Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

APICOLSCIENCE

– Mierea albastră, mierea roșie și minunile lor –

Foto: Shutterstock

Despre doamna cercetător Ileana Telem­bici am mai scris în paginile revistei. Ajunsă la venerabila vârstă de 75 de ani, este inventatoarea unuia dintre cele mai eficiente medicamente naturiste românești: mierea al­bastră. La un an de la prece­dentul interviu, re­luăm dialogul cu domnia sa, pentru a discuta des­pre rezultatele neașteptate obținute de consumatori cu aju­torul produselor apicole con­cepute la API­COLSCIENCE. Iar în loc de orice altă intro­du­cere, vă prezint un caz care vor­bește de la sine:

Un miracol în pandemie

„Bună ziua! Sunt mama unui băiețel care sufe­ră de autism. Până la vârsta de doi ani și jumătate, nu i-am dat niciun medicament. Am aflat despre ApicolScience de pe Internet. Am studiat un pic pro­dusele și, în urmă cu trei luni, am comandat miere albastră (Apicol 12 Gamma, numele oficial) și lăptișor de matcă în miere. Băiețelul meu nu mânca nimic, în afară de lapte. Așadar, amestecam în lapte două lingurițe de miere albastră și o lin­gu­riță de lăptișor de matcă. I-am dat acest amestec o dată pe zi, timp de trei luni, și acum parcă este alt copil! Dintr-a doua lună am observat mai multe schimbări în bine în comportamentul lui: e mai li­niștit, mai atent la sunetele din jur și se concen­trea­ză mai bine. Săptă­mâ­na trecută am fost la cen­trul de recuperare, după o lungă pauză cauzată de apariția pandemiei. Doam­­nele de acolo au ră­mas mi­rate de cât de mult s-a schimbat și de faptul că își amintea de ele. Voi con­tinua cura și sper ca băie­țelul meu să aibă, în timp, și alte progrese la fel de ui­mitoare! (…)”

„Avem neașteptat de multe rezultate bune la nivelul sistemului nervos”

– Stimată doamnă Telembici, inițial ați creat mierea albastră pentru bolnavii de leucemie, can­cer, afecțiuni degenerative. Vă așteptați să aibă efecte în cazuri atât de delicate, cum este cel amin­­tit anterior?

– Da și nu, în același timp. Știu că două com­ponente din mierea albastră (lăptișorul de matcă și extractul de spirulină) stimulează producerea și migrarea celulelor stem adulte. Știu și că aceste ce­lule au efecte uimitoare de regenerare și, im­plicit, de echilibrare a sistemului nervos central. Așadar, teoretic vorbind, astfel de efecte pot să apa­ră la nivelul sistemului nervos, dar noi nu studia­serăm re­zultatele mierii albastre în autism. Mămica în cauză a avut o intuiție extraordinară să-i admi­nis­treze acest produs. Mă bucur sincer pentru rezulta­tele comunicate, care acum sunt tema unei noi cercetări!

– Deci nu dvs. i-ați recomandat tratamentul cu miere albastră?

– Nu am vorbit cu mama copilului. Probabil a intuit că mierea albastră îi poate ajuta copilașul. Mai mult, a realizat că are nevoie și de un surplus de lăptișor de matcă, pe care l-a adăugat în ames­tec. Fără să-i spună nimeni, a știut cum să facă do­za­jul la un copil atât de mic și cu asemenea pro­ble­me… Îi sunt recunoscătoare acestei doamne, că ne-a făcut atenți la valoarea produselor noastre api­cole!…

– Ce alte rezultate ați mai obținut cu ajutorul mierii albastre?

– Avem neașteptat de multe rezultate bune, tot la nivelul sistemului nervos. Am primit semnale pozitive de la bolnavii cu sindrom de oboseală cro­nică, cu scleroză multiplă, cu tulburări de echili­bru, amețeli sau migrene de cauze necunoscute. In­teresant este că obținem rezultate bune la adulți și la persoanele de vârsta a treia, dar și la copii.

– În ce alte probleme ale copiilor este utilă mierea albastră?

– În ultimul timp, tot mai mulți părinți ne so­licită acest produs. Este un fenomen apărut în pan­demie, când părinții și-au făcut pe internet grupuri de discuții pe această temă. Am obținut rezultate bune la copiii cu deficit de atenție, agitați sau cu tulburări de comportament. Apicol 12 Gamma a dat rezultate bune la preșcolari și școlari cu întârzieri de vorbire, cu dificultăți de învățare și memorare. Uleiurile esențiale din compoziție acționează și ele benefic pentru echilibrarea sistemului nervos, ajutând copiii să recupereze întârzierile în dezvol­tarea cognitivă.

„Cele mai multe remisii le-am întâlnit la bolnavii care au luat mierea albastră în tandem cu chimioterapia”

– Dar în cazul persoanelor cu cancer și leu­cemie, ce noi rezultate ați obținut?

