Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

ZODIACUL LUNII IULIE

Foto: Shutterstock

• Cel mai important eveniment al lunii este cea de-a treia eclipsă a verii, care semnalează, printre altele, actul doi al marii drame covidiene. Este vorba despre eclipsa de Lună ce se petrece în Capricorn și se desfășoară sub influența guvernatorilor Saturn și Marte. Saturn anunță o creștere a incidențelor bolilor cronice, mai ales cele vizând oasele, pielea și dinții. Și bolile care afectează sistemul respirator au credibilitate astrologică. Unul dintre pericole este reprezentat de tuberculoză. Consumul de carne roșie poate fi de asemenea riscant. Pe alt plan, sunt po­sibile revolte ale trupelor militare împotriva conducătorilor lor. Unele persoane onorabile pot fi atacate prin informații ca­lomnioase. Anumite planuri elaborate cu o vreme în urmă (poate fi vorba chiar și de 12 ani), care nu au mers conform așteptărilor, pot fi revizuite de așa manieră, încât nu doar să dea roade, ci să ne atragă popularitate. Riscuri există doar pentru cei care încearcă să ocolească legile. Un alt efect posibil este devoalarea unor afaceri oculte. Un efect mai puțin important, dar demn să fie menționat, este mișcarea retrogradă a lui Mercur în Rac, care ne va afecta cursivitatea comunicării •

BERBEC

Puneți-vă pe treabă!

În sfârșit, vă simțiți în formă, cu energia dvs. năvalnică, resta­urată de guvernatorul dvs., Marte, proaspăt intrat în zodia dvs. Simțiți, și pe drept cuvânt, că ar trebui să vă puneți pe treabă, că aveți idei noi, vrednice de a fi puse în practică. Ca să poată rodi, nu este recomandabil să vă certați cu cei de acasă, în privința unor ches­tiuni care ar trebui schimbate în casă, gospo­dărie sau în ce priveşte unele repa­rații. Puteți cădea mai ușor de acord asupra acțiunilor ne­cesare după data de 13. Până atunci, acceptați argumentele celor care vă con­tra­zic, pentru a vă păstra liniștea.

BANI: O persoană tânără din familie sau o rudă v-ar putea ajuta să recuperați în primele zile ale lunii niște bani de la care vă luaserăți adio.

CARIERĂ: În acest domeniu sunteți afectați de eclipsă. Relațiile cu femeile aflate în poziții de autoritate pot deveni tensionate. Controlați-vă tendința de a le înfrunta. Dacă aveți planuri alternative, promovați-le printr-un intermediar.

DRAGOSTE: E o linie subțire între a fi cuceritori și dominatori. Dacă o observați și o respectați, lucrurile vor merge bine, atât în cupluri cât și în relațiile de amor.

SĂNĂTATE: Stomacul devine de fiecare dată sen­sibil înainte de eclipsele de Lu­nă, iar dacă nu-l menajați acum, problemele s-ar putea croniciza.

TAUR

Spor la bani

Chestiuni de tip administrativ rămase ne­re­zol­vate pot fi des­câlcite cu ușurință chiar la început de lună, mai ales dacă aveți pri­eteni care vă pot da o mână de aju­tor. Nu abuzați însă de bunăvoința aces­tora dacă nu vreți să ajungeți la re­proșuri. Vă reco­man­dăm și prudență la vo­lan. Cu per­soa­nele aflate în străi­nă­tate e bine să aveți raporturi foarte cla­re, căci altfel, eclipsa din 5 ar putea să vă afecteze fie niște procese de învă­ța­re, fie pres­tigiul pe care l-ați do­bân­dit ca urmare a aptitudinilor sau cu­noș­tințelor dvs. În in­terac­țiu­ni­le cu femeile ar trebui să fiți prudenți.

BANI: Micul benefic Venus se asi­­gură că veniturile dvs. directe curg neștirbite. Pe parcursul lu­nii, mai ales către sfârșit, pot apărea anumite situații care să vă permită să le sporiți.

CARIERĂ: Interacțiunile cu șefii pot fi mai tensionate în prima zi a lunii și apoi, în intervalul 6-8, mai emoționale.

DRAGOSTE: La început de lună, amicii vă prezintă per­soane incitante. Problema e că vă pot interesa mai multe și, dacă nu sun­teți atenți, puteți intra în bucluc până pe 13.

SĂNĂTATE: Marte vă poate pot­covi cu dureri de cap, o dată în preajma lui 13 și pe urmă, că­tre final de lună. Stomacul și intes­ti­nele sunt mai sensibile în preajma eclipsei.

GEMENI

Mai ușor cu ezoterismul!

Aceia dintre dvs. care au în­cli­nații către esoterism sau care urmează diverse cursuri menite să dezvolte percepții extrasenzoriale s-ar putea speria de anumite ex­pe­­riențe pe care le pot avea în di­verse momente ale acestei luni. Nu vă jucați cu tehnici pe care nu le stăpâniți sau nu le înțelegeți su­ficient. E mai bine să vă rugați sau să practicați o meditație ino­fensivă. Altceva e dacă aveți par­te de episoade spon­ta­ne, cum ar fi momente de clarvi­ziu­ne sau clar­au­diție. Mai ales în cazul în care aveți printre strămoși pe ci­neva cu calități extrasenzoriale poate fi un semn că la dvs. se de­clanșează calități simi­lare.

BANI: Până pe 13 este posibil să aveți de făcut niște plăți din urmă. Anumite persoane vă pot chema să participați la o in­ves­tiție majoră. Ideal ar fi să începeți după Luna nouă din 20.

CARIERĂ: Odată ce iritarea dintre dvs. și șefi dis­pare, vă puteți pune pe trea­bă. Atenție, nu orice persoană cu care sunteți coleg vă e prie­tenă…

DRAGOSTE: Eclipsa și aglo­me­rarea de planete din Capricorn vă pot atrage către situații pasio­nale riscante.

SĂNĂTATE: Din pricina ten­siu­nilor acumulate la nivelul umerilor, gâtului și gam­be­lor, somnul vă poate fi tulburat în jur de 13.

RAC

Comunicare greoaie

Lăsați-i pe prieteni să vă sfă­tuiască, pâ­nă pe 13, cel puțin, cât timp Mercur re­trograd în semnul dvs. vă blo­chea­ză calitățile de co­mu­nicator și po­ves­titor. În felul acesta, vă veți sim­ți în siguranță și în pe­rioa­da eclipsei de Lună din 5, când pu­teți avea sur­prize, cu privire la fe­lul în care ce spuneți se înțe­lege pe dos. Tot prietenii sunt cei care vă pot ajuta să tre­ceți mai ușor peste această perioadă de neclarități. Vă vine cel mai ușor să faceți acest lucru după Luna nouă din 20, care se petrece în semnul dvs. și favorizează relațiile.

BANI: Tot din partea prie­te­nilor, mai precis a prie­te­nelor, pot veni și informații utile în sensul acesta. Valabile sunt cele pe care le primiți în prima jumătate a lunii. Din 22, vă puteți apuca să ac­ționați.

CARIERĂ: Aveți prietene care vă țin spatele, vorbin­du-vă de bine. Chiar dacă nu știți a­cest lucru, probabil că îl simțiți, căci vă revine dorința de afir­mare.

DRAGOSTE: Eclipsa și conjuncția celor trei planete din Ca­pri­corn v-ar putea descoperi laturi nebănuite ale parte­ne­rului dvs., cum ar fi o nevoie de pu­tere despre care habar nu aveați.

SĂNĂTATE: Odihna și îngrijirea personală vă fac bi­ne, dar nu și către finele lunii, când vă pot moleși.

LEU

Singurătatea vă face bine

La început de lună, mai ales pâ­nă pe 13, vă frământă tot felul de griji cu privire la anumite lucruri care se spun în spatele dvs. Cea mai sănătoasă atitudine ar fi să puneți lucrurile la punct de îndată și fără vreo ezitare. E mai bine să le rostiți, decât să le lăsați nespuse, căci altfel se pot manifesta într-o manieră mult mai neplăcută. Până pe 13, v-ar putea fi de folos să petreceți timp de unul singur, clarificându-vă ideile. Du­pă această dată s-ar putea să des­coperiți că mintea dvs. s-a limpezit, și dacă aveți nevoie să studiați sau să strângeți informații, veți face progrese frumoase, lucrând pe cont propriu.

BANI: Se prea poate ca situația dvs. financiară să nu se fi schimbat, dar dvs. să fiți mulțumit cu ce aveți. Această atitudine vă poate aduce o colaborare sau o infor­mație utilă, în urma căreia vă ale­geți cu niște bănuți.

CARIERĂ: Eclipsa de Lună în­carcă emoțional re­la­­ții­le de muncă cu colegele ma­ture. S-ar putea să luați decizia, împreună cu echipa dvs., de a relua un proiect mai vechi.

DRAGOSTE: Partenerul devine mai puțin distant, încă de la începutul lunii.

SĂNĂTATE: În preajma eclipsei, fiți atenți la mâncare și tratați-vă bolile cronice.

FECIOARĂ

Curaj în afaceri

Cât timp stăpânul dvs. Mercur e în retrogradație, adică până pe 13, s-ar putea să vă îndoiți de cercul dvs. de prieteni. Oare aveți cu adevărat interese comune? Con­clu­zia poate fi că se impun unele schim­bări. De exemplu, la ce vă ajută să mergeți la cursurile acelea de yoga, când, de fapt, simțiți că pierdeți tim­pul fără folos? Une­le discuții purtate cu amicii dvs. mai ti­neri se pot do­vedi lă­mu­ritoare. Ba chiar s-ar putea să vă descoperiți alte valențe și să vă pro­puneți obiective noi.

BANI: Odată cu in­trarea lui Mar­te în Berbec, prin­deți cu­raj în afaceri. Dar nu vă lăsați con­tagiați de entu­zi­as­mul vreunui pri­eten care vă re­comandă o investiție mai la ples­nea­lă.

CARIERĂ: E bine să acceptați situațiile incontro­la­bi­le, așa cum se ivesc. Vă veți da seama destul de repede că ele sunt mai ofertante decât credeați.

DRAGOSTE: Aici se face simțită influența combinată a eclipsei și a celor trei planete din Capricorn. Fie vă depășiți rezervele față de situația prezentă, fie vă re­angajați, de astă dată din plin, față de o veche iubire.

SĂNĂTATE: Energia vă revine, dar aveți grijă de ten­siune. Dureri de cap pot apărea în a doua jumătate a lunii.

BALANȚĂ

Bani în cont

Mulți dintre dvs. vor să fa­că minuni de vitejie prin gos­podărie. Sunteți motivați și aveți energia ne­cesară, doar că ce-i prea mult nu-i sănătos. Nu îi înhămați pe ceilalți la proiectele dvs., decât dacă îi întrebați din timp dacă sunt de acord să-și asume res­ponsabilități în acest sens. Cu puțină flexibi­li­tate, puteți ajunge să vă înfăptuiți proiectul cu aju­torul celorlalți, dacă le respectați nevoia de a-și asuma doar ceea ce se simt confortabil să facă. Atunci puteți să faceți o echipă bună și rezultatele vor fi pe măsură. Fiți însă atenți ce mâncați și ce beți, în preajma eclipsei.

BANI: Niște sume de bani nu prea mari, dar binevenite, care vi se cuveneau de prin februarie/martie încoace, vă pot intra în cont până pe 13, cu condiția să le revendicați. Poate fi vorba des­pre procente din investiții ori economii.

CARIERĂ: Se poate, fie ca punctele dvs. de vedere să difere de cele ale șefilor dvs., până pe 13, fie să discutați împreună despre niște chestiuni profesionale care n-au fost finali­zate, datând posibil din februarie-martie.

DRAGOSTE: Cei care pleacă în concediu în străinătate ar putea întâlni pe ci­ne­va interesant. Dacă sunteți într-o pereche, parte­nerul dvs. poate deveni irascibil pe 7-8 și pe 27.

SĂNĂTATE: Limfa se mișcă greu și labele picioarelor se umflă, mai ales pe fi­nal de lună.

SCORPION

Jocuri sentimentale

Eclipsa de Lună din 5 vă poate face să con­ști­entizați unele lucruri privitoare la fa­mi­lie. E posibil ca după ce realizați despre ce e vorba, să vedeți cu alți ochi o si­tuație legată de o moș­te­nire. Nu e exclus să aflați că ați fost trecut cu ve­de­rea din acest punct de vedere, și să vă decideți să începeți un demers legal, alături de alte rude, pă­călite și ele. E bine să rețineți și că lucrurile s-ar pu­tea rezolva și amiabil, poate prin fondarea unei afa­ceri de familie, în cadrul căreia împărțirea să fie corectă.

BANI: Afacerile dvs. merg destul de bine, pu­teți pica în contexte avantajoase. Către finele lunii însă, ar trebui să rezistați tentației de-a cheltui prea mult pe distracții ori jocuri de noroc.

CARIERĂ: Toată lumea tre­buie să știe cine-i șe­ful, poate fi motto-ul dvs. pentru această lună. Inclusiv șeful dvs., pe care s-ar putea să-l cam inti­mi­dați, pe 7-8 și 27, ceea ce s-ar pu­tea întoarce la un moment dat împotriva dvs.

DRAGOSTE: Partenerul dvs. face mai puține fițe la început de lună, dar scoate iar cornițe către sfârșitul acesteia. Sunteți înclinați să cheltuiți excesiv pentru a răsfăța persoana iubită. Cam prea mult pe 27 și 28.

SĂNĂTATE: Dacă vă implicați prea mult la muncă, pe 7, 8 și 27 vă pot apuca du­reri de cap sau tensiunea vă poate crește.

SĂGETĂTOR

Energie regăsită

Sistemul dvs. se valori se schimbă radical. Pen­tru a vă orienta co­rect, gân­diți-vă ce ați dori să vadă ceilalți la dvs., atunci când vă întâlnesc. În ce fel le-ați influența viața. În ulti­mele două luni, v-au revenit amintiri din co­pilărie, fie unele în care încercați să vă impuneți în familie, fie idealuri din copi­lărie care, iată, redevin actuale. Această energie re­găsită vă poate îndemna ca, pe perioada ur­mătoarelor două luni, să vă lansați în acțiuni creative. În cazul în care vă doriți un copil și con­cepția se întâmplă acum, va fi cel mai probabil un băiat.

BANI: În preajma eclipsei de Lună din 5 s-ar putea să fiți tentați să dați vrabia din mână pe cioara de pe gard. Se prea poate să puteți și să meritați mai mult, dar dacă acționați pripit sau doriți să câștigați repede sume mari, cu orice preț, bunăstarea nu va fi de durată.

CARIERĂ: La început de lună, relațiile ami­cale la locul de muncă func­țio­nează, însă la sfârșitul lunii colegii vă pot face figuri atunci când vă așteptați mai puțin.

DRAGOSTE: Perechile evoluează plăcut, constant, până către finele lunii, când familia dvs. poate să-și bage coada. O iubire pasională de vară poate debuta pentru burlaci, cel mai probabil până pe 24.

SĂNĂTATE: Insomnia și circulația venoasă în gambe pot fi surse de ne­plă­ceri pentru dvs., mai ales către sfârșitul lunii.

CAPRICORN

Vă păzește o stea

V-ați cam săturat de eclipse, nu-i așa? Poate că vestea că aceasta este ul­tima în semnul dvs. până hăt în 2028 o să vă ajute să o suportați cu mai multă ușurință. Și mai aveți un sprijin, sub forma stelei fixe Ascella, care vă aju­tă să legați noi prietenii, mai ales cu femei renumite. Această energie vă poate de asemenea ajuta să re­zis­tați unor tentații. Mulți dintre dvs. au suferit frus­trări sau nedreptăți mari în ultimii ani și acum au ocazia să acceadă la putere, dar evitați scurtăturile. Dacă nu clădiți pe teren solid, succesul nu va dăinui.

BANI: Cineva cu care ați plănuit un proiect, în urmă cu mai mult timp, poate reveni cu respectiva propunere, care a devenit fezabilă acum. Sumele câștigate pot fi considerabile, mai ales dacă vă implicați cu pasiune.

CARIERĂ: Lucrați cu plăcere alături de co­la­boratori, fără probleme de disci­pli­nă, decât poate în ultimele zile ale lunii. Eforturile creative dau roade.

DRAGOSTE: Până pe 13, partenerul vă poate călca pe nervi, dacă dezgroapă pro­bleme din trecut, apoi comunicarea se reglează. În amor, surprizele plăcute vin la început de lună, iar cele nedorite, pe final.

SĂNĂTATE: Stomacul, oasele, pielea și plă­mâ­nii – toate acestea pot deveni sursa unor probleme.

VĂRSĂTOR

Aflarea dușmanilor nevăzuți

Cu puțin noroc și alianța cu o femeie in­flu­entă, puteți nu doar să aflați cine au fost duș­manii dvs. tăcuți din ultimii ani, ci și să-i puneți cu botul pe labe. Că doar v-ați chinuit destul, neștiind din pricina cui ați tot înregistrat eșecuri. Alt mod de a rezolva această problemă este să vă ridicați cu totul deasupra ei, poate reinventându-vă complet. Puteți alege o direcție care v-a mai tentat, la un moment dat, posibil cu ani buni în urmă. Noua orientare poate fi legată și de o cale spirituală, dar porniți la drum doar după ce v-ați lămurit ce presupune asta. Invitați-vă prietenii aca­să, la început de lună, întâlnirile pot fi amuzante și pline de neprevăzut. În ultimele zile ale lunii, e însă de preferat să vă rezumați la membrii familiei.

BANI: Cei care au acționat pripit la mijlocul lunii trecute se pot apuca să plătească oalele sparte. Chiar pe final de lună, puteți găsi însă o cale să scăpați mai repede de datorii.

CARIERĂ: Pe măsură ce inamicii dvs. as­cunși sunt expuși și o încasează, dvs. vi se oferă mai multe șanse să arătați ce știți să faceți. Nu ezitați, dar nici nu apăsați pe acce­le­rație.

DRAGOSTE: Din 22 începând, partenerul se implică mai mult în viața de cu­plu. Relațiile de dragoste sunt conduse de micul benefic Venus.

SĂNĂTATE: Tratați-vă cu grijă afecțiunile cro­nice legate de stomac și oase.

PEȘTI

Îndrăzneți și inovatori­

Gândiți-vă bine la felul în care doriți să conduceți prieteniile cu fe­mei respectabile, care au încredere în dvs. și se oferă să vă ajute să vă atingeți niște țeluri la care ți­neți mult. Puteți câștiga multă popularitate da­torită lor și puteți face progrese pe calea realizării vreunui ideal, dar nu uitați să le întoarceţi favorul. În momentul în care buna dvs. credință devine evidentă, puteți atrage susținerea unor grupuri pu­ternice, capabile să vă propulseze către obiectivul propus. Nu uitați însă că există riscul să vă lăsați amețiți de succes și să fie vorba despre dvs. mai mult decât despre cauza pe care o promovați.

BANI: Sub influența temerarului Marte sunteți îndrăzneți și doriți să porniți ceva nou. Aceste imbolduri sunt de luat în seamă mai mult după data de 13.

CARIERĂ: Lucrurile încep să se miște în­ce­pând din data de 22, când dis­puneți de mai multă creativitate și autoritate decât îna­inte. În această combinație, creativitatea ar tre­bui să fie pe primul plan.

DRAGOSTE: Schimburile de cuvinte cu per­soana iubită pot deveni de mai multe ori neplăcute, până pe 13, din pricina lui Mercur retrograd, mai ales dacă la mijloc sunt niște cheltuieli pe care aceasta se așteaptă să le faceți, ca să se simtă bine.

SĂNĂTATE: Inima și coloana v-ar putea ne­căji, începând din 22.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian
ro_RORomanian