Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

ZODIACUL LUNII AUGUST

Foto: Shutterstock

– Putem trece prin atâtea situații și emoții diferite în august, încât nu ne apucăm să ne lămurim bine cu una, că dăm de alta. La început de lună, ce gândim și ce simțim nu se potrivește deloc. Toate acestea sunt trăite pe fondul emoțional al unei Luni pline în Vărsător, pe 3, care ne poate afecta brusc relațiile de familie, mai ales pe cele cu femeile. Energie avem să dăm și la alții, e puternică și vibrantă, dar trebuie consumată cu grijă și moderație. Uranus în Taur își schimbă direcția de mers pe 16, ceea ce ne mai potolește nevoia imperioasă de schimbare și independență cu orice preț. Micul malefic Marte descrie două aspecte tensionate. La mijlocul lunii, se ceartă cu Pluton, ceea ce poate genera confruntări violente. Dacă nu am învățat să ne gestionăm puterea personală, putem încerca, fie să-i încălecăm pe cei din jur, fie, dacă încercăm să ne abținem, putem deveni noi ținta unor agresiuni. Al doilea aspect dur al lui Marte intervine exact pe 24 și poate duce la o nouă inhibare a voinței, din pricina unor factori externi, poate a cuiva aflat într-o poziție de autoritate. Nu e indicat să lucrăm în echipă, căci nu suntem cooperanți. Pe final de lună, accentul cade pe relații. E mai bine să cultivăm tandrețea în relațiile existente, decât să începem relații noi, mai ales în preajma lui 30, care pot fi cu cineva fascinant, dar periculos –

BERBEC

Porniri războinice

Planeta dvs. stăpânitoare, tem­peramentalul Marte, va petrece întregul an în semnul dvs. Aveți deci timp să vă înțelegeți mai bine nevoia de afirmare, de aven­tură, de nou, să vă conștien­tizați forța și curajul, dar și asprimea și oca­zionala lipsă de tact. Punerea la în­cercare începe prin tensiunea ge­nerată între Pluton și Marte, ce cul­minează pe 13. Întrebarea „dar cine se crede cutare?!” apare față de per­soane care au încercat să vă do­mi­ne. E bine că nu mai sunteți dispuși să înghițiți abuzuri, dar încercați să vă manifestați propria autoritate cu calm. În caz contrar, lupta dintre micul și marele malefic (Marte și Saturn), ce culminează pe 24, vă poate duce în alte situații limitative.

BANI: În primele zile ale lunii, mai precis până la Luna plină din 3, vă puteți lăsa pro­vocați de prieteni să faceți niște chel­tuieli excentrice, nejustificate.

CARIERĂ: Sunteți puși la în­cercare. E bine să mer­geți către succes, dar cu pași mă­surați și fără să vă lăsați pradă cri­zelor de ambiție. Lucrați mai bine singuri decât în echipă. Puteți fi deosebit de creativi pe final de lună.

DRAGOSTE: Aveți parte de o perioadă propice până pe 20, mai puțin însă pe 2, 10-11 și 16. În cuplu, aveți tendința de-a fi prea dominatori.

SĂNĂTATE: Dacă vă cheltuiți fără măsură ener­gia la început de lună, veți avea o cădere pe urmă.

TAUR

Vin schimbările așteptate

Uranus se simte la fel de nelalocul lui în sem­nul dvs., cum vă simțiți și dvs. cu el acolo. Spunem că el se află „în cădere”, este ca și când cerul a căzut pe pământ și nu prea mai știe cum să se ridice. La început de lună, el este responsabil pentru schim­bările ne­pre­văzute din casă ori din familie. Pe 2, mai ales, nu e indicat să vă apucați să meșteriți la rețeaua electrică ori să încercați să dregeți aparatură electrică ori elec­tronică. Ten­siunea indusă de Uranus se liniș­tește după 16, când planeta intră în mișcare retrogradă. Asta poate să vă aducă satisfacția unor schimbări pe care ați tot încercați să le faceți în viața dvs. personală și care acum se petrec ca prin minune.

BANI: Cele mai bune sunt pri­mele 7 zile ale lunii, când se ivesc situații puse la cale anume ca dvs. să vă puteți spori într-o manieră confortabilă veniturile.

CARIERĂ: Aveți competitori ambițioși, dar care nu îndrăznesc să vă confrunte pe față. Dar încearcă să vă pună bețe-n roate și să vă ponegrească în fața șefilor în cea de-a doua parte a lunii. Păstrați-vă calmul.

DRAGOSTE: Uranus vă joacă fes­te și în amor, iar după 16, vă puteți trezi că sentimentele dvs. s-au schimbat. Nu acționați preci­pitat.

SĂNĂTATE: Migrenele vă pot chi­nui din nou, de la mijlocul lunii încolo.

GEMENI

Viața familială, în prim-plan

La început de lună aveți pu­tința și dorința de-a cerceta în profunzime anumite subiecte sau situații care vă fascinează. Dar după 7 există și riscul să-i bateți la cap cu ele pe unii care nu vă îm­părtășesc interesul. Vă înțe­legeți bine cu cei din an­tu­raj între 8 și 20, cu excepția zilelor de 10 și 11, când ris­cați să an­ta­gonizați un prie­ten, fără să vă dați seama. Cu excepția ace­lo­rași zile, depla­să­rile dvs. cotidiene se petrec eficient și cu folos. Viața familială trece probabil pe primul plan, începând din 21. Puteți lua decizii bune pe 26 și 27.

BANI: Venus se ocupă de câștigurile dvs. salariale începând din 8. Dacă doriți să vă angajați sau să porniți o colaborare, vă va veni relativ simplu să găsiți condiții mulțumitoare, până pe 28. Dar în ultimele zile ale lunii nu e in­di­cat să vă ocupați de chestiuni bănești.

CARIERĂ: După mijlocul lunii, creativitatea dvs. îi poate impresiona plăcut pe șefi, care în ultimul timp au fost mai puțin încântați de felul în care ați lucrat.

DRAGOSTE: Vă gândiți să investiți în imaginea dvs. din 8 în­colo, și nu e o idee rea. Ve­nus vă inspiră cu privire la noul dvs. look, ceea ce poate rezulta într-un succes de ordin emoțional, cel mai probabil în jurul lui 28. Nu vă aventurați în nimic nou după aceea.

SĂNĂTATE: 2, 10-11 și 16 sunt zilele în care vă pân­desc insomnii.

RAC

Pasiuni periculoase

Începeți luna într-un climat ten­sionat. Probabil simțiți că anu­mite persoane exercită presiuni cres­cânde asupra dvs. Deși planeta co­municării Mercur se găsește în sem­nul dvs., de astă dată nu prea funcționează solu­ții­le diplomatice. În plus, Luna plină din 3 vine cu aspecte tulburătoare. Dar primiți întăriri care vor so­si în semnul dvs. pe 8, sub for­ma micului benefic Ve­nus. Totul e să vă păstrați cal­mul pâ­nă atunci și să nu în­tre­prindeți nimic precipitat. Sub influ­ența ve­nu­siană reușiți să neteziți multe as­perități și să obțineți câștig de cauză, în mod special în preajma zilei de 28. Ulterior însă e nevoie să faceți un pas înapoi.

BANI: Pe 2 se poate ivi o oportunitate de-a vă spori veniturile directe, însă ar trebui examinată cu răbdare, deoarece o zi mai încolo, Luna plină în Vărsător vă poate strica planurile, sub forma unor plăți neașteptate.

CARIERĂ: La început de lună, mai precis până pe 8, puteți fi susținuți din culise. Și nu e vorba doar de pri­eteni, ci de situații care vă favo­rizează, des­pre care e posibil să nu știți.

DRAGOSTE: La început și la sfârșit de lună aveți nevoie de mare grijă. Pe fi­nal, puteți fi tentați să vă an­gajați într-o relație pasională de-a dreptul periculoasă. Luați-o încet.

SĂNĂTATE: E cazul să vă răs­fățați și să vă în­gri­jiți, până pe 8.

LEU

Negocieri fructuoase

Sunt interesante perspectivele de dezvoltare personală care vi se ivesc pe 2 și pe 4, pe care le per­cepeți ca fiind o provocare binevenită. A doua zi, însă, Luna plină din Văr­sător vă atrage atenția asupra u­nor probleme urgente din viața dvs. Pot fi relațiile cu mama sau familia ori poate fi vorba despre o chestiune legală. Cu calm și detașare, puteți avea câștig de cauză. Între 6 și 20, comunicarea merge bine, cu excepția zilelor de 10 – 11 și 14. Pe 14, poate fi vorba despre tendința de-a exagera pentru a face im­presie, însă și de un risc ce poate apă­rea pe parcursul unei călătorii, în spe­cial dacă e vorba despre una îndepărtată.

BANI: Intrarea lui Mercur în semnul Fecioarei, pe 12, vă avantajează. Vă sporesc capacitățile de negociator, atenția la detalii și spiritul practic, plus că este favorabil să semnați contracte acum.

CARIERĂ: La început de lună, bârfele vehiculate pe sea­ma dvs. vă pot afecta statutul pro­fesional. Încercați să nu reac­ționați măcar până trec efectele Lunii pline din 3 și fiți cât se poate de atenți în relațiile cu femeile, în special dacă acestea vă sunt șefe.

DRAGOSTE: Tot Luna pli­nă este res­ponsabilă de izbucnirile emoționale ale perechii dvs. Lăsați-le să treacă, înainte de-a lua o decizie.

SĂNĂTATE: Atenție la ali­men­tație, până pe 5, există riscul de-a face toxiinfecții alimentare.

FECIOARĂ

Avantaj profesional

Lăsați-vă prietenii să aibă drep­tate, la început de lună, chiar dacă mintea dvs. clară constată subiectivismul. Dacă încer­cați să-i lămuriți cu tot dinadinsul, s-ar putea să v-o ia în nume de rău până în­tr-atât, încât să ajungă să vă bâr­feas­că pe la spate. Cel mai pro­babil e ca asta să se întâmple între 6 și 20, cu un vârf pe 16. Luna plină din 3 vine acom­pa­niată cu riscul de-a vă certa cu femei, sau să aveți ne­plăceri în timp ce călătoriți.

BANI: Există ten­dința de-a ac­ționa necugetat. Întâi pe 2, când puteți cheltui sau pierde bani, în cazul în care sunteți pe drum sau în urma unor informații false.

CARIERĂ: Puteți conta pe a­precierea șefilor și pe conjuncturi favorabile până pe 7 inclusiv.

DRAGOSTE: Relația de cuplu trece prim mo­men­te mai ciudate, în preajma datei de 16. Acestea vă pot arăta dacă și în ce măsură în legătura dvs. lipsește pri­etenia. Nu călcați strâmb în jurul datei de 13 sau pe final de lună, e periculos.

SĂNĂTATE: Până pe 22 e ne­voie să vă me­na­jați inima. Zilele critice sunt 2, 10-11 și 16.

BALANȚĂ

Câștig de imagine

Micul benefic Venus vă aju­tă să călătoriți și să ob­țineți câștiguri de ima­gine până pe 7 inclusiv. O situație deosebit de favorabilă vă poate ajuta să vă remarcați pe 4, când Ve­nus se întâlnește cu Nodul Nord, cel care pune la cale destinul. Pe 2 s-ar putea ca un prieten sau un grup de care aparțineți să vă preseze să faceți ceva împotriva voinței dvs. Ar fi în­țelept să vă opu­neți, căci altfel ați putea suferi dvs. consecințele, nu cei care v-au împins pe dvs. în față, să acționați în locul lor. O altă tentativă de manipulare ar putea veni, de astă dată, din partea cuiva din familie, pe final de lună.

BANI: Pe 3 și în preajma datei de 16 ar fi contraindicat să vă ocupați de chestiuni bănești, căci situațiile care păreau inițial clare se pot schimba într-o clipită.

CARIERĂ: Pe cât de ușor și frumos avansați din 8 și până pe 25, făcându-vă remar­cați, pe atât de mari sunt greșelile pe care le puteți comite mai apoi, în special pe 30.

DRAGOSTE: O persoană în autoritate vă poate face curte și, dacă e să se lege ceva până pe 25, puteți da curs poveștii. Dacă nu, mai bine retrageți-vă. Perechea vă poate călca pe nervi, mai ales pe 13 și 24, împiedicându-vă să vă faceți treaba la serviciu.

SĂNĂTATE: Drenajul limfatic vă e mai de fo­los ca oricând, deoarece și pla­netele sprijină redresarea glandelor.

SCORPION

Nervozitate

Când Pluton primește aspecte neplăcute, es­te normal să vă resimțiți și dvs. Asta se în­tâmplă pe 1, când vă sfătuim să fiți atenți la drum, atât la deplasările cotidiene, cât și la călătoriile mai lungi. Țineți-vă de asemenea departe de locurile unde spiritele se pot încinge, cum ar fi la păcă­nelele, sau de persoanele din anturaj care sunt predispuse la ieșiri temperamentale. Luna plină din Vărsător, din 3, poate isca o revoluție în familie. Periclitate sunt în primul rând relațiile cu femeile, în special cu mama nu e bine să vă luați la harță. De asemenea, n-ar fi o idee bună să vă faceți de lucru cu obiectele electrice și electronice din casă.

BANI: Fiți deschiși la cei care vin spre dvs. cu propuneri de asociere, până pe data de 7. Dacă un asemenea lucru se întâmplă pe 4, să știți că e o zi deosebit de favorabilă.

CARIERĂ: Cu excepția zilelor de 2, 10 și 11 aveți posibilitatea să lucrați și să comunicați bine cu cei care vă sunt ierarhic superiori. Idei inspirate vă vin în special în jurul datelor de 18 și 19.

DRAGOSTE: Mulți dintre dvs. sunteți exas­perați de crizele de independență ale perechii dvs. Dacă treceți cu bine de data de 16, acestea vor începe să se potolească. Relații noi se pot înfiripa la drum, reușite până pe 25, de-a dreptul periculoase mai apoi.

SĂNĂTATE: În cea de-a doua parte a lunii puteți fi înclinați să faceți de­mons­trații de forță cu un final nu prea fericit.

SĂGETĂTOR

Vigilență la bani

Partenerul de cuplu sau de afaceri vă ridică min­gea la fileu până pe 7. Nu ui­tați să vă manifestați recunoștința. Dacă e să plecați la drum pe 2 și zburați cu avionul, e po­sibil să treceți prin niscaiva momente neplăcute. E bine să aveți la dvs. ghimbir confiat, pentru cazul în care vi se face rău. Un proiect interesant vă poate prinde imaginația pe 4. Probabil că ardeți de nerăbdare să vă apucați de el neîntârziat, dar ar fi mai înțelept să procedați metodic.

BANI: Chiar la început de lună vă pândește pericolul de a face o greșeală costi­sitoare la propriu și la figurat. În cazul în care dați curs unor sfaturi nu tocmai pertinente, econo­mii­le sau investițiile dvs. pot avea de suferit din 13.

CARIERĂ: Discuțiile cu șefii devin pro­duc­tive, începând cu data de 21. Ideile cele mai inspirate și practice se succed începând din 28.

DRAGOSTE: În timp ce relațiile stabile evo­luează normal sau bine, poveș­tile de amor pot trece prin momente dramatice, în special pe 13 și pe 24. Unii dintre dvs. pot cunoaște un personaj seducător printre colegii de studiu sau călătorind. Dacă asta se întâmplă până pe 25 e bine, mai încolo, riscați însă să dați de belea, la propriu.

SĂNĂTATE: Datele marcate de insomnie riscă să fie 2,10, 11 și 16, și gambele sunt de asemenea sensibile.

CAPRICORN

Răsuceli

Dvs. nu vă împăcați prea bine cu răsturnările neașteptate de situații care vă scot din zona dvs. de confort. Dar la început de lună și apoi în preajma datei de 13, planetele par să participe la un con­curs cu tema „cine dă mai tare peste cap Capricornul”. Începând cu suceli care vă zăpăcesc relațiile cu prietenii din străinătate sau vă încurcă drumurile, oameni pe care obișnuiați să vă bazați, care par să o fi luat dintr-odată razna, și bărbați din familie care vor brusc să vă impună niște condiții diferite. Noroc că cei din anturaj înțeleg prin ce treceți. Deveniți mai stăpâni pe situație din 21.

