Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

Suferiți de „burnout” sentimental?

• Cuvântul „burnout” se traduce prin „epuizare totală” și are un înțe­les pro­fesional: un om „ars” de o muncă practicată în exces și care îl ține per­ma­nent în stare de stres. Mai nou, cuvântul „burnout” se folo­seș­te însă și în psihologie și definește „epuizarea totală” în cuplu. Le­hamitea sentimentală. O problemă acută pe care am considerat necesar să o abordăm cu un psiholog specialist în relațiile de cuplu: dr. NORICA POPA-FISCHER •

„De burnout suferă doar cel care arde pentru ceva”

Foto: Shutterstock – 6

– Sunteți specialistă în relațiile de cuplu, o zonă a psihologiei extrem de solicitată în ultimul timp. Cum definiți „burnout”-ul?

– Noțiunea de burnout este, în mod frec­vent, interpretată greșit, fiind confun­dată, uneori, cu depresiile, iar în ulti­ma vreme a devenit, din pă­cate, un cuvânt la modă. Burnout înseamnă ar­de­re completă, deci epuizare totală. Și după cum o arată numele, de burn­out poate suferi doar cineva care a „ars” pentru ceva: profesie, par­te­ner, parte­neră și relația comună, pentru care s-a aprins cândva ca o flacără și apoi a făcut scurt­cir­cuit.

– Care sunt simptomele unui burnout rela­țional?

– În cazul burnout-ului relațio­nal, cel puțin unul dintre parteneri nu mai dispune decât de foarte puține rezerve de energie și este profund resemnat în ceea ce privește relația de cuplu. Viața de zi cu zi e resimțită ca o povară și este dominată de gânduri precum „Gata, nu mai pot!”. Predo­mi­nantă este o senzație latentă de epuizare, care s-a „înfășurat” ca un strat izolator în jurul celor im­plicați și care, cu timpul, devine din ce în ce mai paralizantă.

– Ambii parteneri au acest sindrom de epui­zare?

– Rareori se-ntâmplă să fie afectați în același timp. Dar dacă unul din cei doi este afectat, de obicei îl „trage” după el și pe celălalt. În pandemie lu­crul acesta se întâmplă frecvent. Pentru că stresul es­te extrem de molipsitor. Nu poți lupta singur pen­tru normalitatea relației. Tu lupți, cauți soluții, încerci să te adaptezi la noile condiții create, în vre­me de partenerul crede că totul s-a terminat. Și atunci, fiecare întrebare sau rugăminte a parte­nerului este resimțită ca o povară și orice încercare afectuoasă de dialog e înăbușită în fașă.

„Burnout-ul este legat de perfecționism”

– Pentru cine este mai mare pericolul bur­nout-ului relațional?

– Pentru cei ce se implică cu deosebit de multă pasiune și dorință de perfecționism în profesie sau în favoarea unei cauze. „Angajații total”, care se stră­duiesc la locul de muncă mai mult decât le permite propria sănătate. Ei au așteptări deosebit de ridi­cate de la ei înșiși și de la ceilalți, în absolut toate domeniile vieții. Prin urmare, empatia față de par­tener și preocupările pentru problemele cuplului sunt blocate temporar. De aceea, pentru cuplurile aflate în burnout relațional este important să „des­povăreze” parteneriatul, să-și acorde mai mult timp liber pentru partener. Ar fi de mare ajutor, de pildă, să-și „permită”, din nou, un sfârșit de săptă­mână fără obligații, la început chiar fiecare în par­te, pentru a se percepe iarăși în mod conștient pe sine și pentru a se putea gândi în liniște.

– Ce i-ar mai putea ajuta pe cei în cauză, pe durată medie sau lungă?

– Importantă este și „pre­lucrarea” resurselor: reamin­tiți-vă ce vi se părea, când­va, atrăgător la omul de lân­gă dvs. Pasul cel mai im­por­tant este preluarea res­pon­sabilității pentru pro­pria dvs. stare de bine. Ce pot fa­ce ca să mă simt, din nou, bine? Pe această bază se poate „lu­cra” mult mai ușor la o re­lație. Dar fără a uita ordinea: EU, apoi Tu și pe urmă Dragostea.

TEST

Citiți în liniște următoarele întrebări și bifați-le pe cele la care puteți răs­pun­de DA.

1. În momentul de față preferați să fiți singuri?

2. Dispoziția dvs. este foarte schimbătoare?

3. Vă chinuie, adeseori, o neliniște interioară?

4. Vi se pare mai greu să vă concentrați, în ultima vreme?

5. Suferiți, în prezent, de o lipsă de autoîncre­dere?

6. Vă gândiți mult? Mai ales la relația dvs.?

7. Nu vă mai bucurați, cu-ade­vărat, de acțiunile comune cu partenerul dvs.?

8. Viața dvs. sentimentală e lip­sită de firesc? Vă străduiți, ca să puteți fi afectuoși?

9. Vi se pare mai ușor să vă pre­o­cupați de problemele altora decât de ale dvs.?

10. Aveți o înclinație spre per­fecționism și preferați să vă rezolvați singuri proble­me­le, decât să apelați la al­ții?

11. Nu mai reușiți să vă rela­xați la fel de bine în pre­zența partenerului dvs.?

12. Sunteți adeseori obosiți când veniți acasă de la serviciu?

13. Aveți – în mod regulat – sentimentul că funcționați pe pilot automat?

14. Simțiți adeseori un vid interior și lipsă de motivație?

15. Vi se-ntâmplă, uneori, să nu mai știți ce-ar trebui să simțiți?

16. Vă simțiți lipsiți de inițiativă, când aveți la dispoziție o zi întreagă cu partenerul dvs.?

17. Vi se pare, uneori, că totul e lipsit de sens?

18. Vă simțiți epuizați fizic?

19. Aveți senzația că v-ați schimbat și că une­ori nu vă mai recunoașteți?

20. Chiar mai ascultați poveștile partenerului dvs.?

21. Uneori chiar nu puteți înțelege ce se-ntâm­­­plă cu partenerul dvs. și ce vrea de la dvs.?

22. Aveți senzația că v-ați săturat atunci când reflectați la relația dvs.?

23. Sunteți mai iritați și mai lipsiți de ama­bilitate cu partenerul dvs. decât înainte?

24. Vă simțiți adeseori nedreptățiți de parte­nerul dvs.?

25. Vi se pare dificil să-i arătați partenerului dvs. cât de tare îl iubiți?

26. Sunteți, în mod frec­vent, prea epuizați pen­tru o re­lație sexua­lă?

27. Aveți din ce în ce mai multe probleme fi­zice?

28. Îi acordați mai puțină atenție, decât îna­inte, par­tenerului dvs.?

29. Aveți sentimentul că în curând nu veți mai pu­tea suporta?

30. Sunteți deprimați ade­se­ori?

31. Aveți mult prea puțin timp pentru „singu­ră­tatea” în doi?

32. Vă distanțați tot mai mult de partenerul dvs.?

33. Mai aveți vreo speranță că relația dvs. va redeveni, vreodată, una fericită?

34. Dormiți rău și, în general, prea puțin?

35. În momentul de față, ați renunța cu plă­cere la a face dragoste cu partenerul dvs.?

36. Aveți, frecvent, o atitudine nervoasă și agresivă față de partenerul dvs.?

37. Vă simțiți prea puțin susținuți de parte­nerul dvs.?

38. Vi se pare mai ușor să vă criticați parte­nerul, decât să-i spuneți ceva frumos?

39. Veniți acasă, după serviciu, fără aceeași plăcere ca înainte?

40. Momentele când râdeți cu partenerul dvs. sunt tot mai rare?

41. Faptul că partenerul dvs. își dă silința nu vă mulțumește în mo­men­tul de față?

42. Vă simțiți oarecum cap­tivi, astfel încât to­tul vi se pare o po­vară?

43. Aveți senzația că, în­tr-un anumit fel, nu fa­ceți decât să funcționați, și-atât?

44. Uneori, ați prefera să ple­cați, pur și sim­plu?

Dacă ați răspuns spontan și onest la aceste întrebări, rezultatul este sim­plu de interpretat. Cu cât e mai mare numărul de DA-uri, cu-atât e mai ridicat riscul dvs. de burn­out. Mai numărați o dată cu atenție. De câte ori ați bifat DA?

DA – de 0-3 ori

Sincere felicitări, relația dvs. e sănătoasă, chiar dacă nu strălucește permanent soarele. În fiecare relație există câteva mici disonanțe. Nimic tragic, pentru că v-ați însușit strategiile potrivite pentru a le ține sub control. Excelent, mergeți înainte!

DA – de 4-8 ori

Chiar dacă vă simțiți adeseori obosiți, riscul dvs. de burnout este, încă, redus. Sunteți foarte angajați în viața de cuplu, chiar dacă profesioniști 100% fiind, nu sunteți pe deplin mulțumit de dvs. înșivă. Trebuie, deci, să mai lucrați la sentimentul propriei valori. Chiar dacă n-ar prea părea așa, sunteți niște parteneri de viață extraordinari! Și, ca lucrurile să rămână așa, ar fi bine ca pe viitor să vă acordați mai multă atenție și să vă apreciați în mod conștient viața.

DA – de 9-15 ori

La o analiză superficială, totul pare a fi în ordine – vă ocupați de partenerul dvs. și investiți mult în această relație. Dar exact aici se ascunde riscul de burnout. Pentru că vă copleșește deja, probabil, măcar din când în când, o stare de obo­seală ceva mai intensă. Și poate că de aceea nu vă mai implicați atât de mult pe cât v-ați aștepta s-o faceți. Primele mici semnale de alarmă au și apă­rut. Multe din gesturile de afecțiune pe care vreți să le faceți se opresc la nivelul de intenție. Scân­teia care le aprindea s-a stins.

DA – de 16-26 ori

Riscul dvs. de burnout e foarte ridicat! Ar fi mai bine să vă lăsați ajutați, pentru a stopa, cu succes, această evoluție nesănătoasă. Ignorarea repetată a acestor semnale, continuând în același mod, de parcă nu s-ar fi întâmplat nimic, poate avea urmări nu întotdeauna plăcute. Probabil că vă străduiți, de ceva mai multă vreme, să rezistați și să nu cedați, dar în felul acesta, apare un dor de repaus din ce în ce mai pronunțat. De un răgaz doar pentru dvs. și de un timp de gândire. Fără obligații. Ar fi bine să luați în serios aceas­tă nevoie și să vă acordați timpul necesar. Poate ați reuși să petreceți singuri un sfârșit de săptămână. Încă mai puteți interveni pen­­tru a sto­pa totul. E im­portant să acționați acum, fiindcă alt­minteri, vă puneți în pericol nu doar relația, ci și sănăta­tea!

DA – de peste 26 ori

Probabil că rezultatul acestui test nu vă va mai sur­prinde. Dacă a trebuit să răspundeți DA la atâtea întrebări, semnele unei crize serioase sunt deja mult prea clare pentru a le putea nega. Sus de tot, în agenda dvs., ar trebui, încă de astăzi, să se afle o nouă provocare: auto­iubirea radicală. Aveți nevoie urgentă de o pauză mai lungă – cel mai bine și de o pauză de relație – pentru a prinde din nou puteri, fiindcă nu vă aflați doar în pericol, ci în plin burnout. Probabil că pentru moment nu puteți și nu vă doriți să vă mai imaginați un viitor comun și ați prefera să plecați. Decât să funcționați pe automat, pur și simplu, și să așteptați să se schimbe ceva, ar fi mai bine să puneți dvs. în mișcare schimbarea de care aveți atâta nevoie. Și nu trebuie să treceți singuri prin această încercare. Cereți ajutor – nu e nimic rău în asta, ba dimpotrivă! Cel mai bine ar fi să vorbiți cu cineva care poate analiza problema nepărtinitor și în care să aveți deplină încredere. Un prieten, o rudă dragă, un psiholog. S-ar putea să vi să pară greu, pentru că, în clipa de față, vă lipsește forța necesară. Dar cu cât o faceți mai din timp, cu-atât mai repede ați putea fi ajutat să pu­neți capăt acestui „coborâș” și să priviți din nou, cu speranță, spre viitor.

Ce ne facem cu prietenii?

• Din ecuația „burnout”-ului sen­ti­mental fac parte și prietenii, o „zes­tre” pe care mulți dintre noi încear­că să o impună în cuplu. Când ei de­vin prieteni comuni, e un câștig. Când nu sunt acceptați, devin un ba­last și chiar o amenințare •

Îți iubești partenerul, dar nu și pe amicii lui

Aceleași hobby-uri, aceleași preocupări, ace­lași cerc de prieteni cu care ies seara în oraș sau pleacă în concedii… În mintea multor oameni, aceas­ta este imaginea unui cuplu perfect. Reali­tatea se dovedește însă adesea diferită, și asta, mai ales pentru cei care se află la începutul unei relații. Prietenii noului nostru partener nu sunt neapărat compatibili cu noi, afișează compor­ta­mente pe care le găsim ciudate. Ce e de făcut în acest caz?

Discutați despre antipatia dvs., dar pe ton blând

Contează mult cum ne manifestăm antipatia față de prietenii „anexați” cuplului de către unul din parteneri. A discuta despre antipatie este în regulă, dar problema este cum o faci. De pildă, în loc să spunem „Oamenii ăștia sunt groaznici, cum poți avea asemenea prieteni?”, putem da do­vadă de mai multă empatie, încercând să ne determinăm partenerul să mediteze el însuși asupra eventualelor probleme. De exemplu: „Ai observat că prietenul tău exagerează cu al­coolul? Mi se pare periculos pentru el” sau „Mă întreb dacă prietenul tău a fost mereu atât de zgo­motos”. Important este să nu ne trans­for­măm în judecători. Dacă ne formulăm ne­mul­țumirile sub formă de îngrijorări, partenerul nostru va înțelege mai bine că prietenii săi re­pre­zintă o problemă și că e cazul să scape de niș­te relații nesănătoase.

Nu vă obligă nimeni să aveți prieteni comuni

„Iubirea are de-a face cu autonomia și cu capacitatea de a-i oferi celuilalt spațiu să res­pire”, spun psihologii. „Asta presupune ca fie­căruia dintre parteneri să i se permită să facă din când în când ce îi este pe plac”. Petrecerea timpului alături de prieteni ne face fericiți, iar asta are un efect și asupra relației de cuplu. Din păcate, nu toți înțeleg acest adevăr, și încearcă să se prefacă. Deși atitudinea falsă ne enervează, nu trebuie să renunțăm la relație. Iubirea ade­vărată conține în ea puterea de a explica și con­vinge.

Merită să participăm la o întâlnire cu amicii partenerului doar de dragul lui?

Înainte de toate, este important să ne analizăm pe noi înșine, în profunzime. Ar fi în regulă pentru mine să-mi petrec timpul cu prietenii partenerului meu? Aș face-o pentru că vreau eu sau doar de dragul lui? Să fim prezenți la întâlnirile cu prietenii doar ca o favoare pe care i-o facem partenerului nu este totdeauna de ajutor și, mai rău, e ceva ce poate duce, cu ușu­rință, la un conflict. „Important e să fim sin­ceri cu noi înșine și să-i comunicăm ce simțim partenerului nostru”.

DINA BRAN

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian