.

RAC

Mai mulți bani

Să nu vă speriați dacă la în­ceput de lună vă vine greu să vă faceți înțeleși. Asta se întâmplă din pricina lui Mercur, care a fost în mișcare retrogradă în semnul dvs. din 20 iulie și care pe 2 își reia mișcarea directă. Aceasta e o zi în care toată lumea (dar mai ales dvs., căci în semnul dvs. se pe­tre­ce schimbarea direcției) e de­ru­tată și se pot petrece o mulțime de scurtcircuite în comunicare. Încercați să nu abordați subiecte delicate sau cu posibile consecințe practice. Schimbarea direcției de miș­care a lui Uranus, pe 12, poate coincide cu diverse neplăceri legate de partea electronică a mașinii dvs. sau incidente pe parcursul depla­să­rilor cotidiene. Nici cu cei din an­turaj nu comunicați grozav.

BANI: Începeți luna plini de ho­tărâre să vă creșteți ve­nitu­rile, iar Venus, patroana banilor, vă dă și ea o mână de ajutor, până pe 21. Nici Mercur nu stă degeaba, vă asi­gură condiții optime pentru a sem­na contracte, și anume între 12 și 29.

CARIERĂ: Din aprilie încolo ați început să revizuiți anumite relații cu colegii cu care ați fost prea toleranți. Acum lucrurile intră în nor­mal, cu începere din 12.

DRAGOSTE: Prezența lui Mercur direct în semnul dvs. până pe 11 vă permite să clari­fi­cați anumite situații mai puțin plă­cute datând de luna trecută.

SĂNĂTATE: Începând din 12, ficatul și bila încep să se mai învioreze.

LEU

Formă maximă

În august sunteți mai mult decât un Leu, sunteți un Leu-paraleu. Responsabili pentru această formă deosebită sunt Soarele (până pe 23), Marte (până pe 18), Venus (pâ­nă pe 21) și Mercur (între 12 și 29). Toată această suită de pla­nete vă face să stră­lu­ciți, vă subliniază forța și cre­ativitatea. Comunicați cu ușurință și pre­cizie, vă faceți înțeleși și sim­pa­tizați. Se poate ca în jurul datei de 2, când ne­astâm­păratul Mercur își reia miș­carea directă, să iasă la supra­față anumite intrigi. E absolut normal să puneți lu­crurile la punct, dar ar fi absolut regal dacă ați reuși să treceți maiestuos pes­te aceste ofense.

BANI: Țineți-vă teșchereaua des­chisă, căci banii se vor în­ghe­sui să intre în ea, din 19, când Marte vă dă ghes să porniți o inițiativă nouă, sprijinită curând și de Venus, Soare și Mercur.

CARIERĂ: Dacă în iulie ați făcut greșeala să vă alăturați unor bârfe de birou, s-ar putea să exis­te niște consecințe către sfâr­și­tul lunii, căci vorbele dvs. pot ajun­ge la urechile șefilor.

DRAGOSTE: Din aprilie, par­că nu ați mai re­u­șit să extrageți aceeași sevă din relația de iubire și s-ar putea ca în preajma lui 12 să aveți îndoieli mari. Dacă aveți răbdare, sentimentele revin.

SĂNĂTATE: În continuare dul­ciurile vă fac cu ochiul. Dacă aveți alergii sau lipsă de calciu, îngrijiți-vă minuțios.

FECIOARĂ

Departe de lumea dezlănțuită

Luna se împarte pentru dvs în două părți distincte. Prima, în care nu putem să spunem că nu vă simțiți bine, dar vă simțiți bine de­parte de lumea dezlănțuită. Singura companie de care simțiți eventual ne­voia e cea a prietenilor apropiați. Lucrurile se schimbă însă din 19, când impetuosul Marte pătrun­de în semnul dvs. și dă trezirea. Vă re­des­co­periți ca ființă socială și odată cu intrarea lui Venus în semnul dvs., pe 22, ieșirile se țin lanț. După 12, mo­mentele pe­­trecute în familie re­de­vin plăcute, iar cei ca­re au făcut lucruri prin casă se pot bucura de rezultate.

BANI: Venus vă poate favo­ri­za din 22 asocieri cu persoane do­ritoare să se alăture proiectelor dvs. Unde mai puneți că vă și simpatizați reciproc.

CARIERĂ: Multe depind de in­te­ligența cu care veți na­viga printre curenții subterani, până către sfârșitul lunii. E bine să nu vă scape nimic din ce se șu­șo­tește, dar nu luați inițiative.

DRAGOSTE: Persistă incom­pa­ti­bilitatea între per­soa­na iubită și cercul dvs. de pri­e­teni. Mai ales pe final de lună e bine să trageți învățături din situații care se ivesc spontan.

SĂNĂTATE: Din 19, primiți un influx de energie, dar e relativ ușor de stăpânit cu aju­torul lui Venus, din 22.

BALANȚĂ

Terapie prin prietenie

Începutul de lună vă prinde într-o dispoziție eminamente sociabilă. Vă puteți măsura popularitatea prin numărul de in­vi­tații la tot felul de evenimente, pe care le tot pri­miți. La rândul dvs., s-ar putea să doriți să inițiați diverse ac­țiuni de grup. Începând din 19 însă, apare o tendință de repliere, însoțită poate la început de o senzație de iritare sau suprasaturație. Cert este că din 22 preferați să vă vedeți doar cu prieteni cu care vă simțiți confortabil, fără etichetă și tam-tam. Aces­te întâlniri neprotocolare pot avea însă și re­zultate nesperate, fiind ca o terapie prin prietenie.

BANI: În preajma datei de 12, s-ar putea să vă schimbați perspectiva asupra unei in­ves­tiții sau unei afaceri. Sau poate fi vorba despre un pri­e­ten care se sucește și vă lasă cu o încurcătură pe cap. Nu vă speriați, lucrurile se dreg spre sfârșit de lună.

CARIERĂ: Anumite chestiuni nespuse sau spu­se neinspirat în conversațiile cu șefii pot fi reluate și rezolvate după ce Mercur își reia mișcarea directă, pe 2.

DRAGOSTE: Atrageți atenția mai multor per­soane din cercurile pe care le frec­ventați, până pe 22, dar s-ar putea să oscilați între prietenie și flirt.

SĂNĂTATE: Îngrijiți-vă de calitatea somnului, mai ales între 19 și 21, ocupați-vă de îngrijire corporală în rest.

SCORPION

Succes profesional

Încurcăturile de care ați avut parte, dacă ați fost plecați în concediu sau ați interacționat cu persoane din străinătate luna trecută, încetează după data de 2. Dar știți cum e, ultima zi e cea mai grea. De aceea, v-am sfătui ca pe 2 să vă gândiți de două ori înainte de a deschide gura și a spune ce­va ce nu mai poate fi luat înapoi. În cea de-a doua parte a lunii, vă puteți bucura cu adevărat de compania prietenilor dvs., care sunt încântați să vă aibă în mijlocul lor.

BANI: După ce a trebuit să revizuiți niște socoteli, din aprilie încoace, se pare că, după 12, soluțiile găsite au început să funcționeze și banii nu vi se mai scurg printre degete.

CARIERĂ: Puteți face progrese frumoase luna aceasta, deoarece găsiți abordarea cea mai potrivită pentru a vă convinge șefii că meritați pe deplin o promovare.

DRAGOSTE: Și așa nu erați prea fe­riciți de pornirile de in­dependență ale partenerului, așa că din 12, când ele se pot intensifica, s-ar putea să vă luați cu mâinile de cap. În ceea ce privește si­tua­ția relațiilor de iubire, acestea se pot conso­lida, în special la începutul lunii.

SĂNĂTATE: Circulația sangvină lasă de dorit, mai ales către mijlocul lunii. Cea mai dificilă se poate dovedi data de 16.

SĂGETĂTOR

Marele zeu se întoarce

Faceți parte dintre sem­nele optimiste, dina­mi­ce, care nu suportă să stea pe loc, de aceea v-a scos atâta de tare din sărite intrarea în mișcare retrogradă a planetei dvs. guvernatoare, Jupiter, pe 11 aprilie, deoarece v-a restrictionat sau chiar blocat unele proiecte ambițioase. Marele benefic își reia mișcarea directă în semnul dvs. pe 12, și chiar dacă nu se rezolvă totul ca prin farmec, tot v-ați ales cu ceva: o perspectivă mai realistă asu­pra planurilor îndrăznețe care acum încep să prin­dă un nou contur. Pentru a reuși, trebuie să ac­ceptați însă ajustările, care trebuie aduse, iar dacă faceți aceasta, peste vreo două luni și jumătate veți da seama cât de bine a fost că nu v-ați cram­ponat de forma inițială a demersului dvs.

BANI: Aveți în continuare nevoie de dis­ciplină, cheltuielile ar trebui ținute în frâu, pentru că la finele lunii e posibil să mai apa­ră niște scadențe.

CARIERĂ: Relațiile cu colaboratorii se pot schimba brusc, în preajma datei de 12, când Uranus intră în mișcare retrogradă. Cu șefii în schimb lucrați bine, mai ales după 20.

DRAGOSTE: Nu e exclus să flirtați cu cineva, aflat într-o poziție ierarhică su­pe­rioară. Lăsați însă persoana respectivă să inițieze apropierea.

SĂNĂTATE: Insomniile se pot înteți în preaj­ma datei de 12, circulația venoa­să în gambe se deteriorează.

CAPRICORN

Spor la bani

Anumite credințe au început să vi se clatine, din aprilie încolo. De exemplu, dacă ați aju­tat pe cineva care nu a găsit de cuviință să-și ma­nifeste gratitudinea, s-ar putea să vă fi decis să nu mai fiți atât de săritori altă dată. Sau cineva pe care îl priveați ca pe un etalon de moralitate, poate să-și fi arătat niște slăbiciuni omenești. Din 12, când Ju­piter revine în mișcare directă, puteți depăși aceste dezamăgiri. Vă revine încrederea că undeva, sus, există niște forțe care se ocupă ca în final totul să fie bine. Asta vă ajută ca începând din 19 să vă exprimați opiniile cu convingere și farmec.

BANI: Afacerile dvs. merg strună, aveți ini­ția­tivă sau parteneri cu idei îndrăznețe. Se pare că nu vă lipsesc nici fondurile necesare, pentru a vă dezvolta.

CARIERĂ: Din aprilie, ați avut impresia (pro­babil justificată) că cineva care vă spri­jinea discret a făcut un pas înapoi. Din 13 însă, acel cineva poate reveni la sentimente mai bune.

DRAGOSTE: Partenerul de cuplu vă poate pune în fața unor situații asupra cărora nu aveți nici un control. În poveștile de dragoste, în jurul datei de 12, totul se poate schimba dramatic.

SĂNĂTATE: Energia e mai abundentă și de calitate mai bună, după data de 12.

VĂRSĂTOR

Ajutorul se întoarce

Există două scenarii cu pri­vire la ceea ce vi se poate întâmpla după data de 12. Primul se referă la rudele dvs. prin alianță ori prieteni (eventual din străinătate), care probabil că s-au angajat să vă ajute cu ceva, prin aprilie, și nu s-au prea ținut de cuvânt. Aceste persoane vin din nou către dvs., pentru a compensa neplăcerea pe care v-au provocat-o. Cea de-a doua variantă are de-a face cu cineva în care vedeați un fel de mentor, dar care în ultimele patru luni s-a comportat sub așteptări și care acum începe să-și ia rolul în serios. În altă ordine de idei este posibil să vă treziți în continuare cu responsabilități, pe care unul sau altul reușește să vi le bage pe gât.

BANI: Nu este exclus ca între 2 și 11 să co­rectați niște clauze contractuale care să vă permită să câștigați sau să economisiți niște bani.

CARIERĂ: Cu toate că cei care vă vor răul sunt în continuare activi, primiți mai mul­tă susținere din partea echipei. După 2, unii dintre colegii mai tineri se pot lămuri că nu sunteți așa cum spun răuvoitorii.

DRAGOSTE: Greu să găsiți ceva de reproșat partenerului dvs. luna aceasta, se pare că are reacțiile potrivite în toate situațiile.

SĂNĂTATE: Mulți dintre dvs. duc lipsă de energie. Dar măcar din 2 încolo vă recâștigați mobilitatea.

PEȘTI

Optimism!

Una dintre planetele care vă guvernează, respectiv Jupiter, își reia mișcarea pe cer, începând din 12, ceea ce vă ajută, pentru că vă crește încrederea în forțele dvs. și vă insuflă mai mult optimism. Câștigați o perspectivă mai bună asupra lucrurilor, nu vă mai lăsați copleșiți de amănunte. În preajma datei de 12 e posibil să aveți parte de surprize nu tocmai plăcute, în deplasările cotidiene. Deci ar fi mai bine să ieșiți puțin și să nu stabiliți întâlniri cu amicii. Începând cu data de 2 și până pe 11, un proiect creativ al dvs. sau legat de copiii dvs. poate redeveni de actualitate.

BANI: Încă vă dor niște pierderi suferite, du­pă părerea dvs. aiurea, dar această preo­cupare poate să vă descurajeze sau să vă motiveze.

CARIERĂ: După data de 12, vă vine ușor să vă convingeți, atât șefii, cât și colegii, de calitățile și viziunea dvs. Șefii vă apreciază vi­ziu­nea, colegii eficiența și capacitatea decizională. Totul merge șnur până pe 29.

DRAGOSTE: Pe finalul lunii iulie nu v-a venit deloc ușor să comunicați cu per­soana iubită, dar începând cu data de 3, lucrurile se schimbă în bine. În cupluri pot apărea niște divergențe, între 19 și 21, dar după aceea, începe o perioadă deosebit de plăcută.

SĂNĂTATE: Către sfârșitul lunii puteți răci sau pot apărea palpitații.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian