Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

Cum a făcut Păpușica rost de casă

Foto: Shutterstock

Pe la începutul iernii, toc­mai când se instalau ge­ru­rile cele mari și îndelungi, am re­marcat o pisică necunoscută la mi­ne în curte. Întâi am crezut că este a unui vecin, căci era cu­ră­țică și, la o pri­vire mai atentă, fru­mu­șică foc. De aceea am și numit-o Pă­pu­șica. Nu arăta deloc a pisică tom­be­roneză. Era clar că fusese ori abandonată, ori pierdută, căci prea insista să intre în casă la căl­du­ră. La mine nu a avut nici un spor, căci cele două feline ale mele nu acceptă chiriași nici în ruptul ca­pului. Dar văzând eu că Pă­pu­șica nu se mai dă dusă, i-am în­cro­pit afară un culcuș cât de cât căl­du­ros și ferit de umezeală, pe care ea l-a ac­cep­tat re­cunoscătoare, pe loc. Ba, fată bună, l-a împărțit, toa­tă iarna cea grea, cu un superb mo­­tan de rasă, alb com­plet și pu­fos, cu ochi albaștri ca se­ninul ce­ru­lui: altă victimă a toanelor unor stă­pâni ego­iști sau indi­ferenți, care din fericire, spre primăvară, a fost adoptat de un suflet caritabil.

Toată iarna s-a zbătut biata Pă­pușica să-și facă rost de o casă cu încălzire centrală (sobe) și uma­nă (o poa­lă primitoare): alerga în în­tâmpinarea tuturor vecinilor când plecau sau veneau acasă, îi sa­luta pe toți cu un mie­unat prie­tenos, se freca cu toată afecțiunea ei pisi­cească de picioarele lor, îi privea galeș, cu smaraldele ochilor ei rimelați, și le oferea tot con­for­tul unui motoraș care se punea har­nic pe tors. În zadar! Unii se plecau amu­zați s-o mângâie de vreo câte­va ori pe cap, alții o „zâtuiau” fără agre­sivitate, iar unii o alun­gau ener­­­gic și cu morgă, de parcă și-ar fi îndeplinit o în­datorire cetă­țe­neas­­că. Dar Păpușica nu se su­pă­ra, nici nu purta ranchiună. Zi de zi, neabătut, îi întâm­pina pe toți deo­potrivă cu aceeași cali­ne­rie și grație. La mine avea un cul­cuș călduț și uscat, hrană și apă, mân­­gâ­ieri, dar pen­tru Pă­pu­șica nu era de ajuns. Ea își dorea cu ar­doare o ca­să. Și așa a venit pri­mă­vara. „Otră­vu­rile” mele cu chiu cu vai au tolerat-o pe bia­ta Pă­pușica în curte, dar nu ca­re cumva să le trea­că pra­gul casei. Oda­tă cu venirea tim­pului frumos, prin fața casei mele și-a făcut apariția o ve­cină de pe-o stradă mai dos­nică, ca­re-și scoate zilnic cei doi câini la plim­bare. O fe­meie tânără și de­o­sebit de fru­moa­­să la chip și la suflet. Bi­neîn­țe­les că Pă­­­pu­șica a in­clus-o cu en­tu­ziasm și pe ea pe lista abo­na­ților la aten­­­­țiile și dră­gă­lă­șeniile ei. Mare iu­bi­toa­re de animale, ve­ci­ni­­ca cea fru­­moa­să i-a răspuns pisicii cu aceeași afec­țiune. Ba chiar și câi­nii, două namile bine hrănite și în­gri­jite, o tolerau cu bună­voință. Pa­­sămite, sunt obiș­nu­iți cu nea­­mul pisicesc, deoarece ve­ci­nica are, pe lângă câini, și un mo­tă­noi. Azi așa, mâine așa, până ce Păpu­șica mea și-a luat îndemnul s-o con­ducă pe vecină acasă. Ei, când a văzut ea care este adresa exactă, s-a fo­fi­lat prin curți și pe uluci, până ce ve­cina s-a trezit cu pi­sica ins­talată în pensiune com­pletă, și nu oricum, ci ta­man în patul soțului, adică al ve­ci­nului. Acum, el, om serios și cu fri­că de Dum­ne­zeu, a cam pro­testat când s-a trezit în așternut cu o alta decât ne­vas­ta, dar până la urmă s-a resemnat și a căzut și el vic­­ti­mă far­me­celor Păpușicii. În vară, din pricina ier­nii petrecute afară, Păpușica a fă­cut o infecție gravă la urechi și la nas. Șapte zile a stat spi­talizată în­­tr-o cli­nică vete­ri­na­ră parti­cu­la­ră, de-a plătit vecinica sume exor­­­bitante pe antibiotice și vi­tamine ca s-o vindece. Și a sal­vat-o. Și a adoptat-o (așa crede ea, dar nu știe că, în realitate, Pă­­pu­șica a adoptat-o pe ea). Acum, Pă­pu­șica e cucoa­nă mare: e pro­prie­tăreasă pe o casă frumoasă cu curte și balcon în buricul târgului, are tabieturi, și când o strig ca s-o mai iau în brațe, se face că-i ocu­pată și n-are timp. Dar eu nu mă su­păr și sunt nespus de fericită pen­­tru ea, deși, când o văd cum ie­se zilnic la plim­bare cu vecinica și câinii, regret din suflet că nu am apa­rat de filmat, ca să imortalizez această scenă uni­că: o femeie mi­cuță, care plim­bă agale doi câini imenși, perma­nent însoțită, la doi pași în urmă, de o pisică frumoasă ca o păpușă.

BIANCA V. – București

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian
ro_RORomanian