Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

TANA ROȘCA – „ghicitoarea în stele” a revistei Formula AS: „O zi din viața mea imaginară se poate compara cu un roman”

De când lumea și de când gripa…

– De ani de zile îi ții la curent pe cititorii revis­tei noastre, despre ce le este scris în stele. O maes­tră a zodiacului! N-ai putea să prezici ceva și des­pre coronavirus? Cum arată viitorul lui? Pleacă? Rămâne? O să mai avem de-a face cu el?

– Din câte știu de la numeroșii mei prieteni doc­tori, cu care comunic neîntrerupt, coronavirusul face parte din tulpina fiecărei gripe sezoniere. El există de când lumea și de când gripa, va mai exista mult și bine, travestit, mereu, într-o înfățișare nouă, căci oamenii se imunizează la gripa sezonieră, și dacă el nu face o mutație, nu mai are pe cine să ata­ce în sezonul următor. Campania electorală care i s-a făcut l-a pus, însă, într-o cu totul altă lu­mină. Astrologic vorbind, această epidemie este pro­vo­cată de ceva mult mai insidios, așa cum ne suge­rează prima conjuncție Saturn – Pluton (două pla­nete severe și sumbre) aflate în Capricorn, din 12 ianuarie 2020. Ea a luat amploare în 20 februa­rie, când acestei conjuncții i s-a adăugat Jupiter, zeul zeilor, care a contri­buit la proliferarea pandemiei, dar și a me­diatizării excesive a ei. În mod nor­mal, după cea de-a treia conjuncție dintre cele trei planete, care a culminat nu de mult, la mijlocul lui noiembrie, vâlva legată de boală se va stinge și atenția publicului va fi îndreptată în di­recții noi.

– Pe tine, personal, cunoștințele legate de zodiac te ajută să te aperi de provocările pandemiei? Cum arată o zi din viața ta?

– Astrologia m-a ajutat întotdeauna să iau lucrurile mai puțin personal, să depășesc un simplu punct de vedere. Ea mi-a oferit o adevărată perspectivă, pe care, crede-mă, mintea mea rațională refuza uneori să o accepte. Dar în dece­niile de când mă pasionează studiul as­trelor și al destinului omenesc, mi-am dat seama că, de fiecare dată, cea care avea dreptate era astrologia, și nu gândirea mea omenească, care, prin însăși natura ei, este limitată și subiectivă. O perspectivă ca aceea pusă la dispoziție de astrologie îmi oferă un cadru de referință mai larg, care mă ajută să obiec­tivez ceea ce se întâmplă. Și să mă obiectivez și pe mine. În privința zilelor vieții mele, ele sunt cât se poate de previzibile. Văzute din afară, programul meu zilnic e unul mai degrabă riguros, căci detest pierderea de timp. Cu totul altfel arată experiențele mele interioare, care sunt bogate și fascinante, uneori o zi din viața mea se poate compara cu un roman.

Un Crăciun imprevizibil

– Vine Crăciunul! Cum arată aspectele lui zodiacale?

Tana și Pufi

– Crăciunul stă anul acesta sub semnul impre­vizibilului, cel puțin în ceea ce privește România. După cum probabil știi, țara noastră se află sub semnul Vărsătorului, iar marea conjuncție Jupiter-Saturn, care se produce o dată la 19, 8 ani, se întâm­plă fix pe 21 decembrie, în perioada premergătoare Crăciunului. Legat de asta, nu pot să nu mă gândesc că româ­nilor le place atât de mult să iasă iarna pe stradă, să se bucure de lumi­nile sărbătorilor, dar care anul acesta n-au fost aprinse, nici de Sf. An­drei, nici de Ziua Na­țio­nală, din criterii mes­chine, politice, fără să ofere măcar un strop de bucurie și de speranță bu­cu­reștenilor, și așa de­primați de amenințările pandemiei. Un Crăciun mohorât, așa cum a fost în ‘89… Trist, dar adevărat!

