Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

Acad. Dr. Ovidiu Bojor, la 97 de ani

„Eu nu concep noțiunea de bătrânețe. Sunt veșnic tânăr!”, spunea, în paginile revistei noastre Ovi­diu Bojor. A avut dreptate. Distinsul acade­mician, doctor în științe, farmacist și fitoterapeut a împlinit, la 1 noiembrie, 97 de ani. Pasionat de pu­terea vindecătoare a plantelor, a mers să le cu­noască în toată lumea. A condus pa­tru expediții științifice pentru ex­plorarea florei medicinale din Hi­malaya, a participat în misiuni exploratorii în Afghanistan, Rwan­da, Tanzania, Uganda, Burundi și Botswana, a bătut mii de kilometri în Carpați și de-a lungul și de-a la­tul câmpiei și dealurilor din Româ­nia. Născut în 1924, la Reghin, a avut o copilărie de basm, fiind dirijat spre misterele vieții și ale na­turii de tatăl său, Ioan Bojoru, profesor de științe na­turale. Pasiunea pentru plante și animale i-a fost insuflată de energicul său părinte, încă din pri­mii ani de viață. În mod firesc, a absolvit Institutul de Me­dicină și Farmacie din București, luând doc­toratul în 1968. Ca recunoaștere a cunoștințelor sale științifice, este angajat ca Expert al Națiunilor Unite, unde va lucra între anii 1978-1985. După 1989, va ajunge președinte al patronatului Planta Romanica. În aceeași perioadă, va obține titlul de „Senior Honoris Causa”. Din 2002, este primit ca membru de onoare al Academiei de Științe Me­di­cale, fiind decorat, în 2004, cu „Meritul Aca­de­mic”. Încă din 1984, este membru al „Societății Na­țio­nale de Geografie” din USA. La impre­sio­nanta vârstă de aproape o sută de ani, îi putem trece în revistă principalele activități științifice, care-l situează pe o poziție de invidiat în cercetarea ro­mânească. În anul 1984, a descoperit Insulina Vegetală – primul produs natural pentru reglarea gli­cemiei, elaborat în Nepal. De 37 de ani, multe per­soane care suferă de diabet tip II au o alter­na­tivă naturală pentru a ține sub control această afec­țiune, INSUVEG FORTE, un produs din castra­ve­te amar, cultivat la Fundulea. Ovidiu Bojor a cartat și identificat flora medicinală din Carpați, timp de 25 de ani. Se estimează că a străbătut pe jos de două ori circumferința pământului (80.150 km). Pen­tru întreaga sa activitate națională și internațio­nală, Organizația Națiunilor Unite pentru Dezvol­tare Industrială (ONUDI) l-a numit „Ambasador al științei și tehnologiei valorificării plantelor me­di­cinale în România, Asia și Africa”. Până la 97 de ani, Ovidiu Bojor a publicat 40 de cărți despre plante și peste 200 de articole științifice. Deține în jur de 50 de brevete de invenție, aplicate în cerce­tare și în producția de suplimente alimentare. Pe scurt, neobositul Ovidiu Bojor, cuceritor al vâr­fului Gurja Himal (7.165 m) din Himalaya, se află încă în plină putere de muncă. Este atât de energic, încât urarea de a depăși o sută de ani nu-mi pare deloc imposibilă. Le urăm „La mulți ani”, atât ma­relui nostru savant, cât și soției sale, Doamna Mi­oa­ra, care-l iubește și îl veghează de 62 de ani.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian
ro_RORomanian