Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

SOS – Cititorii mulțumesc pentru ajutor

„Am primit o sumă de bani nesperată” (Scrisoarea: „Îmi cresc fetița singur, de când a împlinit două luni”, F. AS nr. 1464)

Stimată redacție,

Foto: Shutterstock

Sunt Ghiga Mihai din satul Pietroaia, co­mu­­na Șopot, județul Dolj. Mi-ați publicat so­li­ci­tarea de ajutor în revista „Formula AS”, lucru pentru care vă mulțumesc din suflet. Solicitam sprijin pentru înlocuirea acoperișului, cel vechi fiind găurit, iar apa intra în casă la fiecare ploa­ie mai serioasă.

Am primit o sumă de bani nesperată de noi: 13.270 lei. A fost ajutorul Fundației, bani pri­miți în cont, mandate poștale expediate de ci­titori, și două colete. Banii ne vor ajunge pentru un acoperiș nou și ne vor mai și rămâne. Deja am contactat prin intermediul unor persoane apropiate o firmă specializată, care va veni să facă primele măsurători. Abia aștept să ter­mi­năm lucrarea și să vă trimit o fotografie! Am scris deja un Acatist cu numele persoanelor ca­re m-au ajutat și le voi da părintelui paroh să se roage pentru dânșii. Și eu cu fetița mea fa­cem acest lucru. Dacă mai rămân bani, așa cum sper, aș vrea să pot să îmi fac acte de proprie­tate pe casă și curte. Cei doi frați ai mei, care sunt la casele lor, ar fi dispuși să cedeze în fa­voarea mea, deoarece eu am rămas în casa pă­rin­tească, fiind cel mai mic, și am avut grijă de mama și tata cât au fost în viață. Ar fi de achi­tat taxele notariale, ca­das­trul, și în funcție de actele pe care le avem, poate fi nevoie de o acțiune judiciară. Cu aju­to­rul lui Dumnezeu și al oa­menilor cu suflet mare, voi re­aliza și acest lucru!

Aduc mulțumiri oamenilor buni care m-au ajutat. Aceștia sunt: revista „For­mula AS” și doamna directoare Sânziana Pop, Liana T., Laura R., Domnica D., Dumitru P., Stela G., Manuela Roxana C., Ion J., Marian N., Ioan P., Lucia U., Jana S., Hristina Elena G., Ileana P., Maria Elena B., Olga P., Măn­dița N., Marieana L., Elena M., Carmen B., Floare V., Roxana Maria M., Ana-Maria S., Ma­ria Nicoleta R., Neculai Adrian B., Dragoș G., Manuela C., Gheorghe Adrian A., Sma­randa A., Catinca M.

De asemenea, vreau să le mulțumesc și per­soanelor care au trimis bani fără a-și scrie nu­mele. Dumnezeu îi știe și nu îi va uita. Îmi cer scuze față de cei care au trimis ajutoare după transmiterea acestei scrisori, pentru că nu îi pot men­ționa. Le mulțumesc și îi asigur că îi con­sider și pe ei printre binefăcătorii mei. Vă îm­brățișăm cu multă recunoștință,

MIHAI și RAMONA GHIGA – sat Pietroaia, com. Șopot, județul Dolj

„Am reușit să mă operez la inimă” (Scrisoarea: „La 56 de ani, aș vrea să mai trăiesc”, F. AS nr. 1463)

Dumnezeu să binecuvânteze pe toți cititorii revistei „Formula AS” și pe doamna directoare Sân­ziana Pop. Să aveți cu toții multă sănătate și putere de muncă de la Dumnezeu. Cu aju­torul dvs. și cu un împrumut bancar, am reușit să mă operez la inimă, să îmi pun stent.

Atașez la scrisoare chitanța pe care am plă­tit-o la spitalul „Arcadia”, în valoare de 12.180 lei. Le mulțu­mesc din suflet tuturor persoanelor care au fost alături de mine financiar și moral, care m-au ajutat să trec prin aceste clipe grele: Bianca V. – București, Poș­taș – Onești, Octavian D. – Vidra, Vran­cea, Maria Elena B. – Ploiești, Alexandru S. – Sibiu, Georgeta G. – Galați, Ioan Crăciun A. – Arad, Natalia M. – Piatra-Neamț, Ion D. – Sla­tina, Maria B. – Iași, Adriana Liliana N. – Si­biu, Maria G. – Galați, Aurica P. – Timi­șoa­ra, Doina Maria S. – București, Cornelia C. – Bi­hor, Adrian P. – București, Gheorghe I. – Bucu­rești, Aneta Lenuța C. – Oradea, Alexan­dra B. – București, Florin A. – Piatra-Neamț, Li­­­liana Carmen I. – Focșani, Dumitru P. – Ti­mișoara, Fundația „Formula AS”.

SASU LENUȚA – sat Cut, com. Dumbrava Roșie, str. Teiului, nr. 182, jud. Neamț

„Cel mai important medicament este bunătatea” (Scrisoarea: „Sunt bolnav și locuiesc într-un azil de noapte”, F. AS nr. 1469)

Mult stimată doamnă directoare,

Vă mulțumesc mult de tot pen­tru sprijinul acordat, care m-a aju­tat să-mi iau medicamentele nece­sare pentru a supraviețui. Bună­tatea pe care mi-o arătați este cel mai im­por­tant lucru. Le mul­țumesc, așa­dar, următorilor: Fun­dația „For­mu­la AS”, Ilie C. – Bucu­rești, Ioan C. – Arad, Gh. I. – Bucu­rești, Ale­xan­dra B. – București, Rozalia I. – Făgăraș, Maria Rodica R. – Deva.

Dumnezeu să vă ajute în toate. Sănătate și mult noroc în ce faceți!

IOAN CĂPITAN – str. Brâncoveanu 50, Timișoara

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian