Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

ZODIACUL LUNII OCTOMBRIE

Foto: Shutterstock

• În mișcarea sa de-a-ndărătelea pe cer, micul malefic Marte, aflat în Berbec, se ia la harță cu planeta puterii, Pluton, și apoi cu marele benefic Jupiter, ambele în Capricorn. Prima confruntare poate fi urmarea unui conflict izbucnit în preajma lui 13 august. Indiferent dacă am câștigat atunci sau am pierdut, câmpul de luptă rămâne deschis și, în jurul datei de 9, ne poate trece prin minte să ne răzbunăm. Disensiunile pot fi și cu un grup, caz în care avem nevoie de un consilier priceput. Sfârșitul poveștii îl vom afla în a doua parte a lui decembrie. În jurul datei de 13, e bine să evităm persoanele cu tendințe agresive, precum și locurile unde spiritele se pot încinge. Cel de-al doilea meci al lui Marte, de pe 19, în care îl are drept antagonist pe Jupiter, ne îndeamnă să reluăm niște proiecte promițătoare, pe care ne-am străduit să le pornim în august. Chiar dacă energia celor două planete este greu de dirijat, merită să facem efortul, deoarece în această conjunctură putem relansa proiecte mai vechi care să ia repede avânt. Condiția este să ne uităm cu atenție la greșelile făcute atunci și să ne punem la punct o strategie adecvată. Ultima retrogradație a lui Mercur începe pe 15 și ne cere să ne facem bilanțul investițiilor materiale și emoționale deopotrivă •

BERBEC

Revărsare de energie

Octombrie începe cu o Lună plină în semnul dvs., care se va face simțită noaptea, desigur, pentru ca dvs. să o puteți contempla în voie, fiindcă nu vă vă trage la somn, dimpotrivă. Pentru a con­tra­cara o noapte albă nedorită, ar fi bine să evitați energizantele. Ori­cum, veți avea energie să dați și la alții. Nu neapărat din aceea bună, căci puteți oscila între un entuziasm nestăvilit și agresivitate. În in­ter­valul 9-12, așteptați-vă să treceți prin­tr-un adevărat carusel emo­țio­nal. E o perioadă în care vi se în­tâmplă lucruri ciudate (pe 10 mai ales) și puteți avea vise cu o semni­ficație profundă (nu le treceți cu vederea), în special pe 12.

BANI: Contextul vă poate fi de mare folos. O ieșire ba­na­lă, o întâlnire cu un prieten, o idee care vă vine spontan ori o combinație din toate trei vă poate pune în situația de-a câștiga o sumă semnificativă, până la Luna plină din Taur, pe 31.

CARIERĂ: Aveți grijă să nu redeschideți ostili­tă­țile cu un grup de persoane influ­en­te, în preajma datei de 9. Observând ce se întâmplă, vă veți putea pune în aplicare planurile între 18 și 24.

DRAGOSTE: După Luna nouă din 16, din Balan­ță, cei care vor să ducă relația la următorul nivel o pot face sub bune auspicii.

SĂNĂTATE: Nu aveți de ce să vă faceți griji dacă dați puțină atenție rinichilor și vă hidratați suficient, mai ales pe 17 și 18.

TAUR

Recunoaștere publică

De ani de zile vă frământă pro­ble­me legate de studii, com­pli­cații privind unele călătorii sau sta­bilirea în străinătate. Unii nativi ai zo­diei sunt exasperați din pricina fap­tului că în ciuda efor­tu­rilor depuse pen­tru a primi recunoaș­terea publică, această confirmare tot întârzie să vină. Acum însă, obsta­co­lele din calea dvs., indi­ferent de sce­nariu, încep să fie mai ușor de depășit. 11 și 19 îndeosebi sunt zile în care ta­lentul sau ingenio­zi­tatea dvs. nu pot fi trecute cu ve­derea. E drept că mai aveți parte de duș­mănii as­cunse, dar acestea nu-și vor mai atin­ge scopul prea multă vre­me.

BANI: Dacă aveți un asociat în afaceri, este posibil ca a­ces­­ta să dorească să faceți un bilanț în a doua parte a lunii. Ar fi cazul să îl încheiați până pe 28 și să nu luați per­sonal anumite observații critice.

CARIERĂ: I-am menționat deja pe rivalii dvs. incorecți, care vor fi deosebit de virulenți între 8 și 11. E esențial să nu păstrați secre­te față de colegi și șefi.

DRAGOSTE: Dacă doriți să pe­cetluiți o relație, ar fi o idee bună s-o faceți între 17 și 31. Asta, dacă viitorul partener nu devine între timp cicălitor.

SĂNĂTATE: Lipsa unui somn corespunzător poate duce la migrene sau creșterea ten­siu­nii intraoculare.

GEMENI

Trăiască familia!

Firi neastâmpărate, vă place să circulați toată ziua de colo-colo. Poate și pe dvs. o să vă sur­prin­dă, din acest motiv, nevoia de a petrece cât mai mult timp cu cei din familie. Între 3 și 28, aceste tipuri de întâlniri au calitatea de a vă liniști și de a vă centra. Cu atât mai mult cu cât planeta dvs. guvernatoare, Mercur, intră în mișcare re­trogradă după data de 14. Cum se întâmplă de fiecare dată, această retrogradație vă sporește agitația. Bucurii vă mai vin fie din partea co­piilor, pe care îi puteți redescoperi, fie descoperindu-vă noi laturi crea­tive, în special pe final pe lună.

BANI: În privința afacerilor stagnante, feriți-vă să ac­țio­nați impulsiv. Această tendință poate fi deosebit de puternică între 8 și 11, iar apoi în jurul lui 19.

CARIERĂ: Relațiile cu colegii pot fi afectate, între 15 și 28, de comentariile dvs. acide și percepute ca fiind nelalocul lor. Deocamdată sunteți în gra­ții­le șefilor, dar even­tualele ofense nu vor fi uitate ușor.

DRAGOSTE: Vă ex­primați ex­pansiv afecțiunea, până pe 22, poate exagerat pe 11, 15 și 18. Dar de abia după 29 vă găsiți armonia și împlinirea după care tânjeați.

SĂNĂTATE: Țineți-vă la dis­tanță de colegii ră­ciți, deoarece sistemul dvs. imun poate lăsa de dorit, mai ales între 15 și 28.

RAC

Un Octombrie glorios

Dat fiind că în octombrie sunt trei lunații în loc de două, veți trece prin stări de spirit mai mul­te și mai accentuate decât de obicei. Chiar pe 1, Luna plină în Ber­bec vă trezește spiritul competitiv, dar îl poate tre­zi cam tare. Luna nouă din Balanță, din 16, vă ajută în schimb să pu­neți în pers­pectivă ches­ti­uni legate de orice tip de parteneriat. Octombrie se încheie glo­rios, cu o Lună plină în Ta­ur, adu­cătoare de bucurie și îm­plinire, așa cum îi stă bine unei Luni pline în semnul în care se găsește „în exal­tare”, din punct de vedere as­trologic.

BANI: Noile proiecte destinate câștigului sau noul ser­vi­ciu vă vor aduce prosperitate, mai ales dacă începeți după Luna nouă din 16.

CARIERĂ: Treceți în continuare prin situații asupra cărora nu aveți controlul, dar cele care se întrunesc în preajma datei de 15 aduc circumstanțe favorabile.

DRAGOSTE: O poveste de amor care mer­gea bine se poate încurca din mai multe motive, după 14. Pri­mul motiv ține de comunicare: ge­lozia poate învenina relația. În cupluri, atmosfera devine cu atât mai suportabilă, cu cât nu lăsați problemele profesionale să pătrundă în sfera intimă.

SĂNĂTATE: Observați-vă po­zi­ția de somn și co­rec­tați-o, dacă e cazul, ca să nu vă treziți cu umărul sucit sau dificultăți de respirație, în jurul datei de 22.

LEU

Revizie generală la sănătate

La sfârșitul lui iunie, începutul lui august, v-a apucat dorința de-a ieși în evidență prin filozofia dvs. de viață sau prin pertinența opi­niilor dvs. Ori v-ați dorit să predați sau să în­cepeți studii în stră­inătate. La început totul a pă­rut să meargă bine, dar în septembrie, aceste pro­iecte au început să întâmpine dificultăți. În cazul uno­ra din­tre dvs., poate fi vorba chiar des­pre chestiuni le­gale, proba­bil legate de do­cu­­­mente neco­res­­pun­ză­toare. În ori­ce scena­riu, o atitudine agre­sivă face mai mult rău decât bine. Cei din fami­lie vin cu sfaturi bune și susținere până pe 14, dar mai apoi comunicarea se poate strica.

BANI: Venus, patroana banilor, vă ajută să vă rotunjiți veni­tu­rile fără mare bătaie de cap, între 3 și 28. Pe 18 vă puteți lăsa seduși de vre­un obiect frumos, dar nu tocmai util. În schimb, aveți un fler deosebit între 22 și 24.

CARIERĂ: Tot între 22 și 24 vă puteți (re)­or­ga­niza tre­bu­rile la mun­că. Cola­bo­ratorii dvs. se vor im­plica activ în aceste îmbu­nă­tă­țiri.

DRAGOSTE: N-ar fi rău dacă ați cere părerea unor rude în obiectivitatea cărora aveți încredere, în legătură cu starea relației.

SĂNĂTATE: Ar fi o idee bună să intrați în revizie, după 5, ținându-vă serios de tratarea afec­țiu­nilor cronice.

FECIOARĂ

Eficiență maximă

Nu sunteți cu totul scutiți de griji, însă micul benefic, Ve­nus, în semnul dvs., între 3 și 28 vă ajută să vă păstrați egală dispoziția de fond. Viața cotidiană va fi plină, în sensul bun al cuvântului, cu multe chestiuni administrative re­zol­vate rapid și eficient. Din 15 însă, când planeta dvs. guvernatoare Mercur intră în miș­care retrogradă, situația se schim­bă. Vă recomandăm să nu vă bazați pe reflexele dvs. la volan și să conduceți preventiv, în special în preajma datei de 20. Și co­mu­nicarea cu anturajul se poate dete­rio­ra, mai ales dacă nu ați onorat niște angajamente fă­cute pe 11.

BANI: Depuneți multe efor­turi pentru a dobândi surse noi de venit, dar în­tre 15 și 18 e de pre­ferat s-o lăsați mai moale. Certuri cu par­teneri de afaceri pot interveni între 8 și 11, nu sunt excluse nici rupturi.

CARIERĂ: În primele două zile ale lunii vă vine încă ușor să încheiați alianțe discrete la serviciu.

DRAGOSTE: Fie banii, fie faptul că o înșelăciune ie­se la suprafață pun în pericol relația de iubire, îndeosebi în intervalele 8-11 ori 17-20. În perechi se poate re­insta­ura dragostea de în­ceput.

SĂNĂTATE: Nu aveți motive de îngrijorare, mai ales dacă vă odihniți și vă răsfățați puțin în primele două zile ale lunii.

BALANȚĂ

Aprecieri unanime

Soarele, care trece prin sem­nul dvs., vă face să vă simțiţi energizați și dornici să lăsați semne ale tre­cerii dvs. prin lume. Să vă impuneți cu mai puține menajamente. Doar în preajma datei de 15 ar trebui să fiți atenți cum vă exercitați autoritatea. Nu este exclus să vă treziți prinși la mijloc între familia dvs. și partenerul de cuplu. Dacă e să interveniți cu succes într-un asemenea conflict, faceți-o după 28.

Pe 15 se poate întruni un context menit să vă pună în valoare calitățile. Ca urmare a acestei situații, înregistrați un plus de popularitate sau puteți fi invitați să participați la un eveniment prestigios.

BANI: În prima parte a lunii ar trebui să ajun­geți să încheiați tratative, angajări de personal auxiliar și să semnați contracte. Din 15, Mercur intră în retrogradație și se pot ivi încurcături.

CARIERĂ: E posibil ca discuțiile cu o rudă prin alianță să vă facă să înțelegeți mai bine ce atitudine să luați față de colegii dvs. Între 3 și 23, o colegă vă poate ajuta în privința politicii de birou.

DRAGOSTE: În cazul în care partenerul dvs. începe să fie dominator, fie față de dvs., fie față de un membru mai în vârstă al familiei dvs., s-ar putea să iasă cu scântei. Riscul cel mai pronunțat se situează între 11 și 15.

SĂNĂTATE: Vă merge bine între 3 și 28, cu condiția să țineți seama de nevoile rinichilor dvs.

SCORPION

Fără exces de zel!

Gândiți-vă la discuțiile importante pe care e posibil să trebuiască să le aveți pe par­cur­sul acestei luni și asigurați-vă că respectivele în­tâlniri se vor petrece în prima parte a lunii, căci din 15, Mercur, care traversează semnul dvs., intră în mișcare retrogradă, afectându-vă capacitatea de ex­primare. Ceea ce nu înseamnă să în­ce­tați să mai comunicați, doar că e mai indicat să ascultați și să puneți întrebări, mai ales privind trecutul. N-ar strica nici să luați lucrurile din urmă, din 19 iunie – 13 iulie, să vedeți ce anume nu ați dus până la capăt atunci sau ar trebui să reluați acum.

BANI: În a doua parte a lunii ar fi bine, dacă aveți un asociat de afaceri, să luați lu­crurile din urmă și să vedeți dacă nu cumva există aspecte contractuale care ar puta să fie schimbate astfel încât să scăpați de anumite cheltuieli.

CARIERĂ: Rezistați impulsurilor, care pot fi deosebit de puternice între 11 și 15, să vă impuneți cu tot dinadinsul angajaților dvs. sau acelora pe care îi aveți în subordine. Vă puteți trezi că unii dintre ei, greu de înlocuit, vă lasă baltă.

DRAGOSTE: 7, 8 și 20 sunt zilele în care vă puteți aștepta la neînțelegeri în cu­plu. Partenerul poate fi prea distant, dvs., prea po­sesiv.

SĂNĂTATE: Între 11 și 15 inclusiv, cardiacii și cei predispuși la pusee de tensiune ar trebui să se menajeze.

SĂGETĂTOR

Aleșii șefilor

E bine să ascultați cu a­ten­ție ce se vehiculează în culise, dar să nu participați la bârfe sau intrigi, căci asta s-ar putea să se în­toarcă împotriva dvs., odată cu schimbarea sen­su­lui de mișcare al lui Mercur, pe cer, din 15 în­colo. Nici n-ar fi bine să vă destăinuiți secretele unor persoane tinere și curioase, din același mo­tiv. Dacă însă aveți de făcut muncă de docu­men­tare acum, fie că vă este necesară la școală sau la muncă, veți putea găsi și pune cap la cap in­formațiile de care aveți nevoie. La fel se va în­tâmpla dacă vă interesează un subiect spiritual sau ezoteric.

BANI: Există tentația de-a investi o mulțime de bani în imagine sau să vă lansați în speculații ori jocuri de noroc. Între 8 și 11 puteți pierde sume considerabile, iar dacă aveți de achitat datorii, puteți intra în încurcături.

CARIERĂ: Reușiți să vă completați cât se poate de bine șefii, în perioada 3 – 28. Aveți viziuni apropiate, iar atitudinea prie­tenoasă, de care aceștia dau dovadă, vă sti­mu­lează.

DRAGOSTE: Între 8 și 11 vă puteți da seama că persoana iubită și dvs. nu împărtășiți aceeași viziune despre viață și nici aceleași valori. Sursa certurilor dvs. o pot cons­titui banii.

SĂNĂTATE: Pe 7 și 8 vă pot „scăpa” glez­nele, deci fiți atenți ce pantofi purtați și nu vă cocoțați pe nimic.

CAPRICORN

Neînțelegeri familiale

Bărbații tineri din familie vă pot da de furcă, îndeosebi între 8 și 11 și apoi între 18 și 20. Se pare că nu au fost de acord cu niște decizii luate de dvs. la începutul lui iulie și acum se luptă să le contracareze. Poate fi vorba despre felul în care să fie folosite niște moșteniri. Între 18 și 20 aveți po­si­bilitatea să-i lămuriți cu ajutorul unui avocat sau mediator, cum ar fi mai indicat să se tranșeze aceste probleme. Începând din 15, odată cu retrogradația lui Mercur, ar fi bine să nu-i bateți la cap pe prieteni cu pro­blemele dvs., ci să le ascultați pe ale lor.

BANI: Niște bani vă pot intra în cont la început de lună. Reglați-vă socotelile financiare cu prietenii înainte de 15.

CARIERĂ: Șefii dvs. sunt puși pe fapte mari, motiv pentru care puteți să fiți de­ran­jați de comportamentul lor dur, din preajma lui 15. Aprecierea colegilor vă poate ajuta să treceți peste nemulțumire, precum și o situație neprevăzută, care vă avantajează.

DRAGOSTE: S-ar putea să cunoașteți o per­soa­nă atractivă, călătorind, ori printre colegii de studiu, în jurul datei de 11. Este greu de crezut că e o poveste de viitor, dar ca experiență, se anunță interesantă.

SĂNĂTATE: Încetul cu încetul, starea dvs. se îmbunătățește.

VĂRSĂTOR

Surse noi de venituri

Vă priește orice activitate care vă poate lărgi orizontul. Să mergeți la un spectacol, să citiți, să cunoașteți prieteni noi de prin țări sau medii diferite ori să vă apucați dvs. de niscaiva cursuri. La drum lung n-ar fi bine să porniți pe 11 ori pe 15, iar dacă vă aflați cumva într-o călătorie mai lungă, fiți atenți cum conduceți. Pe 15, însă, un inconvenient se poa­te dovedi a fi de fapt o oca­zie de-a trăi o ex­pe­riență de ordin spiritual.

BANI: Cineva care știe multe vă poate oferi niște ponturi, care, puse în aplicare co­rect, să vă ajute să obțineți o nouă sursă de veni­turi. E deosebit de important să păstrați discreția asupra acestui lucru, altfel, la mijlocul lunii pot apărea inconveniente.

CARIERĂ: Pe cât de bine vă înțelegeți cu superiorii dvs. ierarhici în prima parte a lunii, pe atât de greu devine să comunicați omenește în cea de-a doua. De vină este, evident, Mercur intrat în retrogradație.

DRAGOSTE: Momentele cele mai romantice în cuplu se pot petrece în primele zile ale lunii. O idilă poate începe pe 15, în circumstanțe aparte.

SĂNĂTATE: Calitatea somnului se îm­bu­nă­tățește. Cei suferinzi de reu­ma­tism se pot trata cu succes.

PEȘTI

Aspirații înalte, dar nu prea împărtășite

Cele două planete care gu­vernează semnul dvs. zodiacal, res­pec­tiv Neptun (aflat în zodia dvs.) și Jupiter (în Ca­pri­corn), își combină energiile în mod armonios, ceea ce vă permite să aveți aspirații înalte. Este posibil chiar ca o parte dintre prietenii dvs. să fie cuceriți la rândul lor de idealul dvs. și să vă ajute să-l puneți în practică. Nu vor fi însă toți cuceriți, unii se pot chiar dis­tanța de dvs., considerând că ar trebui să vă de­di­cați unor cauze mai practice.

BANI: Dacă proiectul dvs. umanitar pre­su­pune și anumite investiții, atunci banii pot fi motivul nemulțumirii acestor prieteni. Mai ales dacă e vorba despre prieteni cu care aveți și interese materiale comune ori dacă există obligații financiare, de o parte sau alta.

CARIERĂ: În primele două zile ale lunii vă puteți consolida simpatia de care vă bucurați din partea colaboratorilor dvs. și, în mod special, a femeilor tinere sau a persoanelor celor mai creative din colectiv.

DRAGOSTE: Grație trecerii romanticei Venus prin semnul dvs. opus, cel al Fe­cioarei, între 3 și 28, viața dvs. amoroasă nu poate fi decât dulce. Cuplului dvs. îi priește ieșitul în societate, deci nu ezitați să vă vedeți cu prietenii.

SĂNĂTATE: Cel mai bine vă simțiți la început de lună, dar nici în rest nu există motive de îngrijorare. Fiți însă atenți dacă porniți la drum lung, în special în preajma datei de 15.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian
ro_RORomanian