Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

Selecția “Formula AS”

* Ben Lerner, Școala din Topeka, tra­du­­­cere și note de Andrei Covaciu, Editura Pandora M (tel. 021/300.60.90), 400 p.

Așa cum tinerii de azi nu mai seamănă cu aceia din anii 80-90 ai secolului trecut, și ro­man­cierii care îi reprezintă s-au schimbat și expe­ri­mentează alte limite. Există acum în toată lumea o tulburare a apelor, prea mult mâl ce degajă aburi otrăvitori e adus la suprafață. Resentimente individuale se coagulează în mișcări sociale haotice și pline de furie co­lectivă ușor de instrumentat politic. Toate acestea apar și în romanele unor tineri care își povestesc deruta prin intermediul unor personaje ce se simt neadecvate, nu-și pot găsi locul, fug mereu de ceva sau către ceva, traversând efemerul. În arena atât de concurențială a literaturii, fiecare își inventează arme noi pentru a se im­pune. Americanul Ben Lerner (n. 1979) a reușit datorită romanului pe care vi-l recomand acum, în care po­vestește despre caractere în criză, des­pre apartenență și loialitate, despre compli­cate legături de familie și prietenie, despre im­po­sibilitatea de a-și păstra cumpătul în epoca noas­tră nerezonabilă. Sau, mai bine zis, nebună. Axul povestirilor intersectate e orășelul Topeka, dez­vol­tat în jurul unei Fundații – de fapt un complex vestit de spitale unde vin să-și trateze afecțiuni psi­hiatrice oameni de pretutindeni. Elevii de la școala din Topeka sunt copiii personalului anga­jat la Fundație: medici psihiatri, psihologi, surori și infirmiere, cu identități hibride, proveniți la a doua sau a treia generație din al­te zone ale lumii și păstrând în me­moria familiei vechi drame. Personajul prin­cipal e Adam Gordon, al cărui tată, Jonathan, e psihiatru, iar ma­ma, Jane – psiholog devenit celebru ca autor al unor cărți de popularizare și sfa­turi pentru cupluri. Colegi și prieteni cu pă­rinții lui Adam sunt soții Davis, Sima (de origine persană) și Eric (al cărui tată fugise din Europa în timpul ascensiunii na­zismului) iar Jason, fiul lor, e prie­te­nul lui Adam. Tot la școala lor su­portă cruzimile co­piilor și Darren, fi­ul handicapat mental al unei surori medicale care l-a crescut singură. De­cupajul centrat pe fiecare din mul­tele personaje co­respunde unei forme narative decon­cer­tante la început, dar când începi să înțelegi legăturile de rudenie, de pri­etenie, de amor, re­lațiile profesionale dintre ele, lectura devine pasionantă, fiindcă părțile își fac ecou una alteia, cu perspective diferite și multă încăr­cătură emoțională. Aceste per­sonaje care analizează și se analizează – preo­cupate de trăirile, angoasele, traumele lor și, în mod spe­cial, de părerea pe care o are societatea des­pre ei – de­vin, din eroii unui roman, o oglindă a so­cie­tății americane și, mai mult, o parabolă a ba­la­mucului care e lumea de azi. Tonul lui Lerner are o ireverență simpatică, dar când atacă degra­da­rea discursului public, nocivitatea postacilor plă­tiți de pe rețelele sociale, dorințele și aver­siunile individuale manipulate profesionist prin torsiuni psi­hice îți dai seama că poliedrul rotit de ro­man­cier nu oglindește doar prezentul, ci și viitorul.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian
ro_RORomanian