Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

„Bucurați-vă de viață, indiferent cât este de grea!”

Marele vindecător al Evului Mediu, Avicenna, a făcut multe studii medicale valabile și în ziua de azi. A scris 40 de cărți de medicină. Printre al­tele, a descoperit elementele fundamentale care stăteau și stau la baza profesiei de medic. Acestea sunt trei: cuvântul, planta și cu­țitul. Cu alte cuvinte, marele scriitor, me­dic, astronom, alchimist, psiholog și fi­lo­sof a dat întâietate cuvântului. Cuvân­tu­lui vindecător! Forța personalității și studiilor sale a rămas peste veacuri. Ca dovadă, în zilele noastre, la Paris, psihologul Emily Kyao aplică metoda lui Avi­cenna, devenită celebră între timp. Cu voce tare sau în gând, fiecare bolnav repetă de 10 ori expresia „În fiecare zi mă simt tot mai bine și mai bine”. Și, ca prin magie, într-o lună, pacienții se vindecă, dispare chiar nevoia de intervenție chirurgicală. Subcon­ști­en­tul primește „poruncă” și acționează, gândul de­vine medicament. Așa cum a demonstrat în celebra sa lucrare, Canonul Medicinei, în principiile vin­de­cării naturiste se regăsește legătura dintre suflet, trup și boală. Timp de 600 de ani, „Canonul lui Avi­cenna”, supranumit și Prințul Medicinei, a fost cartea de bază în școlile de medicină și în spitalele din Eu­ropa. Con­form „Enciclopediei Britanice”, aceasta a fost „cea mai importantă carte din istoria medicinei, scri­să vreo­dată în Occident și Orient”. Câteva se­co­le mai târ­ziu, ucenicul lui Avicenna, învățatul Pa­ra­celsus, a spus: „Credința, rugăciunea, cuvântul fac mi­nuni”. Re­luarea ideii că sănătatea este o con­se­cință directă a gândiri. „Nu te gândi la rău – te vei îmbolnăvi. Cu­vintele rele reduc energia”. Alternativa e simplă: optimismul, iubirea și binele, trei imbolduri ca­re îți in­ten­sifică energia vitală. „Bucurați-vă de viață, indife­rent cât este de grea!” Gândește-te la bine, și binele va veni. Te gândești la rău? De rău te vei lovi. „Omu­le, gândește-te doar la lucruri bune, speră doar la mai bine. Îndepărtează din spiritul tău pe­si­mismul, ura, tristețea, răzbunarea. Ajută-i pe oa­me­nii care se află în nevoie. Ajută-i pe bolnavi și tra­tea­ză-i fără bani”. Întemnițat vreme de patru luni, din motive re­ligioase. Avicenna a scris și-un tratat des­pre afec­țiunile coronariene, o sinteză a întregii cu­noaș­teri medicale existente în acele timpuri. Influ­en­ța lucrării sale a fost decisivă pentru medicina na­tu­ristă din Europa și America. Și homeopatia, fondată de Sa­muel Hahneman, are la bază principiile lui Avi­cenna. La Bruxelles, studiile sale au fost vo­lume de re­ferință în universități, până în anul 1909! Nu în­tâm­plător, „maestrul sufletului și al cuvân­tu­lui” a fost citat de Dante, în Divina Comedie, pu­nându-l să aștepte în „antecamera Raiului”. Unde, mai mult ca sigur, nu a stat fără de folos.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian
ro_RORomanian