Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

Burta trasă și capul sus!

Foto: Shutterstock

Mai sunt doar două săptă­mâni până vara se insta­lează în calendar, și odată cu ea fustele și ro­chiile lipite de trup, ast­fel că abdo­menul celor care vor să țină pasul cu moda va atrage toate privirile. Pentru aceasta, el trebuie să fie cât mai plat și mai ferm. Iată cum puteți atinge acest obiectiv:

Băi cu uleiuri

Baia cu adaos de uleiuri eterice eli­be­rea­ză țesutul con­junc­tiv de exce­dentul de limfă și nete­zește pie­lea în mod evi­dent.

Re­țeta: ames­te­cați în apa de baie 2 linguri de ulei de plan­te (de exem­plu, ulei de ger­meni de grâu sau de măs­li­ne), 6 pică­turi de ulei de ienupăr și câte 2 pică­turi de ulei de porto­cală, chipa­ros și lă­mâie. Tem­pe­ratura apei: 36-38°C; durata băii: 15 minute.

Ayurveda

Pielea întinsă și diges­tia bună sunt factori impor­tanți pentru un ab­domen „în for­mă”.

Extern: un ma­saj cu ulei, preluat din me­dicina in­diană Ayur­ve­da. Pu­neți pe pal­me câ­teva picături de ulei de măs­line sau floa­rea-soa­relui și ma­sați-vă burta cu mișcări cir­cu­lare (de jur-împre­jurul ombili­cu­lui), mi­ni­mum 2 minute.

Intern: beți în fiecare di­mineață – cu în­ghițituri mici – un pa­har cu apă fierbinte sau un ceai fier­binte de ana­son.

Sfaturi speciale

* Dimineața, după duș (în final, cu apă re­ce și presiune mare), ciupi­ți-vă și fră­mân­tați-vă pielea de pe burtă, apu­când cu de­­getul mare și cel ară­tător. Re­petați pro­ce­­deul seara, îna­in­te de cul­care. Pielea se iri­gă mai bine cu sânge, iar reziduurile sunt eli­minate.

* După duș, masați-vă pielea cu o cre­mă sau un ulei cu efect astrin­gent (Cla­rins, care se găsește și în farmaciile româ­nești).

* De 2-3 ori pe săptămână, apli­cați pe pie­le un gel anticelulită (de la maga­zinele de cosmetice), împache­tați-vă în­tr-o folie de plastic și lăsați gelul să ac­țio­neze 30 de minute. În felul acesta, sub­stanțele active pă­trund în stra­turile mai profunde ale pie­lii, îndepărtând rezi­duuri­le.

Peeling cu sare de mare

Pielea de pe burtă este adeseori groa­să, aspră și cu porii dilatați. Peeling-ul cu ulei și sa­re de mare îndepăr­tea­ză stra­tul cornos, cu­ră­ță porii, hrănește pie­­lea cu sub­stan­țe minerale și o hi­dratează.

Re­teța: preparați un „terci” din 2 lin­guri de sare de mare (se gă­sește în co­merț) ames­tecate cu o lin­gură de ulei ve­getal și masați-vă cu el pielea de jur-îm­prejurul ombilicului, în sen­sul ace­lor de ceasornic.

Gheață – netezește pielea

Rapid și ieftin: ma­­sa­rea abdome­nu­lui cu 2-3 cuburi de gheață. Întinde pie­lea instan­ta­neu, îi con­fe­ră pros­pe­țime și îi înviorează cu­loarea.

Dublu efect: zea­ma de lămâie în­ghe­­ța­tă, ca­re este, con­comitent, și peeling.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian
ro_RORomanian