Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

GEMOTERAPIA – Suferințe la nivelul pielii

Foto: Shutterstock – 7

Pielea – cel mai mare organ al corpului și important organ de simț, este cea care asigură protecţia organismului faţă de agenţi externi, participă la termoreglare și comu­nică diferite emoţii – mânie, bucurie – reflectate prin schimbarea culorii pielii, iar glandele sudo­ripare pot emana transpirație cu miros carac­te­ristic. Pielea este și un important organ de deto­xifiere, fiind numită, din acest punct de vedere, „al treilea rinichi”. Pielea leagă mediul încon­jurător de organismul nostru, permite absorbţia radiaţiilor UV şi a oxi­genului, dar şi a unor substanţe toxice, și co­munică printr-o serie de recep­tori, dintre care receptorii de du­rere sunt cei care ne pun în gardă privind neplăceri care apar și ne­cesită readucerea echili­brului la acest nivel.

Prin gemoterapie se poate susține procesul de reechilibrare a funcțiilor pielii, pentru care este însă nevoie să se intervină și la alte niveluri din organism, care au dus la exprimarea pe piele a unor suferințe interne. Mă voi re­feri în continuare la cele mai frec­vent recomandate extracte gemo­terapice, administrate singure, sau în aso­ciere cu alte extracte gemoterapice.

Platanul – reduce inflamația și diferențele de pigmentare

Platan

Extractul din muguri de Platan este gemo­terapicul ce poate fi recomandat în mai toate suferințele de la nivelul pielii, datorită acțiunii impor­tante antioxidante și antiin­flamatorii. Într-un studiu in vitro, realizat la „Departamentul de Cer­cetare al firmei Plantextrakt Cluj”, din seria de extracte gemoterapice analizate, în cazul ge­moterapicului din muguri de Platan a fost eviden­țiată cea mai puternică acțiune antioxidan­tă, după gemotera­picul din semințe de Viță-de-vie (obținut din se­mințe de struguri roșii).

O recomandare uzuală este pentru tratarea acneei la adolescenți, așa-numita acnee juvenilă. Intră în compoziția complexului gemoterapic Polygemma 13 – Piele detoxifiere, cu care se pot face cure periodice pentru întreținerea tenului, de către cei predispuși la apariția acneei sau la alte iritații ale pielii.

Platanul „își schimbă pielea” în fiecare an, pre­cum șerpii, și de aceea era considerat în ve­chime un simbol al reînnoirii și regenerării. Lite­ratura de specialitate din domeniul gemoterapiei consemnează recomandarea acestui extract gemo­terapic în tratamentul fazelor incipiente din vitiligo, în cure îndelungate, de minimum 6 luni.

Cedrul – susține regenerarea pielii în afecțiuni cu piele uscată

Cedru

Cedrul libanez este citat în Biblie de 77 de ori, ca simbol al forței, măreției, înțelepciunii. Lemnul său rezistent, compact și elastic este considerat a fi indestructibil, fiind folosit în trecut la con­strui­rea corăbiilor și templelor.

Prin similitudine, Extractul din mlădițe de Cedru redă elasticitatea pielii, dovedind calități deosebite pentru reglarea secreției glandelor sebacee și sudoripare, cu rezultate deosebite în eczemele uscate, în prurit (mân­cărime a pielii) la vârstnicii cu piele vascu­larizată sau pentru reface­rea pielii deshidratate, după expunerea la soare.

Dar poate cea mai importantă recomandare este în psoriazis, când se asociază de obicei cu Extractul din muguri de Platan și Extractul din radicele de Secară, în cure de lungă durată, în funcție de manifestările și vechimea afecțiunii. În formele severe de psoriazis se pot obține rezultate foarte bune prin tratament homeopatic indi­vi­dualizat, ce poate fi completat cu cel gemote­ra­pic.

Ulmul – reglator al secreţiei pielii, în leziuni umede

Ulm

Extractul din muguri de Ulm este un alt ge­moterapic recomandat în afecțiuni ale pielii, de data aceasta în eczemele umede, normalizând secreția seboreică și având și acțiune antiinfla­matoare. Poate fi folosit și pen­tru normalizarea secreției seborei­ce a pielii păroase a capului sau a feței, în asociere cu Extractul din sevă de Mesteacăn. În cazul per­soa­nelor cu transpirație acidă, urât mirositoare, se poate asocia cu Tinctura de Salvie (administrare internă, în picături) și cu decoct din frunze de Salvie adău­gat în apa de baie.

Seva de Mesteacăn – detoxifiant la nivelul pielii, renal și limfatic

Mesteacăn

Chiar dacă a trecut sezonul sevei de Mestea­căn, puteți apela tot anul la acest elixir minunat, sub forma sa de extract gemoterapic, cu reale be­neficii, ca detoxifiant general și antiin­fla­mator. Pentru aceste proprietăți, pre­cum și pentru aportul de săruri mi­nerale și vitamine, a fost inclus în ma­joritatea formulelor complexe Polygemma destinate curelor de detoxifiere, și nu putea desi­gur lipsi nici din compoziția Polygemma 13 – Piele detoxifiere.

Extractul din sevă de Mestea­căn, asociat cu Extractul din muguri de Castan comestibil și Extractul din muguri de Fag poate fi cura destinată per­soanelor care vor să înlăture celulita – în formele ei adi­poasă sau edematoasă. Dar ge­moterapicul din sevă de Mesteacăn poate veni în completare la mai toate afecțiunile pielii.

Nucul – antibioticul pielii

Atunci când afectarea de la nivelul pielii prezintă și supurații, asocierea extractelor gemote­rapice necesare (de Cedru sau Ulm – în funcție de tipul eczemei, uscată sau umedă) cu Extractul din muguri de Nuc este salutară. Acesta, prin acțiunea antibacteriană și cicatrizantă, va susține vindecarea. Poate fi recomandat în ac­neea pustuloasă, în furunculoză, panarițiu, ble­farită etc.

Porumbarul – revitalizare cutanată

Porumbar

Extractul din muguri de Porumbar este cu­noscut în gemoterapie ca gemoterapicul stării de convalescență, având o mare putere de reechi­li­bra­re a organismului afec­tat de boală. Și în cazul afec­țiunilor cutanate își manifestă această acțiune revitalizantă, de această dată privind funcțiile pielii. Printre altele, se poate asocia altor gemo­terapice specifice, pentru refacerea pielii în acneea pustuloasă sau pentru reducerea cicatricilor indurate.

Protecția pielii sensibile față de radiațiile solare

Carmen Ponoran

Iată și un sfat pentru persoanele cu piele sensibilă: acestea se pot proteja în cazul expu­nerii la soare, în curele heliomarine, cu Ex­tract din muguri de Smochin și Poly­gemma 13 – Piele detoxifiere, administrate de două ori pe zi, pe toată perioada sejurului și chiar cu 1-2 săptămâni înainte.

Afecțiunile pielii sunt multiple și une­ori dificil de diagnosticat. Ele im­plică și afectări la alte niveluri din organism, căci aspectul pielii este con­si­derat a fi și o oglindă a stării ge­nerale de sănătate. Con­sultul la medicul dermatolog este im­portant pentru o diagnosticare corectă, ce poate însemna, în anu­mite cazuri, și direcționarea către alte specialități medicale, care pot in­terveni pentru redarea sănătății. Medicii spe­cializați în ge­moterapie vor acționa cu scheme ge­mote­rapice complexe, având în vedere tabloul general al bolii. De asemenea, ho­meopatia este o altă abordare în care prin reechilibrarea organismului la mai multe niveluri, se obține vindecarea, cu dispariția simptomelor de la nivelul pielii. La ora actuală există în țara noastră mulți medici specializați atât în ge­moterapie, cât și în homeopatie.

Farm. CARMEN PONORAN

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian
ro_RORomanian