Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

ZODIAC – Săptămâna 22-28 octombrie

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

E multă tensiune pe cer, cu Marte în Ba­lanță, în­cleștat în luptă cu Pluton în Capricorn, care calcă în picioa­re legi scrise sau nescrise. Ele sunt igno­rate de persoane sau instituții care nu acțio­nează direct, ci se folosesc de intermediari. Atmosfe­ra deo­sebit de încărcată ne poate determina să ne arun­căm într-o luptă. Dar n-avem, momentan, șanse de câștig, ori­cât de dreaptă ar fi ea. Cei care se reped să obțină avan­taje egoiste vor fi înfrânți ireme­dia­bil, căci cei­lalți se coalizează împotriva lor. Sâm­bătă, Soarele in­tră în Scorpion, ocazie cu care le spu­nem celor năs­cuți sub acest semn „La mulți ani!”. Venus în Săgetător e convinsă de Neptun în Pești să-i idea­li­zeze pe cei dragi. Așteptările exage­rate duc însă la deza­măgiri. Relațiile care în­cep mar­cate de o ase­me­nea combinație ener­getică au șan­se de reușită, doar da­că ajun­gem să ne con­știen­ti­zăm așteptările.

Semnele cardinale

BERBECII au de reglat niște conturi cu partenerul de cuplu ori de afaceri. Încer­cați să vă păstrați cumpătul în fața auto­rităților dacă vă simțiți persecutați. O perspectivă corectă asupra lucrurilor v-o dau prietenii.

RACII riscă să pice la mijloc între fa­milia de proveniență și partener. Ambele părți exercită presiuni asupra dvs. și e greu să nu ajungeți la conflict deschis. Nu încercați să vă destindeți arun­când banii pe dis­tracții, căci puteți ajunge să regretați.

BALANŢELE sunt puse pe rezolvat pro­bleme. Abordarea dvs. nu este însă pon­de­rată, di­plomatică, ci mai degrabă dură. În familie s-ar putea să apară discuții le­gate de o moș­tenire sau de folosirea neadecvată a u­nor resur­se, de care nu au beneficiat decât unii.

CAPRICORNII care au mai avut pro­ble­me cu autoritățile au ocazia să pună lu­cru­rile la punct. O faceți însă de ase­menea manieră încât nimeni să nu-și dea seama că dvs. ați fost autorul. Dacă prin asta dați o lecție, e ok, dacă o faceți cu răutate, vi se întoarce matematic.

Semnele fixe:

TAURII care pornesc de la o însoțire în afaceri cu o prietenă își fac probabil iluzii cu privire la banii pe care îi pot câș­tiga. Dacă porniți de la premize realiste, nu veți fi de­zamăgiți. Nu vă surmenați, altfel s-ar putea ca week­end-ul să vă găsească la pat, cu febră și migrenă.

LEII se pot avânta într-o poveste amo­roasă ca-n filme. Romantici cum sunteți, s-ar putea să idealizați persoana în cauză și asta nu e bine pentru evoluția viitoare a relației. Evitați cu strictețe condusul și certurile cu cei din anturaj, măcar în perioada weekend-ului.

SCORPIONII înfruntă la sfârșitul săp­tă­mânii ob­stacole puse la cale de dușmani ascunși. Nu vă lăsați provocați în discuții, căci nu știți ce vor să afle inter­locutorii. Nici să vă suiți la volan nu vă reco­man­dăm. Proce­dând cu o oarecare prudență, puteți câștiga niște bani.

VĂRSĂTORII sunt într-un proces de reechili­brare. Vă e limpede ce planuri pe termen lung sunt fezabile și în ce măsură. Prietenii vă încurajează, dar unii pot avea o încre­dere exagerată în dvs. Fiți deo­sebit de atenți cum șofați și ce opinii exprimați în weekend.

Semnele mutabile:

GEMENII au dificultăți în a se poziționa corect față de persoana iubită sau copii. Aceștia vă pot cere să investiți în ei sume care nu se justifică. Viața de cuplu se anunță tandră, dar vă poa­te face neglijenți în problemele de serviciu.

FECIOARELE n-au voie să cedeze ten­tan­ției jocu­rilor de noroc sau cererilor per­soanei iubite, deoarece, când trageți li­nia, vă luați cu mâinile de cap. Vă vine greu să vă îm­părțiți între partener și familie, căci vă simțiți bine în ambele părți.

SĂGETĂTORII, înzestrați cu un surplus de farmec de către Venus, își pot închipui că cei din familie le vor face toate poftele. Asta se va întâmpla doar până miercuri, când veți fi puși la colț. Oricât ar insista un prieten să vă asociați într-o investiție, mai bine spuneți nu.

PEŞTII cred că relația prietenească cu șefii îi scu­teș­te să se mai înhame serios la muncă. Trezirea se poa­te produce mier­curi, când pot veni observații cri­ti­ce. Veri­ficați care sunt dedesubturile afacerii unui prie­­ten, care dorește să vă coopteze și dacă merită riscul.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian
ro_RORomanian