Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

O victorie istorică – „La Roșia Montană munții rămân pe loc”

În ziua de 27 iulie, 2021, ora 13, la Comitetul Pa­tri­moniului Mondial al UNESCO, reunit online la Fuzhou, în China, s-a pronunțat decizia privind inclu­de­rea sitului Roşia Montană în Patrimoniul Mondial și pe lista Patrimoniului Mondial în Pericol! ICOMOS, organism cultural con­sul­tativ, a descris situl arheologic din Apu­seni ca fiind „un ansamblu excepțional” de galerii dacice și romane, datând din secolul al II-lea după Hristos, „cel mai important și mai vast cu­noscut în lume”. Înrolați jurnalistic în linia întâi a bă­tăliei pentru Roșia Montană, vreme de 20 de ani, suntem bucuroși să-i trăim izbânda și s-o celebrăm alături de cei care s-au luptat pentru ea: organizații neguver­na­men­tale, Academia Română, oameni de știință din țară și din străinătate, instituții, ziare și te­leviziuni. Ma­rele prieten al românilor, Prințul Charles, și-a folosit, și el, influența pentru a salva Roșia Mon­tană. Să amintim și de Asociația „Alburnus Maior”, con­du­să de Eugen David, de „Fundația Culturală Ro­șia Montană”, condusă de prof. univ. Ioan Piso, de „Fun­­dația Pro Patrimoniu”, de „Asociația Active Watch”, „Asociația Mining Watch”, „Asociația de Arhitectură ARA”, „Asociația Declic”, „Asociația Grupul din Câm­peni”, condusă de prof. Dan Burz și de mulți alți luptători (Roxana Pencea, Tudor Bră­dățan, Luminița De­jeu, Tică Darie, Marius Harosa, Irina Dia­man­des­cu, Claudia și Virgil Apostol, Mihai Goțiu, Dumitru Do­brev, Ștefan Bâlici, Oana Boc, Florin Arhire, Mih­nea Blidariu, prof. Cornel Vâlcu) ale că­ror nume sunt onorat să le scriu. Iată, s-a dovedit încă o dată că „Uni­rea face puterea”. Iar so­lidaritatea cre­ată de Roșia a fost exemplară. Om al lo­cului, Sorin Jurca este fericit să afle „Știrea de la ora 13” și de­clară: „La Roșia Montană, o minune s-a produs după 2000 de ani! UNESCO recunoaște valoarea sitului minier și arată direcția corectă a localității. Munții ră­mân pe loc. Roșia Montană este, de azi, pe harta tu­ristică a lumii”. Alt luptător de-o viață pentru sal­varea te­zau­rului istoric din Munții Apuseni este Ze­no Cor­nea. Întrebat de ce a dus o luptă atât de inten­să, răs­punde: „Noi nu suntem talibani, să ne dis­tru­gem ves­ti­giile cu tunul. Această vale ar fi dispărut, da­­că nu ne-am fi luptat”. Bucuria milioanelor de ro­mâni, sus­ținători ai salvării Roșiei Montane, este fără margini. O veste bună, într-o lume plină de nesi­gu­ranță și ame­nințări. O victorie dreaptă, pentru o cauză dreap­tă, binecuvântată, cu siguranță, de Dumnezeu. Fru­mu­sețea și bogăția Roșiei îi aparțin întru-totul. Ni­meni altul nu putea să facă, acolo, un rai! Dar mi­nunile Domnului au nevoie de oameni. În Apuseni este așteptată acțiunea guvernamentală în vederea deschiderii pentru turism a galeriilor romane și a învierii din morți a străvechii așezări moțești. Cra­ii lor, Horea și Iancu, pot dormi liniștiți în mormânt.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian
ro_RORomanian