– Studiile științifice au demonstrat că ficocia­nina (pigmentul care dă culoarea albastră) are efecte promițătoare în tratarea bolii canceroase. Noi recomandăm administrarea mierii albastre în tandem cu tratamentul pre­scris de medic, pentru că – din experi­ența de până acum – așa apar rezulta­tele cele mai bune. Paci­en­ții oncologici ne spun că, de când iau Api­col 12 Gam­ma, au o stare ge­nerală mult mai bună. Dorm mai bine, se pot ali­menta normal, au o imu­nitate mult mai eficientă, iar răs­punsul la radioterapie sau chimio­te­rapie este foarte bun. Pare puțin, dar de multe ori, diferența de la moarte la viață o face susținerea acestor funcții fiziologice. Mai mult, am obser­vat că Apicol 12 Gamma are și un puter­nic efect antidepresiv, aju­tând enorm la ducerea până la capăt cu succes a tera­piei oncologice.

– În ce tipuri de cancer s-au obținut cele mai bune rezultate cu Apicol 12 Gamma?

– Pacienții ne-au re­la­tat pro­gresele pe care le-au înregistrat, dar nu am ob­servat o spe­cifi­ci­tate a cancerelor care răspund la acest adju­vant. De la leuce­mie și mielom multiplu până la can­cer tiroidian sau de colon, cele mai mul­te remi­sii le-am în­tâlnit la bolnavii care au luat mie­­rea al­bas­tră în tan­dem cu chi­­miote­rapia. După prima lună, mulți au observat reducerea grețurilor, a tul­bură­ri­lor digestive și a stărilor depresive. Din luna a doua, a treia, bolnavii au sesizat îmbunătă­țirea imu­nității, de obicei slăbită după terapia onco­logică.

„Am realizat de curând «mierea roșie», cu efect puternic asupra imunității”

– În contextul epidemiei de Covid-19, care devine parcă tot mai amenințătoare, ce soluții apicole le recomandați cititorilor noștri?

– Am realizat de curând Apicol 7 Alpha – o mie­re roșie, care conține pigmenți vegetali cu efect puternic asupra imunității. Pacienții care au făcut cure de 1-2 luni cu miere roșie au relatat o creștere a rezistenței la infecții respiratorii, fie ele virale sau bacteriene. Iar cei care au făcut totuși viroze respi­ratorii, au avut forme ușoare. Cu mierea roșie am obținut rezultate bune la clienții de vârsta a doua și a treia, care au observat nu doar îmbunătă­țirea imunității, ci și a tonusului fizic și psihic. De ase­me­­nea, mierea roșie este și un suport antistres foar­te bun pentru persoanele obligate să rămână izo­late.

– Mierea roșie funcționează și în cazul per­soanelor care sunt deja infectate cu Covid-19?

– Depinde de faza infecției. Mulți pacienți dez­voltă forme ușoare: cu dureri în gât, pierderea gustului și a mirosului, accese de febră sporadice. Apicol 7 Alpha este foarte util mai ales în aceste cazuri, deoarece ajută la producerea de anticorpi, însă fără a stimula excesiv reacția imunitară.

„Produsele apicole pot fi bune adjuvante în infecția cu Coronavirus”

– În cazurile grave de infecție cu SARS-CoV-2 aveți vreo soluție?

– Prima soluție este să fie respectate indicațiile medicului specialist. Produsele apicole pot fi bune adjuvante. Fiind vorba de o boală atât de nouă și cu complicații atât de grave, nu am făcut nicio re­comandare specifică până acum. Despre efectele necunoscute ale mierii roșii am aflat mai ales din dialogul cu consumatorii noștri. Și tot din discuții știu că în cazurile de Covid-19 cu afectări bronșice și pulmonare se obțin rezultate bune cu produsul ApicolScience RESPIRATOR.

– Care sunt efectele acestui produs?

– ApicolScience RESPI­RATOR este un amestec de mie­re, extracte de plante și uleiuri esențiale in­tegrale, printre care pinul (Pinus sylvestris), iarba-mare (Inula helenium) și tur­mericul (Curcuma longa). Ini­țial, produsul a fost destinat co­piilor, pentru că (aici îi citez pe părinți) „ia răceala cu mâna”. Are un gust minunat și e ușor de admi­nis­trat celor mici și mari, deopotrivă. La declanșa­rea pandemiei, vânzările au explodat, fără să știm la început de ce. Abia apoi am aflat că este folosit in­tens pentru efectele anti­tusive și de eliberare a ar­borelui bronșic de secreții – lucru esențial pentru pacienții cu afectare bronho-pulmonară.

– Pandemia, izolarea și criza economică ne afectează emoțional pe toți. Găsim soluții împo­triva anxietății și depresiei în stupul albinelor?

– Desigur! Noi am realizat două formule: Anti-Stres și Anti-Stres Plus, cu care am obținut rezul­tate bune în lupta cu anxietatea și atacurile de panică. Împotriva depre­siei, efecte foarte bune are Lăptișorul de Matcă în miere cu concentrația de 30%. Contra diferite­lor forme de insomnie, avem un produs pe care l-am botezat „Apicol­Science Somn”, realizat din extracte de lavandă și de tei. În general, pentru a se vedea efectul antidepresiv, anxiolitic sau anti-insomnie sunt necesare cure de 2-3 luni. Produsele apicole sunt foarte puternice atunci când tratamen­tul se face cu răbdare și perseverență, întrucât efectele apar mai încet, dar sigur!

EDUARD COMAN

Produsele prezentate în acest articol pot fi comandate la tel. 0735.217.808 sau pe site-ul: www.apicolscience.ro

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian