Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

Arta seducției – Elixirurile aromate și dragostea

– Vreți să vă seduceți iubitul? Visați să-l vedeți îmbătat de iubire? Nimic mai simplu, cu condiția să cunoașteți elixirurile aromate care fac ca femeile să devină irezistibile, iar bărbații… topiți. O rețetă ve­che și sigură –

Vanilie, iasomie și lăcrămioare

Foto: Shutterstock – 2

Se știe, deja, de milenii, că parfumurile (unele dintre ele) ațâ­tă simțurile. Aromele scor­țișoarei, ia­­somiei, orhideei, vaniliei – care ac­ționează asu­pra sis­temului nervos cen­tral – erau con­siderate încă din an­tichitate niște a­frodisiace pu­­ter­ni­ce. În timp ce e­sen­țele puter­nice de tarhon și ciubo­țica-cucului erau utili­zate pen­­­tru obți­ne­rea unui „unguent magic”, me­nit s-o facă do­rită până și pe cea mai urâtă dintre femei…

Anumite parfumuri vândute în co­merț disti­lează nuanțele suave ale aces­tor a­fro­­disiace na­tu­rale. Ele mi­ros a va­nilie, iasomie și lă­crămioare. În­cer­ca­ți-le forța pe propriul dvs. corp.

Parfuma­ți-vă, de asemenea, ca­­mera în care dor­miți, cu u­le­iuri aromate ca­re de­gajă în atmosferă miresme natu­rale… Pen­tru aceas­­ta, puteți uti­liza un vapo­ri­zator sau puneți o pi­cătură de ulei pe o bu­cățică de vată, pe care s-o plasați apoi dedesubtul unui radia­tor. Dacă folosiți un sim­plu vapo­rizator pentru stropitul plan­telor, in­troduceți în el cinci pică­turi de esență și 145 ml apă și scu­turați-l bine înainte de uti­lizare.

Uleiul de iaso­mie este recoman­dat în mod special persoanelor care vor să tre­zească do­rința partene­ru­lui lor. Are reputația că ajută la înlă­tu­rarea fricii și a senti­mentului de culpa­bilitate, asociate adeseori sexua­lității. Puteți, de ase­menea, să uti­li­zați uleiul de trandafiri (consi­derat dintot­deauna floarea iu­birii), de țelină (un tonic nervos foarte eficient), de santal (un bun decon­gestionant al venelor) sau de cim­bru (foarte energizant).

Licoarea magică – coriandrul

Dacă vreți să fiți sigure că ardoarea pe care o stârniți va fi de du­rată, dați-i mult doritului dvs. să bea „o licoare ma­gică”.

Coriandrul are reputația că i-ar face să se dez­lănțuie atât pe bărbații tineri, cât și pe cei mai în vârs­tă. Și pe bună dreptate. Băut sub formă de in­fuzie, coriandrul este capabil să în­flăcăreze tem­pe­­­ramentele cele mai recal­ci­trante! (Turnați o ceaș­că de apă peste o lin­gu­riță de semințe, lăsați să dea în clocot, apoi acoperiți vasul și lăsați să se in­fu­zeze 10-30 de minute. Se bea câte o ceașcă du­­pă fie­care ma­­să.)

Masajul cu e­sențe pure

Bi­ne mi­rositoare, pro­­voacă rapid o re­ac­ție psi­­­ho-erotică. Folosiți pen­tru masaj ur­mă­torul amestec:

– 3 picături ulei de busuioc

– 3 picături ulei de stânjenel

– 1 picătură ulei de salvie

– 3 picături ulei de iasomie.

Atenție: pentru ca masajul să aibă efectul scontat, există un im­pe­rativ: nu vă grăbiți (durata este de 1/2 oră). Începeți întotdeauna cu extre­mi­tățile corpului, înain­tând către inimă, pentru a per­mite activarea circulației sângelui în vene și pen­tru a asigura o relaxare totală. Porniți masajul de la pi­cioare la cap, ocu­pân­du-vă de fie­care păr­ti­ci­că a corpului.

Aprinderea focului

Din toate cele su­ge­rate până acum, nu func­­țio­nează nimic? Nu in­trați în panică. Iată rețe­ta unei băuturi care tre­bu­ie consumată îna­in­tea parti­dei de dragoste.

Faceți un piure din 300 g cea­pă albă (cu mi­­xerul). Adăugați 100 g mie­re, apoi 600 ml de vin alb sec bun. Treceți printr-o sită și lă­sați bău­tura ast­fel obținută să se odihnească o oră. Servi­ți-o rece, de la frigider.

Un alt elixir de iubire străvechi: vărsați 1 l de vin alb clocotit peste 60-80 g de vârfuri proaspete de vinariță (Asperula ordo­nata), adăugați 1/2 pa­har de rachiu (țuică), 200 g silnic (iederă de pă­mânt), 20 g viorele, 100 g mie­­­re. Treceți bău­tura printr-o sită deasă, umpleți o sticlă și lăsați-o zece zile la loc rece.

Nopți dalbe

Nopțile nu sunt niciodată atât de lungi pe cât le doriți? Ați vrea ca îmbrățișările să dureze până în zori? Pentru ca do­rin­ța să vi se înde­plinească, aveți la în­de­mână mai multe soluții.

– Faceți o baie stimulativă. Dar nu orice fel de baie! Ames­te­cați într-un tifon 7 pri­ze de la­vandă, 6 de rozmarin, 5 de pe­tale de tran­dafiri, 9 de țelină sălbatică, 2 de frunze de ver­bină, 1 de rădăcină de stânjenel, 1 de cimbru, 1 de men­tă și 1 de măghiran. Lăsați să curgă apă caldă, apoi introduceți în apă tifonul bine legat la capete. Lăsați plantele să se infuzeze. Pro­prietățile lor energetice ames­tecate cu apa de baie vă vor face să vă simțiți într-o formă ex­traor­dinară!

– Un alt amestec pentru o baie afrodisiacă:

– 1 picătură ulei de tran­dafir

– 10 picături ulei de bu­su­ioc

– 3 picături ulei de sal­vie

– 3 picături ulei de men­tă

– 3 picături ulei de gar­de­nie.

După ce ați intrat în cadă, beți ceva cum ar fi o infuzie de rozmarin (foarte efici­entă împotriva frigidității).

– Lichiorul dorințelor:

Lăsați să se ma­cereze timp de 15 zile, în doi litri de rachiu (țuică), 40 g coajă de lămâie, 30 g cimbru, 15 g scor­­țișoară, 10 g va­nilie, 10 g cori­an­dru și 10 g nuc­­șoară. Adăugați un sirop de zahăr (2 kg de zahăr la 1 l de apă). A­mes­tecați bine și apoi filtrați.

– Nec­tarul de țelină

Este un vin care – ori­cât vi s-ar părea de ciu­dat – are gust de ananas! Zdrobiți o țelină, a­mes­­tecați cu 100 g de zahăr și 1 l de vin alb. Lăsați să se odihnească 48 de ore, apoi stre­curați nectarul printr-o sită dea­să. Păs­trați-l o zi la rece…

Atenție!

Uleiurile volatile posedă vir­tuți im­portante și nu au efecte secun­dare, da­că le utilizați în mod ju­dicios. Ele pot să fie toxice, dacă ab­sorbim pe cale ora­lă o cantitate prea mare. Bu­suiocul, smirna, cim­brul și rozma­rinul nu trebuie folo­site în timpul sarcinii.

DINA BRAN

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian
ro_RORomanian