Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

AU NEVOIE DE AJUTOR

Pisici

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

– Ducesa este o pisică în vârstă de 3 anișori care mai vede doar cu un singur ochi, are nevoie urgentă de un cămin deoarece pe stradă nu se va putea descurca. A fost obișnuită cu alte pisici, sterilizată și educată la litieră. LUIZA – București (tel. 0737/46.73.20)

– Vi-l dăruim pe Frodo, un motan frumos, lipicios, cuminte, sterilizat și educat la litieră. Are 2 anișori și o poveste tristă de viață. Este exclus să stea doar în curte. LUIZA – Bucu­rești (tel. 0737/46.73.20)

– Ofer spre adopție două pisici în vârstă de 3 ani, respectiv 1 an, îm­pre­ună cu cei șap­te pui ai lor, în vârstă de o lună și jumă­tate. Ma­mele sunt ti­gra­te cu alb și puiuții foarte fru­mos co­lo­rați. Pu­iu­ții mănâncă singuri și sunt obiș­­nu­iți la litieră. Toți sunt blânzi, iu­bitori, jucăuși și dră­gălași. Tel. 0736/94.72.07 (Bucu­rești)

– O dăruim unor persoane iu­bi­toare de ani­male pe Irina, o pi­sică nea­­gră, în vârstă de 3 ani­șori, tare cu­­minte și dră­gă­lașă, căreia îi place mult să stea în brațe. Este educată la tă­­viţă și a fost steri­lizată. Ex­clus să stea doar în curte! LUIZA (Bucu­rești), tel. 0737/46.73.20

– Îl dăruiesc pe Codiță, un mo­tănel gră­suț, în vârstă de 3 anișori, foar­te afec­tu­os, cu­minte, că­ruia îi place să stea în bra­țe. Este ste­rilizat și edu­cat la tă­vi­ță. Relații la LUI­ZA – Bucu­rești (tel. 0737/46.73.20)

– Îl dăruim pe Pirat, un motan frumos și gră­­suț, cu blănița negru cu alb, în vârstă de 6 ani, dar care nu are un ochișor. Este foarte cu­minte, ne­­pre­tențios la mâncare, ste­rilizat și edu­­cat la litieră. Este exclus să stea doar în curte! Relații la LUIZA – București (tel. 0737/46.73.20)

– Tigrush este un motan grăsuț, de 8 ani­șori, cu blănița tigrat cu maro, cuminte și tare afec­tuos. Este sterilizat și educat la litieră! Exclus să stea doar în curte. Relații la LUI­ZA – Bucu­rești (Tel. 0737/46.73.20)

Câini

– Ofer spre adopție, iubitorilor de ani­male, cățeluși metis de Cio­bă­nesc Alsacian cu Cio­bă­nesc Mio­­ritic, au 3 luni și ju­mă­tate, depa­ra­­zitați, vac­cinați, in­te­li­­genți, do­cili și afec­tuoși. FLO­RESCU – Bucu­­rești (tel. 0723/ 46.32.34)

– Un cățeluș alb complet, flă­mând, înfri­gurat și speriat din Bacău aș­teaptă să fie adop­tat de un iubitor de animale care să-l salveze de o viață grea pe stra­dă. E foarte trist deja, deși așa mic, lo­cuiește în curtea unei case părăsite și dără­pănate. Do­ritorii pot cere detalii la adresa pufim [email protected] gmail.com.

ATENȚIE!

Vă rugăm ca atunci când în­de­păr­tați masca de pe față, oriunde v-ați afla, îna­inte de-a o arunca într-un loc sigur, tă­iați/rupeți șnururile, astfel măștile nu se vor mai trans­for­ma în cap­cane mortale pentru păsări, vie­tăți marine etc.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian
ro_RORomanian