Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

Casa cu rândunele

Foto: Shutterstock

De peste douăzeci de ani, în gospodăria casei mele, în grajdul vitelor, pe o grindă, și-a clădit cuib o pereche de rândunele. În fiecare primăvară s-au întors la casa lor, spre bucuria mea și a familiei. Nu știu dacă în tot acest răstimp păsările au fost aceleași. Nu cred că rândunelele trăiesc atâția ani și apoi, tre­buie luat în seamă și greul călătoriei pe care o fac an de an, spre țările calde. Cert este că, în fie­care vară, în cuibul lor au crescut 4-5 puișori, care s-au întors în casa pă­rin­ților. Deși rândunelele nu se numără printre ma­estrele la cântat, cum e, de pildă, privi­ghe­toa­rea, ciripitul lor risipit dimineața în cascade so­nore um­plea văzduhul de cântece și viață. La fel de fru­moa­se le erau și zborul razant, care săgeta necon­tenit cerul strălucitor și albastru, veșmintele lor negru cu alb, care le dădea o dis­tinc­ție deosebită, și puii lor, înșirați ca niște măr­gele pe mar­ginea cuibului. Le-am urmărit, le-am vorbit și, chiar dacă nu m-au înțeles, m-am simțit bine în compania lor. Obiș­nuite cu mine, nu zburau speriate. Doar la începutul primă­verii, când soseau la cuib, erau mai bănui­toare, până când se acomo­dau cu tot ce se mișca prin curte. Vecină­tatea lor per­­manentă mi-a oferit înțelesuri noi asupra sen­sului existenței, mi-a luminat sufletul, mi-a dăruit liniște, m-a apropiat de Dumnezeu. Am înțeles că stăpânul cerului și-al pământului le-a dat și lor același drept la bucurie și viață, ca nouă. Am înțe­les sensul existenței trăite intens. Într-o vară, când puii erau gata de zbor, au venit la mine în vizită niște prieteni. Printre altele, le-am povestit și des­pre rândunelele mele și i-am dus să vadă puișorii. Spre spaima mea, nici cuibul, nici puii nu mai erau pe grinda din grajd. Pe mo­ment, am crezut că motanul nostru a produs o nenorocire, dar nu se afla primprejur. De altfel, într-unul din col­țurile graj­dului am vă­zut pui­șorii. Spe­riați, stăteau în­­ghesuiți unul în­tr-altul, pe-o bâr­­nă. Am prins o tă­bliță de grin­dă, am așezat cuibul pe supor­tul tăbli­ței, apoi am așezat puișo­rii în cuib. Ce tare le băteau inimioarele! Nu știau să zboare, aveau nevoie de ajutor. În ziua aceea, rândunelele n-au mai venit. Am intrat în panică. M-am tot gândit ce să fac să ajut cumva puișorii. Însă a doua zi, dis de dimineață, le-am auzit din nou cân­tecul. Reveniseră la cuib. Gă­sindu-și puișorii flă­mânzi, se întreceau să le aducă mâncare și să-i aline. De atunci, cuibul n-a mai că­zut, mai ales că în fiecare primăvară, rându­nelele au tot adăugat câte ceva la consolidarea lui. Se știe că rândunelele sunt foarte rele cu păsările de pradă, cu uliul. Cum îl simt în văzduh, se strâng toate care de pe unde, tabără pe el și îl sâcâie, până când îl în­depărtează. La țară este o vorbă din bătrâni. „La casa unde rândunelele își clădesc cuib este bine­cuvântare de la Dum­nezeu”. Nu este bine să se stri­ce cuibul lor. Cine face acest lucru întâmpină multe necazuri.

Spre toamnă, când diminețile încep să fie mai ră­coroase, rândunelele se înșiră pe sârmele de lu­mină de pe stâlpii din fața casei. Ciripitul lor, atât de vesel și de biruitor, începe să sune nostalgic. Prie­tenele mele se pregătesc de plecare. Dau târ­coale cuibului, casei, curții, luându-și astfel rămas bun. Și vine, apoi, și seara aceea, când intru în grajd și rân­dunelele nu mai sunt. Fără voie, su­fletul mi se strânge și ochii mi se umezesc. Nu mai am cu cine vorbi, pe cine să ascult, pe cine să ur­mă­­resc. Ies în curte și cu mâna streașină la ochi le caut în zarea lar­gă… Nu mai sunt… Noroc că pri­măvara nu uită ni­ciodată să se în­toar­că, adu­când în alaiul ei și rân­du­ne­lele din o­gra­da mea. Le aș­tept, și anul aces­ta, cu drag.

GEORGETA GROȘESCU – com. Provița de Jos

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian