Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

SOS – Scrisoarea săptămânii

Foto: Shutterstock

Mistreții știu mai multă geometrie decât mulți politicieni

“Hrănit mai mult cu lapte și iaurt,

Un grec  văzu cu mintea înțeleaptă:

Între două puncte drumul cel mai scurt,

Este o linie… dreaptă” .

Cunoscând acest principiu din matematică, o “echipă”  de 6-7 mistreți  scot într-o singură noapte boabele de porumb abia germinate, de pe un hectar întreg.  Dimineața, când  proprietarul terenului ve­de lucrarea perfect dreaptă  a mistreților, își pune mâinile în cap, trage o rafală de înjurături la adresa politicienilor surzi și bășcălioși. Toamna, când po­rumbul și alte semănături – dovleci, napi, cartofi, vița de vie, morcovi etc. – ar trebui  să mai  rămână în grădini  până la maturizare, cel puțin 35-40 de zile, mistreții intră, din nou, forțând gardurile, în cul­turile sătenilor. Dacă nu păzești noapte de noap­­te, ție, ca proprietar, nu-ți rămâne decât ima­ginea dezastrului pe care o vedem frecvent la tv în ulti­mii  ani. Se reiau înjurăturile, blestemele, chiar și rugăciunile, plus plângerile scrise sau prin telefon adresate organelor locale și județene, chiar dacă sătenii știu, de mulți  ani, că petițiile  lor nu le-au adus niciodată  (absolut nicioda­tă!) despăgubirile pre­văzute de lege. Cel mai  adesea răspunsul au­torităților  este… TIFLA. Toamna, ca și primăvara, să­tenii din satul Hârșa, com. Plopu, județul Pra­hova,  se împart în două tabere: 1) Cei care au re­nunțat  la cultivarea terenurilor agricole, din cauza distrugerilor provocate de mistreți, dar plătesc impozite pentru acele terenuri lăsate pârloagă și 2) Cei care, noapte de noapte, se bat cu mistreții, pen­tru a-și proteja recolta. Ca mijloace de alungare a mistreților, prevăzute de lege, cea mai la îndemână este producerea zgomotului de mare intensitate, zgomote cu care  mistreții deja s-au  cam obișnuit, nu însă și zecile de  localnici și orășeni care își au ca­sele de vacanță în acest sat (printre aceștia mă re­gă­sesc și eu). Ce nu a înțeles legiuitorul (mai mult ca sigur corigent la fizică, cap. acustică) este faptul că nu există zgomot de mare intensitate care să  spe­­rie mistreții, dar să nu tulbure som­nul săte­nilor care vor să se odihnească pentru o nouă zi de mun­că. Bine-ar  fi dacă zgomotul ar fi atât de pu­ternic, încât acesta să ajungă și la doamna LUPEA, pre­fect de Prahova, care, deja sesizată în două rân­duri de atacurile mistreților, ar trebui să știe că li­niș­tea este un bun public, ce nu se poate NE­GO­CIA! Ca de obicei, răspunsul e… tifla!

Ing. ALEXANDRU DUMITRU – sat  Hârșa, com. Plopu, str. Școlii,  19 A, jud. Prahova, e-mail : [email protected]

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian
ro_RORomanian