Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

ZODIACUL LUNII APRILIE

Foto: Shutterstock

– Tensiunile între autorități (Saturn) și societatea civilă (Uranus) se domolesc treptat în aprilie. Câștigul de cauză înclină către societate, care are în cea de-a doua jumătate a lunii de partea sa aliați serioși, cum ar fi Soarele, Venus și Mercur în Taur. Pentru fiecare dintre noi, acest lucru înseamnă că ne revin, măcar în parte, dragostea de viață, de frumos, de relații plăcute și de artă. Numărul incidentelor în traficul rutier scade după 23, când Marte, supranumit și „planeta accidentelor”, iese din Gemeni și intră în Rac. Aici el poate să provoace certuri cu bărbații tineri și temperamentali din familie sau tăieturi, zgârieturi, înțepături, dacă ne apucăm să meșterim prin gospodărie. Luna nouă are loc în Berbec, pe 12 aprilie, accentuându-ne spiritul întreprinzător, în timp ce Luna plină din Scorpion, din 27 aprilie, ne oferă ocazia de-a găsi lucruri de calitate la preț bun, dacă mergem la cumpărături. Emoțiile sunt însă năvalnice și n-ar fi bine să facem vreo criză de gelozie. Armonia de la mijlocul lunii dintre Marte și Jupiter vine să ilustreze zicala potrivit căreia Dumnezeu ia partea celor curajoși. Putem lua decizii inspirate în afaceri, dar și în viața personală, și vom avea succes mai ales dacă nu acționăm din orgoliu. Intervin situații care ajută ca lucrurile să se așeze, nu neapărat într-un format vechi și confortabil, ci într-unul nou, dar inteligibil și (mai) stabil –

BERBEC

Calități de șef

Orice proiect de grup la care alegeți să vă alăturați, până pe 23, are mari șanse să fie unul reușit. E probabil să deveniți un exponent al acestui demers, iar reușita să vă facă numele cunoscut și să vă atragă stimă. Cei din anturaj vor avea ocazia să vă cunoască mai îndeaproape calitățile de lider. Ide­ile care vă vin în preajma datei de 16 în legătură cu o acțiune socială ori umanitară pot fi remarcabile. Nu încercați însă să faceți pe liderul în familie, din 24 încoace, dacă nu doriți să generați conflicte. Este de asemenea o perioadă în care ar fi bine să evitați reparațiile prin casă, de­oarece vă puteți răni. Mai bine chemați un meșter.

BANI: Perspectivele dvs. de-a vă spori veniturile cresc în cea de-a doua parte a lunii. Pe­rioa­da optimă pentru semnarea de contracte începe pe 20 și continuă până pe 4 mai, inclusiv.

CARIERĂ: La mijlocul lunii, în special între 16 și 18, tendința dvs. este să fiți mai șefi ca șefii. Mai aveți un hop, pe 28, când poate ieși la suprafață ceva ce nu ați făcut ori nu ați terminat.

DRAGOSTE: După Luna nouă din semnul dvs., pe 12, vă puteți implica afectiv mai mult în relația de cuplu. În apro­pierea Lunii pline din 27, vă puteți lăsa prinși în mrejele unei aventuri.

SĂNĂTATE: În preajma datei de 10 sunteți repe­ziți și riscați să vă accidentați. Șo­fați atent. Pot apărea, din senin, mi­grene.

TAUR

­­Verde la dragoste

În prima parte a lu­nii sunteți mai agitați ca de obi­cei. Se poate ca tot felul de oameni să tragă de dvs., cerându-vă ajutorul. Unii dintre aceștia, mai ales femeile, vă vor păstra recunoștință pentru ser­viciile aduse, în timp ce băr­bații s-ar putea să se dovedească ne­recunos­cători. Ba mai mult, să bâr­feas­că pe seama dvs. Fiți atenți la bâr­fe, ca să știți de cine ar fi mai bine să vă dis­tanțați. Și nu doar „social”. Lu­na nouă din 12 vă poate provoca o sta­re de nervi accentuată, deci e mai bine să stați acasă. Nu recurgeți la ener­gi­zante, care vă pot accentua starea, mai bine țineți o dietă lichidă. După 23, unii dintre prietenii dvs. au ieșiri tem­peramentale și au nevoie de dvs. ca să-i liniștiți.

BANI: În jurul datei de 17 puteți primi vestea unei măriri de salariu.

CARIERĂ: Creșterea veniturilor poate fi rezultatul unei promovări sau al schimbării locului de muncă actual, în favoarea unuia mai bine plătit, poate în străinătate.

DRAGOSTE: Pasiunea poate re­ve­ni până și în cuplu­rile cu state vechi, în preajma Lunii pline din Scorpion, din data de 27. Cu pri­vire la relațiile de iubire, această Lună plină poate semnifica trecerea la ur­mă­torul nivel.

SĂNĂTATE: Începând din data de 14, cei cu probleme cardiace ar trebui să ia măsuri de precauție în plus, evitând eforturile.

GEMENI

Recunoaștere profesională

Energicul Marte vă traver­sea­ză zodia până pe 23, ceea ce vă permite să o scoateți cu bine la capăt, cu multiplele lucruri în care sun­teți implicați. Unul dintre princi­palele obiective este să primiți recu­noaștere pentru nivelul cu­noș­tințelor dvs. Dacă sun­teți tineri, se poate să vă în­scrieți la un masterat la o fa­cultate prestigioasă. În ca­zul în care sunteți deja ex­pert într-un fel sau altul, vi se poate ivi posi­bilitatea de a preda, eventual chiar la nivel uni­versitar. Așteptați să treacă primele zece zile ale lunii pentru a vă lansa în direcția dorită. 17 și 18 sunt zile ideale.

BANI: Același Marte vă dă cu­raj, din 24 încolo, să vă lansați în proiecte noi. Pe 28 însă e bine să nu vă ocupați de ches­tiuni financiare.

CARIERĂ: Un șef vă poate călca pe nervi în așa hal, po­sibil prin inconsecvența lui, încât pe 9 și 10 să fiţi tentați să vă certați rău cu el sau să vă dați demisia. N-ar fi o idee bună.

DRAGOSTE: O persoană fermecătoare, pe care o cunoașteți cel mai pro­babil prin intermediul prie­te­nilor dvs., vă poa­te trezi in­teresul. Începeți prin­tr-o prie­tenie cu tentă ro­man­tică și ve­deți încotro evo­luează situația.

SĂNĂTATE: În cea de-a do­ua parte a lu­nii în­ce­peți să scăpați de starea de agitație și apetitul vă crește.

RAC

O primăvară cu frustrări

Prezența lui Marte în Gemeni, până pe 23, e responsabilă pen­tru frustrările prin care treceți. Se pare că meritele dvs. sunt mi­nimalizate ori chiar tre­cute cu vederea. De vină poa­te fi un competitor in­vi­dios, care nu se sfiește să vă vorbească de rău. Cel mai ușor îi demontați unel­tirile dacă vă păstrați calmul. Nu în­cercați să impresionați pe nimeni în perioada asta, fiți natu­rali și nu veți avea decât de câștigat. Pe 24, Marte își face intrarea în sem­nul dvs., ceea ce se întâmplă o dată la doi ani, scă­pându-vă de timiditate și dându-vă curajul necesar să vă afir­mați.

BANI: Aceia dintre dvs. care au reușit să dovedească luna trecută băncilor sau partenerilor lor de afaceri că stăpânesc arta riscului calculat pot primi propuneri tentante de a-și extinde aria de activitate, mai ales în preajma datei de 17.

CARIERĂ: Unii dintre com­petitorii dvs. tineri pot recurge la concurență ne­lo­ială. Vedeți-vă de treabă cu în­credere, nu pot să vă provoace vreo pagubă semnificativă.

DRAGOSTE: Cei care sunt deja în faza de ta­tonare cu cineva cu care ar dori să în­ceapă o relație de iubire își pot de­păși eventualele rețineri în preaj­ma Lunii pline din Scorpion, de pe 27.

SĂNĂTATE: În primul weekend al lunii ar fi indicat să vă țineți departe de surse de foc și să nu umblați cu instrumente tă­ioa­se.

LEU

Armonie în doi

Din 24, anumiți rivali încearcă să vă pună bețe-n roate, dar nu vă dați seama despre cine e vorba, pen­tru că aceștia lucrează în­tr-ascuns. Nu vi se în­tâm­plă mare lucru dacă întâm­pinați neadevă­ru­rile spuse pe sea­ma dvs. cu zâmbetul pe bu­ze și adu­când cu calm corecția nece­sară. Ace­ia dintre dvs. care au în­treprins în această perioa­dă că­lă­torii în străinătate se pot îm­prieteni cu oa­meni plăcuți și ins­truiți. Cei care au de dat examene la nivel universitar pot ieși în evidență în aceeași perioadă, care se întinde până pe 19 inclusiv, dar zilele cele mai bune sunt cuprinse între 5 și 14. Dacă par­ti­cipați la un eveni­ment public, live sau on­line, puteți lăsa o impresie puternică.

BANI: Ușor-ușor, deveniți mai realiști în privința sumelor de care dispuneți, dar pe 28 s-ar putea să vă lăsați din nou furați de iluzii. Investiți doar după ce vă asigurați de temeinicia afacerii.

CARIERĂ: Odată cu intrarea lui Venus în Taur, pe 14, in­teracțiunile dvs. cu șefii se pozi­ti­vează. Din 20 aveți multe discuții productive, iar proiectele în care vă angajați progresează frumos.

DRAGOSTE: La mijlocul lunii și în mod special pe 17 și 18, partenerul de cuplu vă face să vă simțiți deosebit de bine. La în­ceput de lună vă puteți îndăgosti la drum.

SĂNĂTATE: Deveniți mai mobili în cea de-a doua parte a lunii, cu condiția să vă odihniți.

FECIOARĂ

La inima șefilor

Vă stă gândul la o schimbare de mediu. Într-adevăr, v-ar prii o excursie, chiar dacă doar de week­end, către un loc mai aparte ori în străinătate. De dorit ar fi să o în­treprindeți după 14, când o să vă pu­teți destinde la un nivel mai profund. Prietenii vă cheamă să participați la mai multe evenimente începând din 24. Dacă vă implicați în organizarea acestora, s-ar putea însă să vă calce pe nervi cei care iau decizii de capul lor, fără să-i întrebe nimeni.

BANI: Soarele, Mercur și Venus sunt de partea dvs. în pri­vința creșterii veniturilor dvs. direc­te. Cel mai bun interval pentru a în­cheia noi contracte sau a le îmbunătăți pe cele existente este 5-14.

CARIERĂ: Cola­bo­ratorii dvs. fac treabă foarte bună și asta este în mare măsură me­ritul dvs., pentru că le insuflați o ati­tudine pozitivă și creativă. Dacă a­veți șefi, aceștia vor fi foarte mul­țumiți de fe­lul în care vă duceți sar­cinile la bun sfârșit.

DRAGOSTE: Perechea dvs. re­vine treptat cu pi­cioa­rele pe pământ, dar mai poate pier­de o dată priza cu realitatea în preaj­ma lui 28. În aceeași zi, se aran­jează raporturile și în relațiile de iu­bire.

SĂNĂTATE: Vești bune pentru starea generală a sistemului osos: cu un minimum de exerciții, vă recâștigați forma.

BALANȚĂ

Aripi până la cer

În urma Lunii pline din sem­nul dvs. pe 28 martie, v-ați apucat să vă consolidați anumite lucruri în viața dvs. personală. Examinați-vă legăturile de familie, felul în care funcționează gospodăria, cât și rutinele vieții de zi cu zi. Puteți constata că e loc de multe îmbunătățiri. Acum aveți disponibilitatea și moti­vația de a face aceste schimbări, care vă pot fi de folos până anul viitor. S-ar putea să trebuiască să plecați pe nepusă masă la drum, dar călătoria să vă ofere în final mari satisfacții. O variantă ar fi ca un bărbat din străinătate să vă invite să participați la un proiect care vă face mare plăcere, până pe 23. În jurul lui 28, ar trebui reorganizate niște resurse familiale, pentru a nu se irosi, posibil, o moștenire.

BANI: Ca urmare a Lunii noi din 12 s-ar putea să încheiați o asociere profitabilă, care să aducă primele rezultate în preajma Lunii pline din 27.