–  Oare stelele printre care trăiești spun și ceva de bine despre anul viitor?

– Știi cum se spune, că noaptea e întotdeauna cea mai întunecată, înainte de venirea zorilor. Noi mai avem de traversat trei luni și ceva dintr-un an gu­ver­nat de Lună, un an deosebit de greu. Iată cum este el descris într-un sinaxar interbelic: „Împărații și domnii vor scoate multe dări și or să îi supere mult pe supușii lor” . (Cu mine le-a reușit, sunt su­pă­rată.) „Or să se arate mulți hoți și căile nu vor fi sigure”. Vezi ce nebunie a fost la granițe și în legă­tură cu călătoriile, chiar și în interiorul țării. „Închi­sorile or să se deschidă cu silnicie și or să fie mulți închiși și la sfârșit arată că oamenii cei înțelepți și neguțătorii or să cadă din starea lor”. În astro­logie, ca și în astronomie, și ca la popoarele neîn­străi­nate de natură, anul începe odată cu echinocţiul de primăvară, pe 21 mar­tie, așa încât până atunci, influența majoră este cea a Lunii. La fel de capri­cioasă ca ea… Dar după Anul Nou, în­cepe să se facă simțită ener­gia guver­natorului noului an astro­logic, și anume Saturn.

Saturn aduce stabilitate

– Nici reputația lui Saturn, stă­pânul zodiacal al anului viitor, nu este prea bună…

La masa de lucru

– E cât se poate de adevărat că acest „personaj” sobru este supranumit în as­trologie „marele malefic”, dar spre deo­sebire de Lună, care-și schimbă forma în fiecare seară, Saturn este stabilitatea întruchipată. El nu face și desface, ci construiește, iar ceea ce construiește este solid. Până la echi­nocţiul de pri­măvară, energia Lunii și a lui Saturn se vor amesteca, ne vom cău­ta întruna direcția. După 21 martie, însă, Saturn își va face treaba, și iată cum: „Când stăpânește Cronos, care se numește Saturn, cu zodia Vărsă­torului de apă… împăratul și prietenii care sunt la palat cu el vor să vie la mari gânduri și griji, po­porul va avea mari casne (cazne) și tiranii de către Domni”. Dacă citim cu atenție, înțelegem că „Dom­nii”, adică acei conducători care sunt animați de credință și drep­tate, se vor ocupa de „căznirea” tira­nilor, care asu­presc poporul. Și mai aflăm că „îm­păratul va che­ma la sine înțelepți oameni și îi va cinsti”. Schim­bările care se prefigurează vor semăna, în mare măsură, cu cele petrecute la noi între 1991-1993, iar faptul că marele benefic Jupiter îl însoțeș­te pe Saturn în cea mai mare parte a anului (până pe 13 mai, apoi între 29 iulie și 29 decembrie) ne îndrep­tățește să sperăm că vom avea parte de niște schim­bări reale, spre binele nostru, al tuturor.

Ruxandra Constantinescu

Fără ezitare, Ruxandra Constantinescu face parte dintre cei cărora scriitoarea Sânziana Pop le-a schimbat cursul vieții, tranșant. Mărturisește că-și dorise dintotdeauna să facă parte dintr-o echipă cu care Sânziana lucra (reportajele realizate la televiziunea națională au rămas de referință, până astăzi!). Deși absolventă a Universității Politehnice din București, pasiunea scrisului a fost ca pilitura de fier în apropierea magnetului uriaș numit Sânziana Pop. S-a nimerit ca prima lor întâlnire (1990) să fie o pecete definitivă, neatinsă până-n prezent, și să-i devină parte din echipa redacțională a revistei „Formula AS”. Înainte de asta, Ruxandra Constantinescu a scris la „Universul Bucureștilor”, la „Viitorul românesc”, „Seara”. Din 1991, face parte din redacția „Formulei AS” (scrie, difuzează revista, lucrează în publicitate), iar din 1994 până în prezent este secretar general de redacție. Visul de-odinioară este un prezent continuu.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian