Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

SELECȚIA „FORMULA AS”

* Nicholas Reynolds, „Scriitor, marinar, soldat, spion. Aventurile secrete ale lui Ernest Hemingway 1935-1961”, traducere de Carmen Tauwinkl, Ed. Humanitas (tel. 0723/68.41.94), 380 p.

Nu știu cât de citite mai sunt de către tinerii de azi nuvelele și romanele lui Ernest Hemingway (1899-1961). Sigur e că omul, ajuns o figură le­gendară încă din timpul vieții, un „erou” intelectual cu o celebritate asemănătoare marilor campioni sportivi, continuă să fascineze. Despre el s-au scris nu numai exegeze care relevă forța novatoare a temelor și stilului (considerat unul dintre cele mai influente ale secolului 20 și care a creat „o școală” cu urmași de mare calibru) ci și biografii și romane, s-au făcut filme documentare. Persoana e mai cu­noscută marelui public decât opera, ca întruchipare a unui aventurier viril care exaltă curajul individual și demnitatea în luptă cu fricile și moartea, solida­ritatea, fraternitatea în fața nedreptății. Aceste tră­sături ale personajelor lui memorabile le-a ilus­trat cu propria viață de militant temperamental, care n-a ezitat să se implice în marile evenimente din epocă. A trăit frenetic experiența Primului Război în Eu­ropa și a fost rănit; ca reporter de front a participat de partea republicanilor la războiul civil din Spania, apoi, în aceeași calitate, pe câm­pul de luptă din războiul chino-japonez. A patrulat cu yahtul lui prin Marea Caraibelor în căutarea submarinelor naziste; a însoțit, după de­bar­carea din ziua Z, armatele aliate care elibe­rau Europa de ocupația germană hitleristă. A susținut re­voluția din Cuba și s-a mutat acolo. Și-a pus marea notorietate, sporită încă de Pre­miul Nobel primit în 1954, în slujba unor idea­luri umaniste, dar nu a criticat niciodată exce­sele cri­minale ale comunismului din URSS, China sau Cuba. Deși știa de execuțiile unor camarazi din Spania puse în fapt de NKVD-ul stalinist, știa de „procesele de la Moscova” prin care Stalin își eli­mina concurenții, de gulagurile în care erau distruse milioane de existențe, deși a văzut la fața locului masacrele puse la cale de prietenul lui, Fidel Castro – a tăcut. Chiar dacă simpatiile lui de stânga erau cu­noscute, nu a fost suspectat de „activități anti­ame­­ricane” în campania senatorului McCarthy din timpul războiului rece. Iată o întrebare. La ea, dar și la întrebarea asupra motivelor pentru care un om atât de implicat în marile probleme ale timpului a preferat să denunțe doar „exce­sele unei părți”, răs­punde cartea pe care v-o reco­mand. Nicholas Rey­nolds, doctor în istorie la Oxford, fost ofițer CIA, care studiază de 40 de ani istoria militară și istoria servi­ciilor secrete, a avut și are acces privilegiat la arhivele CIA, FBI, dar și în arhivele KGB, atât cât au fost ele deschise după căde­rea comunismului sovietic. El de­monstrează, cu finețe psiho­logică și o bună cunoaștere a subiectului sub toate aspec­tele, că Heming­way era marcat de un secret murdar. În 1940, în virtutea idealismelor lui, sem­nase un angajament cu serviciul secret al poliției politice sovietice, NKVD, care presupunea să-și spioneze patria în fa­voarea lui Stalin și a urmașilor acestuia. Antifas­cistul devine astfel spion comunist. Scri­itorul nu a făcut însă acțiuni propriu-zise de spionaj, sovieticii știau că e mai valoros ca „factor de in­flu­ență” și îl foloseau în acest scop. Angaja­mentul care re­prezenta o trădare de țară l-a măcinat în restul vie­ții, a devenit una din cauzele depresiei care l-a dus la sinucidere. Hemingway a fost vic­tima încre­derii sale nemăsurate că ar putea schimba lumea prin forțe proprii (nu-i ajungea că a modi­ficat hotă­râtor calea literaturii). Cartea lui Reynolds e o re­con­stituire serioasă, cu dovezi, a ultimelor trei decenii din viața unui mare scriitor care, deși nu a putut ieși din „cap­canele lumii”, a marcat-o prin opera lui.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian
ro_RORomanian