Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

SOS – Cazuri de extremă urgență

„Nu pot să trăiesc fără aparatul de oxigen”

Stimată doamnă director,

Subsemnata Hamza Petrica cu domiciliul în Brăila, str. Doinei nr. 43, vă prezint următoarele, în speranța unui ajutor material. Sufăr de o boală cum­plită, încă din anul 2009: insuficiență res­pi­ratorie. Fără aparatul de oxigen nu pot să trăiesc. Vă rog din suflet, ajutați-mă și pe mine, nu mai pot să mă descurc, greutățile mă copleșesc, nu am niciun venit, trăiesc de pe o zi pe alta, dintr-o pen­sie de handicap. Nu mai pot să-mi cumpăr me­di­camentele, fără de care nu pot să trăiesc. Lo­cuiesc la curte, nu am bani să-mi cumpăr lemne de foc, care s-au făcut foarte scumpe. Scrisoarea mea es­te însoțită cu acte medicale. Vă mulțumesc din su­flet pentru ajutorul pe care-l aștept ca pe o ma­nă cerească. Să vă dea Dumnezeu sănătate multă!

HAMZA PETRICA – str. Doinei nr. 43, Brăila, jud. Brăila, tel. 0749/62.63.13

„Orice ajutor îmi e de folos”

Bună ziua, mă numesc Buftea Maria și sunt din județul Hunedoara, orașul Brad. E a doua scri­soare prin care vă cer ajutor. Lucrez cu ziua pe unde apuc. Am 2 copii, unul de 9 ani și unul de 6 luni, locuiesc cu chirie, la care am rămas restantă 3 luni. Curent nu mai am. Îmi este foarte greu. De-abia mă descurc cu toate, și chirie, și cu­rent. La muncă merg cu cel mic, e o bucurie să îl am lângă mine. Orice ajutor îmi este de folos: bani, mâncare, lucruri pentru copii. Vă mulțu­mesc și să vă dea bunul Dumnezeu multă sănătate.

Am deschis conturi bancare la Banca Transil­vania, Agenția Brad, pe numele copilului meu, MALIC MARIO ȘTEFAN,

în Euro: RO41BTRLEURCRT0632506501,

în Lei: RO91BTRLRONCRT0632506501

Cu respect,

BUFTEA MARIA – str. Nestor Lupei, bl. ANL 2003, sc. B, et. 2, ap. 16, Brad, jud. Hunedoara, tel. 0767/40.04.66

„Am făcut un împrumut pe care trebuie să-l dau înapoi și am un măgăruș bolnav”

Stimată doamnă director,

După doi ani, mă adresez din nou revistei dvs., informându-vă că datorită minunaților oa­meni de omenie, cărora le-am adus mulțumirile me­le și urări de să­nătate la timpul po­trivit, am reușit să termin liceul și să iau baca­laureatul, aju­tându-mi per­ma­nent și părinții la mun­cile câmpu­lui.

Aș fi dorit să dau admitere la fa­cultatea de medici­nă, întrucât mi-a plă­­cut biologia (având la BAC no­ta 8,90). Însă ne­­șan­sa este deter­mi­nată de sărăcie, de lipsa mijloa­ce­lor fi­nanciare, nu pu­team să fac față cheltuielilor anilor se studii. Provin dintr-o familie fă­ră niciun venit fi­nanciar, singura „avere” a părin­ților mei o reprezintă doi măgăruși și zece găini, dar un măgăruș este inapt de muncă, având un pi­cior rupt. Singura noastră sur­să de bani este bu­nica, care locuiește cu noi și își cheltuiește toată pensia ei de C.A.P. (de 1000 lei), obținută în urma trudei la câmp, de unde ve­nea acasă cu spinarea îndoită, fața arsă de soare și mâinile crăpate. Din pensia ei ne cumpără pâi­ne, plătește toate utili­tățile – lumină, impozit, bu­telie pentru aragaz. Are 73 de ani și e roasă de boli. Pentru medica­men­te nu îi mai rămân aproa­pe deloc bani. Cu lacrimi în ochi mă rog la bunul Dumnezeu să o mai țină în viață. Ce ne facem fără pensia ei? Neavând posibilitatea de a urma medicina, dar iu­bind mult halatul alb și dorința de a fi în slujba semenilor mei, m-am înscris la o școală sanitară din București. Taxa de înscriere și cheltuielile legale de școlarizare au fost de 4300 lei, bani pe care părinții mei nu i-au avut, fiind ne­voită să mă împrumut. Am așternut aceste rân­duri, cu ru­gă­min­tea de a mai fi ajutată, ca să pot re­turna îm­pru­mutul. Mi-aș dori ca din banii pri­miți să-l pot duce la doctorul veterinar pe mă­găru­șul bolnav.

Cu respect,                                                                                                                                                           

MATEI MIHAELA-ALEXANDRA – sat Coșoaia, jud. Teleorman, cod 145301

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian