Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

ZODIACUL LUNII NOIEMBRIE

Foto: Shutterstock

– Brumar este o lună de răscruce. Planetele care au determinat apariția coronacrizei pe scena mondială se întrunesc pentru a treia (și ultima) oară în semnul Capricornului, pe 12, într-un aspect deosebit de strâns. Combinația energiilor lui Jupiter, Pluton și Saturn este asemenea unui butoi cu pulbere, pe care îl poate detona Marte, pe post de fitil în Berbec, pe 13, când se pregătește să-și reia mișcarea directă pe cer. Nimic nu se mai petrece cu jumătate de măsură, oamenii, instituțiile, guvernele, popoarele culeg ce au semănat. Cei care și-au propus obiective nobile și au muncit pentru ele pot fi răsplătiți de soartă cu multă generozitate. Cei care au acționat în scopuri egoiste, animați de o poftă nemăsurată pentru putere vor fi taxați fără întârziere. Pe 30 avem parte de o eclipsă de Lună în Gemeni, în urma căreia vom deveni conștienți de schimbările necesare la capitolul comunicare – în mod special cu copiii, rudele și vecinii, dar și cu persoanele cu care ne vedem toată ziua. Alt domeniu în care ne dăm seama că așa nu se mai poate îl constituie transporturile. Cu puțină distanță și judecată, multe dintre capitolele din viața noastră se pot însă îmbunătăți substanțial, până la finele anului, când vom avea parte de ultima eclipsă pe axa Gemeni-Săgetător –

BERBEC

Zeul protector se întoarce

Ați strâns o mulțime de ne­mul­țumiri, din 9 septembrie încoace, cât timp Marte s-a aflat în mișcare retrogradă. Nu este exclus să fi avut și conflicte cu diverse au­torități, care au adus la suprafață stări de mânie sau frustrare adânc îngropate în suflet. Mai aveți de răbdat până după 14, când Marte va redeveni direct și veți ști intuitiv ce schimbări, poate radicale, se cer întreprinse în viața dvs. Dacă într-a doua jumătate a lunii vă simțiți storși de energie, înseamnă că aveți tendința de-a vă reprima agresi­vi­tatea. În cazul în care vă simțiți împrospătați și eliberați, sun­teți în contact corect cu energia de auto­afir­mare a lui Marte.

BANI: Abilul negociator Mercur se află din 11 în Scor­pi­on, unde sosește și bănoasa Venus, pe 22. Împreună vă pot oferi con­tracte avantajoase. Zilele mai pu­țin faste din punct de vedere ma­terial sunt 17-18 și 28.

CARIERĂ: Oricare ar fi fost luptele cu șefii dvs., după 14 veți avea o reprezentare clară despre cât vă duc puterile și cum sunteți privit în mediul dvs. pro­fesional.

DRAGOSTE: Perechea vă privește cu afec­țiune, dar are nevoie să se facă as­cultată. Discuțiile despre trecut sunt productive până pe 4, iar cele despre viitor, între 6 și 10.

SĂNĂTATE: Problemele pri­vind labele pi­cioa­relor, circulația limfei și som­nul de calitate îndoielnică se pot acccentua în preajma datei de 29.

TAUR

Emoții contradictorii

Mulți dintre dvs. sunt încă nă­uci, ca urmare a puternicei Luni pline din semnul dvs., care v-a su­pus unui tir de emoții și porniri con­tra­dictorii. E bine ca în primele zile ale lui noiembrie să stați liniștiți și să nu luați decizii în baza acestor stări de spirit. Aspectele de la mijlocul lunii (12-14 fiind zilele cele mai turbulente) se pot solda cu neplăceri ori chiar ac­ci­dente. Deci nu ar fi cazul să porniți la drum lung, mai ales dacă asta pre­su­pune părăsirea granițelor țării. Un alt scenariu e ca reputația dvs. să aibă de suferit, în urma unor opinii expri­mate public.

BANI: Înainte de eclipsa de Lună de pe 30, ar fi bine să vă fa­­ceți niște calcule privitoare la chel­tuielile pe care le presupune trans­por­tul, dar și modul în care decurge co­municarea între dvs. și partenerii dvs. de afaceri ori bănci.

CARIERĂ: Inamicii dvs. ascunși se străduiesc din răs­pu­teri să vă strice ploile, dar dacă nu reușesc până pe 14, se pot da de gol și pot fi contracarați.

DRAGOSTE: Comunicarea revi­ne la normal în cu­plu, după 10, iar dacă știți să ascultați, din 22 revine și tandrețea.

SĂNĂTATE: Mare grijă la toate afecțiunile ce vizea­ză zona capului și mai ales ochii, la mijloc de lună.

GEMENI

Revizuiți-vă prieteniile

Mulți dintre dvs. sunt încă nă­uci, ca urmare a puternicei Luni pline din semnul dvs., care v-a su­pus unui tir de emoții și porniri con­tra­dictorii. E bine ca în primele zile ale lui noiembrie să stați liniștiți și să nu luați decizii în baza acestor stări de spirit. Aspectele de la mijlocul lunii (12-14 fiind zilele cele mai turbulente) se pot solda cu neplăceri ori chiar ac­ci­dente. Deci nu ar fi cazul să porniți la drum lung, mai ales dacă asta pre­su­pune părăsirea granițelor țării. Un alt scenariu e ca reputația dvs. să aibă de suferit, în urma unor opinii expri­mate public.

BANI: Înainte de eclipsa de Lună de pe 30, ar fi bine să vă fa­­ceți niște calcule privitoare la chel­tuielile pe care le presupune trans­por­tul, dar și modul în care decurge co­municarea între dvs. și partenerii dvs. de afaceri ori bănci.

CARIERĂ: Inamicii dvs. ascunși se străduiesc din răs­pu­teri să vă strice ploile, dar dacă nu reușesc până pe 14, se pot da de gol și pot fi contracarați.

DRAGOSTE: Comunicarea revi­ne la normal în cu­plu, după 10, iar dacă știți să ascultați, din 22 revine și tandrețea.

SĂNĂTATE: Mare grijă la toate afecțiunile ce vizea­ză zona capului și mai ales ochii, la mijloc de lună.

RAC

Puneți-vă în fruntea listei

Din iulie, deja, v-ați simțit ca în­tr-o menghină. Au fost pre­­siuni din toate părțile și pentru că nu aveați cum să-i împăcați pe toți, v-ați pus pe dvs. la coada listei. Nu prea mai puteți continua în stilul aces­ta. E cazul să în­ce­peți să vă destindeți. Vă puteți amu­za ală­turi de copiii dvs. sau să vă impli­cați într-un proiect creativ, ceva ce faceți pur și simplu de plăcere.

BANI: Până pe 5, e optim să lu­ați lucrurile din urmă, din punct de vedere al socotelilor gospo­dărești sau al cheltuielilor pe care le presupune familia. Făcând ajustările de rigoare, vă puteți trezi cu fondu­rile necesare pentru reparații.

CARIERĂ: Se prea poate ca relațiile cu șe­fii să fi trecut prin momente cri­tice, care pot culmina la mij­locul lu­nii. Între 12 și 14, mai ales, există riscul să aruncați prosopul în ring. Dacă sunteți siguri că nu mai supor­tați si­tua­ția actuală e ok, dacă nu, aș­teptați o săptămâ­nă.

DRAGOSTE: În presiunea ivită între ca­­rieră și cu­plu, ceva trebuie să cedeze. Parte­nerul dvs. este mai to­le­rant ca îna­inte, dar vă cere impli­ca­re.

SĂNĂTATE: Eclipsa de Lună din 30 vă poate accentua problemele legate de în­cheieturile brațelor și aparatul res­pirator superior.

LEU

Evitați excesele

E bine să fiți atenți dacă vă aflați într-o călătorie, la mijlocul lu­nii. Pe 12 și pe 14 mai ales, e cazul să con­duceți cu prudență, dacă sun­teți cu mașina. Se poate întâmpla și să vă luați la harță cu niscaiva tineri arțăgoși sau forțe de ordine aflate în plină criză de autoritate. Indi­fe­rent câtă dreptate aveți, a­min­tiți-vă că cel mai deștept ce­dează. Mult mai bine le mer­ge Le­ilor casnici, care se apucă să meș­te­rească cu spor prin casă, din 11 în­colo. Motivați de o ast­fel de hărnicie, cei din familie s-ar pu­tea să vă dea o mână de ajutor sub forma unui cadou sau a unor bani.

BANI: Acești bani ar trebui chib­zuiți cu mare atenție, deoa­rece schimbarea de direcție a lui Nep­tun, pe 29, ar putea coincide cu un fel de cădere a vălului de pe ochi. Reve­lații de genul: „Vai, am uitat de im­po­zitul pe casă!” ar putea să-și gă­sească o rezolvare rapidă, dacă nu ne-am repezit să cheltuim respectivii bani.

CARIERĂ: Ați observat că ideile și inițiativele singure nu concretizează proiecte. Pro­cedați metodic, pas cu pas, dacă nu doriți ca, la mij­locul lunii să se ducă totul de râpă.

DRAGOSTE: E posibil să cu­noaș­teți mai multe persoane fer­mecătoare între 5 și 10, iar dintre ele aveți timp să o alegeți pe cea mai po­trivită până pe 21.

SĂNĂTATE: Orice exces va fi taxat neîntârziat la mijlocul lunii. Evitați orice încarcă ficatul sau pancreasul.

FECIOARĂ

Vă paște risipa de bani

În ultima vreme v-ați propus să demonstrați lumii de ce sunteți în stare. Unii dintre dvs. și-au pro­iectat ambițiile personale sau visu­rile nerealizate asupra co­pii­lor. Alții și-au adus aminte de talente latente, apucându-se să le lucreze. Ul­tima categorie a încercat să se re­mar­ce făcând speculații, pentru a-și crea un nou standard social. Cei care au reușit să procedeze cu mai puțină în­dârjire, în oricare dintre aceste di­recții, și au procedat cu moderație și consecvență, pot începe să culeagă roadele.

BANI: Faceți-vă bi­lanțul ve­ni­turilor și cheltu­ie­lilor îna­inte de data de 5, când aveți cea mai obiec­tivă perspectivă asu­pra lu­crurilor. În ca­zul în care constatați că ați risipit mulți bani pe distracții sau jocuri de noroc, puneți stop acestora fără ezi­tare.

CARIERĂ: Până la eclipsa din 30, n-ar strica să fa­ceți un bilanț al felului în care arată comunicarea cu șefii.

DRAGOSTE: O poveste de iubire alambicată și poate de-a dreptul obsesivă ajunge la un moment de deznodământ la mij­locul lunii. E bine să țineți cont și de părerea familiei.

SĂNĂTATE: Pe 17 și 18 există un pericol de in­fecții, în special la nivelul uroge­ni­tal. Pe 28, acestea pot lovi cu precă­dere rinichii.

BALANȚĂ

În brațele lui Venus

Lăsând deoparte micile dar sâcâitoarele neajunsuri pe care le provoacă Mercur retrograd în semnul dvs. până pe 4, patroana dvs., Venus, vă protejează până pe 21. Nici primele zile ale lunii nu trebuie să fie vreo corvoadă, dacă le dedicați unor activități cum ar fi îngrijirea corporală, în cazul în care v-ați neglijat. Cel mai productiv este intervalul 5-10, în care vă faceți înțeleși cu ușurință și grație, spre folosul tuturor relațiilor dvs. Drumurile și studiile pot trece în prim-planul atenției dvs. începând din 22, iar eclipsa din 30 vă poate modifica întrucâtva perspectiva inițială.

BANI: Nu stați rău nici la acest capitol, din 11 vă ies cu ușurință contracte lucrative, iar după 21 se poate ivi o colaborare.

CARIERĂ: Relațiile cu colegii au fost plăcute în ultimele două luni, dar cumva su­per­ficiale. Aveți, e drept, mai mult de tras ca îna­inte, ceea ce vă va deveni deosebit de limpede în jurul lui 29.

DRAGOSTE: Aici pot să sară scântei (și nu de artificii), când situații iritante ce persistă din vară ajung să devină intolerabile. În­cărcătura maximă e pe 11 și 14. Totul se poate sfâr­și cu bine, dacă nu se amestecă familia.

SĂNĂTATE: Revenirea în mișcare directă a lui Neptun în 29 poate duce mai întâi la umflarea labelor picioarelor și circulația greoaie a limfei.

SCORPION

Vă cresc veniturile!

Pentru a vă bucura în liniște de perioada pe care v-o va oferi micul benefic Venus, aflat în semnul dvs. din 22, e necesar ca, până pe 4 inclusiv, să luați niște măsuri de precauție. Din fericire, aveți acel radar interior cvasi-infailibil, care vă ajută să discerneți între persoanele care vor să vă atragă în bârfe sau comploturi, și cele care doresc să vă ofere infor­mații realmente utile, menite să vă ferească de încurcături. Între 5 și 21, unii prieteni s-ar putea să aibă nevoie de ajutorul dvs. dezinteresat. Chiar dacă asta presupune un oarecare efort, ar fi indicat să-l oferiți.

BANI: Din iunie vă tot străduiți să puneți la punct niște investiții, cu sorți schim­bă­tori. Între timp vă pot crește însă veniturile indi­rec­te, și anume după 21. Eclipsa din 30 va constitui elementul decisiv în privința afacerilor.

CARIERĂ: Se pare că evoluați într-un context în care se înfruntă mai multe tabere, cu încrâncenare. Încercați să rămâneți ca românul imparțial, fără a vă alătura explicit vreunei facțiuni.

DRAGOSTE: Mulți dintre dvs. s-au complăcut în idealizarea unor ființe ale căror merite erau mai mult în ochii dvs. O deșteptare bru­ta­lă se poate petrece prin intervenția celor din anturaj.

SĂNĂTATE: Aveți grijă de plămâni și de ri­nichi, până pe 4 inclusiv. La mij­locul lunii, zona capului poate fi atinsă de diverse suferințe, la modul acut.

SĂGETĂTOR

În răspăr cu lumea

Întregul dvs. sistem de va­lori a intrat în degrin­go­ladă, încă de la începutul anului. E vorba și despre anumite puncte de re­ferință la care a venit momentul să renunțați, căci au devenit perimate și au intrat sub atac, din vară. Nu v-ați simțit acceptaţi, ci dimpotrivă, con­strânși. Ca părinți Săgetători, se poate să consta­tați că odraslele vă contestă de­ciziile. În oricare dintre variante, la mijlocul lunii, veți pune pi­cio­rul în prag, probabil fără me­na­ja­mente. Dacă până atunci vă ordonați însă nemul­țumirile în min­te și veniți cu propuneri cons­tructive, con­flic­tele vor fi atenuate.

BANI: Și la acest capitol sunt posibile crize, în aceeași perioadă a lunii. Nu vă axați pe speculații și nu încercați să rezolvați vreo situație aruncându-vă în jocuri de noroc.

CARIERĂ: Dacă la serviciu colegii bârfesc unii pe seama altora, atitudinea în­țe­leaptă ar fi cea de mediator. Venus vă poate fi de folos în acest sens, începând din 22. Foloasele se vădesc mai încolo.

DRAGOSTE: Situațiile care apar în viața de cu­plu nu pot fi controlate, dar une­le sunt plăcute, cum ar fi cele care se petrec pe 15.

SĂNĂTATE: Dacă ați avut vreo gripă sau o infecție respiratorie în octom­brie, e bine să faceți un tratament de întărire a imunității, după 10.

CAPRICORN

Între amor și prietenie

Cei mai mulți dintre dvs. au ajuns la capătul răbdării cu privire la o situație legată de ca­să, familie ori ambele. Problemele au debutat cel mai probabil prin iulie, când s-au ivit divergențe le­gate de o decizie. Deși e probabil să fi ajuns la o în­țelegere de principiu, din septembrie încolo s-au produs tergiversări sau schimbări de atitudine în pri­vința celor convenite. Întreaga situație culmi­nea­ză la mijlocul acestei luni. Dacă este cumva posibil, nu interveniți dvs. direct în conflict, ci rugați pe ci­neva să preia funcția de mediator.

BANI: Pe 17 și 18, e posibil să găsiți modali­ta­tea cea mai potrivită pentru a reface o in­vestiție ori afacere. Poate fi vorba despre un proiect care trenează din primăvara lui 2018.

CARIERĂ: La început de lună e bine să reveniți asupra unor teme profesionale cu șe­fii dvs. Ideal e să clarificați aceste lucruri până pe 5. Ulterior totul va merge mai bine. Eclipsa de Lună din Gemeni, de pe 30, vă va arăta cu care dintre co­legi e bine să schimbați stilul de comunicare

DRAGOSTE: O relație mai ciudată pendulează im­previzibil între amor și priete­nie. Până pe 21, e indicat să consolidați mai degrabă latura prietenească.

SĂNĂTATE: Cei cu probleme cardiace și res­piratorii ar trebui să se îngrijească din 21.

VĂRSĂTOR

Prea multe poveri

Toate poverile pe care le duceți în cârcă de ani buni au sfârșit prin a vă obosi rău de tot. Le faceți cumva față, dar simțiți că orice vine în plus e ca paiul care a rupt spinarea cămilei. Ți­neți-vă departe de con­flic­te cu vecinii ori rudele. Interac­țiunile cu prietenii din stră­inătate, studiile sau lecturile vă pot oferi mo­mentele de relaxare de care aveți atâta nevoie.

BANI: La început de lună mai aveți parte de zile în care fluxul monetar curge cu ușu­rință spre buzunarele dvs. Nu porniți însă de la ideea că va fi mereu așa, mai puneți și ceva deo­parte, ca să nu aveți vreo surpriză neplăcută în preajma lui 29.

CARIERĂ: Comunicarea cu șefii n-a fost gro­zavă luna trecută, însă dacă res­pec­tați observațiile acestora, se poate produce o împă­ciuire. Le reintrați în grații după 21.

DRAGOSTE: Vă simțiți un pion al sorții, dar după eclipsa de Lună din 30, veți înțelege mai bine rostul acestor lecții. Fie e nevoie să luați mai în serios poveștile de iubire ori, dimpotrivă, e cazul să fiți mai jucăuși.

SĂNĂTATE: Chiar dacă în perioada 11-14 suferiți incidente minore, acestea ar putea redeclanșa probleme cronice.

PEȘTI

Nu abuzați de prieteni

În toamna asta ați fost scutiți de probleme majore. Când pe cer se profilau nori ame­nin­țători, interveneau prietenii, și lucrurile se re­zol­vau fără bătăi de cap pentru dvs. Și în prima ju­mătate a acestei luni aveți parte de prieteni plini de solicitudine, dar ca să nu le pierdeți bună­vo­ința, ar fi cazul să vă mobilizați și dvs. în situațiile în care știți că vă puteți descurca și singuri. Alt­minteri, s-ar putea să constatați, în preajma datei de 29, că cei pe care i-ați tot chemat în ajutor s-au cam săturat să fie chemați să vă salveze. În cazul în care acasă apar situații pe care nu știți cum să le gestionați, eclipsa din 30 vă poate aduce răs­punsul.

BANI: La mijloc de lună, îndeosebi pe 11 și 14, banii pot deveni un subiect explo­ziv în relațiile dintre dvs. și prieteni. Se poate ca unul dintre ei, pe care l-ați considerat un fel de sponsor, să pună piciorul în prag.

CARIERĂ: Intrarea Soarelui în Săgetător, pe 21, vă reaprinde ambiția, care în ultima vreme a cam dormit.

DRAGOSTE: E foarte posibil ca în ultima vre­me să vă fi complăcut în rolul cuiva sensibil, lovit pe nedrept de soartă. Această ati­tudine se poate întoarce împotriva dvs., în preaj­­ma datei de 29.

SĂNĂTATE: Tot pe 29, energia dvs. este stag­nantă, labele picioarelor sunt sen­­­sibile și somnul greu.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian
ro_RORomanian