Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

Răzbunarea tezaurului național

Înțelepți și buni cunoscători ai politicii dicta­torilor Stalin și Hitler, polonezii și-au dus, în 1939, Tezaurul Național în Anglia, prin portul Constanța. Astăzi, tezaurul polonez este de multă vreme acasă, la Varșovia. România făcuse la fel, în 1916, doar că în loc să-și transfere averea Băncii Na­ționale la Londra, a dus-o la Moscova. Dacă Țarul Nicolae al II-lea a promis că va garanta integritatea tezaurului românesc, tova­rășul Lenin, ucigașul țarului și al familiei regale, a anulat toate înțelegerile. Deși, de-a lungul timpului, piese de valoare culturală și odoare mânăstirești au fost restituite, cantitatea de 93,4 tone de aur nu a fost niciodată dată înapoi României. În al doilea război mon­dial, o situație oarecum similară a pus URSS în postura de mare datornică față de SUA. La o discuție des­chisă cu ambasadorul american, Stalin a re­cu­noscut: „Dacă SUA nu ne-ar fi ajutat, nu am fi câș­tigat războiul”. Iată în ce constau ajutoarele ame­ricane: 14.000 de avioane, 13.000 de tancuri, 400.000 de jeepuri și camioane, lenjerie, ciorapi, cizme, pături și medicamente, benzină, motorină și mâncare în valoare de 180 de miliarde de dolari (la cursul actual). Față de o asemenea binefacere, tot neamul politic al Rusiei ar trebui să fie veșnic recunoscător Americii. În realitate, datornicul nu a dat nimic înapoi; dimpotrivă, s-a aflat mereu în conflict cu binefăcătorul său. Și în zilele noastre, la întâlnirea Putin-Biden, aflăm că multe „elemente de război rece” încordează raportul între cele două mari puteri. Ne punem întrebarea: de ce nu găsește puterea de la răsărit o cale pașnică de înțelegere cu pu­terea de la apus? De ce Rusia este mereu ner­voa­să și îl amenință pe cel mai mare binefăcător al ei din istorie? De ce alege ținuta războinică și agre­sivă, în loc să scoată la iveală cultura și frumusețea spi­rituală? Când zicem azi Rusia, zicem Putin, ui­tând să admirăm literatura, filmul, arhitectura, cul­tura, credința, ortodoxia marii țări de la răsărit. Dictatura pune în umbră civilizația. O strivește. Rusia nu ne întoarce tezaurul, dar și-l nimicește pe-al ei. O țară ștearsă din memoria culturală a lumii. Identificată c-un dictator.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian