Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

Selecția “Formula AS”

* Gary Richter, “Sănătatea ani­ma­lelor de companie”, traducere de Mugur Butuza, Editura Paralela 45 (tel. 0248/63.31.30), 424 p.

Știu că printre cititorii noștri sunt mulți iu­bi­tori de animale, dovadă stă rubrica “Din lu­mea necuvântătoarelor”, care nu duce lipsă de po­vești emoționante trimise de dvs. Numai cine nu a avut niciodată un animal de companie nu știe cum simpla prezență a acestuia ne poate îm­bogăți existența, cum îți schimbă sta­­rea de spirit dră­gă­lă­șenia și încre­derea lui, cum se creează în timp o legătură afectivă ca­re ne face să-l con­siderăm un mem­bru al fa­miliei. Stă­pâ­nilor de pisici și de câini le e adre­sată cartea aceasta scrisă de un vete­ri­nar ame­rican cu multă ex­pe­riență. Noutatea pe care o aduce dr. Gary Richter e că îmbină meto­dele medicale clasice cu procedee comple­men­tare – acupunctură, chi­ro­practică, homeopatie, suplimente alimentare pe bază de plante ș.a. Această “medicină inte­gra­tivă”, susține vete­rinarul, argumentând cu multe cazuri rezolvate de el, dă rezultate atât în profilaxie, cât și în bo­lile frecvent întâlnite la pri­etenii noștri blănoși. Convins că “animalele de companie joacă în societatea noastră un rol ce nu poate fi suplinit de indivizii umani”, dr. Richter ne învață cum să le asigurăm o viață să­nătoasă, deci cât mai lungă. Și o ia metodic, por­nind de la alimentație, capitol ce are un motto valabil pentru oameni și animale deopotrivă: “Mân­carea pe care o con­su­mați poate fi cel mai sigur și eficient me­di­cament ori cea mai lentă otravă”. Fiindcă pisicile și câinii au un ritm de îmbătrânire mai rapid, multe din bolile lor, re­pre­zentând efecte cumulative ale unei alimen­ta­ții proaste, ar putea fi prevenite: diabetul și afecțiunile urologice (preponderente la pisici), artrita și bolile inflamatorii cronice (la câini), alergii, boli dermatologice, suferințe ale ochilor – și la unele, și la alții. Mai întâi ni se explică no­țiunile de bază pentru necesarul nutrițional al animalelor de casă, începând cu apa, care tre­buie să le fie mereu la dispoziție, proaspătă și curată (de preferință filtrată). Am aflat că pisi­cilor le plac castroanele încăpătoare: “dacă mus­tățile lor ating marginile bolului, e puțin pro­babil să bea din el. Încercați să le puneți apă într-un vas mai larg și puțin adânc”. Animalele își iau lichidul necesar nu numai din ceea ce beau, ci și din ce mănâncă. De aceea dr. Richter ne sfătuiește să alternăm bobițele uscate cu con­serve în sos și mai ales cu hrană proaspătă, introdusă treptat (m-am mirat să aflu că pisicile sunt amatoare de pepene galben). Deși granu­lele, plicurile și conservele sunt mult mai como­de pentru stăpân, ele conțin subproduse, aditivi și mulți carbohidrați, nocivi dacă sunt folosite exclusiv. Industria de hrană pentru animale – o afacere generând anual multe miliarde de dolari – are interes pentru materii prime ieftine. De aceea veterinarul ne sfătuiește, pentru o dietă optimă, să le dăm animalelor, pe lângă bobițe, și preparate de casă din ingrediente proaspete, adăugând o sumă de rețete. Avantajul e că ieșim mai puțin costisitor la socoteală, iar dezavan­tajul că prepararea consumă timp. În funcție de diferitele afecțiuni diagnosticate câinelui sau mâței noastre, ni se recomandă anumite feluri de mâncare ca medicament, pe lângă metodele clasice și cele alternative de tratare, cu scheme clare de urmat. N-am loc să vă semnalez aici toa­te sfaturile utile pe care le dă Gray Richter cu privire la vaccinuri, sterilizare, deparazitare ș.a., dar fiindcă s-a dovedit că oamenii care au animale de companie trăiesc mai mult, e bine să știm cum să ni le păstrăm în preajmă, în formă bună, cât mai îndelung.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian
ro_RORomanian