Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

Miracole Pascale

Trei mari minuni însoțesc locul Nașterii, Cru­ci­ficării și Învierii Domnului Nostru Iisus Hristos. Pri­ma dintre acestea este Lumina Sfân­tă. Cea de-a doua este Întoar­ce­rea Iordanului. Cea de-a treia, Norul de pe muntele Tabor.

Caracteristica esențială a Luminii Sfinte, focul care vine din cer și aprin­de caierele depuse pe Mormântul Sfânt, este că, în pri­mele minute, nu arde! Credincioșii prezenți la Ie­rusalim se lasă filmați cu palmele învăluite de flă­cările reci. Cu câteva minute înainte de venirea lu­minii, fiecare colțișor din Biserica Domnului este controlat strict de poliția israeliană, ca să nu existe vreo sursă de foc. Patriarhul ortodox, care va intra singur la Sfântul Mormânt, este și el controlat din cap până în picioare, să nu aibă vreo posibilitate de a aprinde lumânările. Pe ușa Mormântului sunt lipite, ca sigiliu, o bucată mare de ceară și pecetea po­liției. Gardienii rămân de veghe până când se aprinde Sfânta Lumină. Sunt de față credincioși or­to­docși, copți, armeni, musulmani și repre­zen­tanți ai altor religii. Patriarhul îngenunchează și ros­tește o rugăciune prin care îi cere lui Dumnezeu Lumina Învierii. După 20 de minute de rugăciune, un fulger galben-verzui coboară prin cupola bise­ricii și aprin­de vata pusă pe Mormânt. Patriarhul o adună (încă nu arde), apoi o pune în două cupe de aur și iese în Capela Îngerului. Aici aprinde două mă­nunchiuri a câte 33 de lumânări (vârsta lui Iisus), pe care le trimite la Sfântul Altar și la Bi­serica Sfin­ților Împărați Constantin și Elena. Cre­dincioșii își aprind lumânările și le duc acasă, pentru a aduce pace și bunăstare în familie.

A doua minune este Întoarcerea Iordanului, cel mai important și mai mare râu din Țara Sfântă. În fiecare an, în râu are loc un eveniment ce depășește orice închipuire: apa își schimbă cursul! În loc să curgă de la Marea Galileii spre Marea Moartă, cum era firesc, Iordanul își începe pe neașteptate cursul de la Marea Moartă, unde apa e sărată și lipsită de viețuitoare, spre Marea Galileii, cu apă dulce și pli­nă de vegetație și pește, adică de la moarte la via­ță, direcția pe care a îndrumat Mântuitorul întreaga umanitate.

În fine, minunea Norului de pe muntele Tabor se adaugă celor două miracole. Muntele Tabor este lo­cul unde Mântuitorul s-a schimbat la față, înain­tea ucenicilor. După botezul Său, asupra bisericii Sfân­tul Prooroc Ilie, din apropierea muntelui Ta­bor, a coborât o formațiune noroasă portocalie, lu­mi­noasă. Acest nor a căpătat diferite forme, globuri și șuvițe, care au coborât pe biserică, răspândind un extraordinar miros de tămâie. O adevărată mi­nu­ne! Dar nu minunile fac credința, ele se află la ca­pătul credinței. Vorbind cu ucenicii uimiți, Dom­nul Iisus le-a spus: „Dacă veți avea credință în voi cât un grăunte de muștar, veți zice muntelui aces­tuia: mută-te de aici dincolo, și se va muta. Și ni­mic nu va fi vouă cu neputință”.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian
ro_RORomanian