Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

Știri despre lumea verde

Planeta, gata să ia foc

Foto: Shutterstock

Un raport publicat de Organizaţia Meteo­ro­logică Mondială (WMO) arată că planeta se încăl­zește mult mai rapid decât se credea până acum. Se esti­mează că până în 2025, lumea va atinge deja primul prag critic de temperatură, stabilit în urma Acordului de la Paris, și care vizează menţi­nerea încălzirii globale sub nivelul de +1,5 până la +2 grade Cel­sius. Comentând vestea, Joeri Rogelj, cer­cetător la „Insti­tutul Grantham al Colegiului Imperial” din Londra, a ară­tat că noile date ne do­ve­desc „încă o dată că ac­ţiu­nile împotriva schim­bărilor climatice sunt până în acest moment total insuficiente şi că trebuie, de urgenţă, să reducem la zero emisiile de gaze cu efect de seră pentru a opri încălzirea globală”.

În lume s-a declanșat o veritabilă bătălie pentru apă

Presa relata, în luna aprilie, că Peninsula Cri­meea se transformă într-un adevărat deşert. Unele orașe sunt nevoite deja să-și raționalizeze apa, deoarece un canal care vine din Ucraina și care reprezintă principalul ei acces la apă dulce a fost blocat de autorităţile ucrainene. (Crimeea le apar­ține de drept ucrainenilor și a fost ocupată de ruși.) Rusia a anunțat că va încerca să remedieze situa­ția, forând după apă sub Marea Azov. Experții nu cred în viabilitatea acestei soluții, argumentând că apa respectivă e puternic mineralizată, nefiind potabilă.

Dar nu doar Crimeea se confruntă cu o criză a apei. Probleme tot mai mari există și în țări pre­cum India, Turcia, Egipt și Uzbekistan. În multe cazuri, ele sunt provocate de construirea de către alte țări a unor baraje, un măr al discordiei care riscă să pro­voace în viitorul apropiat o sumedenie de conflicte armate. Problema se extinde și se agravează de la an la an. Experții atenționează că din cauza creș­terii demografice și a dezvoltării economice, dar și a încălzirii climatice, tot mai multe regiuni ale lu­mii urmează în curând să treacă printr-o criză acută a apei. Potrivit datelor prezentate de Orga­nizația Națiunilor Unite, până în 2025 este de aș­teptat ca nu mai puțin de două treimi din populația lumii să se confrunte cu condiții de „criză de apă pota­bilă”. Comparativ, România este un adevărat para­dis al apei. În ce privește Uniunea Europeană, pro­nosticurile nu sunt chiar atât de negre. Chiar dacă se estimează că numărul bazinelor hidrografice afectate de defi­citul de apă va crește cu până la 50%, până în 2030, experții cred că în Europa nu se va înregistra o criză a apei, ca în alte părți ale lumii.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian
ro_RORomanian