CARIERĂ: Marte în Rac din 24 vă însuflețește ambiția de a reuși în lume. Aveți resursele necesare pentru a întreprinde ceva nou, atât psihologic, cât și pe plan material. Feriți-vă însă de șefisme.

DRAGOSTE: Viața de cuplu este înviorată până pe 20 de nu mai puțin de trei planete, între care romantica Venus. De această dată primiți mai mult decât dăruiți.

SĂNĂTATE: Pe 9 și 10 e cazul să vă feriți de meștereală și să nu gătiți la foc deschis.

SCORPION

Emoții mari

Chiar la o zi după Luna plină din 27, care vă inundă cu emoții copleșitoare, e cazul să vă pregătiți pentru introspecția anuală, care începe în fiecare an, atunci când planeta dvs. guver­na­toa­re, Pluton, intră în mișcare retrogradă pentru mai bine de cinci luni. Această schimbare de direcție se produce pe 28, cerându-vă să vă in­teriorizați (și mai mult decât o faceți ori­cum). Pe 28 vă va fi greu să co­mu­nicați, dar după această dată, cei din anturaj vă pot fi de folos.

BANI: După scuturăturile de luna trecută, dacă ați reacționat im­pulsiv, situația dvs. financiară se stabilizează. Pu­teți pune la punct proiecte stabile pe termen lung, cu cele mai bune rezultate, dacă o faceți între 22 și 27.

CARIERĂ: Accentul cade luna aceasta asupra re­lațiilor cu colegii dvs. în poziții subor­donate. Puteți da tonul și tonusul nou care lip­sește echipei, până pe 20, dar intervalul optim e 5-14.

DRAGOSTE: În aprilie, când Luna plină se întâmplă în semnul dvs., nu se poa­te să nu aveți parte de sentimente puternice față de partenerul dvs. Aveți însă grijă: ceea ce simțiți acum se poate suci la 180 de grade a doua zi, o dată cu schimbarea de direcție a lui Pluton.

SĂNĂTATE: În general, funcțiile organismului dvs. se armonizează, până pe 14. Tot ce aveți dvs. de făcut este să țineți o zi de dietă lichidă.

SĂGETĂTOR

O lună cu învățături

Aveți multe de învățat, luna aceasta, de la ru­de­le dvs. mai în vârstă sau cele prin alianță. Sau dvs. înșivă sunteți aceia în­spre care se îndreaptă cei care caută îndrumare și au încredere în experiența de viață și în valoarea cunoștințelor dvs. Cercul apropiaților dvs. se con­solidează și poate forma o comunitate, mai mică sau mai mare, pornită de la o comuniune de idei și de interese. E de dorit să vă implicați activ în via­ța copiilor dvs. până pe 20. Veți putea găsi les­ne jocuri creative, care să vă apropie su­fle­tește.

BANI: Încercați să nu lucrați cu sume mari, iar între 16 și 18 să nu semnați acte privitoare la bani. Începând cu data de 28 va fi util – iar pentru unii dintre dvs. strict necesar – să reexaminați statutul capitalului dvs.

CARIERĂ: Pe 25 și 26 pot culmina anumite neînțelegeri cu colaboratorii dvs., po­sibil din motive mărunte, dar care, prin repe­tiție, au ajuns să devină deranjante. Dacă e posi­bil, adresați problema printr-un intermediar.

DRAGOSTE: Confruntările cu partenerul pri­vind chestiuni legate de autori­ta­te nu mai devin la fel de dure ca luna trecută, însă pe 9 și pe 10 s-ar putea să mai fie o izbucnire.

SĂNĂTATE: Picioarele vă amorțesc din pri­cina circulației deficitare în gam­be și insomniile vă mai dau târcoale, dar aceste stări sunt mai puțin pronunțate ca luna trecută.

CAPRICORN

Fericire în familie

Vă face deosebit de bine să petreceți timp ală­turi de cei din familie. Discuțiile sunt inte­resante, vă puteți oferi unii altora cadouri, căci și un gest amabil sau o discuție de suflet fac parte dintre darurile care ne cad atât de bine, când vin de la cei de un neam cu noi. Despre aceste legături sufletești este vorba până pe 14, iar între 15 și 20 pot fi luate de comun acord decizii care privesc în­treaga familie. Numai pe 16 și 18 pot interveni di­sensiuni în jurul unor ho­tărâri, deci e bine ca aceste subiecte să fie evitate pe parcursul acestor zile. Legăturile de prietenie ca­pătă o mare profunzime înainte de Luna plină din 27.

BANI: Cu excepția zilelor de 25 și 26, când sem­narea unor contracte nu e tocmai in­dicată, în restul lunii aveți posibi­li­tatea să vă con­so­lidați veniturile și să dobândiți altele noi.

CARIERĂ: Aveți grijă sub ce formă vă manifes­tați autoritatea față de cei aflați în subordine, pe 9 și pe 10, căci cei nedreptățiți se vor plânge în toate părțile.

DRAGOSTE: Cei dornici de o nouă poveste de dragoste pot găsi ceea ce caută, până pe 14 sunt șansele cele mai bune. Partenerul dorește să se impună cam prea mult, din 24 încolo.

SĂNĂTATE: Pe 9 și pe 10 ar fi bine să vă me­najați articulațiile, în special ume­rii. Tot acum, labele picioarelor se pot umfla.

VĂRSĂTOR

Balanța în echilibru

Dvs., cei considerați excentricii zodiacului (și trebuie să recunoașteți că nu sunteți o zodie tocmai banală), dați în această perioadă dovadă de un simț al echilibrului care îi poate determina pe mulți dintre cei care vă observă în viața personală sau vă urmăresc pe mediile sociale să vă ia drept mo­del. Vă puteți angaja în acțiuni sociale sau uma­nitare cu mult folos, atât în ceea ce privește propria dvs. mulţumire, cât și pentru cei pe care doriți să îi ajutați. Începând din 15 v-am recomanda să vă fa­ceți timp pentru cei dragi, căci de regulă nu dedicați mult timp familiei. De astă dată, reuniunile de acest tip pot avea un farmec aparte.

BANI: N-ar fi bine să vă angajați cu nimic în preajma datei de 9, pentru că s-ar putea să vi se ascundă niște informații importante asupra unor documente pe care urmează să le semnați.

CARIERĂ: În cazul în care izbutiți să finalizați un proiect mai consistent până la Lu­na plină din Scorpion, din 27, această reușită v-ar putea propulsa mai sus.

DRAGOSTE: O iubire cam năbădăioasă trece iarăși prin niște încercări, pe 9 și 10. Puteți să le depășiți, fără prea mari eforturi, în zi­lele următoare

SĂNĂTATE: Igiena personală poate face dife­rența, luna acesta. Nu uitați că la acest capitol intră și igiena intimă.

PEȘTI

Vă cam lasă prietenii

Prietenii vă înconjoară cu afecțiune și vă sunt aproape, dar dacă vă bazați excesiv pe sprijinul lor, s-ar putea ca pe 9, 10 și 28 unii dintre ei să facă un pas înapoi. În această situație, nu vă jeluiți că v-au lăsat baltă, întrebați-vă mai bine dacă nu cumva s-au săturat să tot intervină pentru a vă rezolva problemele. Dacă ați apelat la unii dintre ei de mai multe ori, în­cercați să vă revanșați cumva, ca să nu se ră­cească relațiile. Și în familie pot fi momente ten­sionate, tot pe 9 și 10. Aici nu e vorba de o atitu­di­ne greșită din partea dvs., ci mai degrabă despre un bărbat din familie care dorește să impună tu­turor regulile sale.

BANI: Situația arată promițător până pe 20, cu excepția perioadei 16-18, când ar trebui să evitați semnarea unor hârtii oficiale. In­ter­valul optim e cel cuprins între 5 și14.

CARIERĂ: Fără să știți, pot exista persoane cu destulă greutate, care vă urmăresc cu interes evoluția. Mai mult, vă pot oferi indi­rect ocazia să arătați de ce sunteți în stare.

DRAGOSTE: O nouă pasiune se poate aprinde în sufletul Peștilor solitari, înce­pând din data de 24. E vorba cel mai probabil de cineva cu un temperament năvalnic și cât se poate de atractiv.

SĂNĂTATE: În ultimele zile ale lunii, în spe­cial pe 25 și 26, încheieturile bra­țelor, dar și gâtul, pot înțepeni și deveni surse de disconfort marcat.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian
ro_RORomanian