Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

Un greiere necăjit

Foto: Shutterstock

Mai aveam două zile până să plec de la țară și eram puțin dezamăgită că trecuse o parte din vacanță și nu găsisem un subiect pentru rubrica dedicată animalelor în revista dvs. Am fost salvată în penultima noapte, când, aproape de casa noastră, a avut loc o nuntă. Dar înainte de asta trebuie să vă spun că pe toată durata vacanței, trubadurul nopților mele de vară petrecute la țară a fost un gre­iere. Conștiincios, de la lăsarea serii și până dimineața, își cânta aceeași partitură, convins că nu poate exista un concert mai frumos…

Surpriza și dezamăgirea pentru el a venit în noaptea cu pricina, când liniștea a fost sfâ­și­ată de-o cascadă sonoră de hore și sârbe, care l-au în­curcat ca niciodată pe gre­iere. To­ren­tul jocurilor cântate la taragot i-au luat graiul. A în­cercat el, săracul, să țină piept ura­ga­nului muzical, dar după vreo oră a renunțat. S-a lăsat pă­gu­baș. Credeam că adormise când, în pauza dintre aperitiv și sarmale, într-o clipă de liniș­te, și-a luat ia­răși scripca. Și-a zis, pro­ba­bil, că venise mo­­men­tul să-și ducă la sfâr­șit con­cer­tul nocturn, dar tocmai când era pe punctul de-a atin­ge apogeul, a fost lovit ca de un trăs­net de ata­cul neașteptat al tarafului. De data aceasta, ritmul aproape sălbatic era atât de alert pentru el, încât a tăcut mâlc, re­nun­țând la ideea de com­petiție. A as­cul­tat, nea­vând în­­­cotro, tot re­per­toriul ta­ra­fului, sus­pi­nând, pro­ba­bil, la amin­ti­rea nopților fe­ri­­cite, când toa­tă na­tura îi as­culta, în­cre­me­ni­tă, con­cer­te­le. Mi l-am ima­ginat mic, smo­lit și nefe­ricit, ul­tra­giat de faptul că arta lui fusese dis­pre­­țuită. Să-l fi poftit pe el nun­tașii, drept lăutar! În locul gălăgiei ace­leia în­gro­zitoare, scripca lui ar fi făcut să sus­pine și stelele de pe cer…

Cufundat în tristețe, gre­ierele tresări, din­tr-o da­tă, când noaptea care începuse să se albească fu spartă, iarăși, de alte sunete răgu­șite, trâmbițate spre cer. De data asta, cântau cocoșii! Nu! Pentru mu­zica lui nu mai era nicio speranță! Oare unde era d-l poet Topâr­cea­nu, ca să mai compună o ba­ladă despre un alt greiere necăjit?

VIORICA B. – București

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian
ro_RORomanian