Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

Cu cât mai mare greul, cu atât mai puternică dărnicia

Dragi cititori ai revistei „Formula AS”,

Sfârșim un an greu, plin de ame­nințări… Dar nu și pentru puterile dvs.! Nu și pentru facerile dvs. de bi­ne, care nu s-au oprit. Cu cât mai ma­­re greul, cu atât mai puternică dărnicia. Vă mul­țumim, firește, dar e mult prea puțin. Bunătatea dvs. a devenit menire, des­tin, o direcție a vie­ții, care ne depășește recunoș­tin­ța. Singura răsplată se a­flă în cer și în sufletele ce­lor pe care i-ați aju­tat: oa­meni bol­navi, să­raci, țin­tuiți în singu­ră­tate, copii pe ca­re i-ați îm­bră­cat și i-ați ajutat să meargă la școa­lă, bă­trâni pără­siți, că­ro­ra le-ați ri­dicat un acoperiș și le-ați săpat fân­tâni în ogrăzi, bi­se­rici pe care le-ați salvat de la moar­te… În multe ca­se, unde în iarna asta va ar­de fo­cul, el este aprins din inima dvs. În­cer­cați să vă ima­ginați darurile aces­tea: binele uriaș pe care îl fa­ceți, bucuria pe care o adu­ceți în atâtea vieți ome­nești. Purtați cu mân­­­drie că­­mașa de lumină a dărni­ciei. Dum­nezeu să vă răs­plătească.

Crăciun fericit!

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian