Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

Scrisoare din Irlanda

Foto: Shutterstock

„Maica Domnului să vă răsplătească, așa cum știe ea mai bine”

Dragă și stimată „Formula AS”,

Obștea mânăstirii Izvorul Tămăduirii și Sfântul Ciaran din Shannonbridge, Irlanda, dorește să vă mulțumească pentru ajutorul pe care ni l-ați acordat publicând apelul nostru în numărul de Crăciun al revistei „Formula AS”.

Încet-încet, lucrurile se pun pe roate… Ne-am putut instala aici, imediat după publicarea solicitării noastre. S-a început slujirea Sfintei Liturghii din prima zi a a­cestui an și de atunci con­ti­nuă. N-a fost nimeni dintre cei care ne-au vi­zitat care să nu-și fi ex­pri­mat bucuria că există o mâ­năstire or­to­do­xă româ­neas­că în Irlanda. A­ceastă bucu­rie este împăr­tă­șită și de su­rorile ursuline, care ne-au vizitat re­cent, îm­pre­ună cu câțiva dintre preoții lor și câțiva să­teni, oameni pentru care acest loc a avut o în­sem­nătate spirituală deosebită. Cu oca­zia acestei vizite, am aflat un amănunt care pen­tru noi este extrem de emo­ționant și grăitor, ară­tându-ne încă o dată că Dum­nezeu LUCREAZĂ! Ei bine, cu ocazia acestei vizite am aflat că, după în­chiderea mânăstirii ca­to­lice (maicile trecuseră la Domnul sau erau prea bă­trâne și neputincioase), încercaseră și surorile ursu­line mai multe portițe de ieșire din situație, dar că toate acestea s-au închis. Pe de altă parte, nici nu vo­­iau să scoată locul la vânzare, pentru că le era prea drag inimii, ca să de­vină… mai cine știe ce… Și chiar atunci, s-au întâl­nit, cred, rugăciunile noas­tre cu rugăciunile lor și ne-am găsit unii pe alții în acest loc, loc care apar­ține Sfântului Ciaran din Clonmacnoise. Așa se face că au preferat să ni-l dea nouă, la un preț mai mic decât cel real, plătibil în câ­teva rate, până la sfârșitul anului 2020. Slavă Dom­nului pentru toate!

Acum, pe lângă slujbele zilnice, principala noas­tră preocupare este curățenia și aranjarea caselor și a spațiului verde. Este de lucru, într-adevăr, dar ro­mânii noștri de aici ne ajută, sunt săritori, așa că… mergem înainte, cu Domnul!

Am vrut să vă scriem câteva cuvinte, ca să ve­deți ce s-a mai întâmplat cu noi. Nădăjduim să ne bucu­răm împreună. Mulțumim încă o dată, Maica Domnului să vă răsplătească așa cum știe ea mai bine! Doamne ajută!

Monahia IOSIFIA – St. John the Baptist Missionary Centre, Long Mile Road, Drimnagh Castle, Dublin 12, Ireland, [email protected] co.uk, tel. 00353894831802

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian
ro_RORomanian