Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

ZODIACUL LUNII OCTOMBRIE

Foto: Shutterstock

– O sumedenie de planete traversează luna aceasta semnul Balanței, determinându-ne să ne uităm cu atenție și obiec­tivitate la diferite situații din viața noastră. Este vorba atât de parteneriatele de cuplu sau de asociere, cât și de felul în care ne confruntăm cu dușmanii noștri, mai ales dacă suntem prinși în dispute legale cu ei. Printr-un proces de limpezire trec și relațiile noastre sociale. De exemplu, până pe 12 inclusiv, e indicat să examinăm felul în care ne comportăm față de prietenii mai în vârstă. Și relațiile cu mentorii sau sponsorii ar necesita o revizuire până pe 19, pentru a continua firesc pe viitor. Mercur în Balanță își reia mișcarea directă pe cer, din 19, permițându-ne să încheiem contracte noi sau să dregem eventualele neînțelegeri ivite la finele lui septembrie. Alte trei planete, Pluton, Saturn și Jupiter redevin directe, ceea ce ne permite să facem pași înainte în chestiuni emoționale sau legate de carieră, de credință și cunoaștere superioară. Ultima parte a lunii este marcată de tensiuni majore între individ și colectivitate, cu 22 și 23 ca zile de maximă tensiune. Persoanele care au acționat din motive egoiste, lezând in­teresele altora, vor avea de suportat consecințele –

BERBEC

Nu ridicați tonul

A veți ocazia să observați ce efect are comportamentul dvs. asupra altora, când vă ma­ni­festați autoritar și cu temperament, încercând să vă impuneți cu tot dina­din­sul. Lăsați-o mai moale! Relațiile de prietenie tocmai trec printr-un proces de reechilibrare, care parcur­ge două etape. Prima se încheie pe 12, având de-a face cu autoritatea exer­citată în grupul de prieteni, cea­laltă pe 20, și privește excesul de zel cu care vă im­plicați în proiecte de grup.

BANI: Patroana banilor, Venus, vă inspiră o dezvoltare creativă a afa­ce­rilor ori investițiilor dvs., până pe data de 7. Un proiect nou se prefi­gurează însă, de abia la finele lunii.

CARIERĂ: Nu urmați sfaturile al­tora privind comunicarea cu autori­tă­țile, cel puțin până pe 19, căci ele s-ar putea dovedi neadecvate și nu va fi simplu să ajungeți la conci­lie­re.

DRAGOSTE: Vă aflați într-o po­ziție mai degrabă pasivă față de par­tener, care pare să facă regulile și să ia deciziile de unul singur, mă­car până pe 30. Chiar dacă spusele sale vă deranjează, lu­ați-le în consi­derare. Astfel, comu­ni­ca­rea se poa­te îmbunătăți.

SĂNĂTATE: Somnul e regene­ra­tor până pe 7. Din 23 ar trebui me­na­jate inima și coloana.

TAUR

Bani și dragoste

La început de lună primiți do­vezi de afecțiune din partea unor persoane a căror părere e im­por­tantă pentru dvs. În preajma Lunii pli­ne din Berbec, din 20, vă poate cu­prin­­de o stare de însingurare și triste­țe. Mo­­tivul poate fi dezamăgirea pro­vo­­cată de o femeie pe care o credeați pri­etenă și care v-a atacat pe la spate. E bine să trageți concluziile de rigoa­re privind miciile indicii care sem­na­lau lipsa de onestitate a per­soanei res­pective, pentru a le remarca atunci când ele se vor repeta.

BANI: Până pe 7 atrageți cu ușurință aso­ciați cu mijloace financiare sau actualii dvs. parteneri de afaceri vin cu o sumă de bani. Valoarea investi­ții­lor dvs. poate crește considerabil, mai ales pe 13, care, iată, se transformă în­tr-o zi norocoasă.

CARIERĂ: Se poate ca șefii să re­nun­țe la false așteptări din partea dvs., ori dvs. să vă luați gândul de la sce­narii care nu se vor înfăptui. Asta vă dă liniște și stabilitate pe termen lung. Pornind de la premize realiste, gă­siți noi posibilități.

DRAGOSTE: Tandrețea perechii dvs. de la început de lună se trans­for­mă în pasionalitate, la sfârșitul acesteia.

SĂNĂTATE: Problemele dvs. vizea­ză zona capului, sub formă de ten­siu­ne, migrene sau oboseală oculară. Lu­ați măsuri de precauție, mai ales pe 22-23, și mâncați ușor în preajma lui 20.TAUR

GEMENI

Atenție la bani!

Până pe 19, când planeta dvs. Mercur redevine directă, a­veți de cugetat la mai multe lucruri. În primul rând, este vorba despre felul în care interacționați cu cei din jur. Vă distrați cu ceilalți sau pe sea­ma lor? Se poate să aveți de-a face cu cineva care proce­dea­ză la fel ca dvs. și să nu vă pla­că. Idei creative, care pe mo­ment v-au atras, s-ar putea do­vedi nepractice; e bine, căci e im­por­tant să aveți prioritățile cla­re. În educația copiilor s-ar pu­tea să vă dați seama în ce direcție să-i îndrumați, renunțând la dome­niile de pregătire pentru care ei nu sunt, de fapt, înzestrați. Până pe 20 vă ajută faptul că sunteți mai încli­nați să-i ascultați pe ceilalți, înțele­gând că aveți mai mult de învățat astfel.

BANI: Cei care au mizat că fac bani ca-n joacă își vor da seama, până pe 19, că li se cere să se implice mai se­rios, pentru a obține sumele scon­tate. Altfel se poate ajunge la con­flicte – risc acut pe 22-23.

CARIERĂ: Străduiți-vă, până pe 6, să puneți în practică ideile ins­pirate care v-au venit că­tre finele lunii tre­cute. Astfel vă puteți con­so­lida reputația. Ulterior puteți veni cu idei noi.

DRAGOSTE: Aceia dintre dvs. care, pe lângă o relație de amor, cultivă în secret și o pasiune, pot fi descoperiți după 20.

SĂNĂTATE: Venus vă armo­ni­zea­ză funcțiile organismului, până pe 7. Toxinele se elimină cu mai multă ușu­rință.

RAC

Afecțiune, dar nu în exces

Luna nouă din Balanță, din data de 6, vă trezește nevoia de-a face schimbări prin casă ori de a vă redefini relațiile cu cei dragi. Simțiți o nevoie pro­­nunțată de-a fi înconjurați de multă afec­țiu­ne din partea familiei, dar nu le cereți mai mult decât sunt dis­puși să vă ofere. E posibil ca o si­tuația fami­lia­lă ce se ivește acum să vă trezească amintirea unei situații similare, pe­tre­cute în copilărie, care v-a mar­cat. Trăirea în sine poate fi neplă­cută, dar, odată acceptată, poate începe un proces de vindecare.

BANI: Sume de bani blocate din di­ver­se motive se pot debloca gradual. După 12 este posibil să scăpați de da­torii cum ar fi ratele, iar din 20 pu­teți avea acces mai ușor la niște fon­duri.

CARIERĂ: Luna plină din Berbec, din 20, vă poate aduce respectul șe­filor, dacă reușiți să finalizați un proiect ambițios. Din 8 încolo, vă bucu­rați de multă sim­patie din par­tea cola­bo­ra­torilor dvs. Pe 20 există ris­cul de a abuza de popula­ri­tatea dvs.

DRAGOSTE: Până pe data de 7, relațiile de iubire care au atins un nivel de ma­tu­ritate pot fi du­se un pas mai departe, sub aus­piciile mi­cului bene­fic Venus. Acest nou pas poate fi o vizită la părinți, o mu­ta­re împre­ună ori o logodnă.

SĂNĂTATE: Afecțiunile care v-au ne­căjit începând din iunie anul tre­cut ar trebui tratate cu minuțiozitate, mai ales dacă se referă la aparatul res­pi­ra­tor superior ori încheieturile brațelor.

LEU

Afecțiune familială

La începutul lunii, întâlnirile cu familia pot fi deosebit de calde și vă pot da acea putere interioară care decurge din senzația că faceți parte dintr-un întreg. Alte pro­ble­me vă cer să vă mobilizați pe fron­tul casnic pe final de lu­nă, mai precis din 23. E o pe­rioadă utilă pen­tru a vă examina relațiile cu ta­tăl ori alți bărbați autoritari din fa­milie, pentru a vedea cum v-au marcat. În preajma Lunii pline din Ber­bec, din data de 20, vă puteți face re­marcați public – așa cum vă stă bine. Fiți însă modești și nu vă dați impor­tanță – lăsați-i pe alții s-o facă.

BANI: În ultimele zile ale lunii vă vi­ne să dați o mulțime de bani pentru a vă optimiza imaginea, dar la începutul lui noiembrie ajungeți la concluzia că investiția nu a fost justificată.

CARIERĂ: Unii dintre amicii dvs. vă pot îndemna să fiți mai revendicativi la serviciu. Chiar dacă șefii dvs. vă cam încalecă, nu e cazul să in­trați în situații conflictuale, mai ales în preajma lui 22, căci me­ciul nu se termină în favoarea dvs.

DRAGOSTE: Poveștile de amor care se înfiripă începând cu data de 8 se pot dezvolta fru­mos, pentru că primesc binecu­vântarea romanticei Venus, cu excepția datei de 27, când vă puteți amoreza de o iluzie.

SĂNĂTATE: Conduceți atenți pe 22 și 23, zile când rigiditatea genunchilor vă poate afecta calitatea șofatului și poate duce la accidente.

FECIOARĂ

Drag de rude și prieteni

Până pe 7, întrevederile cu cei din anturajul apropiat vă fac plăcere. Și cele de la finele lunii pot fi plăcute, dar nu la fel de relaxante.

Ulterior, compania celor din familie vă face să vă simțiți bine în pielea dvs. E de asemenea o perioadă potri­vită pentru a vă invita prietenii aca­să, căci vă puteți pune în valoare ap­titudinile de gazdă.

BANI: Evitați să luați decizii im­pul­sive în a doua parte a lunii, în special pe 22 și 23. Țineți-vă la distanță de orice fel de speculații.

CARIERĂ: Limitările la care ați fost supuși la ser­viciu încep să dis­pa­ră, pe rând. Unele ca­re pot ține de pro­gram se pot retrage din 12 încolo, în schimb altele, care v-au restrâns crea­tivi­­ta­tea, vor fi înde­păr­tate începând cu data de 18.

DRAGOSTE: Și la capitolul acesta puteți ieși dintr-o perioadă de stag­na­re, în sensul că persoana iubită poate deveni activă, asigurându-vă din nou de inten­si­ta­tea sentimentelor sale. Pe 22-23 pot apărea însă discuții legate de bani. În cuplurile stabile, așteptările pot fi exagerate din am­bele părți.

SĂNĂTATE: Mulți dintre dvs. au avut mobilitatea încheieturilor bra­țe­lor redusă, dar după 18 vă recâș­ti­gați flexibilitatea.

BALANȚĂ

Amintiri dureroase

Luna nouă din 5 se petrece în semnul dvs. iar aspectele sale vă retrezesc suferințe din tre­cut. Reacțiile dvs. emoționale pot deveni explo­zi­ve. Pentru a nu deveni agresivi, puteți să discu­tați problema cu cineva mai în vârstă din familie, care cunoaște situația pe care o retrăiți cu o asemenea intensitate. E posibil ca acolo să găsiți alinare sau măcar înțelegere. Dacă nu există cineva în familie, vă puteți adresa unui prieten mai în vârstă, care a tre­cut printr-o situație similară. Tra­u­mele din copi­lărie pot fi prelucrate mai ușor, atât timp cât Mercur se găsește în mișcare retro­gradă în semnul dvs., adică până pe 19.

BANI: Cea mai productivă perioadă pentru afaceri e cea de la începutul lunii. Cea care vă atrage câști­gurile e însăși Venus, patroana banilor.

CARIERĂ: Începutul de lună este favorabil și pentru relațiile de muncă. În preajma datei de 27, în schimb, prea multe distracții alături de amici vă pot diminua randamentul profesional.

DRAGOSTE: Până pe 30 vă manifestați mai auto­ritar, ceea ce poate duce la certuri inutile privind tre­cutul, până pe 19, cât timp Mercur e în retrogra­da­ție. Încercați să vă temperați.

SĂNĂTATE: Organismul dvs. are tendința de-a reține lichide în țesuturi, ceea ce poate deveni tare neplăcut, mai ales în preajma zilei de 27.

SCORPION

Izbânzi profesionale

Venus vă stă alături până pe 7 inclusiv, deci, dacă aveți de îndulcit relații de orice fel, această maestră într-ale diplomației vă este ală­turi. În acest răstimp, tot ea vă oferă pro­tecție și îm­po­triva inamicilor ascunși, care și-au unit eforturile îm­po­triva dvs. Din 8 începând, e bine să vă intere­sați de sursele unor zvonuri ne­plăcute și neadevă­rate, care circulă pe seama dvs. Aceia din­tre dvs. care au avut de făcut reparații mai serioase ale lo­cuinței le pot termina pe cele mai com­plicate până pe 12, iar cele­lalte merg mai ușor. La mijlocul lunii, dis­cuțiile cu o rudă simpatică vă pot ajuta să vă lămuriți asupra iden­ti­tății intriganților din culise.

BANI: Din 8 încolo, Venus în Săge­tător se ocupă de creșterea veniturilor dvs. Pe 27 aveți însă tendința să dați prea mulți bani pe distracții ori să vă avântați în jocuri de noroc.

CARIERĂ: În ciuda invidioșilor, Luna plină din Berbec poate semnaliza o reușită profesională, da­to­rată coeziunii și îndrăznelii echipei dvs.

DRAGOSTE: Guvernatorul dvs. Pluton își reia mișcarea directă din 8, ceea ce vă permite, fie să vă detașați de trecut, fie să lăsați anumite mo­dele emoționale contraproductive în urmă.

SĂNĂTATE: În prima parte a lunii, somnul poate fi agitat, deci neodihnitor. În cea de-a doua, vă dau târcoale migrene sau puseuri de tensiune.

SĂGETĂTOR

Norii negri se risipesc

Aveți o aliată de nădejde în Venus, care vi se ală­tură pe 8 și vă netezește calea până luna vii­toare, pe 5. Dar asta nu înseamnă că vă puteți cul­ca pe o ureche și că problemele dvs. se rezolvă de la sine, ci dimpotrivă, că trebuie să vă mobi­li­zați, pentru a nu pierde șansa pe care v-o oferă micul benefic, de-a trece mai ușor peste obsta­cole. Una dintre chestiunile care vă pot necăji poate fi legată de certurile din cercurile prie­te­nilor dvs. E drept că nu e cazul să interveniți di­rect, dar puteți să le spuneți celor care se ciondă­nesc ce lucruri bune au spus, de fapt, unul despre altul. Nu vă costă nimic. Tensiunile ca­re au per­sis­tat vreme de câteva luni între dvs., rude și ve­cini se pot risipi gradat, în prima parte a lunii.

BANI: Anumite sume de bani care au fost blo­cate sau la care ați avut restricționat accesul vă stau din nou la dispoziție după data de 8, ori pu­teți relua o afacere stagnantă.

CARIERĂ: În preajma datei de 27, niște proble­me familiale vă pot abate atenția de la îndatoririle profesionale și astfel riscați să pierdeți o șansă, posibil o promovare.

DRAGOSTE: Arătați multă căldură perechii dvs., din 8 încolo, iar burlacii care-și doresc o re­lație se pot îndrăgosti în preajma Lunii pline din Berbec, din 20.

SĂNĂTATE: Rinichii au nevoie de un mic stimu­lent, în primele șapte zile ale lunii.

CAPRICORN

Familia, mai presus de orice

De la sfârșitul lui aprilie ați tot acumulat frus­trări, iar din 8, când Pluton își reia mișcarea directă în semnul dvs., le puteți manifesta fățiș. E mai ușor să vă exprimați nemulțumirile legate de chestiuni din trecut, până pe 19, mai apoi riscați ca abordarea dvs. să fie excesiv de dură și asta nu vă aduce niciun folos. În special pe 22 și 23, când micul malefic Marte nu ezită să intre în conflict direct cu Pluton. Luna plină din Berbec din 20 vă trezește nevoia de-a vă simți mai profund ac­cep­tați și apreciați de familie. Vă vine mai ușor să mani­fes­tați aceste nevoi emoționale.

BANI: Mai multe chestiuni bănești pot fi regândite cu folos luna aceasta. Cele pe termen lung își găsesc soluțiile după 12, iar cele care urmau să fie extinse, dar n-au avut atunci sorți de izbândă, după 19.

CARIERĂ: Nu strică să discutați cu șefii despre per­formanțele dvs. trecute, până pe 19, chiar dacă uneori nu sunteți de acord cu părerea lor. Gândiți-vă mai degrabă ce noi proiecte puteți iniția pornind de la aceste conversații.

DRAGOSTE: Legăturile dvs. de familie sunt mai im­portante pentru dvs. luna aceasta, decât relația cu par­tenerul, iar poveștile de amor nu prea au consistență.

SĂNĂTATE: Până pe 19, ar fi bine dacă v-ați ocu­pa activ de menținerea mobilității, ca să nu vă apu­ce dureri de umeri.

VĂRSĂTOR

Decizii cu bătaie lungă

Cei mai mulți dintre dvs. au stat în ex­pec­tativă, din primăvară, pentru că direcția cea mai potrivită de-a face pași înainte nu era limpede. Vă va veni mai ușor să vă decideți în privința pro­blemelor de fond din viața dvs., care necesită decizii cu bătaie lungă, începând din 12. Proiectele per­sonale care presupuneau o dezvoltare între­rup­tă în mai pot fi reluate după 19, dar vor avea o anvergură redusă față de ceea ce speraserăți ini­țial. În schimb, aveți certitudinea că planurile sunt feza­bile și nu ați visat cai verzi pe pereți.

BANI: Se poate ca unele prietene să vă pună în le­gătură cu persoane sau firme care au nevoie de ci­neva cu experiența dvs. Încercați însă să nu pro­gra­mați astfel de întrevederi în preajma datei de 27.

CARIERĂ: Puteți face impresie bună prin cre­ati­vi­tate, mai ales până pe data de 7. În special șefele vor fi interesate de felul în care vedeți dvs. lucru­rile, iar relațiile pot deveni de-a dreptul prietenești.

DRAGOSTE: Destinul e cel care regizează blo­caje menite să vă testeze răbdarea, dar dacă rezis­tați până pe 12, vă va fi mai ușor să vă lămuriți în legătură cu persoana iubită.

SĂNĂTATE: Sistemul dvs. imunitar se drege din 7 încolo. În preajma lui 18, cardiacii au nevoie să se ferească de efort, în timp ce aceia dintre dvs. ca­re au probleme cu coloana nu ar trebui să ridice greutăți.

PEȘTI

Ieșiți la rampă!

La începutul lunii, mai pre­cis până pe 7, vă simțiți acceptați și agr­eați, cu precădere aceia dintre dvs. care au, sub o formă sau alta, o legătură cu publicul. Dacă sun­teți ar­tiști, lăsați-vă în voia inspirației, iar dacă sunteți persoane ofi­ciale, nu ezitați să ieșiți la rampă, căci vă puteți spori gradul de popularitate. Noi ocazii de-a vă face remarcați apar și din 22 încolo. După 6, veți reuși să re­luați legăturile cu anumite per­soa­ne influente cu care nu ați mai reușit să vă vedeți de câteva luni bune. Nu stabiliți însă întâlniri în week­end-ul 22-24.

BANI: Mercur retrograd vă sfătuiește să vă puneți întâi la punct documentele legate de finanțe, până pe data de 19, înainte să purcedeți la lucruri noi. Cel mai bine ar fi să așteptați până pe 27-28, îna­inte de a vă lansa în ceva nou.

CARIERĂ: Din 8 începând, Venus vă asigură posibilitatea de-a câștiga aprecierea șefilor și nu este exclus să primiți o promovare ori măcar o bonificație. Fiți însă atenți pe 27, să nu mergeți la minima rezistență.

DRAGOSTE: Aveți grijă ca bunele relații cu șe­fii sau șefele să nu degenereze într-un flirt, care nu aduce nimic bun.

SĂNĂTATE: Cu oasele vă mai reveniți după 12, iar ficatul și vezica își intră în ritm după 19.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian
ro_RORomanian