Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

Tratamente pentru ten obosit

Anasonul

Foto: Shutterstock

Se numără prin­­tre cele mai vechi plante vinde­că­toa­­re din is­toria me­dicinii.

* De­coc­tul proas­păt de anason este un re­mediu excelent (sub formă de infuzie) care netezește, cal­mează și vindecă pielea.

Mierea

Numeroasele pro­prietăți ale mierii na­turale de albine ar putea fi descrise pe pagini în­tregi. Mie­rea fortifică or­ganis­mul, prote­jează de boli și, folo­si­tă extern, vindecă mai ales pielea iritată, descuamată și uscată.

* Din miere dizolvată în puțin lapte cald se obține o apă de față cu efect vin­decător ra­pid. Ea poate fi folosită și ca adaos la băile de aburi la față, nu prea fierbinți, în cazul te­nului uscat.

* Puțină miere în apa de baie nete­zește pielea aspră.

* Mierea proas­pătă, ameste­cată cu o cremă gra­să, este o mască exce­lentă pentru față, iar diluată în apă caldă, conferă stră­lucire și ținută pă­rului mat.

* Mie­rea netezește și hrănește pie­­lea, are un efect dezin­fectant blând, calmează pie­lea iritată și sensi­bilă și – fo­losită în mod re­gulat, atât intern, cât și extern – amelio­rează vi­zibil relieful pie­lii.

Păducelul

Păducelul este re­nu­mit ca leac pentru întă­rirea ini­mii și a ner­vi­lor, dar și ceaiul, prepa­rat din flori și frun­ze, are un efect ge­neral tonifiant și cal­mant. La o ceașcă cu apă se reco­mandă o lin­guriță cu plantă uscată.

* Folosite extern, florile și frun­­zele de păducel ajută la cal­marea pielii și sunt ideale pentru tenul ofilit, fie sub formă de baie de aburi, fie pen­tru masarea pie­lii. În infuzie se adaugă și puțină miere de albine.

Nalba

Nalba este o plantă medicinală stră­veche, iar ceaiul de nalbă este foarte apreciat pentru efectul său ră­co­ritor și expectorant. Flo­rile, frun­zele și bu­cățelele de ră­dăcină se aco­peră cu apă rece și se lasă să se mace­reze peste noapte, după care fie se stre­coară lichidul gros, fie se trans­formă planta în infuzie.

* Pentru calmarea pielii iri­tate, uscate și insufi­cient irigate cu sânge, se recomandă fricțio­nările și compre­sele cu mucilagiu de nalbă, cu rezul­tate excelente.

* Con­form unei rețete vechi din medicina populară, se stri­vesc florile și frunzele de nalbă și se fierb, îm­pre­ună cu rădăcina, în ulei de măs­li­ne (într-un sin­gur clocot), iar uleiul stre­­curat se fo­lo­sește pentru masarea pie­lii îm­bătrânite.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian