Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

SOS – CAZURI DE EXTREMĂ URGENȚĂ

„Am nevoie de ajutor, sprijin moral și rugăciuni”

Stimată redacție, stimați cititori,

Numele meu este Andrei-Emilian Răco­cea­nu, am 24 de ani și am mare nevoie de ajutor, spri­jin moral și, mai ales, de rugăciunile celor care poate au trecut printr-o încercare asemănă­toare. De curând am fost diagnosticat cu neuro­fi­bromatoză, urmând să fiu su­pus primei intervenții chirur­gi­cale, la Spitalul „Monza/Brain Institute” din București, în ve­derea extirpării tu­mo­rii cranie­ne, interven­ție ce costă apro­xi­mativ 9.000 de euro. După care vor urma tratamente lu­nare cos­tisitoare. În ace­lași timp, voi fi supus și altor in­ter­venții chirur­gicale, pentru extirparea tumorilor spinale, ceea ce implică alte costuri. În acest moment, tumora craniană mi-a atins centrul au­ditiv, auzul pe ure­chea dreaptă fiind afectat ire­versibil în proporție de 80%. Orice mic ajutor e un pas spre recupe­rare!

Viața la 24 de ani ar trebui să fie fără griji și plină de planuri de viitor, dar pentru mine, orizontul ei a fost umbrit de descoperirea unor multiple formațiuni tumorale, cu care trebuie să mă lupt. Orice ajutor din partea celor care vor cunoaște povestea mea prin intermediul acestei minunate reviste contează. Am credința că vă voi da vești bune. Fiți recunoscători pen­tru toate și bucurați-vă din plin de fiecare zi!

Celor care vor să con­tri­buie la su­ma de care am ne­vo­ie pentru ope­rații și trata­ment, le doresc ca Bu­nul Dumnezeu să îi răs­plă­tească în­miit.   

Cont deschis la INGB Cen­trală, IBAN:

RO48INGB00009999106 35903, titular cont An­drei Emilian Răcoceanu, SWIFT: INGBROBU, BIC: INGB

Atașăm documentele medicale. Vă mulțumim și Dumnezeu să ne ajute!

RĂCOCEANU ANDREI-EMILIAN – sat Pieptani, comuna Cîlnic, nr. 183, jud. Gorj, cod 217151

„În ciuda suferințelor cu care luptă de când s-a născut, anul ăsta termină o postliceală”

Stimată doamnă director Sânziana Pop,

Mă numesc Andrieș Maria, am 64 de ani și sunt mamă a patru copii, dintre care trei sunt la casele lor, iar cea mai mică, Mădălina, are 23 de ani, este handicapată și se află în îngrijirea mea. Când am rămas însărcinată cu ea, medicii au spus că am fibrom și trebuie tratat. Am făcut tratament timp de șase luni și trei săptămâni, dar când am adus pe lume copila, a cântărit 850 grame. După ce am stat patru luni la copii prematuri, pentru a lua în greutate, am aflat și trista veste că este cu diza­bi­lități grave: tetra­pareză spas­tică se­veră, re­tard psi­ho­motor se­ver, astig­matism mi­o­pic com­pus. Dum­­ne­zeu a avut, to­tuși, grijă de ea și i-a dat zile. Me­dicul ne­u­rolog, la care sun­tem și la ora ac­tuală, i-a pre­scris trata­men­te lunare foar­te costisitoare și foar­te multă recu­pe­rare. La 3 ani, a suferit trei intervenții chirur­gicale la picioare (alungire tendoane) și două operații la ochi (ca­taractă și pa­reză), apoi, la 8 și 10 ani, i-am făcut Miofibro­tomie subcutanată la Chișinău. În 2016, a trebuit să o operăm din nou la ochi, de­oarece boala a recidivat. Ochelarii Mădălinei cos­tă foar­te mult, între 1600-2000 de lei și trebuie schim­­bați la doi ani. Cu    foarte mult efort și înțelegere din partea profesorilor de la Colegiul tehnic „Ion Holban” din Iași, fata a reușit să facă o școală profesională, liceul, și anul acesta ter­mi­nă o postliceală.

De când s-a născut, noi stăm cu chirie, pe un­de putem. În urmă cu doi ani, am primit de la o rudă o căsuță foarte veche, la țară, în comuna Horlești, și din puținul pe care îl avem, am căutat să o cârpim pe ici pe colo, dar în zadar. Pereții cad, am pus de jur împrejur mochetă și linoleum, ca să nu se risipească de tot. Avem venit foarte mic. Mădălina are indemnizație de handicap de 500 lei, eu – pensie de 1000 lei și indemnizație de han­­dicap de 1365 lei. Ne descur­căm foarte greu.

Cu lacrimi în ochi și durere în suflet, apelez din nou la bunătatea dum­­nea­voastră, da­că se poa­te să fim ajutate cu mate­riale de construcții sau cu orice mij­loc de în­tre­ținere, că am a­juns la disperare. Tot tim­pul Mădălina of­tează și spu­ne că va ajunge a ni­mănui.

Mă rog la bunul Dum­nezeu, ca oamenii cu cre­dință din jurul revistei „For­­mula AS” să o ajute pe Mădălina, să aibă și ea un acoperiș dea­su­pra capului și să nu mai um­blăm din chirie în chirie. Vă mulțumim din ini­mă! Bunul Dumne­zeu să vă binecuvânteze!

Noi mergem în continuare la recuperări la Băile 1 Mai din Oradea, din 3 în 3 săptămâni. Sunt o femeie de 64 de ani care trăiește cu spe­ranța că va fi ajutată și Bunul Dum­nezeu să vă binecu­vân­teze întreaga redacție! Vă mulțumesc din suflet!

Fata mea, ANDRIEȘ MĂDĂLINA PETRO­NELA, are două conturi bancare deschise la: Banca Transilvania, IBAN:

RO73BTRLRONCRT0622536001 și Banca BRD, IBAN: RO70BRDE240SV68904452400

Adresa căsuței de la țară este: comuna Hor­lești, str. Zorilor, nr. 23, jud. Iași.

Adresa la care locuiesc de 6 ani (suntem luate în spațiu, deoarece proprietarii sunt în străinătate și nu ajungeau la timp pentru mutație) este:

ANDRIEȘ MARIA – Iași, Șos. Națională nr. 178, bl. T1, parter, ap. 5, jud. Iași, cod 700239,    tel. 0785/96.83.70

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian
ro_RORomanian