Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

ZODIACUL LUNII SEPTEMBRIE

– Odată cu începerea toamnei, se mai liniștesc și aspectele astrologice. Cu excepția opoziției dintre marele malefic Saturn, aflat în retrogradație în Capricorn, și Nodul Nord (sensul vieții) în Rac. Acest aspect ne aduce cu obstinație, până în octombrie, situații special concepute de destin, ca să învățăm lecții de care ne-am tot ferit. Situații de care avem tendința de-a fugi, fără a încerca să le rezolvăm. De responsabilități pe care le-am tot pasat altcuiva. Lucrurile devin ceva mai ușoare din 19. Mercur și Venus își dansează tangoul celest până pe 14, în zodia Fecioarei. Dansul lor nu se oprește pe 15, doar că se mută în Balanță. Prima parte a evoluției lor îl face să strălucească pe Mercur, căci el e stăpânul Fecioarei. El ne inspiră ideile optime la serviciu, care ne atrag simpatia colegilor de echipă, după cum ne promite micul benefic Venus. Dar și sănătatea noastră are de câștigat, căci putem descoperi leacuri inedite sau procedee neinvazive, pentru a scăpa de boli. Din 15 încolo sunt favorizate relațiile de cuplu ori se pot găsi rezolvări amiabile pentru diverse probleme legale. Cvadratura dintre Jupiter în Săgetător și Neptun retrograd în Pești ne poate trezi un idealism deplasat, ne poate face creduli ori susceptibili să fim păcăliți de o falsă victimă. E o perioadă riscantă pentru afaceri –

BERBEC

Iubiri reaprinse

Unii dintre dvs., aflați în con­cediu în străinătate, într-o locație exotică, ar putea avea im­presia că acolo este raiul pe pământ. S-ar putea să vă bată gândul să vă mutați acolo. Dar nu acționați pri­pit, informați-vă temeinic asupra con­dițiilor. Alții ar putea fi încântați de un învățământ spiritual inedit ori de o personalitate charismatică. În ambele cazuri, luați-vă timp să le verificați autenticitatea. Se mai poate și ca dvs. să deveniți obiectul admirației unor persoane care își doresc un ghidaj. Întrebați-vă dacă puteți justifica așteptările lor.

BANI: Și în acest domeniu vă recomandăm prudență. Ci­neva vă poate da informații, vezi Doamne, infailibile, privind o spe­culație financiară. E foarte probabil ca informația să fie eronată, deci, păguboasă, dacă acționați în funcție de ea.

CARIERĂ: E drept că eforturile dvs. de-a promova sunt îngreunate de chestiuni fami­lia­le, dar ceea ce puteți realiza îm­pre­ună cu colegii dvs. până pe 14, vă consolidează reputația de per­soa­nă competentă.

DRAGOSTE: Partenerul de cu­plu vă poate deter­mi­na să vă reîndrăgostiți, atât de fer­mecător se poartă cu dvs. Rela­țiile de iubire pot trece la un nou ni­vel, după Luna nouă din 28.

SĂNĂTATE: Nu vă su­pra­es­ti­mați capacitatea de-a face efort la drum. Dacă aveți examene, lecitina vă poate ajuta să vă concentrați.

TAUR

Șefii vă apreciază

A semenea celorlalte zodii de pă­mânt, Fecioara și Capricor­nul, vă merge bine, cel puțin în prima ju­mătate a lunii. După ce Saturn își re­ia mișcarea directă, pe 19, vă va veni mai ușor să vă atingeți anumite obiec­tive legate de statutul dvs. social sau de completarea unor studii. Unii din­tre dvs., cei care au tre­buit să aban­do­neze ideea de-a efectua studii ori că­lă­torii în străinătate, din pri­cina unor situații im­posibil de pre­văzut ori con­trolat, pot primi o a doua șansă în acest sens. Weekend-ul care aduce Lu­na plină în Pești, din 14, ar fi bine să-l petreceți cu prietenii sau rudele, ieșind împreună sau făcând o excursie în împrejurimi.

BANI: Cu toate că anumite pla­samente financiare care au stagnat în ultimele luni, au început să mai aducă profit, nu a sosit vremea să vă atingeți de capital.

CARIERĂ: Felul în care func­țio­nați în echipă, în cea de-a doua parte a lunii, nu face decât să consolideze buna impresie pe care ați făcut-o luna trecută șefilor.

DRAGOSTE: Iubirile noi care se înfiripă până pe 14 au toate șansele să evolueze frumos, spun Mercur, Venus și Marte. Ulterior, mai pot izbucni certuri.

SĂNĂTATE: Eforturile pe care le depuneți din 15 în­co­lo pentru a vă îngriji dau roade. Ape­titul ar trebui ținut în frâu.

GEMENI

Retragere de pe scenă

Multă lume care știe cât de sociabili sunteți se minu­nea­ză, pentru că dispăreți de pe sce­na socială în prima parte a lunii. Inclusiv de pe me­dii­le so­cia­le. Se poate în­tâm­pla chiar inimaginabilul, res­pec­tiv, să ajungeți să vă în­chideți telefonul. Oame­nii de care aveți nevoie acum sunt cei din familie și ru­dele apropiate. Veți putea simți la propriu cât de bine vă fac aceste interacțiuni. Împărtășiți-vă pro­ble­mele, faceți împreună lucruri prin casă. E exact ceea ce aveți ne­vo­ie, pentru a reveni pe scena so­cia­lă într-o ediție revizuită și îmbunătățită.

BANI: Deși ca fond se reco­mandă aceeași atitudine de expectativă prudentă, cu începere din 19, e posibil fie să abordați o nouă perspectivă mai eficientă, cu privire la gestionarea unor situații încur­cate, fie să obțineți o schim­ba­re, în favoarea dvs., a unor termeni contractuali.

CARIERĂ: Așteptările dvs. cu privire la o pro­movare spectaculoasă sunt cel mai probabil nerealiste. Un proiect reușit până pe 15 vă adu­ce o oarecare vizibilitate.

DRAGOSTE: E bine că re­lația de cuplu s-a îmbunătățit, dar nu vă ne­gli­jați îndatoririle profesionale. Povești de dragoste se pot scrie din 15.

SĂNĂTATE: Nu faceți nimic care să vă dea peste cap somnul sau să vă afecteze circu­lația ve­noasă în gambe.

RAC

Blocaje afective

Aveți, cumva, o mai mare în­credere, atât în viitor, cât și în forțele dvs., încredere care se con­solidează după data de 19, când simțiți că presiunile exer­citate de alții asupra dvs. scad sau că problemele care vi se pun în cârcă nu mai sunt atât de strin­gente. În cea de-a doua parte a lunii, momentele pe­tre­cute ală­turi de familie pot să de­vină ade­vărate amintiri de re­ferință. E mai mult decât plăce­rea pe care toți Racii o simt când sunt cu cei dragi, e vorba despre acel farmec apar­­te, care decurge dintr-o inti­mi­tate psihologică reală, din senzația de-a fi înțeleși și acceptați, pur și simplu, așa cum sunt.

BANI: În același context fa­mi­lial relaxat, poate veni vor­ba și despre bani și cam ce s-ar putea face cu ei. S-ar putea să vă dați seama că n-ar fi o idee rea să porniți o mică afacere de familie. Posibil cu niscaiva veri, unchi sau mătuși.

CARIERĂ: Cu cei de la serviciu vă înțelegeți cel mai probabil bine, dar întrebarea este da­că și rezultatul concret e pe mă­sura acestor relații plă­cute.

DRAGOSTE: În cuplu, lucrurile nu merg încă nicăieri. Întâm­pi­nați aceleași blocaje afec­ti­ve, doar că, după 19, parte­nerul începe să fie mai puțin de­fen­siv.

SĂNĂTATE: Călătoriile lungi sau orele lungi de studiu nu vă fac bine. Probleme pot apărea la nivelul coap­selor sau în zo­na ficat-pan­creas. Țineți-vă apeti­tul în frâu.

LEU

Fidelizați-vă anturajul

Luna trecută v-ați umplut ba­te­riile, dar acum a venit vremea să vă puneți pe treabă. Una dintre po­sibilele direcții în care ar fi bine să vă îndreptați energia, din 15 în­colo, ar fi intensificarea in­teracțiunii cu cei din antu­raj. Este posibil să cu­noaș­teți persoane noi și inte­resante, cu care puteți lega prietenii. Deocamdată e important să aflați ce cred și ce vor cei ce vă înconjoară, dar nu vă grăbiți să tra­geți concuzii defini­ti­ve. În cazul în care vă interesează să strângeți in­for­mații cu privire la un subiect anu­me, veți avea ușor acces la ele. Depla­sările zilnice decurg fără probleme, vă faceți plăcuți pe unde mergeți, intrați cu ușurință în contact cu tot felul de oameni cărora le treziți simpatie.

BANI: În prima parte a lunii vă vine ușor să vă fructificați cre­ativitatea. O variantă ar fi să vă gă­siți o sursă suplimentară de venit, cum ar fi o colaborare la care să lucrați cu plăcere. La negocieri vă descurcați excelent, iar contractele semnate acum vă avantajează.

CARIERĂ: Se mai întâmplă ca șefii să își schimbe părerile, dar nu la fel de radical ca în lunile trecute. Ceva sau cineva vă ține pe loc. Situația devine mai ușor de suportat după 19.

DRAGOSTE: Continuați să ve­deți ceea ce do­­­­riți să vedeți, nu ceea ce există cu ade­vă­rat.

SĂNĂTATE: Afecțiunile cronice sunt mai ușor de dus din 19, dacă vă îngrijiți consecvent.

FECIOARĂ

Protecție planetară

Nimeni nu-i ca dvs. În prima parte a lunii sunteți susținuți de nu mai puțin de trei planete. Prima dintre ele, Mercur, este însăși planeta dvs. guver­na­toare, care vă ac­cen­tuea­ză simțul practic, dexteritatea și capacitatea de-a comunica la obiect. La rân­dul ei, Venus vă atenuează obiș­nuita nevoie de a despica firu-n patru. Micul malefic Marte se mișcă și el prin sem­nul dvs., soluționând, măcar par­țial, niște probleme care au început să vă împovăreze de mult, unele chiar din 2008.

BANI: Din 15, Mercur și Ve­nus se mu­tă în sem­nul Ba­lan­ței și asta vă poate atra­ge asocieri bănoase. Com­­binația lor ener­ge­tică se mai poate ma­ni­festa și sub forma unor noi oportunități de câș­tig.

CARIERĂ: Luna asta, partenerul și familia vă consumă atâta energie, că nu vă simțiți deloc competitivi.

DRAGOSTE: Dacă perechea, care v-a păcălit în atâtea rânduri în ultimii ani vă pă­că­lește din nou, de vină sunteți de astă dată chiar dvs. În dragoste, pu­teți refuza anumite respon­sa­bilități, din 19.

SĂNĂTATE: După Luna nouă din semnul dvs., la sfâr­șitul lui august, energia dvs. este în creștere.

BALANȚĂ

Porniri altruiste

Dorința de-a vă retrage de pe scena socială, atât de bogată și de agitată pentru dvs., este îndreptățită și utilă. Vă prinde bine un anturaj restrâns, prieteni puțini dar apropiați, cu care să povestiți, să vă destindeți. S-ar mai putea să simițiți nevoia de-a vă reculege la o mânăstire. Sau este posibil să săriți în ajutorul unui prieten aflat la nevoie, ori să vă implicați în­tr-o acțiune de caritate. Oricum s-ar manifesta aces­te porniri altruiste, vă vor da o stare de elevare spi­rituală. Din 15 înce­pând, conjuncția Mercur-Venus care intră în semnul dvs. vă îndeamnă să ieșiți din nou în lume, unde puteți atrage admirație și respect.

BANI: Oricât de mult ar insista prietenii dvs. să vă alăturați lor într-o afacere ori să le dați împrumut bani din economiile dvs., n-ar fi o idee înțeleaptă.

CARIERĂ: Fără să știți, colegii spun lucruri fru­moase despre dvs., dar ca ascen­siu­nea să vă fie deblocată, trebuie mai întâi să rede­vi­nă direct Saturn, pe 19, și să mai treacă încă apro­ximativ o lună.

DRAGOSTE: Lucrurile nu merg bine doar în cu­plu sau în relația de amor, ci magia conjuncției Mercur-Venus din 15 se face simțită în toate relațiile dvs.

SĂNĂTATE: Este posibil ca, citind sau vorbind cu pri­eteni apropiați, să aflați de tra­ta­mente alternative pentru afecțiunile dvs., până pe 14.

SCORPION

Conspirația binelui

Reacțiile celorlați continuă să vă deruteze, deși sunt mai puțin surprinzătoare decât luna trecută. E bine să vă observați și, dacă vă dați seama că începeți să vă închideți în dvs., faceți un efort să ieșiți din carapace. Vă ajută să vorbiți despre asta cu persoanele cele mai tinere din cercul dvs. de prieteni. Nu, nu e vorba de-a vă deschide sufletul așa, hodoronc-tronc, ci să îi întrebați pe ei cum fac ca să depășească schimbările bruște din viața lor emoțională, fără a se ascunde în dosul unor baricade psihologice.

BANI: Chestiunea veniturilor salariale, care din aprilie încoace pare să fi oscilat, a început să se lămurească. Ar fi însă o greșeală să încercați să astupați gaura recurgând la jocuri de noroc.

CARIERĂ: În jurul dvs. se țese, în cea de-a doua parte a lu­nii, un fel de conspirație a binelui. Unii co­legi care-și aduc aminte cum le-ați făcut servicii și alții, care nu au uitat cât au fost de utile sfaturile dvs., vă pot lăuda în fața unor persoane importante.

DRAGOSTE: Dacă observați iar că persoana iu­bită se poartă frumos doar când primește cadouri sau e dusă în localuri scumpe, tra­geți concluziile de rigoare.

SĂNĂTATE: Acordați-vă timpul necesar pen­tru odihnă și îngrijire din 15 și vă veți simți tot mai bine.

SĂGETĂTOR

Perspective profesionale

Marele benefic Jupiter în semnul dvs. vă pune la loc încrederea și optimismul, dar o problemă persistă. Cea a aspectului tensionat între Jupiter și Neptun în Pești. Sunt două variante majore aici: fie dvs. doriți să vă mutați într-o locuință luxoasă, pe care, obiectiv vorbind, nu prea puteți să v-o permiteți, fie cheltuiți o mulțime de bani la îndemnul celor din familie. Banii se pot duce pe Apa Sâmbetei, fără ca familia să-și asume vreo parte din vină pentru toată dandanaua.

BANI: În afară de aceste riscuri, mai sunt cele legate de un contract, care simțiți că vă leagă de mâini și de picoare. Aceste condiții contractuale pot fi schimbate întrucâtva în bine, după 19.

CARIERĂ: În prima jumătate a lunii sunteți văzuți cu ochi buni de cei în mă­su­ră să decidă o promovare, o evidențiere ori mă­car o bonificație. E bine să stați de vorbă cu cei din eșaloanele superioare.

DRAGOSTE: Jupiter în semnul dvs., nefiind bine aspectat, se poate ca dvs. sau perechea să vă scoateți ochii din cauza unor cheltuieli ori comportamente excentrice sau exa­gerate. Dacă sunteți singuri, sunteți mai preo­cu­pați să faceți cuceriri, decât să vă angajați pro­priu-zis.

SĂNĂTATE: Dincolo de problemele cu som­nul, care nu trebuie neglijate, ar fi cazul să vă menajați gâtul. Și glandele din zona aceasta se pot deregla.

CAPRICORN

Ceva mai mult optimism

Stăpânul zodiei dvs., marele disciplinator, Saturn, intră în mișcare retrogradă în fiecare an, timp de aproape cinci luni. Dar nu în fiecare an se întâmplă asta în zodia dvs., și nu în contextul ex­trem de dificil pe care l-a avut de traversat pe pe­rioada acestei veri. Știți doar cum v-a mers în iunie și iulie. Ei bine, acum, începând din 19, lucrurile se schimbă întrucâtva în bine. Se poate ca problemele dvs. să rămână aceleași, dar nu vă mai sperie. Aveți o abordare mai pozitivă, vă aduceți aminte de ca­litățile care v-au scos întotdeauna la liman: răb­darea și perseverența.

BANI: Începând cu data de 15, șefii dvs. ar pu­tea decide că meritați o mărire de salariu.

CARIERĂ: Aceasta, desigur, ca urmare a unei creșteri în funcție, că se pare că în ultima vreme ați reușit să vă demonstrați meritele. Ori s-ar putea să primiți o ofertă mai bună în altă parte.

DRAGOSTE: Mulți dintre dvs. nu știu nici ei de ce se complac într-o situație in­su­portabilă, dar preferă să reziste. Pentru aceia, o aven­tură scurtă poate fi declanșatorul eliberării, după data de 19. Dar asta nu se va întâmpla peste noapte, va fi un întreg proces.

SĂNĂTATE: Abțineți-vă de la mâncarea grasă și alcool, dacă vreți ca ficatul și bila dvs. să înceapă să funcționeze mai eficient.

VĂRSĂTOR

Lucruri bizare

În familia dvs. se petrec în continuare lucruri ciudate. Poate părinții încep să se poarte față de dvs. într-o manieră pe care n-o înțelegeți, sau poate prietenii vă determină să vă schimbați per­cepția față de părinți. Apa­ratura electrocasnică și electronică poate face fițe inexplicabile, mai ales în preajma datei de 18, și tot atunci vă poate veni brusc ideea de-a vă muta. În a doua jumătate a lu­nii, prietenii din străinătate vă pot invita la ei, puteți lega amiciții în timp ce că­lă­toriți ori puteți obține o bursă de studii în străinătate.

BANI: La acest capitol, e important să nu vă lăsați influențați de prieteni. Aceștia pot fi persoane, animate de intenții bune, dar nu vă lu­ați după ele și nici nu le dați mână liberă să acțio­neze în numele dvs.

CARIERĂ: Nu s-ar putea spune că sunteți în grațiile șefilor. Cei care vă pun dis­cret piedică rămân în culise, dar din 19 începând, anumite limite nu mai pot fi depășite.

DRAGOSTE: Unii dintre dvs. se pot îndrăgosti, după 14, dacă pornesc la drum lung sau dacă se împrietenesc pe mediile sociale cu cineva din străinătate, dintr-o cultură radical di­ferită.

SĂNĂTATE: Afecțiunile cronice vizând oasele (îndeosebi genunchii) sau sto­ma­cul sunt mai ușor de tratat după 19.

PEȘTI

În ceață

Mai ales dacă sunteți năs­cuți în primul de­can al zo­diei, vă puneți probabil în­tre­barea: când o să știu cu adevărat ce vreau? În ce direcție s-o apuc? Din pasivitate ați ieșit într-o oarecare mă­sură, însă deocamdată e vorba doar despre dorința de-a ieși din ceața ce vă-nconjoară, nu de acțiune propriu-zisă. Nu aveți încă o reprezentare con­cre­tă a viitorului. Probabil vă lipsesc mult prietenii mai în vârstă și de nădejde, care din diverse mo­tive, s-au cam retras din viața dvs. Încercați să-i recon­tac­tați, după 19, și puteți să primiți sfaturile de bun simț de care aveți atâta nevoie acum.

BANI: Cu mare ușurință puteți atrage par­te­neri de afaceri în cea de-a doua parte a lunii. Vă pot ajuta o prietenă sau persoane mai tinere, rezonabile, și la fel de precise în privința obiectivelor, ca dvs.

CARIERĂ: Există anumite perspective, dar deocamdată ele sunt undeva în vii­tor. Depinde de dvs. să renunțați la visatul cu ochii deschiși și să vă puneți pe treabă. Inspirația e un atu doar dacă se concretizează.

DRAGOSTE: Cuplurile consacrate pot trăi o jumătate de lună de miere, până pe 14. Proaspeții îndrăgostiți n-ar trebui să prezinte încă prietenilor persoana iubită.

SĂNĂTATE: Începând din 15, energia vi se poa­­­te regenera, iar toxinele se eli­­­­mină mai ușor.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian
ro_RORomanian