BANI: Familia vă poate întoarce pe dos în pe­rioada Lunii pline din Vărsător, venind cu tot felul de chestii alarmiste. Nu reacționați po­trivit acestor informații. Veți vedea lucrurile mai clar între 5 și 20, mai puțin pe 10-11.

CARIERĂ: Există armonie între dvs. și echipă, mai ales până pe 7. Unul dintre pro­iectele actuale se poate dezvolta excelent.

DRAGOSTE: Deși Venus îl determină pe par­tenerul dvs. să fie cald și apropiat, începând din 8, există și factori disruptivi, care vin din direcția familiei. Aceasta poate otrăvi de-a dreptul relația.

SĂNĂTATE: Cu un minimum de exerciții vă puteți recâștiga mobilitatea.

VĂRSĂTOR

Energie în exces

Până când se petrece Luna plină din semnul dvs., adică pe 3, veți fi trecut deja prin câ­teva momente tare enervante. Pe 1 puteți afla des­pre intrigi împotriva dvs., pe 2 totul pare să meargă brambura și nu vă mai înțelegeți cu nimeni, ceea ce vă poate determina să faceți un scandal cât casa când erup energiile Lunii pline. Nu căutați în­țe­legere la cei din familie, pentru că pe ei ați reușit să-i enervați în ultimele luni. Dacă doriți să re­parați relațiile cu ei, încercați după 16. Va fi mai ușor, pentru că stăpânitorul dvs. Uranus intră în mișcare retrogradă, și asta vă ajută să vă controlați energia.

BANI: Aspectele pozitive se mențin în bună parte. Aveți însă de luat din urmă anu­mi­te chestiuni rămase încurcate. Discer­nământul necesar îl aveți începând din 21.

CARIERĂ: Proiectul tentant din 4 întâmpină dificultăți succesive, pe diferite pla­nuri. Pe 13, un amic vă poate strica ploile, o ceartă cu un expert se poate produce în preajma lui 24, dar pe 25 pot apărea și soluții. Asta nu justifică o alianță făcută în pripă cu cine nu trebuie, pe 30.

DRAGOSTE: Ar fi riscant să credeți că parte­nerul va accepta pasiv să vă aro­gați toate libertățile, cum vă vine în preajma Lunii pline din 3. Vă va taxa pe 10-11 și după Luna nouă din Leu, de pe 19.

SĂNĂTATE: Dacă ați tot avut probleme cu oa­sele, capul și infecții urogenitale, v-am recomanda un examen medical serios.

PEȘTI

Ascultați-vă prietenii

La începutul lunii trăiți în­că în basmul țesut de armoniosul aspect Nep­tun-Jupiter, în care totul este posibil. Puteți realiza multe acum, dar cu anumite condiții. Una dintre ele este să dați ascultare prietenilor, mai degrabă, decât persoanei iubite. Asta până pe 8.

Oricât v-ar enerva o femeie, cu care oricum nu sunteți în relații grozave, în perioada Lunii pline din 3, încercați să vă abțineți de la explozii emo­ționale. E deosebit de important să vă menajați relațiile de prietenie pe 13 și pe 24, căci cele care se strică acum stricate rămân. Doar pe 25 ați mai putea salva ceva din consecințe.

BANI: Și raporturile bănești cu prietenii trec printr-un moment de cumpănă, dacă vă aruncați cu capul înainte într-un proiect negândit până la capăt, doar de gura unui amic.

CARIERĂ: Ritmul de muncă bine susținut și comunicarea cu colaboratorii dvs. merg strună, în special în intervalul 6-20, mai puțin pe 10 și 11. Un nou proiect poate fi început cu succes după 19.

DRAGOSTE: La începutul lunii vă cultivați cum­va propria stare de îndră­gos­teală, dar partenerul de cuplu vă aduce cu picioa­rele pe pământ după 21. Noi povești de iubire se nasc sub influența lui Venus, între 8 și 25, mai încolo apar unele riscante.

SĂNĂTATE: Mare grijă la stomac, în preajma Lunii pline din 3. Inima și co­loa­na sunt supuse unor factori de risc pe 2, 10, 11 și 16.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian
ro_RORomanian