Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

Vârstele Peștilor

Foto: Shutterstock

Nașterea

Tradiția astrologiei esoterice ne spune că sufletul parcurge, în etapele lui de evoluție, toate zodiile, întrupându-se cel puțin o dată în fiecare dintre ele. Iată de ce, un suflețel care vine să se încarneze sub semnul Peștilor, ultimul din roata zodiacală, le-a cam văzut pe toate. Pentru el, o no­uă viață este o aventură în care se lansează fără entuziasm, un fel de „hai s-o luăm de la ca­păt. Dacă-i musai, cu plăcere”. Atâtea vieți și atâtea experiențe diferite l-au obosit. Poate acesta este și motivul pentru care somnul – des­prinderea noastră temporară de grijile și apă­sările acestei lumi – este asociat semnului Peș­tilor. Asta explică și de ce în timpul sarcinii, multe dintre viitoarele mame ale unor copii Pești suferă de stări acute de somnolență. La modul că își sprijină capul în mâini după ce au terminat de scris un e-mail și adorm așa, la birou. Ziua în amiaza mare.

Nevoia de a se înconjura cu lucruri rafinate poate fi și ea prezentă, deoarece Neptun, planeta guvernatoare a zodiei, este considerat octava superioară a planetei care descrie frumusețea și arta, adică Venus. Camera în care va ajunge să lo­cuiască noul venit trebuie să respire o fru­musețe eterică, subtilă – asta simte viitoarea mă­mică. Și nu se înșeală deloc.

În aceeași accepțiune de octavă superioară a lui Venus, Neptun guvernează și muzica. În spe­cial muzica clasică. De aceea, gravida îi poate surprinde pe alții și pe ea însăși, mutând postul de radio din mașină, de pe unul cu melodii co­merciale, pe România Muzical sau mergând la concerte. De multe ori, cel mic se va undui în lichidul amniotic, în ritmurile muzicii care îi exprimă gustul. S-ar putea chiar să protesteze dacă este expus unor sunete mai puțin complexe și armonioase.

Micuțul programat să vină pe lume în Pești nu se grăbește să-și facă apariția țipând și con­ges­tionându-se, cum o fac alți prunci. Travaliul poate fi prelungit, dar nu traumatic, doar lent. Uneori pot apărea pauze mari între contracții, pentru că cel mic se mai gândește. De multe ori, chiar dacă ecografiile arătau că este angajat într-o poziție normală, în timpul nașterii propriu-zise se sucește și se pune de-a curmezi­șul. Se poate să fie nehotărât cu privire la venirea pe lume până-n ultimul moment, spre exaspe­rarea mamei și a medicilor.

Ca nou născuți, au o constituție mai degrabă plăpândă, cu trăsături deosebit de fine, de multe ori de o mare frumusețe.

Sugarul

Dintr-un anume punct de ve­dere, părinții unui sugar născut în Pești o duc foarte bine. E vorba des­pre somn. Bebelușul se trezește rar (vă aduceți aminte că somnul este pentru el un fel de stare na­tu­rală?), iar asta le permite celor care au grijă de el să se odih­nească. Din alt punct de vedere însă, este un prunc solicitant. Plân­ge des, uneori din motive numai de el ști­ute. Nu este un plâns puternic, ți­pat, ci mai mult o tânguială cu scân­cete. Este cu adevărat mai sen­sibil și mai vulnerabil decât majoritatea celor năs­cuți în celelalte zodii, dar este și un mic spe­culant înnăscut. Evident, preferă să fie ținut în brațe decât lăsat în leagăn sau în pătuț, iar dacă vede că miorlăielile sale de victimă au succes, le va folosi fără greș pentru a obține ce-și dorește. Cel mai mult îi place să fie ținut în brațe și le­gănat. În zilele noastre, există leagăne electrice, care îi pot păcăli pe acești sugari dornici de miș­ca­rea cu care s-au obișnuit din pântecele mamei. Unii dintre ei însă insistă să fie legănați de o per­soană în carne și oase, care să nu fie deloc elec­trică și care să știe eventual să și cânte. Cântece de… leagăn. Nu doar de ținut în brațe.

Principala preocupare a unei proaspete mă­mici este în general legată de mâncare. În ca­zul su­garului din Pești, nu putem decât să-i urăm răb­dare, în cazul în care alăptează. Dacă nu alăp­tează, tot răbdare o să-i urăm. În pri­mul caz, pen­tru că alăptatul se poa­te ex­tinde până la urmă­toarea oră de alăptat. Speciali­ta­tea Peș­tișorului este să sugă de­licat, câteva gurițe de lapte, și să adoarmă fe­ricit la sânul mamei. Cre­zând că este să­tul, ea va în­cerca să-l pună în pătuț. Mo­ment în care el se trezește și se apucă ia­răși să sugă, preț de un mi­nut două. Și adoarme din nou. Aces­ta este scenariul în linii mari.

Bebelușul hrănit cu biberonul va proceda similar, cu diferența că mama nu se va lăsa păcălită cu privire la canti­tatea de hrană ingerată. Pentru că, în general, sis­temul imun al pruncilor din Pești cam lasă de dorit, ar fi totuși re­co­mandabil ca mamele să îi alăpteze, luând acest proces ca pe o disciplină spirituală întru forma­rea răbdării.

Preșcolarul

Copilul aflat sub influența lui Neptun și a zo­diei Peștilor se naște cu certe însușiri acto­ricești (nu doar un mic speculant al slăbiciunilor adulți­lor care îl iubesc). Majoritatea copiilor mici reac­ționeză așa. La Pești este însă altceva. Ei simt într-o manieră imposibil de definit ce aș­teaptă fie­care de la ei. Și încearcă să vină în întâm­pi­narea acestor așteptări. Un copil care la grădiniță este cooperant și îndatoritor, pentru că, sigur că da, astfel intră în grațiile educatoarei și se îm­prie­tenește și cu ceilalți copii, se poate trans­for­ma într-un veritabil tiran mofturos, atunci când vine acasă. Asta pentru că bunicii au o plăcere deosebită de a-l cocoloși, și cum altfel poți să cocoloșești copilul, dacă acesta nu are niște pretenții de prințișor sau de prințesă? Ușu­rința sa de a se adapta la diverse situații și per­soane îl face să fie acceptat și agreat în tot felul de grupuri. Este ceea ce își dorește, pentru că detestă conflictul și agresivitatea. Sub orice formă. E bine ca părinții să ia în serios plângerile copilului lor din Pești, dacă le spune că se simte agresat la grădiniță, pentru că aceste confruntări nu contribuie la întărirea lui (cum se întâmplă în cazul altor copii), ci îl pot determina să se retra­gă, fie într-o atitudine apatică și neparticipativă, fie într-o lume a imaginației.

Faptul că nu are porniri conflictuale nu în­seamnă că nu are arme prin care să se impună. Are o nevoie considerabilă de atenție, dar o cap­tează prin armele sale: dulceața, lingușeala, lacri­mile la comandă, dar care sunt tare convin­gă­toare și pot funcționa până și la adulți, obișnuiți cu șmecheriile emoționale ale copiilor.

Marea plăcere a micuțului Pești este de-a participa la spectacolele organizate la grădiniță. De multe ori, acestea sunt ocazii în care se poate face remarcat printr-un talent artistic precoce, demn de luat în seamă și cultivat. Adesea se întâmplă ca în urma unui astfel de număr artistic, copilul să devină o mică vedetă a grupului, de unde înainte trecea mai mult nebăgat în seamă.

În anii de școală

Modul de adaptare al copilului născut sub semnul Peștilor este de-a dreptul cameleonic. Acest lucru se observă mai puțin în primii patru ani de școală, când el trebuie să se raporteze la o singură persoană în autoritate, respectiv învăță­toarea, cât în următorii ani, când există câte un profesor pentru fiecare materie. Dacă ar sta cineva să observe cât de diferit este com­por­tamentul școlarului Pești în funcție de per­so­nalitatea și metoda fiecărui profesor, ar fi uimit. E o situație în care părinții săi, se regăsesc adesea. Dacă sunt chemați la școală de un profesor sau altul, ei vor auzi din gura acestora descrieri complet diferite ale copilului lor. Este ade­vărat că Peștii sunt un semn dublu, dar din punctul de vedere al perfor­man­țelor, hai să spunem actoricești, ei pot înfățișa o diversitate tipologică impresionantă.

Cu greu înțelege că nu se duce la școală pen­tru a le face pe plac părinților, colegilor și dască­lilor, ci că este acolo pentru a se implica activ în pro­­cesul de învățământ. El este plin de ama­bi­li­tate și dorește să mulțumească pe toată lumea, iar când înțelege că așa ceva nu e cu putință, poa­te fi de-a dreptul deprimat. Nu i se poate specula ambiția sau voința – ambele fiind prezente într-o măsură neglijabilă în personalitatea școlarului Pești. Critica îl descurajează, în schimb, dacă i se arată încredere, e tratat cu răbdare și o doză de umor, poate depăși cu mult așteptările.

Modalitatea sa de-a învăța este și ea diferită de felul în care alți copii își însușesc cunoș­tin­țele. Elevul din Pești nici nu memorează, nici nu mentalizează conținutul informațiilor primite la școală. Atunci, cum învață? Asimilează cunoș­tin­țele printr-un fel de osmoză, le absoarbe într-o manieră uneori de-a dreptul inexplicabilă. Un astfel de copil a fost, de exemplu, cel mai cele­bru medium american, Edgar Cayce, care, certat de tatăl său că nu reușește să citească și să redea conținutul unei lecții, i-a cerut severului său părinte câteva minute de… somn. Neștiind ce să mai facă, acesta a acceptat. Edgar a pus capul pe carte, a dormit câteva minute, iar la întoarcerea tatălui, știa lecția la perfecție.

În adolescență

Această dificilă perioadă se dovedește de cele mai multe ori una de descoperiri surprinzător de plăcute. Cum să nu te bucuri când îți dai seama că îl ai pe vino’ncoace și că îți e simplu să urci în topul popularității, pentru că te pricepi mai bine ca alții să atragi un puhoi de like-uri pe mediile de socializare? Aceasta este una dintre însușirile definitorii ale Peștilor, să proiecteze un vis, un ideal, care să capteze imaginația altora.

La vârsta asta, fetele născute în Pești își dau seama cât de tentantă este pentru sexul opus acea combinație între timiditate și aerul puțin pro­vocator, nu mult, nu vulgar, cât sarea în bucate. La rândul lor, băieții învață cât de re­laxate devin fetele în prezența lor, pentru că mas­culinitatea lor nu e una de tip macho. Puștoaicele nu se simt dominate sau amenințate atunci când le face ochi dulci un adolescent născut sub sem­nul Peștilor. Sigur că da, aceste descoperiri nu se fac dintr-odată, dar inteligența lor emoțională le permite să-și conștientizeze rapid aceste atu-uri și să se folosească de ele. Să înțelegem că ado­les­centul Pești nu face decât să se joace cu senti­mentele altora? Nicidecum. Desigur că îi face plăcere să facă cuceriri de dragul cuceririlor, dar când se în­drăgostește, iubirea sa poate îmbrăca dimen­siuni nebănuite, uneori de-a dreptul mis­ti­ce, cum s-a întâmplat cu Mircea Eliade și Mai­treyi. În acest caz anume, comportamentul Peș­te­lui devi­ne cu totul diferit, se transformă într-un fel de ado­rație, deseori mută. Obiectul idealizat al iu­birii sale nu are adesea nici cea mai vagă idee asupra sentimentelor pe care le-a trezit.

În adolescență, se manifestă de multe ori ca­lități neobservate până la această vârstă, iar pen­tru că Neptun este darnic cu talentele artistice, cum ar fi muzica, dansul sau actoria, acestea pot ieși la iveală, ridicându-l pe adolescentul nostru la un statut de vedetă. În acest caz, părinții și profesorii ar trebui să aibă mare grijă să nu i se urce la cap.

Tânărul adult

La noi toți se produce o stabilizare când devenim adulți, iar în cazul celorlalte zodii, personalitatea de fond devine mai dis­tinctă, recognoscibilă. Altfel se întâm­plă lucrurile în cazul Peștilor. Gân­diți-vă la fauna marină ce popu­lează oceanele lumii, cât de diversă e. La fel de diversă este și tipologia adulților din Pești. Pe cât de facil este pentru majoritatea Peștilor să traverseze pe­rioada adolescentină, când își pot descoperi nu doar unul, ci mai multe talente, pe atât de mult efort le e necesar pentru a decide pe care dintre ele să îl dez­volte. Și nu așa, după ureche și la întâmplare, ci cu dedi­cație și cu folos. Iar pentru că viața romantică a celor mai mulți Pești este una tumultuoasă, de multe ori găsirea unui partener potrivit face diferența între reușită și eșec. Procesul de maturizare durează adesea mai mult decât la alte semne zodiacale, pentru că Peștii detestă să iasă din lumea imaginației lor, atât de bogată și de strălucitoare, pentru a trăi, de exemplu, în realitatea unui birou plicti­cos, alături de colegi și șefi la fel de plicticoși, dacă nu chiar agasanți. Peștii obligați să trăiască cu picioarele pe pământ se simt precum frații lor din zicala „ca peștele pe uscat”.

Pentru a-și împlini potențialul (de multe ori impresionant), adultul din Pești ar trebui să se îndrepte către profesii oricât de practice, dar care să le permită să își dezvolte creativitatea. Într-o agenție de turism, nativul din Pești va reuși să găsească cele mai convingătoare argumente pentru ca oamenii să-și dorească să vadă cu ochii lor minunățiile „zugrăvite” de tânărul angajat. Și ca angajat al unei bănci poate determina clienții să facă investiții, iar flerul său să-l facă să se afirme într-un domeniu cât se poate de productiv și de real. Dar în ambele cazuri, ca și în mar­ke­ting, publicitate sau în industria filmului, ca actor sau cameraman, tânărul Pești practic vinde… vise. Cu succes și adesea pe mulți bani. Condiția de-a reuși este să nu se lase pradă căii ușoare de-a scăpa de realitate prin dependența de diver­se substanțe, de la alcool până la droguri, o cale larg deschisă Peștilor, care se identifică cu psiho­logia de victimă. În schimb, dacă se lasă conduși de compasiunea lor firească și se îndreaptă către rolul de salvatori, se pot evidenția ca medici, consilieri, terapeuți sau preoți.

La vârsta senectuții

Semnul dublu, de apă, al Peștilor, duce în mod cert o existență care-i pune la încercare dis­cernământul și puterea de sacrificiu. De aceea pu­tem întâlni două tipuri de vârstnici total dife­rite (pe lângă câteva intermediare).

La un pol se află nativul din Pești, care s-a simțit doborât pe nedrept de încercările vieții, pentru care totul a fost trudă și zădărnicie. Acesta nu-și asumă responsabilitatea pentru alegerile făcute de-a lungul vieții, s-a lăsat pradă impul­su­rilor întâmplătoare, găsind vinovați pentru toa­te situațiile de viață prin care a trecut. Este pri­zonierul propriei stări de descurajare și amără­ciune și nu mai are puterea de-a se bucura de nimic din ceea ce existența îi poate oferi. Și nici nu și-a descoperit capacitatea de-a vedea dincolo de vălul vieții, în plan material. El nu și-a descoperit credința, ceea ce este fatal. Verbul zodiei este „a crede”, iar a nu-l pune în practică echivalează cu o mare șansă ratată.

La celălalt capăt al spectrului se află seniorul care privește cu seninătate din­co­lo, încredințat fiind că a știut să dea Ce­zarului ce-i al Cezarului și lui Dum­nezeu ce este al lui Dumnezeu. Este cel care nu a fugit de încercările aces­tei lumi și a înțeles sensul profund al cuvântului „sacrificiu” (a face ca ceva să devină sacru). Este de o modestie complet lipsită de ostentație și de­vi­ne un model pentru ceilalți, prin în­suși felul în care trăiește, prin calmul și bunătatea pe care le emană chipul și vorbele sale.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian
ro_RORomanian