Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

Lideri în UE, la grija față de bugetari

E tot mai limpede că PSD, cel puțin în formula patentată de cuplul Dragnea – Dăncilă, nu va mai fi la guvernare după alege­ri­le parla­men­tare. Dar, indife­rent de cine va reuși să formeze noua majo­ri­tate, viitorul gu­vern va găsi pe ma­sa de lucru un cadou otră­vit: sistemul bugetar. Se vor­bește la fiecare ciclu electoral des­pre nevoia de reformare a sec­to­rului public – greoi, ineficient, re­zis­tent la schimbare, mai mult o pie­dică decât un ajutor pentru con­tribuabilul român. S-au rotit la gu­vernare, în ultimii 30 de ani, toate partidele și alianțele posibile și im­posibile, unele cu majorități parla­men­tare care le permiteau să facă ordine, cât de cât, în acest sector, dar nimeni nu s-a ocupat serios de asta. Într-un final, simțind poten­țialul electoral, PSD-iștii – nu doar că nu au venit cu măsuri de re­for­mare, dimpotrivă: au venit cu mă­­suri de fidelizare. Unele, indiscu­tabil, necesare, în domenii ca în­vă­țământul sau sănătatea, altele mai pu­țin, altele deloc, cele mai multe din­tre ele, fără nici o corelare di­rec­tă cu creșterea performanței în mun­­că sau cu creșterea gradului de aten­ție față de contribuabil. Au crescut salariile medicilor (infor­mațiile sunt că „atențiile” date de familiile bolnavilor nu au scăzut), au crescut salariile profesorilor, dar meditațiile sunt la fel de înfloritoare și la fel de puțin fiscalizate. În fine, după 30 de ani de așa-zis capita­lism, în condițiile în care statul dă tot mai vizibile semne de an­chi­lo­zare – se vede asta la fiecare criză majoră –sistemul bugetar pe care se sprijină a ajuns să devină mai ofer­tant decât mediul privat!

Tentația generalizării e mare: nu toți bugetarii taie frunze la câini. Mer­gând pe teren, lună de lună, prin țară, am găsit atâția primari se­rioși, atâția ghizi turistici dedi­cați, pro­fesori cu har sau medici de ex­cepție! Problema e că PSD a scăpat din mână hățurile bugetare, iar Ro­mânia plătește mai mult decât își poate permite. Doar în ultimii doi ani, datoria statului a crescut cu 10 miliarde de lei, bani împrumutați, pe care tot noi, românii, îi vom plăti îna­poi în anii ce vin. Ei bine, în aces­te condiții, împrumutând scump din toate părțile, România e țara din Uni­unea Europeană care dă angaja­ților statului cea mai mare parte din veniturile strânse la buget din taxe și impozite. Suntem lideri detașați, pe locul 1, în 2018: statul român dă 34,4%, mai bine de o trei­me din ve­niturile sale, pe sala­rii­le angajaților din sectorul public! Pe locul 2 e Ci­pru, cu 29,7%, în vreme ce Ger­ma­nia cheltuie pe salariile bu­getarilor săi doar 16,6% din ce strânge! Co­lec­tăm prost la buget – căci Ro­mâ­nia are o mare problemă și la acest ca­pitol – iar foarte mult din ce a­vem dăm pe salarii. Asta în­seam­nă mai puține investiții pu­bli­ce în in­fra­structură, în construcția și mo­der­nizarea de școli sau spitale. În plină criză economică, un singur pre­­mier s-a luat de banii buge­ta­ri­lor: Emil Boc. A tăiat bani, a tot tă­iat, și a plătit imediat cu funcția. Ci­ne mai are, azi, curajul să ajus­teze sectorul public? Sau trebuie să aș­teptăm o nouă criză economică?

Ciprian Rus

Jurnalist, trainer şi analist media. A debutat în 1997 şi a activat în presa studenţească până în 2001, după care şi-a continuat activitatea la „Monitorul de Cluj”, unde a fost, pe rând, reporter, editor şi redactor-şef. În 2008, a fost recrutat în cadrul trustului Ringier, ca redactor-şef al publicaţiei „Compact”, apoi ca online content manager al site-ului capital.ro şi ca redactor-şef adjunct al săptămânalului „Capital”. Din 2010 este reporter la săptămânalul „Formula AS”.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian