Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

Zodiacul lunii iulie

Foto: Shutterstock

– Luna lui Cuptor se anunță plăcută și jucăușă, prielnică vacanțelor și concediilor, până către mijlocul ei. Între 15 și 19 inclusiv, pot apărea însă tensiuni în familie, posibil legate de gestionarea banilor disponibili. Ur­mea­ză o nouă perioadă relaxantă, până către finalul de lună, care ne poate tulbura niște planuri financiare, dacă ne-am lăsat prea mult în voia distracțiilor. Ziua de 29 este în mod special legată de două tipuri de riscuri. Unul vizează apa, așa că cei care sunt la mare n-ar trebui să se hazardeze în larg, dar poate fi vorba și despre con­sumul de băuturi, cu care ne putem îneca bându-le sau care ne pot ameți periculos. Cel de-al doilea risc se referă la rela­țiile de prietenie sau cele sociale, care se pot zdruncina serios. Energicul Marte pleacă din Berbec pe 5, iar pe 1 și 2 planeta cea războinică ne poate îmboldi să ne luăm la harță cu persoane sau instituții puternice, cărora nu putem să le facem față. E bine să ne gândim la o strategie de a le confrunta, dar nu acum și în niciun caz în forță. Marele benefic Jupiter se înțelege bine cu Mercur și Soarele, în cea de-a doua parte a lunii, conferindu-ne umor și dorința de a schimba des mediul. Pe 29 însă, Jupiter intră în mișcare retrogradă, limitând unele dintre plăcerile pe care le plănuiam –

BERBEC

O iubire în drum

Chiar dacă sunteți îmboldiți de micul malefic Marte să vă manifestați latura cutezătoare, luptându-vă cu diverși dragoni, până pe 6, e preferabil să vă abți­neți. Sorții nu sunt de partea dvs. de astă dată. După ce Marte vă pără­sește zodia și rămâneți în com­pania marelui benefic Jupiter, pu­teți găsi alte metode de a deza­morsa con­flicte, unele bazate pe umor și diplomație. Nu vă bazați însă pe aceste calități în preajma datei de 29, când zisul Jupiter face cale în­toarsă pe cer. Dacă sunteți în con­cediu până pe 18, vă simțiți pro­babil excelent. Dacă nu, faceți mă­car scurte escapade cu prietenii, care vă vor împrospăta energia.

BANI: Când Marte se mută în Taur, pe 6, începeți să vă preo­cupați activ de situația veniturilor directe. Puteți avea discuții profi­tabile cu cei din familie, iar unele rude se pot im­plica în proiectele dvs. În jurul lui 29 însă, există risc de conflict.

CARIERĂ: Păstrați-vă calmul până pe 6 și veți putea avea parte de surprize plăcute în cea de-a doua parte a lunii. O zi mai grea e 29.

DRAGOSTE: Berbecii în cău­tarea unei noi iubiri ar putea să o găseas­că începând din 20. Și ea s-ar putea dovedi mai mult decât o simplă idilă de vară.

SĂNĂTATE: Evitați eforturile ex­­cesive până pe 5.

TAUR

­­Spor financiar

Viața dvs. socială e mult mai plină ca de obicei și poate de­veni de-a dreptul agitată, de exemplu între 18 și 21, când alergătura de la o întâlnire la alta poate duce fie la acci­dente rutiere (minore, dar nici ace­lea nu sunt plăcute) ori la o stare de iritare din partea dvs., care poate ge­nera cer­turi cu cei din anturaj. În restul lunii însă, aceste întrevederi vă stimulează mental, iar din 22, vă pot face să vă intersectați cu persoane plă­cute, cu care vă vine ușor să legați prietenii. Cei care pleacă în vacanță înainte de Luna plină din Ca­pricorn, de pe 13, beneficiază de un sejur fru­mos. Vi se pot deschide noi orizonturi și puteți cunoaște persoane instruite și plăcute.

BANI: Dacă aveți de semnat docu­men­­te, cel mai bine e să faceți asta pâ­nă pe 5 inclusiv, cât timp vă vine ușor să negociați condiții favorabile. Câști­gurile directe pot creș­te, nu spec­ta­culos, dar constant, până pe 18.

CARIERĂ: În prima jumătate a lunii, puteți discuta cu șefii despre deveni­rea dvs. profesională (mai ales până pe 5), iar aceștia pot fi înclinați să vă pro­moveze până pe 15, ori să vă apre­cieze oficial.

DRAGOSTE: Printre persoanele pe care le cunoașteți prin intermediul ami­­cilor, începând din 19, se poate găsi măcar una, de care să vă simțiți atrași.

SĂNĂTATE: Ficatul se cere menajat, deci vă recomandăm un regim ali­men­tar cât mai echilibrat.

GEMENI

Farmec și prestigiu

Aveți cuvintele la dvs., până pe 5 inclusiv, dar s-ar putea să nu vă dați seama dacă nu trezesc cumva așteptări prea mari. Desigur, n-o să vă ascun­deți farme­cul, care vine cu asupra de măsură de la micul bene­fic, Venus, în semnul dvs., până pe 19, dar feriți-vă să-l folo­siți în sens ma­nipu­lativ, ca să nu in­trați în încurcă­turi. În schimb, da­că vă ve­deți serios de trea­bă și nu în­cer­cați neapărat să faceți impresie, pu­teți să înregistrați un mare plus la capitolul prestigiu pu­blic.

BANI: Planetele vă oferă ocazii multiple de-a vă diversifica sursele de venituri directe ori de-a vă opti­mi­za investițiile. Primul interval pro­­mițător este între 6 și 15, cel de-al doilea începe pe 19.   

CARIERĂ: Șefii nu se vor lăsa pă­căliți de ambiguitățile pe care s-ar putea să le serviți la început de lună și mai ales pe 3. Iar un rival secret se poate prevala de super­ficialitatea dvs. pentru a vă pune bețe-n roate, către fi­nele lunii.

DRAGOSTE: Atrageți pri­­viri și suciți capete peste ca­pete. Până pe 5, mai mult în joacă și fără mult dis­cer­nământ. Dar apoi se poa­te în­chega ceva frumos.

SĂNĂTATE: Pe final de lună, evi­tați eforturile care vă solicită în mod special gambele și gleznele.

RAC

O corabie în așteptare

Gândiți-vă la luna Iulie, ca la un port în care vă retrageți să vă refaceți forțele (asta până pe 19), pentru ca ulterior să reintrați în joc, cu bateriile încărcate. Da­că aveți impresia că unii dintre cei din jur nu prea reu­șesc să vă înțeleagă, ba­za­ți-vă pe Mercur, care vă aju­tă să vă faceți înțeleși, în spe­cial până pe 15,    cât timp pu­teți purta discuții clarificatoare, fără a aluneca în zone subiective. Ar fi de dorit să reușiți, pentru că pe 19 mi­cul be­nefic Venus intră în semnul dvs. și vă ajută să vă regăsiți armo­nia inte­rioară.

BANI: Din 20, începeți să vă mobi­lizați cu folos în privința ches­tiunilor bănești. Ziua optimă pentru a discuta proiecte mai ample și deci mai pro­fitabile este cea de 25. Ar fi ideal să ajungeți măcar la un acord de prin­cipiu, dar fără a forța lu­crurile.

CARIERĂ: Aveți energie și o viziu­ne clară, doar că în preajma lui 29 s-ar putea să fie nevoie să recon­siderați anumite obiective, pe care inițial le-ați crezut fezabile.   

DRAGOSTE: Există anumite fră­­mântări, posibil în privința u­nor lucruri pe care le-ați ținut as­cunse, dar după data de 5, nu e ex­­clus să găsiți soluții. Venus vă aju­­­tă, din 19, să vă asumați deschis anu­­mite sentimente.   

SĂNĂTATE: Primiți energie bună, mai puțin însă la mijlocul lunii, când ar putea să apară probleme respi­ra­torii.

LEU

Alegeți vacanța

Lumea vă invită la tot felul de evenimente, dar în jurul datei de 3, s-ar putea să fiți storși de energie și să nu vă mai cadă bine socializarea. Mai bine stați aca­să. Între 15 și 19, problema poate fi legată de popularitatea dvs. crescândă, care poate trezi invi­dii, de care să nu fiți însă con­știenți. Dacă sunteți plecați în concediu, în mod special în străinătate, vă simțiți excelent în cea mai mare parte a lunii, doar în preajma datei de 29, anumite planuri se pot da peste cap, deci mai bine nu bateți nici un proiect în cuie. Din 20, Mercur în semnul dvs. vă    permite să comunicați cu obișnuita dvs. creativitate, sunteți convingători și clari în idei.

BANI: Până pe 6 și apoi în jurul datei de 14 există riscul să intrați în compe­tiție cu niște prieteni, care fac paradă cu banii pe care-i cheltuie. Nu-i o idee bună.

CARIERĂ: Chiar dacă sunteți de părere că opiniile sau deci­ziile șefilor dvs. sunt total gre­șite, nu vă revoltați, pe final de lună, ca să nu-și verse nervii pe dvs.

DRAGOSTE: Ieșiți în cercul de prieteni cu perechea, mai ales dacă în cuplu s-au adunat niște re­sentimente, care l-au determinat pe par­tenerul dvs. să se răcească. Pre­zen­ța prietenilor l-ar putea destinde.

SĂNĂTATE: Supravegheați-vă regi­mul alimentar, căci stomacul dvs. e mai sensibil ca de obicei.

FECIOARĂ

Opțiune majoră: prietenii

Petreceți mai mult timp cu prietenii decât cu familia. E posibil ca acest lucru să se întâmple pentru că v-ați implicat într-un eve­niment social sau umanitar, alături ce cei din cercul dvs. social. Cumva, interacțiunea cu cei din grup vă întărește propria identitate. Asta vă poate face să vă identificați țelurile pe termen lung, precum și modul și măsura în care ați reușit să le rea­lizați până acum. Între 6 și 19, jucați un rol important pentru întregul grup și realizați semnificația acestuia în viața dvs. Pe final de lună e bine să vă țineți departe de orice jocuri de noroc ori speculații.

BANI: O afacere por­ni­tă prin Mai se dez­voltă cu atât mai bine, cu cât nu faceți schim­bări impulsive până pe 6. Nu faceți schimbări nici în preaj­ma lui 29, când cineva poate încerca să vă păcălească.

CARIERĂ: În preajma lui 3 există riscul să aveți cu șefii altercații, care pot avea urmări neplăcute. Dar dacă ascultați și reflectați, puteți găsi so­lu­ții, până pe 19.

DRAGOSTE: Persoana iubită, ori­cât de răbdătoare ar fi, vă poate lua la un moment dat în nume de rău timpul petrecut cu prietenii. Deci, feriți-vă s-o neglijați, în special la început de lună și apoi între 15 și 18.     

SĂNĂTATE: Cu începere din 22, mai ales cei care au avut probleme cu inima sau tensiunea ar trebui să evite eforturile fizice.

BALANȚĂ

­­Avantaj: profesia!

Cei care au ales să plece în concediu luna aceasta au făcut bine. În preajma lui 3, ar trebui însă să stați pe loc și să aveți grijă ca puș­ti­mea să nu se zbânțuie prea mult.    Altfel s-ar putea să aveți de făcut reparații la mașină sau de plătit stri­căciuni făcute de copii. Dar mai apoi, și până pe 18, nu se întrevăd motive să vă plângeți. Nu-i ne­glijați pe cei din familie, mai ales în preajma Lunii pline din 13, când ei pot simți acut nevoia să vă aibă aproape fizic sau măcar emoțional. Nu uitați să la aduceți câte un suvenir de pe unde cutreierați.

BANI: Din 6, începeți să vă gândiți la o investiție sau cineva vine cu o propunere. Dacă asta se întâm­plă în preajma zilei de 9, ar putea fi una interesantă. Fiți însă prudenți, căci pe final de lună pot apărea schimbări de situație.

CARIERĂ: Indiferent de vacanță sau momentele de relaxare, pentru dvs. devenirea profesională e pe locul întâi. Se poate să aveți de făcut niște alegeri nu tocmai simple în perioada 15-18, mai apoi vă vine mai ușor să apreciați alternativele.

DRAGOSTE: Partenerul dvs. mai poate avea ieșiri temperamentale până pe 6, zile critice fiind 1 și 2, dar ulterior, devine iarăși iubibil. Doar în preaj­ma lui 29 poate trece prin stări pe care nu prea le înțelegeți.

SĂNĂTATE: La mijlocul lunii, în special pe 18, rinichii au nevoie de un stimulent, ca să nu vi se umfle picioarele.

SCORPION

Străinătatea din țară

Ideal ar fi să puteți sta în vacanță toată luna, de preferință undeva, dincolo de granițele țării. Dacă acest lucru e posibil, este grozav, dar dacă nu, să știți că veți putea petrece de minune mergând în străinătate în… țară. Cum așa? Păi n-avem noi Țara Oașului sau Țara Bârsei? Ori poa­te fi vorba despre activități pe care le întreprindeți pentru prima oară, cum ar fi, de exemplu, cursuri de dezvoltare personală sau interacțiunea cu oa­meni dintr-un mediu, drastic diferit de-al dvs. Între aces­te activități instructive și distractive deopo­trivă, puteți găsi răgazul să puneți la punct câte ceva prin casă ori gos­podărie, ideal între 6 și 18.

BANI: Dacă nu vă grăbiți, pe 1 și 2, auziți niște propuneri tentante de afaceri, stați de vorbă, stabilind amă­nuntele, și puteți lega ceva lu­crativ. Primele roade pot să apară deja până pe 18.

CARIERĂ: Se poate ca, pe fondul relaxării, să ajungeți după 16 să purtați niște dis­cuții edificatoare pe tema vieții dvs. profesionale. Cu mintea clară, vă veți putea dedica unui proiect nou, care să vă pună în valoare.

DRAGOSTE: Din 6 încolo, partenerul dvs. poate începe să fie arogant ori dominator, ceea ce ar putea duce la o criză reală pe final de lună. Fiți precauți. Noi iubiri se pot înfiripa după mijlocul lunii.

SĂNĂTATE: Încheieturile pot să scârțâie la înce­put de lună, iar ficatul, către final.

SĂGETĂTOR

Spirit aventuros

Spiritul dvs. aventuros este activat maximal, aceia dintre dvs. (mulți la număr), înzestrați cu calități creative, pot fi deosebit de inspirați. Ceea ce reușiți să exprimați acum poartă pecetea unică a spiritului dvs. artistic. Priviți de asemenea cu aten­ție către copiii dvs., ca să descoperiți sem­nele unui talent, nu neapărat artistic, dar pronun­țat. De exemplu, reflexe rapide, care-i pot face sportivi performanți, sau semne ale unei inteli­gențe aparte. Până pe 6, comunicarea cu cei din familie pare să decurgă confuz, iar imprecizia să ducă la supărări. Asigurați-vă că ați înțeles corect.

BANI: Spiritul aventuros descris mai sus e rod­nic în privința creativității dvs., dar, în primele cinci zile ale lunii și în jurul lui 29, vă poate produce găuri semnificative în buget, dacă vă apucați de jocuri de noroc.

CARIERĂ: Ritmul activității de la serviciu se accelerează, din 6. La început, asta face bine echi­pei, dar în ultima săptămână a lunii, mai ales pe 27 și 31, poate duce la conflicte.

DRAGOSTE: Până pe 5 inclusiv, vă puteți lă­muri dacă trăiți o poveste pasională sau o poveste de iubire. O altă perioadă, în care dvs. înșivă puteți să oscilați, se produce în preajma lui 29.

SĂNĂTATE: Pe final de lună, vă poate înțepeni ceafa sau puteți avea probleme cu gambele și gleznele. Alegeți încălțăminte confortabilă.

CAPRICORN

O fortăreață pentru familie

Aveți planuri mărețe în legătură cu familia dvs. sau/și cu gospodăria, unde sunteți de părere că se pot face multe. E ca și când v-ați con­strui o fortăreață, care să vă asigure protecția și inti­mitatea familială. Probleme pot apărea doar dacă, până pe 5, doriți să realizați prea multe, prea repede. Graba strică treaba. În jurul datei de 29, lălăiala e cea care creează probleme. Dar aceste inconve­nien­te pot fi depășite relativ ușor. Vă puteți decide singuri sau împreună cu rudele să cumpărați o proprietate nouă. În acest caz, ideal ar fi ca actele să se întocmească între 6 și 13.   

BANI: O persoană sau o instituție v-au ținut blocați sub o formă sau alta, dar în ultima săptămână a lunii (mai puțin însă pe 29) puteți reuși să schimbați în favoarea dvs. niște termeni contractuali.

CARIERĂ: Cu cei mai tineri dintre colaboratori aveți de pus la punct comunicarea, ceea ce e de fă­cut până pe 5, chiar dacă nu prea aveți chef. Apoi, echipa merge strună până pe 18.

DRAGOSTE: Luptele pentru putere în cuplu nu încetează, dar situația se îmbunătățește drastic, dacă ascultați cu adevărat ce spune partenerul, începând din 7. O iubire nouă se poate naște după 5.

SĂNĂTATE: Pe 3 și 13, pot apărea probleme lega­te de mobilitate și umflarea picioarelor, dar în regis­tru minor.

VĂRSĂTOR

Mânioși pe nedreptate­

Marele malefic, Saturn, aflat în mișcare re­trogradă, vă face să priviți înapoi cu mânie sau vă acutizează resentimentele față de cei care v-au nedreptățit.    Este vorba despre persoane cu care ați avut (sau aveți încă) relații apropiate și care v-au rănit. Pe unele dintre ele le lăsați defini­tiv și fără echivoc în urmă (de preferință cu resenti­mente cu tot). Priviți la o perioadă situată    cu 7 sau 14 ani în urmă. Din 20 începând s-ar putea ca per­soa­ne din trecut care v-au dezamăgit să dorească să reia legătura cu dvs. sau să se repete anumite scenarii, permițându-vă să luați acum decizii dife­rite de cele de atunci sau să reglați conturile.

BANI: Până pe 5, nu e o idee bună să semnați contracte de colaborare, decât eventual dacă le dați la verificat unei persoane autorizate. În jurul lui 14, vă atrag achizițiile frumoase, dar scumpe foc. Per total însă, e o lună productivă.

CARIERĂ: Ambiția se declanșează pe 2, odată cu intrarea lui Marte în Taur, care vă motivează să vă demonstrați capacitățile. Țineți însă cont de faptul că șefii ar putea crede că intrați în concurență cu ei. Funcționați mai bine lucrând singuri la un proiect.

DRAGOSTE: Alții vin spre dvs., după 20, dar sunteți circumspecți.

SĂNĂTATE: Începând din 6, e cazul să tratați serios orice problemă digestivă ar apărea.

PEȘTI

Luna familiei

Simțiți nevoia prezenței celor din familie în jurul dvs., până pe 18. Aceștia vă vor că­dea bine și vă vor face să vă simțiți ocrotiți și relaxați, chiar dacă până pe 5 obrăzniciile unor copii vă mai pot călca pe nervi. Veți găsi însă posi­bilitatea să-i puneți la punct, fără ca relațiile să fie afectate. În preajma datei de 14, s-ar putea să fiți, dimpotrivă, prea permisivi sau să-i răsfățați exce­siv pe cei din familie. Marte în Taur din 6 îi face pe amici să vă revendice prezența la multe și inte­resante activități. Pe final de lună, în special între 25-27, ar fi de dorit să rămâneți acasă, căci puteți întâmpina probleme în trafic ori să vă ciondăniți cu cunoștințele dvs. de sex masculin.   

BANI: Nu vă lăsați convinși de cei din familie să dați bani. Cheltuiala nu se justifică. Mânuiți banii mai adecvat după 20 ale lunii.

CARIERĂ: Fără să vă dați neapărat seama, șefii vă scrutează atent, să vadă cât de serios vă vedeți de treabă. E cazul să le dovediți că sunteți atenți, creativi și concentrați, ceea ce puteți face cel mai bine după data de 19.

DRAGOSTE: Vara țese în jurul dvs. un peisaj idilic, în care vă puteți dedica mai multor… idile, de­sigur. Momentele cele mai romantice vi le pro­mite seducătoarea Venus în Rac, începând din data de 18.

SĂNĂTATE: Cei cu afecțiuni cronice, care se neglijează, pot avea probleme acute după 19.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian