Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

Sfaturi în plus, pentru cei cu „capacitate scăzută”

– Întrebări ajutătoare –

Cum vă îmbunătățiți capacitatea de gestionare a stresului?

Foto: Shutterstock

Felicitări! Dvs. izbutiți să duceți la bun sfâr­șit o mulțime de lucruri. Însă, cel mai adesea, vă bifați succesele din mers, continuând să munciți în același ritm. V-ați deprins să marcați în programul zilei numai punctele de pornire ale unor activități, nu și pe acelea unde ele ajung la linia de sosire. Opriți-vă puțin, ca să vă sărbătoriți reușitele, fie și doar cu un mic elogiu adus propriei persoane … în gând.

Pentru ce?

Stresul apare și atunci când facem unele lu­cruri numai fiindcă suntem împinși de simțul datoriei, iar nu din toată inima. Prin urmare, întrebați-vă mereu: „Pentru ce fac asta?” Astfel, s-ar putea să descoperiți brusc că „lupta” dusă în fiecare dimineață cu copilul, care tot refuză să se îmbrace singur, nu e deloc lipsită de sens. Căci răspunsul la întrebarea „Pentru ce?” este: „Pentru ca micuțul meu să nu mai fie dependent de mine.” A-ți învăța copilul de la o vârstă fragedă să se descurce singur este una din cele mai importante misiuni ale părinților, care jus­tifică și face tolerabil gestul de impu­nere a voinței adultului în fața celor mici. Iar dacă nu găsiți un răspuns satis­făcător pentru o acțiune care vă provoacă stres, ar fi mai bine să renunțați la ea.

Sunt capabil/ă să fac asta?

Cine se simte mai slab decât este în realitate își amplifică stre­sul. Concentrați-vă asupra situației concrete: „Ce mi-ar alunga oboseala în această clipă? Am nevoie de o pau­ză? Să cer ajutorul cuiva. Sau gândiți-vă dacă nu cumva problema nu este totuși urgentă și poate fi rezolvată, la fel de bine, în ziua ur­mătoare. Veți constata că, aproape întotdeauna, există aici și acum posibilitatea de a debloca o acțiune. Trebuie doar s-o găsiți.

Spuneți-vă „Da”

Auzim adesea spunându-se că ar fi suficient să învățăm a pronunța cuvântul „Nu”, pentru ca nivelul nostru de stres să scadă. Afirmația are o bază reală. Psi­ho­logii între­buin­țează frec­vent termenul de „asertivitate”, prin care înțeleg o însușire deo­sebit de importantă pentru menținerea echi­librului psihic: o îmbinare de fermitate în apăra­rea nevoilor noastre esențiale și de comunicare cordială cu oamenii din jur. Sau, altfel spus, abilitatea de a refuza în modul cel mai civilizat solicitările care, într-un fel sau altul, ne-ar aduce prejudicii. Însă multora dintre noi, le vine greu să se comporte astfel. Încercați, deocam­dată, o procedură inversă: încuviințați-vă dorin­țele, oferindu-vă un „Da”. De exemplu: „Da, țin mult ca la sfârșitul săptămânii să-mi rezerv puțin timp pentru mine, măcar o oră.” Dacă veți rosti fraza în așa fel încât s-o simțiți realmente cu toată ființa, vă va fi mai ușor să declinați invitația unei prietene, în cazul când ea vă va abate de la planul stabilit.

Economisiți-vă energia

Unele lucruri nu stau în puterea noastră, pur și simplu. Atunci când o situație vă stresează, ve­rificați-o din acest punct de vedere. Luați două coli de hârtie, scrieți pe prima „Ce stă în puterea mea”, iar pe a doua „Ce nu stă în puterea mea – pentru că n-am cum să schimb, sau pentru că n-are nici o legătură cu mine”. Concentrați-vă mai întâi asu­pra hârtiei pe care veți nota ceea ce este nemodi­fi­cabil în viața dvs., și reflec­tați la toate acele aspecte ale situației pe care va trebui să le acceptați așa cum sunt. Apoi, mutați-vă atenția pe cea de-a doua foaie de hârtie și analizați-vă șansele: „Ce posibilități am la dispoziție pentru a in­fluența situația în așa fel încât ea să devină mai ușor de suportat pentru mine?”

Fiți un vultur

Veți înțelege acest îndemn, dacă vă gândiți la faptul că vulturul simbolizează vigoarea, li­bertatea și agerimea necesare pentru a percepe o imagine de ansamblu. Lansați-vă într-o călă­torie imaginară. Ridicați-vă în văzduh și de acolo, de sus, cuprindeți-vă cu pri­virea întreaga viață. Ce ve­deți? Ce vă place? Cine vă în­soțește pe drumul vieții? Poate că, în spatele unui lanț de munți, există un tărâm necu­noscut, care vă așteaptă să-l explorați? Când considerați că ați văzut destul, coborâți și așe­zați-vă într-un loc unde vă simțiți în siguranță. Res­pirați calm și profund. Ce inspi­rație va aduce această călătorie în existența dvs. cotidiană?

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian
ro_RORomanian